TOM S RIVER. N. J. APRIL 1, 1857.

Size: px
Start display at page:

Download "TOM S RIVER. N. J. APRIL 1, 1857."

Transcription

1 P b J [ J ) J P c < ( v v k k ( Ì k \ bv F í xbk ( v c c< k v J 4? 9 b (b bx c c í c c k c c b k Ö ) c ( b c ck b é P c // k ( cà ( k kc ( b b v #> b Ü) v # k # v [ vb b c< c b c v b b ( ( k k b k b c b 4 ( ( b c c c c b v k b ]/ -k > c b cb >> b k k v b k c c q v b 4 b v k b ck b c c k < ck b kk bv cb) b v k c b k b bv c q c k cbk k c ì b J b P b k è b c c k ( c 0 c c ccc ( # ) k < \ Jb-k b - k k } b v b c J k c bck k k ( c b ck k c b c è c x - k c b J c 3 k qqb / k b c v 3 í c è c q k k 500 bk {k b xc v >v b c q 000 bc c c czj è cc b c - k ( k q) J ) c v ck v b c è Yk b b c c P F - <) k b v c J b v v b b b k # é vc c b è - 0 è v v k c b v P b x b Y bb b k / b k b b c cb c ( c b b k c Yk c c b: b ( - ck b P > bv : k < c q k c k c c - k k c c c P bv è b c b v k ( b vc P k - b v b c c vc c P b c Yk è b b b F k J v c v c ( k c è v c bb F vc =c - b b k c v c b b c x c b k cck v c v v xc v bc xq c v c c c c x cc bck ckc qc c v xc cc k k v v v J è c c c b c J b k k v c b c b b b x vb è v q / bck k c b b < < xb v bc q v cc P k c c c c c q v c v v b ck c b v c k v b v b c ck v v c c- c v kj c v c x v x b c v k v cv c k v q c v cc x x v c-c v c vx v vc c c c c / Jc c cv k c P- b c /c ck v k c k -b x c cc v v k c c x J ck b xb c c k b v b v v cy k ( k Fck vc b b k P v x kv : : k b k b b ck - ck c v c b c c c ck q c c v v c > c v c c c vc b - c k ck c v c c c > c cc : xc v v v v v b v c ck k v < F v bck v v c k > k b c c b ( Fck v k v c < c F b c c c q F F bck- v c c x -c ck Fc J k k c b cq c b 8 c \ c cv b F c c c v Y >4 v k x c F v k F k v - - F k v c x ck ck q (b : c b ccv v b qv v b v b b c v 0 b P // c c v c c v c x c v b c ( - c P v c c c ck F c v v J v- c c c ccc v b v b v c c k v x P v c ( x x v c c v > J v vc c v cb q v k P k / cj b c c b >4 c b k Fck x c c ckc cv - v q c b v c v v - b c 3 c v ó -> v v ckck P v k P k vv c F v c xc c c v b x b bk c b b - bv c c J c b - c F v c c k v c - c v c v v b v c cc c bc k c c x c x P k k F ( xc ( b x q k c : c -cb v k c b q- k < b v v c k c< P v vk - F v b c c) v xcv v v k c v - : k b x c - b b v - : c 6857 bv v c c k b vv k ck cv cv c xc c - c v b k c 0 8 v k v k c c q c -b b k ck < k k b c c b c c < b k v v cv k c q - v c b kck c c xb v k c F k v c v c- ck v c cc # bc c v v v c v c xx x v q v x c c c k cqc cv k b c / F v k k J ck c k c > cc ccc c? b x- c c -c b c P k c cc ( c c c c b v F c v - q b q 4 v c q c k ) cc - vc vc c b b q b c b ck v 0 k b v c c b b v - c b ~5 c? J -& v > c c c c v - c Fck c ) v v ( v- x c c x x k v b vb k q (v - - F c c c c c c c k c v b b x < F > ( v ck b cc k - Ï v v x cc #0( -? :k J c v v cv b k J ck k b k PY > c x ìù b ícc c v k :

2 Jv v c b - ß - F v-b v ìc - v á > q c # > ( í c J b â c / k  P P J- cv bc v c / Y k - P bc c c v c P b9 b ïc J b c J b v b 9 - > b q > P bk ) 5 c P J 8 J / / 7 - ïï))- ííj8 b # ( [ c J 3 $? q b c b 7 c b c J ( c c / bv c JP J cjfy v 4 # # k PP #c k k v bc v J (ì() v c ck/ Fk P k F F& ( >Y 7 k c c c v PP > - > b 8 c - > / ) 3 k ( c v c v c<4 4 - c { ( v> b v < k v v c //v / c vc 6 v c P c v b q b P c k c P b b c c \v : J P P Y Yk v c 3 & Î F : v ( b b b - % k cv k v J - k Í Y Y b bb c 8 F P Üc Y Yc \{ b bb- v 5 ( c k Ç < 3 F F < F > F Fv c > b F / c F 04 Y ) c 0 ( c v P v ( v : v c ) Yk J Ü v v c < x-x 5 c cbc 5 64 ck c Ü c v c F í - / cc c $ k - bc J J Y3 c c 33 P P P P ) bc v J P & 68 Y v v? 54 c / - P Y 4 / c / xc v b 8 F k -b 4 F b c Î 4 P ck 0 c ck c c c 7 ck {> c b c b v / bc c bc v c b v c v c ck c Z & Y c í v c Fx &? vc c 37Ä 856 Áb c v b v b# - <k J ~ v [ c v & x v b v - c Pv < F c c c k q J3 cb v v bc c x k J bc b v > c c ck bv c c v v J q Y k v 4 c Fbc ck kc > b -c J J / \ Äü F b v b b c ck P (v < v P - b F b ck c - c bb b x J P F \ b-c c vv - F< b v J c ) J \b b (v k k c c 8 x c c ( ] c F Pk v k P- J b P v k c cc b - Y- F JFY P / x v bc c J c v c P F J 8 & 0  c c - k k b bc F c b c v c v k v ck c P k F F c F c c x c ) 3 < F F 77 < - c F c c v F - c b P ck v c b c c qv q Yk / - Fk Pckv (J c bb F c v bc c< v c P P P q cc (>- v b v cc b k Y & c b c v J c bc c - 4> c k c k % < J c b > q x kc c k b c c cc c kb ~ c c vc k c bk b c Y Y F Y Y F } v c k c > - / J P P J 8 58P Fc cb c v > - bc b c b) c c c v b v c v c - Y - J F & P P < J 3 85) c v?4 J$ c J < P Y - 3 bc c v cc cc F - c F Y F X F c c c < c Y î c cpj v cc b J ck & c b k c Pb FFF c ck Yk v 5-c( < ( b P b & Pk F F F c J ( J / 2 84 / F >39 < c c? k? F c P > 4 vc )2 836 & c c<> - c J v v k c c c >x v c c - ck \ 6 k k c c vkb ~J cv P c < c- c b v : c v c c c< ( P c # c k x F x x ck P v ( cc c J F cc Pv F P c b \> c J (ck J 85J v c v # - v \ Jv - c b v v c J v bc c ) b c F c c c Y c b v bc c 0 c c bv F c J c c P P & 3 5 :? c k c c b b ) v J x J c Y ck v ( v xc c P F c c v k c F k J?v v c c c xb c b c b c < b P b c / 0 / - c ] vv k - J J v 7/ v b vv v- b - J v F F bb c c bc c c v- c F k Y>) bv v c c c Jb k b v - c c c bv b b v v c? J ) q c 0 b 48 b 6 x c : k c c b v v k c c) c v JJ P v Fb 20 - v ( c k cc Pc 3 xc k c x b b c -b k J8Y7 J F? P v F & &c c F v b c Jv J > F c bc c v k bc c c v x ck P P F vbc - c k 35 v c 3 85( 3 - k bv 9 v - Yk J c v b 857 c c J b c c v bcc k J k - Y Y b bc Y & 4: 857 ( b J P P Fb b 7 3 c v 5 v c 3 33 c ( c c c ) Y Y ü ü í c b v cc c: x ck Y J : c J J ck ( c F c bc q k 4c ck bc c bc v bv c v 8 Y k 3 Í5 4 J P J v c q P -k v [ c 3J 856 ck c Y vp b J P F c c \ J x (857 bc c b P P v c F v c c v ck Y c J 40 Pc cz cc F J v vc c c J c c b Fb 8b857 c c c J ï x (9 856) vc - &c v k J v c 23 6 c J P ( c ck c &c c 4- Y v c c c c P ) P 5 P - v c x c cv cc k c F v c/ q P c cp J bc b k q c b F c c 857 c c c c qv v v 4 q 2 5 cck P k 6 J c v \ F Î ô ËJÈ k k J v 20 85( c v ìv v ) Z P X î F P c - k 7 P v F F 500 ( & F q v J c 20 0 c c c - - JÎ8 < k c b v & v c J ( c P [ k b z J Y c Fb 857 cc v c k c k xc v cc c bk v c b c cc > & - ck? c PF J x - bc F b F / 3 Y P Ü v 8 î < v c c b b b ü P v c c FF v J ( c 0 bcb c bc v k x v v v c? Y< 0 P c J Ü k c k k bc bk (b c c v x <c < é ck bc 4b c ( v v v -c c b P v b J c J x - 2 xc cc k c cq- c c J c 5 cck v - ) b v 3 c P c b J v c b b b 7 0 Y Jì / P 7 v Fb/ b c ck k vc b c - v c c v v bc c - - b k b : Y k ) P c b b c - <J J c 2 b c v b : - P v c c ( 5 cc k Y F b v - v c 4 (c < 3 57 c x cp v b c c 9 - bc k v v 3JJ / c v P b k Y c c 260 c P bc c c ()- - ] c k (J c- 30 c c b c JFP v v c P 7 b 7 k c c bv c P b F F c x z J k 38 b / c c vc b 6 3 v bv c v - v c c b -b k Z v - ) c c P c vb c b F 2 c ( c b k 3 00 ck c k c 4-c>- Jvb c b c 30 c F b 837 v - c c v vb v -k? F F J b b z b c k 2 } c k Y P? k xcc & # z - v J c 24 Fbv v k xc J c / J c k b b b 6 # 2 F c v v c v c x bck c c P P Ì P c Y c? \ bx k Pb 3 Fb xb b c Fb 857 J c J bv Y \ k x v? 2 5? k ( c k- b c c 200 c J - c c c vqc q c í v - P/ c v v b c c k b b b k x # k c c cv v & P k JÍ - J J- xck PP F F 0 - P J Fb 23k 8?-4 cf b Fb v ) F v b 856 Fb 57 k 0 6 Yk v FÎÄ \ FY PP F Y F c P c: 9 v J J (Ö) v ïé ì F F <ß c F ) 25 F Y P c

3 5 9 & P bb ) 7 XìX F c v J F F / P k b c c v b b # b k v J b (c c F / [ 50 P x J P vc c b k c b ( b c c 4 v c k v v k b x- k b k k v v k / 0< k b k ck x bb b - b c c éí 00 c 2 v k c c b bc k ck c ck J k c b b > c vb c c { x ) kb cc cc q c c v v c - bbk c - v x q c vc cv b b c c - bv J c cc c bc c b c k c c k k v v c x - ck c b c b c c c c c cc b c qc c c cc cb c c v Yk b bv v b c ck c b v x Pc x c v k b c c Fk cc c - ( ck q c b c c c v c c b c v c v c b v k b k cc c v c c c x b b c b c c ccc k c c v c) b v xc c c c bcq c v c x c v xc ccc c k v xc cc k v J c c c c c c J k v vb ( v c qc ü ÿ ) xb v bc c c k c c - v b q v 0 cc c v v ck c b v c k c b v b c ck c v c v v c c v k v cv c c k v cc x x v c v c vx v c c - c c c c > c c vc - k ccc ck v ( ck b cc c x c cc v c c J x ck v v v cv c v ( c b v b P k JJ b b c c c c c ck c q c v v c v c c k ck c - c c v c - ck b ccj v v b c c b F b c c c q F c x - z-c ck c c x b cq b c c cv- b c b k c F v F 9 ck x c ck bq b b ccv v b qv v b c c v c x c c v c c c ck c c ccc v b v v v k ( v ) k b v v b (b k J c v v - cck b k k bck c c b b ( k c bc b k cc b k c b k c k ] k k k b k k vk JFY v v k - > q v k ) vc û c 2 60 v J ckc v ck c bck k c c b< x 3 êk \ X k k 50 J9 ( ( bk ( v k q) J cv c P c q k b Ç k Y k ) ) c c c- b c c cb k c c b b 0 > kv - c k c c c P c v v vc P P- b b F v c v xc c F F 828X0 v F vc c v c - c c 0 v c b c b c bk ckc qc v k v vc c c c b b< b c< bck k v > c c b b cc P- c > c c v v c c x k c v c x b c q c b c v vc c 0 b c P- b c Fck > k b k c c k b -b xb Y k ( Fck vc k v k c b c c v c - vc F c v xc xc v v - v v F v bck c c k c Fck v k c > c F bck-b v c FJck k c c) v F v v k F k - k v v c v b c v : b P c cc J b -- P-c v b - c P c v v? v > b v c v k c v x P v c x x c v x J - v vc c v v k P k cj c b - - b k Fk - x c ckc cv v b v > c v v c b - c 0 v k J v v ckck Pc v k F - c x c c bk c b b - bv c 0- k c b x F v c cck v k c c v c x b v k Y c bc k c Pc k F xc - k x q b c c c v k c q k b v v c c ck k k v v c c v xcv v v v -- : x c c k b v 0- bv v c c c c v F k b vv k c xc c k ck J cv cxv > k v / c c F v v c c c q b k k c k k b c c b k - v c - b cv q - Yk c b kck c xb k - ( kc v k c > ck F cc bc v cc Fc v X xq c v cc c v P c v c k b cv k F < c / c c ccc vc k k J c 7 x c J b F P k c cc c c b v > c F b c 7 q P q b q < k c cc vc vc c b b 7 - q b v c c k v c c c- b b v c b bc 0 c cc v Fck v b v b v z c Q c x k v b vb k x - q-ù v c b - F- F c v cc c c ck c v b F 0 c bv k k - ) 0-2 v x c 6 c? v v cv v F b 7 3 < cc (bv b ùc PY c v c cb q b c cb c q c c P k vv c c v b x J c c v c k c c qz v k -cb J P : v c b - b k b v c \ k v c v c cqccc ck c k c -c v v c b b bck v - c v c b x c k k b

4 bb( 3 x ï - b % J qv v Yk c F 4 7 k kb c ( #Ì b k q kb J b ù c b $É v ( b b - 0 F c c k - bk # cv v > í - k c v c cc í b 9b # < b 4 k k c b Fq ) b q b k b vc P ( < q q q c c b c ck b c v } F b v b k v b k? k ) b b b F Pè c b b ck b b c b b z ì b J < v k F q b b cv v k k b k b ck b q c-c c b b b ) b b b k cc v c 72 b 80 c c c bc b b c - - c cc q b c ( ) v b b b bc v b c c F c cv x b c b c / k c b ) c k 4 60 q b ck b v b b ck c b b c c k x b c v b b v> - b vv v c b c bc v k b-v c (v c b ) 4 c k kc c - ( - c b> b b k c k v b cc c c v 0 c c c c k c c > k c J P cc xc xk à: 0 )- c (b b k 787 v c b b c b k v > ) b v c b v F c b :( b v c v c x c k z k - b k b J cc c k k vb Ü J bk b c - q v c c c v ( J P c c b b F c v Pcc c vc c# 0 k c Yk c c c - q 0 vx v b b b x ( 7) vj cb k b c c c b k-c b x b F k v ( c b J # c v z c b c v c k c ck v 7 J c cc v b xc c c k : c b c - v cv - ì v b b cc c b c c c cv c v 2 3$ - k ( ck c F v - x cvx < k - JJ c c- P b c c k x v bc c v v ( c - q c k c xc c z ( ck k/ v ) b q b (b cc - c J c c b ( F c c v J b c c 7 0 > q ck c k c c b Jc b v c - k v x v b b cè- v-v c v cc k Yk c v J c c b k ] q bc b v xc v v cv v c c k - k c c b k J 8 k c J c b z c P c c F c J c b c k - b c c c c k c v cc cx cc c c- b J b b P ck b- c v q v $ $) b > c c v c P -- b k ( ( c k v b v c P v c c c v v cc x v 4 v c ( c v vc - c v b k x c b? b b - F (b k v c ) c v v - ( v - c - v v c Yk b v c xcv c b b c v c bq xc q c ( c - J c P- - v b c c c c c- P b v c c v v? - xc c v P J c 857 c b -- vc b F c cv Pb - ( >- v b c? c P JJ ( b v bb J v - c q v b P c b x b ( J v : x c v b v z b c bc v k c c k v : c - c cb z F v c v c b b c v b J k -> - v v bc c bcc b c b cc -cc cc v k c v b c cc- b b ) v c c c b k c- - bk xc v v - k c c $444J 83 k v c v J J Pv cc b c b b 090 c c 64 c v c cc ccv 0000 b v b k c c J b c c c - b vj P k v c c k - cc - ccc c c b v c F vc> v c k? c b vc v v v cc c c v v ) b v c v v b bc c c k v b - b c 66 v b J - ] b 4 cc vc P c 8 v bk b v c c P b c c b b k : c k c ) c c c F c v ( - b v c c c c cc xcc c c & c v b bc c b v b cc- c xc v- b b bv c - > v bc -- c cc c ( b b c c c k < ->? v v b v cc c v c c b c b v ( >cc < v > J % c c c k c? cc c b xc - b k) cc ( c v c cq k v ( b x vc c v b cc c b c c c9 v v c cc b c- c c c c > c k c ( cb c b c cz c c c < v ( v b v k c - b v k b c - ) b cv c v c b b c- v cv b b k v c b cc b -- c -b b c v c : $ PP k b bb z c k cc c c v b v c v c v - c c J c c c c c c b c v c v bc c vc b c F c k bck P : Yk x v k c c- c xc bck c c c v c c cv - c v c b c cb cc b v c b v (? b c b b c c cc c cvc c c k cc v c ck c b bb Pc c bck c c b c k v () k c c bc k < b c cvz c k cc c b v c c 2 v bc vc b c ( c v b c b c b c v b b b c cc b v k c v c 6 ) b c x c z b b J b c c cv c-v b v b Pv c - c z c b c k v P c c v b kc xc q c v v v J > c cc P 7 x? c : b c c z $\ ccì c c ( cc c cc c? v c v b ) c k b c v k cv ck c c c c c cb vc c b xc Y x c F c c Jc Jc k c c J 4 cc c c b v J k v c cc c vc b c / c b c xc c x c 23 cc - b c b [ c v v c c b v J x J bc c vc c cc c F v b v b b c cc k c b c c c v k : $47000 c v v k c x c c Pck k v cc cbc v v k - bb v b b - $ bc c c cc - - k P 3 x b kv v b v c c Fv k cc v c bc k b k x v c c c F c k c b b b Pc 3 c cc v v v v c b - c 60 c c v c J - k c k c > c v b v c Fq c c c k c b bc q b c b v b ) > c c b c v Y k c c c v F b c v v c b k c cq bv-v J b Pc 30 c 60 k b c c c k c c v 34 0 c x v J b b c c -v Jc k Yk : : c c cc Pcc c b bc c -k c F b c c bc b v cc v c v b Pc 30 c 50 c v bk P cvz b J c J z b bc? b v b c c b c bc ( v q c c J b c c c b b c bc v b - k v c bc c k q- c c x $ 75 k x ( 0 c bc c b c v - c c c bc b ( c b c x J k P c v v b c xc b J v 30 Yk b c c À c F ~ îî c v Í b >

5 b b b ( c c ( c b (ö ck - J í í î k > J cb k (ó b - 4 k < b b c c J J 7 ï kÿ qä# k è û â / - b b > - >4 4 kp k # b - b b é q J k 7 4 k b v ( c ô ï < í v k [ c k J bv v bc c cc k c b ) c c c F k 0 F ( k v c cb b ( v v k ck c ck c b 7 c Pb c v Jb v c Ü Ä \/ >( <>> bb cc c \ b ( k J J > >4 b b b (F J c ) b ó - c ò 2 2 b b ( b # v ( í c (k c k J k b é c bc c c ò - Ì b < ì 0 ~ ~ ~ - k / í ( c æ 4 Y F Y P k v k k c (b # v # b 0 ( k b c / ( Jb b c \ F % c > c 0) b # 4 P b k 3 Y F :- > ) P F c 0 v c Ï c b cc - /c ( kc bk c b c c cc c c < c b $7000 c x kc k > c x b > ì b x b v $73 $00 F q c c c cc v v cc J Q c c c c xc ) c 2 xc c v J 8 J b c- v b b 6 : P 55 P - - J4 c c - ( \ v Yk Pc c cc- ) v P J v k v F F Fk# J P F / P qcj ( cí c b - v í < b k c? c c b - c k c c b c k J k ê c cc k c # - c v c c ( c v c c c< - c v c vc c c b - q v c c- c - b cv - - c q - c vc b ccv v) x < v v P b cj - v c v c -< c c b c - c c c k bck c b v v b c c c é c J c c c b > v -# vc Fì v c q J cb bv J v b 85? 7 c v k cc c 27 c ( c b b - -q c ö v J c c P P-J c 6 / c c P í # k v k b c bc x c c ( xb c b k c {? \c v- cc b bc cc b c c cb v c v (b k ( c x k F b c c c v J b / x c cc k c c ( - v ( - c c c k c ) k k cv b k é c bk c c c 87 cv k vc k k q bc Fc c c v Ä3 c Í c 867 -J vjü ) 0 / J c è c vc Jäcì cû > v c c - cj J J 857 Y > - F 0 b c v >k b P bck b c k- Ö J 8373 É 0 È Ì P F v Fc c? 3 x c Y b cv P c c c c / k J F <ck / k Jv F / k J F c Fv / k F J < F k < J F/? k k J> F P / k J F c k- J F c? k v // c v / k / F J? k J F v b k k v J> F v v / k J F b F Fc J F - c k x z kc b v P b cc c v bc 32 ( 0 F J c 4 b ) \ 3 (?c v < q v > k- 4 qc cv > c c k 6 FJ c JP JJ J P P J - c 857 P Pc c b \ < k : ì b : : F - v 6 c> c cv c-bv 6 c > b v J ) c cc? P q Jv ~ F v? v c 8 c \ v k c c v kxv v c cv c c c b 3 3 F v c P >v ì v v( éî c b / 9 q î c k é bc P v b- v í - v v c v c b c P P í c v vc v (7 ( Qç - F F Î P v k c c - íív - > \ xb > v <# c -Fx F í - c c $ F c x cv P ( c< c) J F k (b) k ( ì 555) b 54 c : } c J c 30 c - c c c c z - bv b - $3486 z - > x)$ k xc F J J c J x c c c J ~ : c ( 857 P 4 x v P ï P c? F c c c F 6 F 2 00 Pb ck c k F 2 0 / J>(7 F F F QJF P 8 F 4 50 c : k < b v x 0 \\ c c x b c ï? P P 3 (0 v c v J x 5 ) 8) bv / F x c x 5 48 c x F c X x 2 < 7 20 J c 7 20 c k x c c c c ( bj cc (>> k k vpc Q c 9 $ Y c c k J J ù b c 837 bbä( ó c c P v v b b \ k P z P b8b ) J v Pbc -c v k c v k> - q k 6 Fk/ b X > í v 2 cck b b Q Q ) # c cx F F ì x J vv c c v 0 F # k c :( > c - (c vfí c c v J- c c v bìc c b /c c v ( J v - \ cc c F v v ccó ( - F v J < c v v v Y k P c / 3< 837 J F b<c ( 5c ck J P 6 P b - v P b c v < v v v c k 5 2 P v x cck c b k c v 2 P (v Jb c c < P- b c ck c Jcb - - q c <> v c Pc v J k vv - J/ q c b b c J c q - - c # k c - x c F Jk c k c c v c c \ cv v F c c ó F Jb x J Fc cq cc kb x v 2 37 ) v ( c v b c cc> b X J b k \ b b x x c c P c k vjj c P3 c J q v bc - k c - v b c v k J F c c P c c ì& / ù ì k - v v b v c # - \> F c q c F 4v c ccñ É F - b Pv b vc ì F F J c k P F ì v c b b kc c b 3 00 b b 0000 F /Y b ( ( ï k c c b c 7000 Y ( íñ vc b c F v ~ k b F P $6# %/ b ï J b ( c b ) ccv b cvc > F b v b k c ì v c c c F b k c 3 kc b v( //v J ( 34 c vc b ) bc F b Ü03 c c k c (J c v Pé 5 c c vk x c c ( P Fv)c- 2 F c k v cc 7 4 < 4 < b > c cc c P 8$ v c c b 3 b373 q v$ F c P b 83 ) F k b c 38 v c > Yk bc cv 2 } c c F? Y P v : bj $3 00- v ) k v J ) >(J #800 $ 00 c ( <xc F #?)< Y v? 2 $ c \ b v c $ c c v k k c b q # c # (> < b> q J ñ % F b k q b cv $ k b b (> ) F b Y k c v J ( cc v : F- >- > k b b - c b cv v k ) b J c $ # b c - bk cc) J ( k ) - c b v k cc bc xc c J b b c x 7 x \ F v c cx > c cbv v cc bc xc c c c v v x Z 5 xc c ( b 0 c Q P bc v F - & c ( c v k c v ( x ( k) J v q v F J P P b c b c J -c b c c J - (X - ( - c Jb J - v c c vc c v b J Y ck c P c c c v c c b v P c bc c é c k c-c cq v b b vc (c c cb b # b k 4 c q v ) ) b > k c c cv b P cv q b v b ( xc b v v cv b v b v v \Y c k b - v ( b c vb v b c v b Pb J 5 \ È 8 Pbc c c vc ck c b c c c v c Y k J 4 c & c c v c Fk k c c cc ] 7 c x c b - Fb 8 J857 c J <- ( [J c b- 88 F b <> c c 8F J J c c c v bc c c c b b b b- c Y J2 5 c- q ( -( c/k 8 b b b c - v c b v c - (c bc c c --k- b 3 P? c k k (c - b v - > c vz: v k b c P c k c v b v / \ kb -- b 8 c b/ > ( v F- k c 5 c c c c x b b í k v b P k k b c v X \2c P b b b bc c b c c b v < ( v c b ) v c c ~ í v v c bc k c v v c ( P xc v 27( Fb < c (k / c c J857 F08 [ F c xb b k c b> Fb J - c v b ( c 4 8)7 2 c b < x ()F bv F ] v Ü Ü X F c? q Y v- - - c J c bc ( Pbc Fv v Fc J\ J c x v > b b /J 3 F v v x : ) cb Px P- Q 2 v x 2 5 cck - vc c c 9 q 2 cck v k c J J ck k v c 2 33 c v F c? v c - v > J <? c v 3 63 c P v: P bc z P v 4< / / JJ 4 0 F k bc 3 kb k c ß cö - c (3 $ k k v v 8 c J J Y bk ( P J \ Y ( Pb P Y Q& c 8 8 c Fb 857

6 9 b v Jv J > k J b k < è - c > c P k v v k J - v \ < k b c- k c vc è 0 cj > k F J %< FJ v v 7 k J 8 # c k k - k b v c / è v q Pbk J < b k v v c b c k k k J P < 9 k( k k x c J F 0 J Y F q- k ì F F <$>7 ì# ì v? cc P P 8 c 0 Jv v Ì X - c Jv > J< -P k c è ] è b k c b P 0 è c ) v b c k k P c x è - c b PJF > J P 07 Y J zv ì b v F F J 5 5 ~ ~ / Y Y P - P < - J 85 / J P FF F F ck J c J c c P F c cc c v vc b c c c F k - ccc J k P F 7 / - c - c q - Fb 9b v c c bc P P bb c b / b x c b b b c b c k b c ck x: Pc F b ck P bb 8 F Pk P c c kck Fk Pck c P P P c c c c q c Y J P P 5- J P bc v cc c Y Y F c cc b J ck c c ck/ ck Pk F F Fc c c c c qv FF P P v c F J ~ J bc Pv F c v v c Jv F c - c c v v c cp P c v /ck b c v v k v F P c b 48 b 6 cc Pc c F v b bc PP v c 3 3 J ( ê v > è PP b v # v k c ) c ck / P b c b k > - k ( b b - k 4 -b > b cv b - F/k v P / F F c &0 Y / bcb c b b b c - ( v # ) k b P v F c J J q v F Yk vó c 3 k 8 c)- } F J >J08?> Y Y b bb b J4 J P > q b P - ) è b - P b b b -ì / cv c Y Y c 26b ck Yk F b & k c k J # b b <X c k F & x c >( c b P P v J v v -JJQ bbb v c c bv b c : F x k P bv > k c ) 8 - F v 7/ 000 k & Px b b v X Y F c P - : > Y P 4 b- c F c b k 04 Y ck F F c b ) î xv c Yk x ) c 5 54 # î î î 5 - Ï îâ É c c b bc 68 Y / c - Y F k b 4 P 2 4 Pck J J c 0 b b 7 ck x-v v c ck c Z Y Fx c 87 5 v v F z bb ck Pv F / c 8 k q 53 - v bc c x ck J bc ck b c Yk k k b c k b Fb b F b ck ( c b -c - - ( J b v k k c c q c # c P c c b k Y- P Y P - P x ck v FF b bc - k k F v b ck Pk F v F P 7 7 k F c c c c c qv ) # q Yk > bb Fv 8 v cc b k Y ( c k c bc c v J bkc bk c c 4 PP F cc c k 8 F Y v Q: 56 c c 8 / J P Fc cb bc c c v c 8 Y v J 2 85 Q3 Zb c Ì k P Y < v J 8c c c J J 5? b k 5k v c Jk F v? 856 k c cc c c c \ c c c c c v c ) cb J v x ck bb c #Z>c c c J ck c c J b c vv bc c c P & 36 8 cc b Y c < kc c 4 - v c b c P < v -c c vv vbc c > c <4 F k b v? v k c k c Y b vv k c <> b c - k c x b b c b k > - cv k bc c c v b b x ck c 35 F bv # -? c Yk c 2> 856 -J 7 J / ~ F8 5 Ü v c -5 > b c k v P k c - k P - k k ( - q k 0 : 0 : ä v J ( P ( 4 x > J (c ( J b ( -x c k b J > c J ( v 6 b c b / k kb F v v c c kb ü c - v- v < c - J (54 3( ö Ä < ö ~ ( P x < P cv 4 c J ß> Üc J x c c < b v c b v bc c c b [ k F\ q c b x v - c - bc J b k <0 57 J J F v? k J \ F P 7 v b FJ xc c v bcc k b Y Y bc & c J P P v Fb 87 v / b 83 v c 6\ - b c c b vv 3 33 v (c c ) Y Y J c c: JÄ x ck YP J J ck v F J c q ck c ck bc bc v bv c v / v Yk J? v c P J b>- q P k v c #36 v ck P c > ( J cb- P P F c - c c k? x (857 F <? v v P8 P v Fbc c b b < c c ck FY J - P cc è c c cc b? k J v vc F è c c v8 P Fb 8 7 F c v - F k / x <9 38 v J - - c v c 29 $6 F F 8 \ 2? F J Ä ck z &c ck î? Y v ( k 5 v P P 8 J 4 c c c c 3? P cv cc J v c v Jc J b bc b k q vc F cj q F c cp c v 3 v c 957 b c x v k /- 2 5 cck P k - ç b k c qv 7 v# v 4 Y 6 / J c v F c k J [ 7 P55 v? >v c F Y F P c 8 k 500 b b J c 20 c F F q c q c J X Ì : k v J FJ J (v\ k c > 6 k bc x J Y F b 85? v c22 83 cc F k c c k xc b Y c bk v - - : v v b cc F J c x ck c P ( Y P Fb 4 J857- < x v / 9 7 xbí cc c c v c F F c b c# bc c v v c v J v k x P c F - c c Jv xc cc ( b v J ck c k cc bk 6> c> >0 -ï v < c vj k bc 4 v v b c P - v Í X 2 \ b J cbc xc c 0 - k - c c J ck 5 cck v v ( c c [ % F c q< > - c J v ( c b - b b v Fb7 0 Y X P? Q c k?\ c v c c cv v bc c c c x : ü ê > J Jk ÇcP\ - k> c b ~ - Yk P b b c J í c - ï c v P x v c k c b > 24 v c %vv c x< Ä Y F x c c b c P b k 9 k v c v / c c v 260 c Y0 c b c k bc c c v : F - - c 30 c b b v c v c # P Y- bv c P b v 7b F FFX k c c k 8 8 < v 3 - c P c x z J vcc b î bv < v kp P v - vv c c -b -b 30? P J c ( c b k c - vb c - c c b 857 > b c 30 c c ck c v v c c -v í îv F F JP v ck b c k 2J Y P bx v k ( k Fx z v v Jcv c c k xc b - c b c F- v J k c bv v <c? ï bj v b J - c xk - - c k Jb Y (P -P -P F cxîb - b - k > k Pb 3 Fb cq- cb> ( 0 Fb J Y x b Fvc v - <k c ÂFÏÏ: b ì [ 5260 c J c c k- >q kìó c ( c c <> P c v v b# - v / >0 (c k x cc -v b 80 c F 7- k$ J J- 8 k cfck J Fb v c b 858 b 25b J F& F c P/: \

CHICAGO. FEBRUARY to thorn, and all drawing nearer to tho tho first yoar. ourd mon to and pokor, and hazard thol munity.

CHICAGO. FEBRUARY to thorn, and all drawing nearer to tho tho first yoar. ourd mon to and pokor, and hazard thol munity. P, \) )\) JC: )(}, 3 \) ) P V 7 v CCG FRRY 8 893 ~ _ ----- ----- 6Q '' y yy " v, y C R G q -, y v c vy c, y k, z y" y C Cy, < y, cy * " " - ), y k v c ck, c k v - v! cc y:, J, z v c v vv, c, "v- yc y ","

More information

m r OWELL STATR RANK- LOWKLL, MICH. Capital Francis King. President. Chas. McCarty, Vice President. M. C. Gt is wold. Cashier.

m r OWELL STATR RANK- LOWKLL, MICH. Capital Francis King. President. Chas. McCarty, Vice President. M. C. Gt is wold. Cashier. > R C- 4 \ & 4 ) \ / 4 CGR - Kc kc C C K c R B cc B 54 c Ck K c c -c c c k k Ck ) x cck c ) «c c c c c c) k c c \ - K B R k K k ; c k ; k R 4; C 4; R 6; C ; 6 c K c P) c c c -; c c k

More information

CHICAGO, A P R I L

CHICAGO, A P R I L j v v ) ; ) ) b b F F F F x v bj Y Y K Q Y : 79 29 393 7 0 Y b - j bb b v- * bv b - b b b j b b b b v b b v b b v b * v K j v v b ; - v 8 - bj v - b b v v v v? v v * v b» j»q v- XY! b v b b v b x q b b

More information

LOWELL JOURNAL. A MOB'S VICTIMS. Nooses and Bullets for Two Pine Bluff, Ark. Sunday night just a-s people were coming

LOWELL JOURNAL. A MOB'S VICTIMS. Nooses and Bullets for Two Pine Bluff, Ark. Sunday night just a-s people were coming O JO 27 X 33 O C? B 7 892 O Oc G O C OY Bk Bk c c 8623 c GOGO GO kb B c c C K YOK b 5 b 7 cck k k b c c c z k b cc c «z k < c b c c c b K; C OO b 2 C b c c cc c bb b b k c b c b b J cc O YG OB C B B k

More information

CHAMPIONSHIP 49 Graduates in

CHAMPIONSHIP 49 Graduates in V K C V C C C K ) C C C - C C x z x K C V C 22 C C C C C C C q q V C q? C q ; C C z 7 - - z x - C C > V q U 2> C K? Y z? Y UY 5 C V C C C- C C C C C V - K C V >2% U > % U >- 89; 222 V C K C - C C z V z

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL C C ; Z) C C C ) & C C \ C < 8) 6 7 $ ; < < 6 & q ; $ 6 8 \ q C q 5 6 8 C C 5 5 \ 8 5 3 CC C q ; Q ; & q < C C C < 53 \ C C C C C C C C C C C C 8 C 8 C zz 8 ; C C _ < C 8 Q C C C 6 X 9 C Q C C C C C C

More information

Thursday, May 11, Funds and what they may do i o r you. Phone or write today.. DONALD A. BURLESON, Representative

Thursday, May 11, Funds and what they may do i o r you. Phone or write today.. DONALD A. BURLESON, Representative 96 6 b b K k b b b b k k b b b b b Q K k k k b 3 $6 b K $ b k 6 9 9 3 3 389 3977 b k k z! k b 7 b b " " :? q q b bb j k b 96 5 3 8 ; "! ( 496) 3879 " j b b j k bb b " " k k b b b 9 6 9 6 5 : k k b b b

More information

IvOWELL JOURNAL. FOR A BIG CONGRESS.

IvOWELL JOURNAL. FOR A BIG CONGRESS. x 2 2 B X 2 2 Y- B Z x K- - * \ F 2 K» j x 3 zz K - Y K Kx K - ««B* j «K 2 x K! 3 - : 5 j F) % x B F * ( - K 23 x x % F B F * ( K x Y 3 F B j x X j * ; j - zz / - j - ; K: ;? - : - Y : ; j ; -: : - * :

More information

-LOWELL WEEI^LY JOURNAL.

-LOWELL WEEI^LY JOURNAL. Y c c $5 c C Y Y 7 %c > 7 5 > / ( c c C Y > c ( c C? x c C c c c q ~ 5 C () ) 5 5 $ 5 75 c c c c q< 5c xc c c > c c / c / c < c> C C 5 C [ c )c c 7 7 C / c c / C C CC C C

More information

and A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, MAY 15, 1930 Council In Lowell Regular meeting of the Common Council of the Village of

and A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, MAY 15, 1930 Council In Lowell Regular meeting of the Common Council of the Village of BU K B ;; UY Y 5 930 VU XXXV B B j j x j Y B B K Y BK 730 830 Q B 3 B 5 38 38 0 8 38 B B V Y Y 8 * } * * * V U 0 Y U x! 5 x & V B Y B j B Y q x q 5 j 7 8 (55 98 7 8 x z q x) K B K z Z x B 5 x x q z B [B

More information

SPAREPARTSCATALOG: CONNECTORS SPARE CONNECTORS KTM ART.-NR.: 3CM EN

SPAREPARTSCATALOG: CONNECTORS SPARE CONNECTORS KTM ART.-NR.: 3CM EN SPAREPARTSCATALOG: CONNECTORS ART.-NR.: 3CM3208201EN CONTENT SPARE CONNECTORS AA-AN SPARE CONNECTORS AO-BC SPARE CONNECTORS BD-BQ SPARE CONNECTORS BR-CD 3 4 5 6 SPARE CONNECTORS CE-CR SPARE CONNECTORS

More information

SPARE CONNECTORS KTM 2014

SPARE CONNECTORS KTM 2014 SPAREPARTSCATALOG: // ENGINE ART.-NR.: 3208201EN CONTENT CONNECTORS FOR WIRING HARNESS AA-AN CONNECTORS FOR WIRING HARNESS AO-BC CONNECTORS FOR WIRING HARNESS BD-BQ CONNECTORS FOR WIRING HARNESS BR-CD

More information

(No. 45) -- Congress Approves Humane Slaughter Bill

(No. 45) -- Congress Approves Humane Slaughter Bill T Sc Scc Pc A S R 9978 (N 45) C A S B Sc c F k ///c Rc C Sc c "(N 45) C A S B" (978) R 8 ///c/8 T R cc Sc Scc Pc cc c z A S R F cc @c REPORT TO UMANTARANS N 45 S 978 q J/ J c" c 449 N A N S P F 3373 =

More information

ngaio.)' Thif. as you ore doubtless aware U the

ngaio.)' Thif. as you ore doubtless aware U the c G c2 VV VV $60 c V X G Y Y 4 4 2 G F cg V c / g q c c c g c c c g c c g c c c cg VY gc c //Y 0 G!«> ] gc g 25 c Y g) g! c cg c c X c c 5 Y g g F g F g F «g c 3 x «(c X c! c c c g F VG ) g < c c c c g

More information

DAY,.JANUARY 5, 1918 s.:i. A a T B O D B H « gg P li. SO UTH ST R E ET. BOY S A R B T A K E N FR O M T H E A G E O F E IG H T. i I..

DAY,.JANUARY 5, 1918 s.:i. A a T B O D B H « gg P li. SO UTH ST R E ET. BOY S A R B T A K E N FR O M T H E A G E O F E IG H T. i I.. ~~ * b ( : 3 5 0 BB Y Y 5 98 : : : ~ ~ : B B «8 B Y y < b / q b* x bb y :» > < ( q y x : K y b x y x x» b B y ^ 8 y Bx 3: ( ^ ^ 2* >? x 5 2 ^ Y ky Y b b B B B ( y ) B B ( ) B B B BK " B y Bkk / 2 B 5 y

More information

CD _. _. 'p ~~M CD, CD~~~~V. C ~'* Co ~~~~~~~~~~~~- CD / X. pd.0 & CD. On 0 CDC _ C _- CD C P O ttic 2 _. OCt CD CD (IQ. q"3. 3 > n)1t.

CD _. _. 'p ~~M CD, CD~~~~V. C ~'* Co ~~~~~~~~~~~~- CD / X. pd.0 & CD. On 0 CDC _ C _- CD C P O ttic 2 _. OCt CD CD (IQ. q3. 3 > n)1t. n 5 L n q"3 +, / X g ( E 4 11 " ') $ n 4 ) w Z$ > _ X ~'* ) i 1 _ /3 L 2 _ L 4 : 5 n W 9 U~~~~~~ 5 T f V ~~~~~~~~~~~~ (Q ' ~~M 3 > n)1 % ~~~~V v,~~ _ + d V)m X LA) z~~11 4 _ N cc ', f 'd 4 5 L L " V +,

More information

o w n b a p t i s m by a B a p t i s t m i n i s t e r, t h e P e d o baptist minister,who.se labors previously h e had

o w n b a p t i s m by a B a p t i s t m i n i s t e r, t h e P e d o baptist minister,who.se labors previously h e had 55 [ G 5 b b K x «««\ K b «0 ( X K K -Q F F «x b x F «««0«- «7 Q ««K «««xz / 7«b «b «««b K b «««b «x K/ = ( b«k «««K KF K F? xx- -«««- «- b - K- «7 b «b - /«b b qk «z x «««b - &- F «7 «b x G K Q xx Fb

More information

22ND CENTURY_J1.xls Government Site Hourly Rate

22ND CENTURY_J1.xls Government Site Hourly Rate Escalation rate 000 AA0 Administrative Assistant Level I 000 AA0 Administrative Assistant Level II 000 AB0 Application Engineer Level I 000 AB0 Application Engineer Level II 000 AC0 Application Programmer

More information

Appendix 5-1: Attachment J.1 Pricing Table -1: IMS Ceiling Loaded Rates at Contractor Site

Appendix 5-1: Attachment J.1 Pricing Table -1: IMS Ceiling Loaded Rates at Contractor Site Appendix 5-1: Attachment J.1 Pricing Table -1: IMS Ceiling Loaded Rates at Contractor Site Escalation rate 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 0001 AA01 Administrative Assistant Level I $51.00

More information

!! " # $%! "! &' $ (!!

!!  # $%! ! &' $ (!! " # $% " &' $ ( & ' ) * # +, -.% /.-01234 + +315 23 +6 ++17 $ 2+68% )99*. + )99* 1 )99*, /+.% )99*-58 1 ( #$ :5 ; &' @" +#1 7 +..%30 8,,1 8%4 #.>)99(@> & ' @ ) $,. # %ABB * 77 (9C:#+

More information

APPLESHARE PC UPDATE INTERNATIONAL SUPPORT IN APPLESHARE PC

APPLESHARE PC UPDATE INTERNATIONAL SUPPORT IN APPLESHARE PC APPLESHARE PC UPDATE INTERNATIONAL SUPPORT IN APPLESHARE PC This update to the AppleShare PC User's Guide discusses AppleShare PC support for the use of international character sets, paper sizes, and date

More information

%&'('!' &)*+,- '.+*'(#-.&(/+0* (, '+ 5 12/12 * 18 0! :.., ;..,

%&'('!' &)*+,- '.+*'(#-.&(/+0* (, '+ 5 12/12 * 18 0! :.., ;.., 316.4.05:(37+316.3)]:159.922.27 88.5 744!! "#$ $ %&'('!'! &)*+,- '.+*'(#-.&(/+0*- 1231 -(,. '+ 5 12/12 * 18 0!7 2012. :.., ;.., 744 : - : [0 9*7] / :. 3.. ; + ; 1)*- +, *7.00*#(/! -(, %&'('!' &)*+,- -

More information

ABOUT SHOES. P. O. HDACtAN, Opp. O.,Ii. * W.DEPOT. N. J.

ABOUT SHOES. P. O. HDACtAN, Opp. O.,Ii. * W.DEPOT. N. J. E Y E EEY FY E 7 882 39 c c x 6 F - 3Y E E E! - - - «-- - - «/ \!! / \- - 5 - c 7 7 6 50 0 00 ( E «0 -«800 0 00 00 2«! 75 495 ) 90 7 00 60 0 60 00 00 00 400 «-- c \ E - -! / «60 2 60 3 60 4 60 5 60 700

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y $ b b Y b Y F Q Q Y 2 F {»» ( 2 Y b b b ] F F b / b b F q x x ) b Y b? F ( ) x _ q ( b b» ZZ F $ b b» b 6 2 q b x =2 2 6 2 b 2 2 bb b b? [ b q {» ( b b b ( x b $ b F b b q b b b q F b Y F b Y Y z b b

More information

This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for The Unicode Standard, Version 3.0.

This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for The Unicode Standard, Version 3.0. Range: This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for The Unicode Standard, Version.. isclaimer The shapes of the reference glyphs used in these code charts

More information

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/ Support Packages for TIA Portal V14 February 2018 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/72341852 Siemens Industry Online Support This entry is from the Siemens Industry Online Support. The

More information

10S-1R 10S-1R

10S-1R 10S-1R S-R S-R............................... 0.............0 0..0..........0 0 S-R S-R ZR. ZR C 0V Cm C ZR CV Cm C.W. G ZR CV B ZR C: 0 V or less C: m or less. ZR C: V or less C: m or less. H ZS. 0 m or less

More information

!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78991',0%,'1:*50/1;? @ABC;789D @DBC;789D !"#$% 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1."@)+..$ *%+/#$..& 6 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

More information

UP and ENTRIES L O W E L L. MICHIGAN, J U N E 25, Alfred Hemingsen. Tells of Ireland

UP and ENTRIES L O W E L L. MICHIGAN, J U N E 25, Alfred Hemingsen. Tells of Ireland - X V q x j 8 Y «z «x 9 77 x x x : \ x 8 94 j - 5 - Y - x q : * 5% ( ) 4 x 4 4 5 3 3 5 x- q x ( 8) 4 : ; ; K; : K - x«q-69-94 Q 7 94 q q q K - 94 94 94 K 94 94 7 94 - - q q x x 5-9 48 8-5 :! - q j - (

More information

CMSC 313 Lecture 03 Multiple-byte data big-endian vs little-endian sign extension Multiplication and division Floating point formats Character Codes

CMSC 313 Lecture 03 Multiple-byte data big-endian vs little-endian sign extension Multiplication and division Floating point formats Character Codes Multiple-byte data CMSC 313 Lecture 03 big-endian vs little-endian sign extension Multiplication and division Floating point formats Character Codes UMBC, CMSC313, Richard Chang 4-5 Chapter

More information

-t:ma. u V:. 1! *VV; jf >*4: t i f n - v i ' ONABI E :VISITd:Rs ; 8 A EASTBOURNE, SAT. 5? -tesiste- COLLEGE. D ressm aker.

-t:ma. u V:. 1! *VV; jf >*4: t i f n - v i ' ONABI E :VISITd:Rs ; 8 A EASTBOURNE, SAT. 5? -tesiste- COLLEGE. D ressm aker. \ [ «* 33 3 5 «*» \ *? ^V- *VV >*4 J & & V! V Q Y x - X 8 - - 5 ( J 8 V Y X^ * V * V * ( ) ( --------- x () x J ( * -) V - V Y Y 8! -) Y Y Y8 ( - ) > Y - 8 Y - x x -- x ( ) 7 6 3 - Q V 4 6 8 V

More information

UYM-UOM-UOY-UOD- UOS-UOB-UOR

UYM-UOM-UOY-UOD- UOS-UOB-UOR UY-UO-UOY-UOD- UOS-UOB-UOR Indexable date stamps at.: Acier inoxydable 5-55 HRC :15 Remove inner insert from the outer insert using a screwdriver REF* REF REF REF REF REF REF D F 1 UY 4/2* UO 4 UOY 4/2*

More information

CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, FALL 2012

CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, FALL 2012 CMSC 33 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 2, FALL 22 TOPICS TODAY Bits of Memory Data formats for negative numbers Modulo arithmetic & two s complement Floating point formats

More information

the remaiis c p i j fi r a lent'tli of time, can havetspeclii and case any affi :er shall refuse" or neglect <to «J3,b.01Jllis p. m.

the remaiis c p i j fi r a lent'tli of time, can havetspeclii and case any affi :er shall refuse or neglect <to «J3,b.01Jllis p. m. C «? G «C YY «C C C C C C G z «q Y C G «C Q «q C& qc C q q 6 «z C 6 6 «6 6 «} q % z Y 6 Y G Y & 6 Q q C«G C & C % G G 6 C 6 C 6 C q } 6 C 6 6 6 Q6 «G G q & q 6 C «C 6 G Y z666 «Y 66 ««6 «6? 6 «q q q «6?

More information

ASCII Code - The extended ASCII table

ASCII Code - The extended ASCII table ASCII Code - The extended ASCII table ASCII, stands for American Standard Code for Information Interchange. It's a 7-bit character code where every single bit represents a unique character. On this webpage

More information

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/ Support Packages for TIA Portal V13 March 2018 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/72341852 Siemens Industry Online Support This entry is from the Siemens Industry Online Support. The general

More information

Construction. Quality Products. Service Excellence.

Construction. Quality Products. Service Excellence. 1485 Series - NEMA 12 www.hammondmfg.com Application Designed to enclose and protect electrical wiring from dirt, dust, oil and water. All sections and fi ttings are completely open on each side to allow

More information

Pe h-ōe-jī Unicode Correspondence Table

Pe h-ōe-jī Unicode Correspondence Table Pe h-ōe-jī Correspondence Table This document contains the code points and font examples for characters needed to write Pe h-ōe-jī for Taiwanese (Hoklo). Standard latin capital and small letters are not

More information

(23) $% 2008

(23) $% 2008 1995 20 (23) $% 2008 32: 159.9 (082) '' 88.5 ( 43 12 *+,*- - -.+. /*0-0 121.1. 345 1 6312/5 627385 +52 (61+3 9 6/08-5 /*( 2008.) *-+< +3*8(:.., -

More information

To SMS Technical Guide

To SMS Technical Guide Email To SMS Technical Guide Table of Content 1 Document information 3 1.1 Purpose 3 1.2 Change history 3 1.3 Release notes 3 1.4 Contact 3 2 Introduction 4 2.1 Overview 4 2.2 Main features 4 2.3 Email

More information

;/ *. 7 &9*R . C 2 <0* # "2 <AC (:* "' < %)V AB C. Downloaded from qjal.smtc.ac.ir at 23: on Sunday May 13th 2018

;/ *. 7 &9*R . C 2 <0* # 2 <AC (:* ' < %)V AB C. Downloaded from qjal.smtc.ac.ir at 23: on Sunday May 13th 2018 ( - ) 1394 @R$ 8 %& b ;/ *. 7 1393/12/18 1394/2/28 :6# :G"#a 2 "V*D 1 AB C &9*R "' : > ; *$ id: 0* :6 i: > (:* 0 > ' # *,2 T# "? 0 > # "5 EOAB N*> # "5 UA;

More information

) $ G}] }O H~U. G yhpgxl. Cong

) $ G}] }O H~U. G yhpgxl. Cong » Þ åî ïî á ë ïý þý ÿ þ ë ú ú F \ Œ Œ Ÿ Ÿ F D D D\ \ F F D F F F D D F D D D F D D D D FD D D D F D D FD F F F F F F F D D F D F F F D D D D F Ÿ Ÿ F D D Œ Ÿ D Ÿ Ÿ FŸ D c ³ ² í ë óô ò ð ¹ í ê ë Œ â ä ã

More information

text2reach2 SMS API Sep 5, 2013 v1.1 This document describes application interface (API) between SMS service provider (SP) and SMS gateway (SMSGW).

text2reach2 SMS API Sep 5, 2013 v1.1 This document describes application interface (API) between SMS service provider (SP) and SMS gateway (SMSGW). text2reach2 SMS API Sep 5, 2013 v1.1 This document describes application interface (API) between SMS service provider (SP) and SMS gateway (SMSGW). Table of Contents API Interface Types...3 Bulk SMS interface...3

More information

Semi conductor fuses PSC 690 V DIN 43620

Semi conductor fuses PSC 690 V DIN 43620 Semi conductor fuses PSC 690 V DIN 4620 URD 690 VAC Semiconductor Fuses PSC - URD 690 VAC Ferraz Shawmut PSC-URD 690 VAC fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection

More information

FIVE YEARS OLD. P r o f e s s o r ikobbins B. Stoeckei ol is s h o w n b y the J u n e 1 pig c r o p

FIVE YEARS OLD. P r o f e s s o r ikobbins B. Stoeckei ol is s h o w n b y the J u n e 1 pig c r o p / K j Y- Y -K Y X Y K K Y Y 5 9-7 j < - 8 X Y Z Q X 9 K Y - K Y X K Y Z Y - x - - - - x - - - - 5 -j - - x K K j 9 x - - q z K K - - K & -«x x - q j? x z Q - 8 - x q - - 5 - K K Q Y - - x \ - x j Y 5 x

More information

OOstaExcel.ir. J. Abbasi Syooki. HTML Number. Device Control 1 (oft. XON) Device Control 3 (oft. Negative Acknowledgement

OOstaExcel.ir. J. Abbasi Syooki. HTML Number. Device Control 1 (oft. XON) Device Control 3 (oft. Negative Acknowledgement OOstaExcel.ir J. Abbasi Syooki HTML Name HTML Number دهدهی ا کتال هگزاد سیمال باینری نشانه )کاراکتر( توضیح Null char Start of Heading Start of Text End of Text End of Transmission Enquiry Acknowledgment

More information

Sheila. Regular Bold. User s Guide

Sheila. Regular Bold. User s Guide Sheila Regular Bold User s Guide font faq HOW TO INSTALL YOUR FONT You will receive your files as a zipped folder. For instructions on how to unzip your folder, visit LauraWorthingtonType.com/faqs/. Your

More information

2-Type Series Pressurized Closures

2-Type Series Pressurized Closures 2-Type Series Pressurized Closures A complete pressure tight reenterable closure system for enclosing spliced connections of communications cables in a wide variety of applications. The 2-type Closure

More information

!"#$%&$'()*+,( )*-$'(./&01"$&%(!!(

!#$%&$'()*+,( )*-$'(./&01$&%(!!( 1!"#$%&$'()*+,( )*-$'(./&01"$&%(!!( Inviscid Flow!!"#$%&$'(2+,($34*$/%(5015(50/(#$%&+-%(/6/&5($%("/7*$7$8*/9(:0$%(+&&-;%($"( 50/(2+,('+31$"(1,1

More information

1. Oracle Mobile Agents? 2. client-agent-server client-server

1. Oracle Mobile Agents? 2. client-agent-server client-server 1. Oracle Mobile Agents?!"#$ application software system%. &'( )'*+, -. */0 1 23 45 678 9:; >?, %@ +%. - 6A(mobility) : B? CDE@ F GH8!" * channel #I 1 = / 4%. ()'*, &', LAN) - * application

More information

Downloaded from mrj.tums.ac.ir at 0:22 IRDT on Sunday April 14th

Downloaded from mrj.tums.ac.ir at 0:22 IRDT on Sunday April 14th "# 4 3 2 1 33 34," ( &"0 1# (.")*+,"- ( $ %& Email: talebian@sina.tums.ac.ir (1389/12/25:-./& 78-1 %&' #$ -2 %&' #$ )*-3 %&' #$ )*-4 C $% -C BP # % a.c & Z JC ;B`

More information

Parts List, Charging Chart, Wiring Diagrams

Parts List, Charging Chart, Wiring Diagrams Parts List, Charging Chart, Wiring Diagrams PHH150, PHH180 3 Phase PACKAGE HEAT PUMP UNITS TABLE OF CONTENTS PARTS LIST------------ 2-5 PARTS DRAWING - - - - - - -6-16 CHARGING CHARTS - - - - - - - 17

More information

CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, SPRING 2013

CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, SPRING 2013 CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, SPRING 2013 TOPICS TODAY Bits of Memory Data formats for negative numbers Modulo arithmetic & two s complement Floating point

More information

Industrial Wireway & Trough

Industrial Wireway & Trough 308 Lay-In Wireway 1485 Series - NEMA 12... 310-319 Wiring Trough 1486 Series - NEMA 12... 320 Pull Through Wireway 1487 Series - NEMA 12... 322-328 309 1485 Series Lay-In Wireway - NEMA 12 Lay-In Wireway

More information

VT420 Video Terminal Programmer Reference Manual Update

VT420 Video Terminal Programmer Reference Manual Update VT420 Video Terminal Programmer Reference Manual Update EK VT42P UP. A01 Digital Equipment Corporation The information in this document is subject to change without notice and should not be construed as

More information

User Guide for Greek GGT-Fonts Revision date: 23 May, 2011

User Guide for Greek GGT-Fonts Revision date: 23 May, 2011 User Guide for Greek GGT-Fonts Revision date: 23 May, 2011 by Graham G Thomason Copyright Graham G Thomason, 2009. Permission is granted to copy or publish this document, provided this complete notice

More information

271 Health Care Eligibility Benefit Inquiry Response Educational Guide

271 Health Care Eligibility Benefit Inquiry Response Educational Guide 271 Health Care Eligibility Benefit Inquiry Response Educational Guide June 2010 - Version 1.1 Disclaimer INGENIX is still under development stages and frequent changes within this document are expected.

More information

Setup Procedures 2 Batch Setup 3. Bar Code Setup Menu 5. 1 Device Selection and Default. 2 Beep and Delay Keyboard Wedge..

Setup Procedures 2 Batch Setup 3. Bar Code Setup Menu 5. 1 Device Selection and Default. 2 Beep and Delay Keyboard Wedge.. Contents Setup Procedures 2 Batch Setup 3 Bar Code Setup Menu 5 1 Device Selection and Default 5 2 Beep and Delay... 7 3 Keyboard Wedge.. 9 4 RS232 Serial Setting.... 11 5 Scanner.. 13 7 Symbologies(I):

More information

USB-ASC232. ASCII RS-232 Controlled USB Keyboard and Mouse Cable. User Manual

USB-ASC232. ASCII RS-232 Controlled USB Keyboard and Mouse Cable. User Manual USB-ASC232 ASCII RS-232 Controlled USB Keyboard and Mouse Cable User Manual Thank you for purchasing the model USB-ASC232 Cable HAGSTROM ELECTRONICS, INC. is pleased that you have selected this product

More information

{c,} c 00E7 ç &ccedil LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA {'e} e 00E8 è &egrave LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE {e'} e 00E9 é &eacute LATIN SMALL

{c,} c 00E7 ç &ccedil LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA {'e} e 00E8 è &egrave LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE {e'} e 00E9 é &eacute LATIN SMALL Non-ASCII Symbols in the SCA Armorial Database by Iulstan Sigewealding, updated by Herveus d'ormonde 4 January 2014 PDF Version by Yehuda ben Moshe, 16 February 2014 Since January 1996, the SCA Ordinary

More information

Package Dimensions. Color Year Color Month

Package Dimensions. Color Year Color Month California Eastern Laboratories Package Dimensions DESCRIPTION NEC part numbers are specified by die and package number. NE80 Die NE808 "8" Package PACKAGE S NEC devices are marked with various indications

More information

OPAL-RT FIU User Guide.

OPAL-RT FIU User Guide. OPAL-RT FIU User Guide www.opal-rt.com Published by Opal-RT Technologies, Inc. 1751 Richardson, suite 2525 Montreal, Quebec, Canada H3K 1G6 www.opal-rt.com 2013 Opal-RT Technologies, Inc. All rights reserved

More information

B: Modbus Map and Retrieving Logs

B: Modbus Map and Retrieving Logs B: Modbus Map and Retrieving Logs B.: Introduction Communicator EXT User Manual B.: Modbus Register Map Sections B.3: Data Formats # B.4: Floating Point Values The formula to interpret a Floating Point

More information

CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, FALL 2012

CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, FALL 2012 CMSC 313 COMPUTER ORGANIZATION & ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING LECTURE 02, FALL 2012 ANNOUNCEMENTS TA Office Hours (ITE 334): Genaro Hernandez, Jr. Mon 10am 12noon Roshan Ghumare Wed 10am 12noon Prof.

More information

Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices. Date Code Marking:

Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices. Date Code Marking: Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices Automation of surface-mount assembly by the use of pick-and-place equipment to handle tiny components has been enhanced by evolutionary improvements in tape-and-reel

More information

1953LCV1. Laser Chip. KeyFeatures. Applications. For moreinfo. Laser Chip on Submount 1064 CHP

1953LCV1. Laser Chip. KeyFeatures. Applications. For moreinfo. Laser Chip on Submount 1064 CHP Chip 1064 CHP KeyFeatures Distributed Feed Back (DFB) Laser InGaAsP Strained Quantum Well Laser Structure on InP Buried Ridge Stripe (BRS) Low Beam Divergence (FWHM) of 25 x 25 Output Power: 20mW, 40mW

More information

Coaxial Circles and Conies.

Coaxial Circles and Conies. 48 Coaxial Circles and Conies. By W. FINLAYSON. The following notes are intended to introduce a simple method of treating elementary geometrical conies, and at the same time to supply a missing link in

More information

A Mixed Fragmentation Algorithm for Distributed Object Oriented Databases 1

A Mixed Fragmentation Algorithm for Distributed Object Oriented Databases 1 A Mixed Fragmentation Algorithm for Distributed Object Oriented Databases 1 Fernanda Baião Department of Computer Science - COPPE/UFRJ Abstract Federal University of Rio de Janeiro - Brazil baiao@cos.ufrj.br

More information

Scorciatoie da tastiera - Circad 4.09

Scorciatoie da tastiera - Circad 4.09 Scorciatoie da tastiera - Circad 4.09 File FE New File - File FO Open File - File FR Re-Open - File FT Total Recall - File FD Load - File FC Close File - File FE Erase File - File FS Save File - File FA

More information

For more information, please contact

For more information, please contact Chi, Marcus (2007) Credit Risk Management in Banks of a Developing Economy: The Case of Cameroon. [Dissertation (University of Nottingham only)] (Unpublished) Access from the University of Nottingham repository:

More information

)- -% *)&%! $%!" (!*.-1 %,-+% --)+(!1 $!& *. &% '!!-%(# 000 $! )''.(%-1 )%! )' +!!%/!+ $+%, 1&)+ ' ()$ +! +%.-! 1 ).%,/%&&! +! ) %)(!!+, '*%(#!

)- -% *)&%! $%! (!*.-1 %,-+% --)+(!1 $!& *. &% '!!-%(# 000 $! )''.(%-1 )%! )' +!!%/!+ $+%, 1&)+ ' ()$ +! +%.-! 1 ).%,/%&&! +! ) %)(!!+, '*%(#! + 1 1 -)(, + ) )(+, (& (,)( (& +1 )(, /0 (& 000 ).(-1 ) ) ( ) )- - ))&5, &,, ) 2 3 ) 0(-14 + 5,3-0// 5. 207/ 4&/& 043 0)// 2830/ () )00-2&0(/9& / 12&3&/4& :4)&3& 47&/48 345&/43 74) )&-8 &/3& 30/ 04&-/(

More information

Description AX5805. Default values for the permissible motors. Version: Date:

Description AX5805. Default values for the permissible motors. Version: Date: Description values for the permissible motors Version: 1.3.0 Date: 2017-06-01 Table of contents Table of contents 1 Foreword 2 1.1 Notes on the manual 2 1.1.1 Intendent audience 2 1.1.2 Origin of the

More information

imag User Manual USER MANUAL imag Magnetic Stripe Reader for iphone 3G, 3GS and ipod Touch

imag User Manual USER MANUAL imag Magnetic Stripe Reader for iphone 3G, 3GS and ipod Touch imag User Manual USER MANUAL imag Magnetic Stripe Reader for iphone 3G, 3GS and ipod Touch 80097503-001 06/10/2010 1 imag Firmware Command 1.1 Setting Command The setting data command is a collection of

More information

Linear lambda calculus and PTIME-completeness

Linear lambda calculus and PTIME-completeness Under consideration for publication in J. Functional Programming 1 Linear lambda calculus and PTIME-completeness HARRY G. MAIRSON Computer Science Department Volen Center for Complex Numbers Brandeis University

More information

CIS-331 Fall 2014 Exam 1 Name: Total of 109 Points Version 1

CIS-331 Fall 2014 Exam 1 Name: Total of 109 Points Version 1 Version 1 1. (24 Points) Show the routing tables for routers A, B, C, and D. Make sure you account for traffic to the Internet. Router A Router B Router C Router D Network Next Hop Next Hop Next Hop Next

More information

RIC A. engineering. Specialist in remapping engine Management

RIC A. engineering. Specialist in remapping engine Management IC A ii SPcii i i i Scii i i i M CONTENT 2 IC A ii A ICA ENGINEEING SOFTWAE DEVELOPMENT ENVIONMENT ICA CUSTOM TUNING ICA I-SOFTLOADE ICA MOTOSPOT ICA TUNING KITS 4 6 8 10 11 12 13 15 A C I ABOUT cii i

More information

CSE Computer Architecture I Fall 2011 Homework 07 Memory Hierarchies Assigned: November 8, 2011, Due: November 22, 2011, Total Points: 100

CSE Computer Architecture I Fall 2011 Homework 07 Memory Hierarchies Assigned: November 8, 2011, Due: November 22, 2011, Total Points: 100 CSE 30321 Computer Architecture I Fall 2011 Homework 07 Memory Hierarchies Assigned: November 8, 2011, Due: November 22, 2011, Total Points: 100 Problem 1: (30 points) Background: One possible organization

More information

GEOMETRY R Unit 4: More Transformations / Compositions. Day Classwork Homework Monday 10/16. Perpendicular Bisector Relationship to Transformations

GEOMETRY R Unit 4: More Transformations / Compositions. Day Classwork Homework Monday 10/16. Perpendicular Bisector Relationship to Transformations GEOMETRY R Unit 4: More Transformations / Compositions Day Classwork Homework Monday 10/16 Perpendicular Bisector Relationship to Transformations HW 4.1 Tuesday 10/17 Construction of Parallel Lines Through

More information

[DP19] DN-500CD. Serial Command Protocol Guide

[DP19] DN-500CD. Serial Command Protocol Guide [DP19] Serial Command Protocol Guide Ver. 1.2 January 16, 2017 inmusic Brands, Inc. 1 1 Contents 2 General... 3 2.1 RS-232C Control... 3 3 Specification... 4 3.1 RS-232C Control... 4 4 Communication Protocol...

More information

Answers to Odd-Numbered Problems

Answers to Odd-Numbered Problems Answers to Odd-Numbered Probems CHAPTER.. (a) m;.8 m northward and.4 m eastward; (c).8944 m.5..7. a x + a y + a z.9......5..7..9. Traveing wave progressing in the negative z-direction.. (a) Linear; circuar;

More information

Banner 8 Using International Characters

Banner 8 Using International Characters College of William and Mary Banner 8 Using International Characters A Reference and Training Guide Banner Support January 23, 2009 Table of Contents Windows XP Keyboard Setup 3 VISTA Keyboard Setup 7 Creating

More information

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, - - !"#$% 7 7.1 7.2 #76-57 Q*?%")9,?%= 57 A?%9 >" =3"@); ',(F?%",5+, 57 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

More information

0z 0. di.0. co LU.C. C- co 2 (C

0z 0. di.0. co LU.C. C- co 2 (C o 1.3' 6L wg) r cc ) 6 z LIz Co z * di. co L.C C co 2 (C c E REPORT DOCMENTATION PAGE Form, Approved OPM No. 74188 Public inin mpos tzma bwsdca for thls coiloim as of infonwtiot isst.s wad to twro I bow

More information

The cache is 4-way set associative, with 4-byte blocks, and 16 total lines

The cache is 4-way set associative, with 4-byte blocks, and 16 total lines Sample Problem 1 Assume the following memory setup: Virtual addresses are 20 bits wide Physical addresses are 15 bits wide The page size if 1KB (2 10 bytes) The TLB is 2-way set associative, with 8 total

More information

Level instruments. Communications and Displays SITRANS RD200. 5/306 Siemens FI Technical specifications. Overview

Level instruments. Communications and Displays SITRANS RD200. 5/306 Siemens FI Technical specifications. Overview Overview The is a universal input, panel mount remote digital display for process instrumentation. Benefits Easy setup and programming via front panel buttons or remotely using RD software Display readable

More information

W52P1J-15-D-0060 [ ] Honeywell CN70GQ5KN00G1A40

W52P1J-15-D-0060 [   ] Honeywell CN70GQ5KN00G1A40 AMIS AIT-V Contract Products Snapshot This AIT-V Contract Products Snapshot is an abbreviated presentation of the product offerings by the three contractors providing their products and services. All CLINS

More information

Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 64 bits) General considerations for cipher design:

Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 64 bits) General considerations for cipher design: Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 64 bits) General considerations for cipher design: Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 64

More information

CSE Computer Architecture I Fall 2009 Homework 08 Pipelined Processors and Multi-core Programming Assigned: Due: Problem 1: (10 points)

CSE Computer Architecture I Fall 2009 Homework 08 Pipelined Processors and Multi-core Programming Assigned: Due: Problem 1: (10 points) CSE 30321 Computer Architecture I Fall 2009 Homework 08 Pipelined Processors and Multi-core Programming Assigned: November 17, 2009 Due: December 1, 2009 This assignment can be done in groups of 1, 2,

More information

A. All equipment and materials used shall be standard components that are regularly manufactured and used in the manufacturer s system.

A. All equipment and materials used shall be standard components that are regularly manufactured and used in the manufacturer s system. ENDURA EE500 SERIES ENDURAXPRESS TECHNICAL SPECIFICATIONS SECURITY SYSTEM DIVISION 28 ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY LEVEL 1_28 20 00 ELECTRONIC SURVEILLANCE LEVEL 2_28 23 00 VIDEO SURVEILLANCE LEVEL 3_28

More information

NEW OPTIONS LISTING #

NEW OPTIONS LISTING # NEW OPTIONS LISTING # 1150-08 June 10, 2008 Beginning on Monday, June 16, 2008 the PHLX will begin trading options on the following equity securities. PHLX will trade in all existing months and strike

More information

7, 8! *KL +49h, +,Y= A M1= + ;, ;* 4,? N g ;5 C l( C ;O :Q g<c =<8 +4?C C ;, l(, :<8 *? +/

7, 8! *KL +49h, +,Y= A M1= + ;, ;* 4,? N g ;5 C l( C ;O :Q g<c =<8 +4?C C ;, l(, :<8 *? +/ 21 1396 3 3756 %&'(! +, & '0 12 34 356 7, 8!.;, ;,< A, ;,< *2 Z?O =,4 [4h *,9 5 :64 5 3?P, Q*&.;, ;,< A, ;,< *2 Z?O =,4 [4h +,A +V = 3,A,4? 1396/2/29 :

More information

124 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0zh

124 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0zh 0 30 40 50 DISTO PD-Z01 14 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0 15 16 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0 17 1 PD-Z03 3 7 4 5 6 10 9 8 18 DISTO pro 4 / pro 4 a-1.0.0

More information

A weak condition for the convexity of tensor-product Bézier and B-spline surfaces

A weak condition for the convexity of tensor-product Bézier and B-spline surfaces A weak condition for the convexity of tensor-product Bézier B-spline surfaces Michael S. Floater SINTEF-SI P.O. Box 124, Blindern 0314 Oslo Norway September 1993 Abstract. A sufficient condition for a

More information

4. Specifications and Additional Information

4. Specifications and Additional Information 4. Specifications and Additional Information AGX52004-1.0 8B/10B Code This section provides information about the data and control codes for Arria GX devices. Code Notation The 8B/10B data and control

More information

Siemens.com/industrial-controls

Siemens.com/industrial-controls SIRIUS Industrial Controls List 2018 Siemens.com/industrial-controls List of Contents Motor Control and Protection Soft Starters Motor Management - Simocode Monitoring Relays Commanding and Signaling Devices

More information

C 30D C 5W ; E ARID ZONE RESEARCH Vol.30 No.5 Sept.2013 Nino , 2, 3 (1., ;2., ;3., )!:!"# $%&' &' ()* +,- (./0)*1 23

C 30D C 5W ; E ARID ZONE RESEARCH Vol.30 No.5 Sept.2013 Nino , 2, 3 (1., ;2., ;3., )!:!# $%&' &' ()* +,- (./0)*1 23 C 30D C 5W 2013 9; E ARID ZONE RESEARCH Vol.30 No.5 Sept.2013 Nino3.4 1 2 1 1, 2, 3 (1., 750002;2., 750002;3., 730020)!:!"# $%&' &'()* +,- (./0)*1 234 56, 78 9:# 1 2; < 34.=> 56,!"561?@AB 7 C19:DE, F1GH

More information

Programming. User s Manual. Ver:3.2. Contents - 1 -

Programming. User s Manual. Ver:3.2. Contents - 1 - Programming User s Manual Ver:3.2 Contents - 1 - Set Up Flow Chart...3 一. Systems Information 1.1 Set All Default...4 1.2 Version Information...4 二. Systems Setting 2.1 Interfaces...5 2.1.1 Keyboard Wedge

More information

Version /10/2015. Type specimen. Bw STRETCH

Version /10/2015. Type specimen. Bw STRETCH Version 1.00 08/10/2015 Bw STRETCH type specimen 2 Description Bw Stretch is a compressed grotesque designed by Alberto Romanos, suited for display but also body text purposes. It started in 2013 as a

More information

By Michael Parson Banja

By Michael Parson Banja Banja Page 4 Page 5 By Michael Parson Banja typeface The story for the Banja typeface started through a contest call for script style typeface. With a specific set of constraints, the goal was to design

More information

JUSTICE OF THE PEACE/ MEDICAL EXAMINERS SYSTEM ADMINISTRATOR MAINTENANCE TOOLS

JUSTICE OF THE PEACE/ MEDICAL EXAMINERS SYSTEM ADMINISTRATOR MAINTENANCE TOOLS JUSTICE OF THE PEACE/ MEDICAL EXAMINERS SYSTEM ADMINISTRATOR MAINTENANCE TOOLS Table of Content Version 2 REV 08/2018 How to Log Into TxEVER 5 Library Maintenance 5 Common Navigation Buttons 6 Death Module

More information