POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA"

Transcription

1 VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM Računalništvo in informatika smer informatika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V Jamada d.o.o. Maribor Čas opravljanja od do Mentor v GD: Študent: E-pošta: Marko Požarnik Telefon

2 2

3 3

4 Kazalo 1 Opis gospodarske družbe in njenih produktov Opis podjetja Jamada d.o.o Opis podjetja Datalab tehnologije d.d Poslovni informacijski sistem Pantheon Opis praktičnega izobraževanja Microsoft SQL server 2000 in T-SQL(Transact SQL) Ares Opis praktičnega izobraževanja Migracija Pantheon-a Razširitev postopka opomniki Pregled delovanja obstoječega postopka Zbiranje in analiza zahtev Implemntacija Testiranje in predaja postopka v uporabo Sklep Priloge Priloga A del programske kode postopka opomniki Priloga B primeri prožilcev za postopek opomniki

5 UVOD Ta dokument vsebuje potek prakse v podjetju Jamada d.o.o. Podjetje se ukvarja z razvojem, implementacijo in prodajo poslovnega informacijskega sistema Pantheon. Moje delo v podjetju je bilo zelo zanimivo in dinamično. Večino časa sem delal migracije Pantheon-a iz verzije 5.0 na 5.5, saj je Datalab prenehal z razvojem in podporo za Pantheon 5.0. Zraven tega pa sem delal še na telefonski podpori, programiral razne aplikacije, oblikoval izpise in svetoval strankam. Zaradi raznolikosti dela sem pridobil zelo veliko izkušenj v zvezi s delom s strankami (zbiranje in analiza zahtev), razvojem programskih produktov in delovanjem, ter zaščito poslovnih informacijskih sistemov. Veliko izkušenj sem pridobil tudi s področja oddaljene pomoči (povezovanje preko VNC, VPN, ISL Light, RDC,..), saj je dosti dela potekalo na računalnikih/strežnikih od strank. 5

6 1 Opis gospodarske družbe in njenih produktov 1.1 Opis podjetja Jamada d.o.o. Jamada d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja predvsem s trženjem, razvojem, vzdrževanjem in implementacijo poslovnega informacijskega sistema Pantheon. Ustanovljeno je bilo iz Datalab-ove poslovne enote Maribor. Sedež podjetja je v Mariboru. Leta 2005 sta bili ustanovljeni še dve sesterski podjetji v Srbiji, ter Bosni in Hercegovini je podjetje kupilo 51% delež konkurečnega podjetja E-Pos rešitve d.o.o. in tako pridobilo še poslovne enote v Ljubljani in Kopru pa je podjetje odprlo še poslovno enoto v Novem mestu. Slika 1: Logotip podjetja Jamada d.o.o. Poslovna enota v Mariboru trenutno redno zaposljuje 15 ljudi in tri študente. V ostalih poslovnih enotah in sestrskih podjetjih pa je redno zaposlenih še 12 ljudi. Slika 2: Struktura zaposlenih v podjetju Jamada d.o.o. in njeni podružnicah Filozofija podjetja je nudenje kakovostnih, individualno prilagojenih, inovativnih in zakonodajno ustreznih poslovno-informacijskih rešitvitev, pri čemer celetoten kolektiv strmi k učikovitemu in uspešnemu delovanju. 6

7 1.2 Opis podjetja Datalab tehnologije d.d. Datalab d.d. je vodilno slovensko podjetje, ki se ukvarja razvojem poslovnih informacijskih rešitev in nudi poslovne rešitve malim, ter srednje velikim podjetjem. Datalab d.o.o. je bil ustanovljen z namenom razvoja poslovnih informacijskih rešitev. Ustanovitelja sta bila Andrej Mertelj in Tomaž Teyrovsky. Leta 2000 so naredili partnerski program, ki je omogočil delitev dela med Datalab-om(razvoj in koordinacija) in partnerji(prodaja, vzdrževanje in implementacija). Podporne enote Datalab-a v Ljubljani, Mariboru in Kopru pa so pretvorili v samostojna podjetja, ki so bila lasti takratnih zaposlenih je bilo ustanovljeno podjetje Datalab d.d., v kateri ima delež večina zaposlenih, ki je s prevzelo poslovanje Datalab d.o.o. Sedež podjetja je v Ljubljani, ima pa tudi hčerinska podjetja v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji in Romuniji. Strategija podjetja: Datalab je usmerjen v razvoj poslovnih rešitev, ki so odprte, prilagodljive in zmogljive. Slika 3: Spletna stran podjetja Datalab d.d. 7

8 1.3 Poslovni informacijski sistem Pantheon Pantheon je poslovni informacijski sistem in spada med ERP (Enterprise resource planning) za majhna in srednje velika podjetja. Slika 4: Logotip programskega produkta Pantheon 5.5 Slika 5: Delovanje Pantheon-a znotraj podjetja Pantheon je razdeljen glede na svoje funcionalnosti na posamezne izpeljanke(slika 6): Pantheon RT(Retail) je namenjen blagajniškemu mestu (POS), Pantheon RE(Retail management) je namenjen vodenju maloprodaje in nadzor več blagajn RT, Pantheon LT(Light) je namenjen mikro trgovskim in storitvenim podjetjem (s.p. in d.o.o.). Vsebuje vse, kar potrebuje manjše podjetje za uspešno in ekonomično poslovanje, 8

9 Pantheon SE (Small Enterprise) je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem, ki želijo programsko podpreti svoje poslovne procese. Podprti poslovni procesi: blagovno poslovanje, računovodstvo in finance, kadri, plače ali enostavno proizvodnjo, Pantheon GE (Government) je namenjen organizacijam in podjetjem iz javnega sektorja. Po osnovnih funkcionalnostih je enak Pantheon SE s razliko v kadrovskem delu in posebnih evidencah, Pantheon ME (Medium Enterprise) je namenjen podjetjem, ki imajo zahtevo po zelo zmogljivem poslovnem informacijskem sistemu. Podprti procesi: kot pri Pantheon-u SE z dodatnimi funkcionalnostmi za mednarodno poslovanje, ter poslovno analitiko za vodilne kadre, Pantheon MF (ManuFacturing) je poslovni informacijski sistem za večja proizvodna podjetja. Podpirti procesi: kot pri Pantheon ME z dodatnimi funkcionalnostmi, s katerimi podjetja učinkovito planirajo, vodijo in analizirajo svojo proizvodnjo. Slika 6: Izpeljanke Pantheon-a 9

10 Deluje pod operacijskima sistemoma Windows(Vista, XP, 2000, 98, ME, 95) in Linux, ter na podatkovnih strežnikih Oracle in Microsoft SQL(Microsoft DataBase Engine 2000, Microsoft SQL server 2000, Microsoft SQL server 2005). Pantheon deluje na principu odjemalec/strežnik(slika 7). Slika 7: Arhiterktura Pantheon-a Pantheon-ova podatkovna struktura je javno dostopna, zato številni neodvisni razvijalci ponujajo rešitve, ki ga uporabljajo kot temelj. Rešitve segajo od dodatnih modulov, namenjenim določenim področjem dela v podjetju (npr. črtna koda, spremljanje delovnega časa, optimizacija proizvodnje, arhivski in sporočilni sistemi, projektno vodenje, ) do specializiranih rešitev za posamezne gospodarske panoge (npr. računovodje, optiki, prevozniki,..). 10

11 2 Opis praktičnega izobraževanja 2.1 Microsoft SQL server 2000 in 2005 MS SQL server je sistem za upravljanje relacijske podatkovne baze, ki ga je izdelal Microsoft leta Primarna poizvedovalna jezika sta ANSI SQL in T-SQL. Namenjen je predvsem manjšim in srednje velikim bazam. Microsoft SQL server 2005 je izšel oktobra Njegova glavna novost je podpora XML podatkom v povezavi s relacijskimi podatkovnimi bazami. Vsebuje pa tudi nekatere nove storitve kot so naprimer: reporting sevices, OLAP services, integration services, podpora za podatkovno rudarjenje,... V času opravljanja prakse sem večino delal z verzijo SQL server 2005 in uporabljal predvsem T-SQL poizvedovalni jezik.v času opravljanja prakse sem imel veliko dela tudi s instalacijo in nastavitvijo SQL 2005 serverja, saj je Microsoft ukinil podpora za SQL server Slika 8: Arhitektura SQL server

12 2.2 T-SQL(Transact SQL) T-SQL je poizvedovalni jezik za Microsoft SQL podatkovne baze in je nadgradnja SQL poizvedovalnega jezika. T-SQL omogoča sestavljanje kompleksnejših poizvedb. Glavna prednost T-SQL-a je, da omogoča dejansko programiranje v samem SQL-u. Nekater glavne novosti, ki jih uvaja T-SQL so: Control-of-flow: sem spadajo ključne beside: IF in ELSE (omogočata pogojno izvajanje), BEGIN in END (označujeta začetek in konec bloka), WAITFOR(počaka z izvjanjem ukaza za določen podan čas ali določen čas dneva), RETURN(vrne vrednost spremenljivke iz procedure ali funkcije), ter WHILE, BREAK in CONTINUE (omogočajo izvajanje zank). lokalne spremenljivke: se imenujejo tako, ker so lokalne skripti v kateri se izvajajo. Deklariranje spremenljivk: tipspremenljivke. Prirejanje vrednosti spremenljivkam: = vrednost. izboljšana UPDATE in DELETE ukaza, katerima so omogočene združitve (JOIN). dodatne pomožne funkcije: getdate(), raiseerror(), substring(), Primer Flow control in lokalnih spremenljivk (zanka od 1 do 10 izpiše ali je števec večji ali manjši od 5): integer = 1 WHILE i <= 10 BEGIN IF (i < 5) BEGIN PRINT Stevec je manjsi od 5. END ELSE BEGIN PRINT Stevec je večji ali enak 5. END +1 END 12

13 2.3 Ares Večino programiranja v času prakse sem opravljal v razvojnem okolju ARES, ki je nov modul znotraj programskega paketa Pantheon 5.5. Osnovi namen ARES-a je, da omogoča nadgrajevanje in prilagajanje Pantheon-a specifičnim potrebam in zahtevam strank. Ares je zelo zmogljivo orodje, s pomočjo katerega je mogoče dostopati do posameznih delov Pantheon-a, jih uporabiti v svojih funkcijah ali dopolnjevati, izvajati SQL poizvedbe, uvažati ali izvažati podatke,... Slika 9: Razvojno okolje ARES Razvojno okolje ARES sestavljajo: urejevalnik kode, za urejanje programske kode ARES modulov urejevalnik obrazcev (Form Designer), za grafično urejanje obrazcev ARES modulov paleto komponent za vizualno delo z obrazci (Component Palette) 13

14 urejevalnik lastnosti objektov (Object Inspector) drevesni prikaz strukture obrazca (Form Tree) in drevesni prikaz strukture modulov (Project Tree) Osnovni del Aresa predstavlja razvojno okolje (IDE), v katerem se sestavlja programska koda, urejajo obrazci (forme) in uporabljajo drugi moduli, jedro samega izvajanja pa predstavlja prevajalnik pascalske kode. Zaradi specifičnih potreb in poenostavljenega dela s podatkovno bazo je možno poleg pascalske kode uporabiti tudi drugačne tipe modulov, ki so namenjeni konkretnim nalogam. S pomočjo teh modulov je zagotovljena poenostavljeno kompatibilnost s starimi SQLi(razvojno okolje v Pantheonu 5.0) procedurami. Tipi modulov so: SQL modul namenjen delu z bazo (izvajanje SQL kode) print modul za delo z izpisi Preview/Edit modul za delo s prikazom/urejanjem podatkov Import/Export modul za poenostavljano uvažanje / izvažanje podatkov VBA script modul za delo z Basic in JavaScript jezikom Ares zraven standardnih Pascalskih gradnikov in funkcij vsebuje tudi lastne, ki so jih razvili na Datalab-u, za lažji razvoj lastnih Pantheon-ovih postopkov: funkcije in procedure: dlfinddocument prikaz dokumenta z določenim ključem, dlfindownerform pridobivanje gradnikov z nadrejene forme, gradniki: dllookupcombobox spustni meni, dldataset podatkovni nabor, dltdlcxnumberedit vnosno polje za števila, Ares.Variables: spremenljvke v Ares-u, katerih glavna prednost v primerjavi s Pascalskimi je, da jim ni potrebno določiti tipa (integer, string, datetime,..), ampak se tip določiti samodejno glede na tip vrednosti, ki se priredi dani spremenljivki. Tako se je lahko ena spremenljivka naprej uporabila za shranjevanje znakovnih vrednosti nato za shranjevanje številskih vrednosti. 14

15 2.4 Fast report Fast report je program, ki je vgrajen v Pantheon 5.5. in je namenjen oblikovanju izpisov. Razdeljen je na tri dele:»code«: namenjen je urejanju Pascalske, C++, Basic ali JScript programske kode,»data«: namenjen je izdelavi, urejanju SQL poizvedb, ki se kasneje uporabljajo na izpisih, za pridobivanje podatkov iz podatkovne baze,»report designer«: namenjen je grafičnemu urejanju izpisov. Slika 10: Program Fast report Nekateri gradniki izpisov, ki sem jih v času najpogosteje uporabljal: Header/footer band: polji, katerih vsebina se prikaže v glavi/nogi strani 15

16 Master dataa band: katere vsebina se izpiše le enkrat, najpogosteje se uporablja kot naslovna vrstica podatkovnih vrstic Detail data band: vsebina se izpiše za vsak zapis iz določenega podatkovnega nabora enkrat Text object: se uporablja za izpis statičnega teksta, vrednosti iz podatkovnega nabora System object: se uporablja za izpis sistemskih vrednosti, kot so datum,čas, številka strani, številka vrstice, 16

17 3 Opis praktičnega izobraževanja 3.1 Migracija Pantheon-a 5.5 Ker je s Datalab prenehal z vgrajevanjem zakonskih sprememb, novosti in popravkov v Pantheon 5.0, je bilo večina mojega dela na praksi povezanega z migracijami Pantheon-a iz verzije 5.0 na verzijo 5.5. Tako so uporabnik, ki še niso prešli na Pantheon 5.5 imeli dve možnoti: migracijo izvedejo sami ali pa smo jim migracijo izvedli programerji na Jamadi Migracija je postopek nadgradnje, ki se od postopka običajne nadgradnje razlikuje v tem, da spremeni strukturo podatkovne baze, prevede oblike izpisov v drugačni zapis in uredi referenčno integriteto. Migracija ne migrira v celoti SQL-I postopkov, zato je potrebno te ročno prepisati na ARES. Migracija se ne izvaja direktno v programu Pantheon 5.0, ampak je za to potreben samostojni program dlmigration55. Slika 11: Prijava v program dlmigration 17

18 Slika 12: Prikaz nastavitev programa dlmigration Pred izvajanjem migracije se je obvezno morala izdelati kopija vseh podatkovnih baz z ukazom: Backup database jamadabaza to disk='c:\temp\jamada bak' Baze, ki se ne uporabljajo več, so se morale izbrisati, kar se je naredilo s ukazom: Drop database jamadaold 18

19 Pred migracijo se je morala nadgraditi baza Pantheona 5.0 na zadnjo razpložljivo verzijo (build). Po končani migraciji baze je bilo potrebno namestiti zagonsko datoteko za Pantheon 5.5. Nato je bilo potrebno narediti migracijo izpisov, kar je v bistvu pomenilo popravljanje oblike in Visual Basic programske kode izpisov. Večina tega dela je zajemalo popravljanje velikosti polj, saj se je nekaterim atributom povečalo število znakov in so zato bili prikazani na izpisu napačno. Na izpisih je bilo potrebno popraviti SQLexpression ukaze, ki so služili za izpis podatkov, ki niso bili na originalnih podatkovnih naborih izpisov. Primer SQLexpression-a na izpisu 5.0: SQLexp(select datum from narocpoz where kljuc= +qreportizpis. kljuc + )] Primer popravljenega SQLexpression-a na izpisu 5.5: [SQLexp( select addate from the_orderitem where ackey = +VarToStr(<qreportizpis. ackey >)+ )] V kolikor je stranka imela tudi lastne SQLi postopke potem je bilo potrebno migrirati tudi te postopke. Migracija postopkov je vsebovala: popravljanje obrazcev(popravljanje oblike, zamenjava napačnih gradnikov), popravljanje programske kode(zamenjava SQL kode z Pascal-sko kodo), ter prilagajanje delovanja postopka Pantheonu 5.5. Pomembno pri tem delu je bilo poznavanje dela vsakega od postopkov, ki se je migriral, da se je lahko prilagodil delovanju Pantheon-a 5.5. Tako sem s migracijami postopkov spoznal številne različne rešitve, ki so omogočale strankam delo s Pantheon-om in tudi optimizirale delo, ki ga opravljajo. Pred uporabo Pantheon-a 5.5 je bilo potrebno skupaj s stranko določiti nekatere nastavitve, ki jih ni bilo v Pantheon-u 5.0, so pa v Pantheon-u 5.5 in so potrebne za normalno delovanje Pantheona 5.5. Datalab je to delo olajšal s Post migration wizard-om. Ta je bil razdeljen na dele: podatki o podetju: tukaj je bilo po potrebi spremeniti oz. popraviti podatke o matičnem podjetju nastavitev administratorjev: tu je bilo potrebno nastaviti kateri uporabniki bodo administratorji in/ali računovodje. Ti vlogi v Pantheon-u 5.0 nista bili ločeni, 19

20 pregled referenčne integritete: tu so se izpisali zapisi iz tabel Pantheon-a, ki niso ustrezali pogojem popolnosti referenčne integritete. Te podatke je bilo potrebno ročno popraviti ali izbrisati s SQL ukazi, nov format tečajne liste: Pantheon 5.0 je imel za vsako banko le en (enotni) tečaj. V verziji 5.5 sta enotnemu - srednjemu tečaju dodana še nakupni in prodajni tečaj. Tako je bilo potrebno za vsako banko, ki jo je imel uporabnik v bazi izbrati tečaje, ki se bodo uporabljali uporabniki in kontaktne osebe: uporabniki so bili v podatkovni bazi shranjeni kot subjekt(ime in priimek skupaj). V verziji 5.5. pa so zaradi boljšega pregleda uporabnikov dodali še atributa za ime in priimek, kamor je bilo potrebno vnesti podatke. Slika 13: Post migration wizard - uporabniki in kontaktne osebe 20

21 3.2 Razširitev postopka opomniki Pregled delovanja obstoječega postopka V času opravljanje prakse je bil največji projekt, ki sem ga izdelal razširitev Pantheon-ovega modula opomniki, za potrebe nekega mariborskega proizvodnega podjetja. Pantheon-ovi opomniki so v osnovi omogočali samo ročno kreiranje, kar pomeni, da je uporanik sam moral kreirati opomnik na sledeč način: izbrati je potrebno katerim uporabnikom se bo opomnik prikazal, vnesti naslov opomnika, izbrati in nastaviti način prikazovanja opomnika: ob zagonu (opomnik se prikaže uporabnikom ob naslednjem zagonu), periodično (nastaviti je potrebno začetek prikazovanja, enoto in čas periode. Opomnik se nato prikazuje od izbranega začetka za izbrano periodo do preklica opomnika), določen čas in datum(opomnik se prikaže enkrat na čas in datum, ki ga izbere uporabnik) ali vsakega v mesecu (opomnik se prikaže na dan, ki ga izbere uporabnik vsak mesec), in vnesti tekst opavila. Slika 14: Keiranje opomnikov v Pantheonu 21

22 Opomnik se je nato prikazal izbranim uporabnikom ob izbranem času. Opomnik se prikaže v obliki prikaznega okna v desnem zgonjem kotu glavnega okna Pantheon-a. Če uporabnik klikne na prikazno okno opomnika se odpre novo okno s podrobnosti opomnika. Tu ima uporabnik možnost odgovoiti avtorju opomnika ali pa opomnik preusmeriti na druge uporabnike. Slika 15: Prikaz opomnika Zbiranje in analiza zahtev Stranka je želela, da bi se opomniki kreirali avtomatsko, kar pomeni da bi se tekst opomnika generiral avtomatsko, za določene izbrane dogodke v Pantheon-u. Do zahteve za izdelavo postopka je prišlo, zaradi občasnih neskladnosti med naročili. plani, delovnimi nalogi in fakturami pri stranki. V osnovi je bil njihov glavni problem, da so bili proizvodnja, računovodstvo in marketing na različnih lokacijah in je večkart prišlo do neskladnosti predvsem pri naročilih. Tipična primera, ki jih ga je stranka povedala na sestanku sta bili: v marketingu podjetje prejme naročilo nekega izdelka npr. 10 kosov. Delavec v marketingu je vnesel podatke o naročilo v Pantheon in je nato moral poklicati ali kako drugače obvestiti delavca v proizvodnji, da ima novo naročilo. Stranka je zato želela, da se za vsako novo naročilo avtomatsko kreiral opmnik, ki bi se ob vsakem naročilu prikazalo dalvacu v proizvodnji. Tako delvcu v proizvodnji več ne bi bilo potrebno klicati delavca v proizvodnji in mu sporočiti, da je dobil novo naročilo. 22

23 za določeno naročilo, ki je že bilo predano proizvodnji se naprimer spremeni rok dobave, naslovnik naročila ali naročena količina. Delavec v marketing je nato moral za vsako spremembo na naročilu klicati delvca v proizvodnji in mu sporočiti, da ima na določenem naročilu spremembo. Zato je stranka želela, da se tudi za vsako spremembo na naročilu avtomatsko kreira opomnik, v katerem so podatki kdo in kdaj je spremnenil katere atribute na katerem dokumentu. Ena izmed glavnih zahtev za opomnike je tudi bila, kreiranje predlog po katerih se kreirajo opomniki. Kar pomeni, da se ustvari predloga kateri določimo kriterije glede na katere se ob kreiranju dokumenta ustvarijo opomniki(npr. kreiranje opomnikov samo za dokumente, katerih kupec je iz Maribora). Pantheon-ovi opomniki pravtako niso omogočali kronologije opomnikov pregleda zaporedja odgovorov za opomnike, kar pa je bilo za stranko zelo pomebno, saj je bilo iz tega razvidno kdo od zaposlenih je odgovoril na kateri opomnik. Zaradi kompleksnosti Pantheona je bilo na sestanku tudi potrebno določiti nad katerimi deli Pantheona oz. nad katerimi vrstami dokumenta in za katere attribute se bodo opomniki kreirali. Polj. Pog. Nazaj Polj. Pog. dod. poz. br. poz. br. gl. Spremembe glav a Spremembe pozicija Identi Knjigovodska v rsta, glavna enota mere,dav ek - Izdaja Dobavnica, Za plačilo, prejemnik, kupec količina, cena, R1 %(anrebate1), R2 %,R3 % Prev zem Prevezm, Za plačilo, Dobavitelj, prevoznik količina, cena, R1 %(anrebate1), R2 %,R3 % Naročila kup datum,za plačilo,naročnik, prevoznik količina, cena, R1 %(anrebate1), R2 %,R3 % Plani DN Status,datum planirana količina Naročila dob (uporabnik sam doda atrbute v + postopku: Šifrsant polj-opomniki) Slika 16: Seznam vrst dokumentov na kterih je možno kreirati opomnike Zaradi obsežnosti projekta in lažje implementacije je bilo potrebno izdelati tudi diagram primerov uporabe (iz njega so razvidne funkcionalnosti postopka slika 17) in 23

24 entiteno-relacijski model(slika 18), na katerem so prikazane Pantheon-ove in dodatno definirane uporabniške tabele in povezave med njimi, ki se uporabljajo v postopku opomniki. Slika 17: Diagram primerov uporabe za postopek opomniki 24

25 Slika 18: E-R model za postopek opomniki Ker je postopek raziširitev Pantheon-ovega postopka opomniki je bilo najprej potrebno pregledati in analizirati delovanje originalnega postopka. Opis delovanja opomnikov: uporabnik kreira opomnik iz glavnega menija ob kliku čarovniki in nato dalje na kreiraj opravilo. V oknu za kreiranje opomnikov vnese komu se bo opomnik prikazal, naslov in tekst opravila, 25

26 Pantheon s pomočjo procedure, ki se proži ob vsaki transakciji preveri ali je v tabeli tpa_todo shranjem kakšen opomnik, ki ga je potrebno za prijavljenega uporabnika prikazati, če je tak opomnik obstajal se je le-ta prikazal v novem oknu, ki se je pojavilo v desnem zgornjem delu glavnega okna Pantheon-a v primer, da je uporabnik kliknil na to okno se je odprlo okno s podrobnostmi opomnika, kjer je lahko uporabnik tudi odgovoril avtorju opomnika ali pa opomnik posredoval drugemu uporabniku. Za potrebe stranke je bilo v okviru projekta uporabna le logika, ki je skrbela za prikaz opomnika, vključno s tabelama programskih uporabnikov in opomnikov, ter forma, ki je prikazovala opomnike Implemntacija V okviru projekta je bilo potrebno izdelati novo formo za keiranje opomnikov, saj obsoječa Pantheon-ova forma ni imela kontrolnikov, ki so bili potrebni za uspešno izdelavo projekta(izbor načina in kriterijev za avtomatsko kreiranje opravil). Na origianalni formi je tudi bil zelo nepregleden kontrolnik na katerem so se izbirale osebe katerim se bo opomnik prikazal. Na opomniku je bilo tudi potrebno prikazati oz. skriti kontrolnike v odvisnosti iz katerega vrsta dokumentov se je postopek za kreiranje opomnikov zagnal programska koda priloga A. 26

27 Največji izziv projekta je bil način kako avtomatsko kreirati opomnike. Po posvetu s višjim programerjem v podjetju, ki je tudi bil odgovorna oseba projekta, sma ugotovila, da je edini možen način kreiranje opomnikov s pomočjo prožilcev(trigger). Ker še nisem imel dosti opravka s prožilci, sem moral najprej pogledati kaj so in kako delajo prožilci. Tako sem ugotovil, da je prožilec funkcija, ki je vezana na določeno tabelo in se izvede ob dodajanju, brisanju, ali spremembi podatkov v tabeli na katero je vezan prožilec. Tako je bilo za vsako tabelo, na katero so bili vezani opomniki narediti tri prožilce(dodajanje, brisanje in urejanje podatkov). Tako je bilo skupno narejenih 18 prožilcev (glej prilogo B). Za funcionalnost kronologija opomnikov je bilo potrebno izdelati formo, kjer je bila prikazana kronologija. Težava se je pojavila, ker je vsak opomnik imel shranjene informacije o opomniku, ki je bil kreiran oz. je nastal kot kot odgovor trenutnega opomnika. Tako je bilo potrebno napisati še funcijo, ki je s pomočjo rekurzije pregledala in izpisala vse starše in otroke danega opomnika. Ta modul se je vezal na Pantheon-ovo formo za prikaz podrobnosti 27

28 opomnika, zato je bilo potrebno integrirati na to formo še gumb s katerim se je zaganjal modul za izpis kronologije opomnika Testiranje in predaja postopka v uporabo Po dokončanju projekta je bilo potrebno postopek tudi temeljito stestirati, kar pa je vzelo precej časa, saj se je šele v tej fazi pokazalo veliko število napak in napačnega delovanja. Večino napak se je pojavilo v prožilcih. Tako je bilo potrebno dodati še nekaj kontrol in nekaj manjših dodelav na formi postopka. Po končanem projektu, je bilo potrebno napisati še navodila za uporabo postopka. Delovanje postopka sem moral tudi prikazati na zadnjem sestanku pri stranki, kjer se je postopek tudi namestil na njihov strežnik. Stranki je se še predala dokumentacija in navodila za uporabo. Projekt je tako bil zaključen v okviru časovniih in denarnih omejitev. 28

29 4 Sklep V okviru prakse na podjetju Jamada, sem pridobil veliko izkušenj z razvojem aplikacij, delom s strankami in izkušenj z delovanjem podjetij, ter procesi, ki potekajo znotraj podjetja (proizvodnja, skladiščenje, vrednotenje zalog, prodaja, ). Nekaj pomembnih izkušenj sem pridobil tudi v zvezi s računovodstvom (obračuni plač, bilance, knjiženje, ). Pri svojem delu sem dobro spoznal SQL, programski jezik Pascal, načrtovanje in izdelavo aplikacij. Delo na Jamadi mi je bilo zelo všeč, saj sem pridobil zelo veliko življenskih izkušenj, izkušenj v zvezi s delom v kolektivu in strokovnih izkušenj. Delo je bilo zelo razgibano, zanimivo in polno novih izkušenj, za kar sem podjetju Jamada zelo hvaležen, da mi je omogočilo opravljanje prakse pri njih. 29

30 5 Priloge 5.1 Priloga A del programske kode postopka opomniki //del progamske kode, ki prikaže oz. skrije kontrolnike forme, glede na vstro dokumenta od koder se je postopek opomniki zagnal dlcxlabeleddbdateedit2.visible:=false; tbpodrobnosti.refresh; tbizbirapod.refresh; if(tbsporocila.fieldbyname('acobject').asstring ='TSifMS') then dlcxdbcheckbox1.visible:=false; dlcxdbcheckbox2.visible:=false; dlcxdbcheckbox3.visible:=false; dlcxlabeleddbtextedit1.visible:=false; dlcxlabeleddbtextedit5.visible:=false; end; if(ownerform.classname='tsifms') then //šifrant identov ares.variables['tkljuc']:=tdldataset(ownerform.findcomponent('tbms')).fieldbyname('acident').asstring; ares.variables['formaid1']:= 'TSifMS'; end; if(ownerform.classname='tprometizddob') then //blago->izdaja ares.variables['tkljuc']:=tdldataset(ownerform.findcomponent('tbprometizdaja')).fieldbyname('ackey').asstrin g; 30

31 ares.variables['formaid1']:= 'TPrometIzdDob'; end; if(ownerform.classname='thfproiz') then //delovni nalogi ares.variables['tkljuc']:=getkeyfromkeyview(tdlcxlabeleddbtextedit(ownerform.findcomponent('fkljuc')). text); ares.variables['formaid1']:= 'HeProiz'; end; if(ownerform.classname='tprometpredob') then //blago->prevzem ares.variables['tkljuc']:=tdldataset(ownerform.findcomponent('tbprometprevzem')).fieldbyname('ackey').asst ring; ares.variables['formaid1']:= 'TPrometPreDob'; end; if(ownerform.classname='tfplan') then //plani ares.variables['tkljuc']:=getkeyfromkeyview(tdlcxlabeleddbtextedit(ownerform.findcomponent('pplan')). text); ares.variables['formaid1']:= 'TFPlan'; end; if(ownerform.classname='tnaroc') then //narocila ares.variables['tkljuc']:=tdldataset(ownerform.findcomponent('tbnaroc')).fieldbyname('ackey').asstring; ares.variables['formaid1']:= 'Naroc'; end; if(ownerform.classname='tnarocdob') then //narocila dobaviteljem 31

32 ares.variables['tkljuc']:=tdldataset(ownerform.findcomponent('tbnarocdob')).fieldbyname('ackey').asstring; ares.variables['formaid1']:= 'TNarocDob'; end; if(tbpodrobnosti.fieldbyname('spremembapolj').asstring='t') then cxgrid4.visible:=true; tbizbirapod.refresh; end; if(tbpodrobnosti.fieldbyname('spremembapolj').asstring='f') then cxgrid4.visible:=false; tbizbirapod.refresh; end; if(tbsporocila.fieldbyname('acobject').asstring='tfplan') then dlcxdbcheckbox5.visible:=false; end; if((dbgetintvalue('select count(anid) from tpa_todo where _opomnik='+'''t'''+''))<>0) then tbdelavec.parambyname('idspor').asinteger := tbsporocila.fieldbyname('anid').asinteger; tbdelavec.refresh; tbdelavecizbran.refresh; end; 32

33 end; 5.2 Priloga B primeri prožilcev za postopek opomniki alter trigger _dodajanjepozicije on the_moveitem for insert as varchar(4000) varchar(4000) pozicija '+(select top 1 cast(anno as varchar) from inserted)+' na dokumentu '+ (select top 1 ackey from inserted)+' (spremenil: '+(select cast(acuserid as varchar(2)) from tpa_user where anuserid=(select top 1 anuserchg from inserted)) +' na datum: '+(select CONVERT (VARCHAR, getdate(),20))+') ' if((select top 1 isnull(iddokument,'') from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from inserted))<>'') if((select top 1 dodajanje from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from inserted))='t' ) top 1 actask from tpa_todo where ackey = (select top 1 ackey from inserted) and _opomnik='t' update tpa_todo set where ackey = (select top 1 ackey from inserted) and _opomnik='t' end end end go 33

34 alter trigger _brisanjepozicije on the_moveitem for delete as varchar(4000) varchar(4000) pozicija '+(select top 1 cast(anno as varchar) from deleted)+' na dokumentu '+ (select top 1 ackey from deleted)+' (spremenil: '+(select top 1 cast(acuserid as varchar(2)) from tpa_user where anuserid=(select top 1 anuserchg from deleted)) +' na datum: '+(select CONVERT (VARCHAR, getdate(),20))+') ' if((select top 1 isnull(iddokument,'') from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from deleted))<>'') if((select top 1 brisanjepoz from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from deleted))='t' ) top 1 actask from tpa_todo where ackey = (select top 1 ackey from deleted) and update tpa_todo set where ackey = (select top 1 ackey from deleted) and _opomnik='t' end end end go alter trigger _brisanjedokumenta on the_move for delete 34

35 as varchar(4000) varchar(4000) dokument '+ (select top 1 ackey from deleted)+' (spremenil: '+(select top 1 cast(acuserid as varchar(2)) from tpa_user where anuserid=(select top 1 anuserchg from deleted)) +' na datum: '+(select CONVERT (VARCHAR, getdate(),20))+') ' if((select top 1 isnull(iddokument,'') from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from deleted))<>'') if((select top 1 brisanjedokument from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from deleted))='t' ) top 1 actask from tpa_todo where ackey = (select top 1 ackey from deleted)and (select top 1 ackey from deleted)+char(13) update tpa_todo set where ackey = (select top 1 ackey from deleted)and _opomnik='t' end end end go alter trigger _SpremebaPoljPozicij on the_moveitem AFTER UPDATE as varchar(50) varchar(50) nvarchar(500) 35

36 nvarchar(500) varchar(4000) varchar(1) varchar(50) varchar(4000) polj na poziciji '+(select top 1 cast(anno as varchar) from deleted)+' (spremenil: '+(select top 1 cast(acuserid as varchar(2)) from tpa_user where anuserid=(select top 1 anuserchg from deleted)) +' na datum: '+(select CONVERT (VARCHAR, getdate(),20))+') ' if((select top 1 isnull(iddokument,'') from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from inserted))<>'') if((select spremembapolj from _podrobnostiopomnik where iddokument in(select top 1 ackey from inserted))='t' ) if exists (select * from tempdb..sysobjects where name='##tempinserted') drop table ##tempinserted end select top 1 * into ##tempinserted from inserted if exists (select * from tempdb..sysobjects where name='##tempdeleted') drop table ##tempdeleted end select top 1 * into ##tempdeleted from deleted 36

37 -- update tpa_todo set actask=actask+char(13) where ackey = (select ackey from inserted) declare c cursor for select v.element, v.elementnaziv from _vmesna v, _podrobnostiopomniksprememba p where v.idelement=p.idelement and p.tip='p' and v.izbira='t' and v.idopomnik=(select top 1 idopomnik from _podrobnostiopomnik where iddokument=(select top 1 ackey from ##tempinserted)) varchar(50) open c fetch next from c into +' from ##tempinserted' exec varchar(50) +' from ##tempdeleted' exec varchar(50) output if set ' end; fetch next from c into end close c deallocate c set na dokumentu ' 37

38 top 1 actask from tpa_todo where ackey = (select top 1 ackey from ##tempinserted)and (select top 1 ackey from inserted)+char(13) update tpa_todo set where ackey = (select top 1 ackey from inserted)and _opomnik='t' end; end; end; end; 38

RAZLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA POPRBAZA

RAZLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA POPRBAZA RAZLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA POPRBAZA POPRBAZA je namenjen večji reorganizaciji podatkov v računalnikovem spominu. Reorganizacijo narekujejo bodisi zakonske spremembe, bodisi novosti v programu. Zato je

More information

Sistemske zahteve za SAOP

Sistemske zahteve za SAOP Sistemske zahteve za SAOP Samostojna delovna postaja višji). icenter je ERP sistem, ki zagotavlja popolno kontrolo nad vsemi poslovnimi procesi v podjetju. V tej postavitvi je SAOP icenter nameščen na

More information

Prirejanje in preverjanje tipov

Prirejanje in preverjanje tipov Uvod v C# Drugi del Dedovanje Sintaksa Prirejanje in preverjanje tipov Kaste preverjenih tipov Prekrivanje metod Dinamično povezovanje (poenostavljeno) Skrivanje Dinamično povezovanje (s skrivanjem) Fragile

More information

Vodnik skozi Google Analytics Beta verzija 1. del. prehod s stare kode (urchin.js), k novi kodi za sledenje (ga.js)

Vodnik skozi Google Analytics Beta verzija 1. del. prehod s stare kode (urchin.js), k novi kodi za sledenje (ga.js) Vodnik skozi Google Analytics Beta verzija 1. del prehod s stare kode (urchin.js), k novi kodi za sledenje (ga.js) Ta vodnik je povzetek Googe vodiča ' Tracking Code Migration Guide Switching from urchin.js

More information

Delavnica za konfiguriranje dostopovnih točk WEB konfiguracija LANCOM L-54

Delavnica za konfiguriranje dostopovnih točk WEB konfiguracija LANCOM L-54 Delavnica za konfiguriranje dostopovnih točk WEB konfiguracija LANCOM L-54 Boštjan Lemut Prva povezava na L-54 s povezovalnim kablom povežemo mrežna vmesnika na računalniku in L-54 v brskalniku vpišemo

More information

Q: Do You made a backup before upgrade? A: Only cowards make backups!

Q: Do You made a backup before upgrade? A: Only cowards make backups! Q: Do You made a backup before upgrade? You z malo - you A: Only cowards make backups! Real men don't use backups, they post their stuff on a public ftp server and let the rest of the world make copies.

More information

Navodila za interaktivne naloge Bober

Navodila za interaktivne naloge Bober Avtorji dokumenta: Dean Gostiša , Lovro Podgoršek Verzija dokumentacije: 1.1 Datum in kraj: 24. 7. 2013, Ljubljana Navodila za interaktivne naloge Bober Uvod 1.

More information

Delavnica za konfiguriranje dostopovnih točk Konfiguracija LANCOM L-54 z uporabo orodja LANConfig

Delavnica za konfiguriranje dostopovnih točk Konfiguracija LANCOM L-54 z uporabo orodja LANConfig Delavnica za konfiguriranje dostopovnih točk Konfiguracija LANCOM L-54 z uporabo orodja LANConfig Boštjan Lemut Prva povezava na L-54 s povezovalnim kablom povežemo mrežna vmesnika na računalniku in L-54

More information

ABBYY rešitve za prepoznavo in klasifikacijo dokumentov

ABBYY rešitve za prepoznavo in klasifikacijo dokumentov ABBYY rešitve za prepoznavo in klasifikacijo dokumentov preabbyy FlexiCapture 9.0. Overview. 1 doc: 10977 Lokalna prisotnost ABBYY: Moscow, Russia; Munich, Germany; Bracknell, UK; Kiev, Ukraine; Milpitas,

More information

Prometno načrtovanje xdsl

Prometno načrtovanje xdsl Prometno načrtovanje xdsl 1 Kazalo Prometno načrtovanje naročniške zanke Prometno načrtovanje MSAN Izbira agregacijskega modela Izbira opreme 2 Potrebe po pasovni širini Zahtevana pasovna širina na uporabnika

More information

Strukturirani poizvedovalni jezik SQL

Strukturirani poizvedovalni jezik SQL Računalništvo Strukturirani poizvedovalni jezik SQL Danijel Skočaj, Evelin Vatovec Krmac Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet Literatura: Evelin Vatovec Krmac, Računalništvo in informatika,

More information

Session:E07 GALIO - DB2 index advisor, how we implemented it and what we get from self-made expert tool

Session:E07 GALIO - DB2 index advisor, how we implemented it and what we get from self-made expert tool Session:E07 GALIO - DB2 index advisor, how we implemented it and Viktor Kovačević, MSc Hermes Softlab 6th October 2009 14:15 (60') Platform: UDB / LUW OUTLINE Application & Database tuning Self made index

More information

Primerjava in analiza učinkovitosti podatkovnih baz DB2 in MySQL

Primerjava in analiza učinkovitosti podatkovnih baz DB2 in MySQL Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Nedim Husaković Primerjava in analiza učinkovitosti podatkovnih baz DB2 in MySQL DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

SPLETNE SESTAVLJANKE IN POSLOVNI PORTALI

SPLETNE SESTAVLJANKE IN POSLOVNI PORTALI UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Pavlinek SPLETNE SESTAVLJANKE IN POSLOVNI PORTALI Diplomska naloga Maribor, marec 2008 I FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,

More information

E R S Š G L J U B L J A N A Š O L S K O L E T O

E R S Š G L J U B L J A N A Š O L S K O L E T O Datotečni sistem E R S Š G L J U B L J A N A Š O L S K O L E T O 2 0 1 0 / 1 1 Vsebina Programska oprema Sistemska programska oprema Operacijski sistem Lupina (shell) Datotečni sistem Programska oprema

More information

PODATKOVNE BAZE NOSQL

PODATKOVNE BAZE NOSQL PODATKOVNE BAZE NOSQL Aljaž Zrnec, Dejan Lavbič, Lovro Šubelj, Slavko Žitnik, Aleš Kumer, Marko Bajec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za podatkovne tehnologije,

More information

Obravnava izjem (exception handling)

Obravnava izjem (exception handling) Obravnava izjem (exception handling) Ko umre programer Uvod Ne glede na to, kako dobro smo načrtovali nek program, je še vedno možnost, da lahko med izvajanjem pride do kakšnih napak. Dobro načrtovan program

More information

DOKUMENTACIJA ZA POTRDITEV NAROČILA EANCOM ORDRSP D96A (EAN005) Version: 1.0 Draft

DOKUMENTACIJA ZA POTRDITEV NAROČILA EANCOM ORDRSP D96A (EAN005) Version: 1.0 Draft DOKUMENTACIJA ZA POTRDITEV NAROČILA EANCOM ORDRSP D96A (EAN005) Version: 1.0 Draft Author: Publication: 11.3.2002 Trading Partner: Mercator, d.d. Notes: potr_nar_al.ecs 1 For internal use only ORDRSP Purchase

More information

Aplikacija za podporo delovanja svetovalcev

Aplikacija za podporo delovanja svetovalcev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Primož Cigoj Aplikacija za podporo delovanja svetovalcev DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana,

More information

UDF for volume calculation with the use of NTF method. Lastne Excel funkcije za izračun prostornin po NTF metodi

UDF for volume calculation with the use of NTF method. Lastne Excel funkcije za izračun prostornin po NTF metodi RMZ Materials and Geoenvironment, Vol. 54, No. 3, pp.419-425, 2007 419 UDF for volume calculation with the use of NTF method Lastne Excel funkcije za izračun prostornin po NTF metodi Mi l i v o j Vu l

More information

Spletni urejevalnik JSON datotek s podano vsebinsko shemo

Spletni urejevalnik JSON datotek s podano vsebinsko shemo Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Marko Struna Spletni urejevalnik JSON datotek s podano vsebinsko shemo DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

SPLETNA REŠITEV ZA POTREBE DRUŠTVA UPOKOJENCEV

SPLETNA REŠITEV ZA POTREBE DRUŠTVA UPOKOJENCEV UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo univerzitetnega študija Smer Organizacijska informatika SPLETNA REŠITEV ZA POTREBE DRUŠTVA UPOKOJENCEV Mentor: red.prof.dr. Miro Gradišar

More information

SUBJECT CATEGORY-BASED ANALYSIS OF DESCRIPTORS OF SLOVENIAN PLANT SCIENCE DOCUMENTS IN THE AGRIS DATABASE IN THE PERIOD

SUBJECT CATEGORY-BASED ANALYSIS OF DESCRIPTORS OF SLOVENIAN PLANT SCIENCE DOCUMENTS IN THE AGRIS DATABASE IN THE PERIOD University of Ljubljana UDC:002.6.01/.08:63:014.3:05 Biotechnical Faculty "1993-1995"(497.12)(045)=20 Slovenian National AGRIS Centre Research paper Head: Tomaž Bartol, M.Sc. Raziskovalno delo SUBJECT

More information

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ. Informatika in tehnologije komuniciranja. Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ. Informatika in tehnologije komuniciranja. Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA V HAKL IT, d.o.o. Murska Sobota Študent:

More information

Osnovna navodila za uporabo programskega paketa V3.1 STEP 7 MicroWIN 32

Osnovna navodila za uporabo programskega paketa V3.1 STEP 7 MicroWIN 32 ŠC Novo mesto Višja strokovna šola - elektronika Osnovna navodila za uporabo programskega paketa V3.1 STEP 7 MicroWIN 32 mag., univ. dipl. inž. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, november 2004 KAZALO stran 1 UVOD...

More information

ZBIRNI IZKAZI IZRAČUNA EBITDA ZA HOTELE SKUPINE UNION HOTELI

ZBIRNI IZKAZI IZRAČUNA EBITDA ZA HOTELE SKUPINE UNION HOTELI ZBIRNI IZKAZI IZRAČUNA EBITDA ZA HOTELE SKUPINE UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 in 1.1. do 30.9.2015, ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo poročanja UNION HOTELI d.d. www.union-hotels.eu Glavni

More information

Postavitev in upravljanje zasebnega oblaka z uporabo Microsoft System Center 2012 R2 in Windows Azure Pack za ponudnike storitev

Postavitev in upravljanje zasebnega oblaka z uporabo Microsoft System Center 2012 R2 in Windows Azure Pack za ponudnike storitev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gašper Govek Postavitev in upravljanje zasebnega oblaka z uporabo Microsoft System Center 2012 R2 in Windows Azure Pack za ponudnike storitev

More information

Razvoj aplikacij na platformi Google App Engine

Razvoj aplikacij na platformi Google App Engine UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Jure Vrščaj Razvoj aplikacij na platformi Google App Engine DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Janez Demšar Ljubljana,

More information

Časovno omejevanje dostopa do interneta

Časovno omejevanje dostopa do interneta Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Edi Medvešček Časovno omejevanje dostopa do interneta DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN

More information

Razvoj aplikacije Baliranje trave za mobilno platformo Android

Razvoj aplikacije Baliranje trave za mobilno platformo Android UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Jurij Sirše Razvoj aplikacije Baliranje trave za mobilno platformo Android DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Testiranje spletne aplikacije z orodji Selenium in Windmill

Testiranje spletne aplikacije z orodji Selenium in Windmill UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Bogdan Urdih Testiranje spletne aplikacije z orodji Selenium in Windmill DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Enterprise modelling with UML

Enterprise modelling with UML Elektrotehniški vestnik 68(2 3): 109 114, 2001 Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija Enterprise modelling with UML Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper University of Ljubljana, Faculty of Computer

More information

Razvoj poslovne spletne skupnosti z orodjem Drupal

Razvoj poslovne spletne skupnosti z orodjem Drupal UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Urška Valenčič Razvoj poslovne spletne skupnosti z orodjem Drupal DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Matjaž Kukar Ljubljana,

More information

Informacijski sistemi 2. faza Sistemska analiza. Franci Tajnik univ.dipl.ing.fizike, CISA, CISM

Informacijski sistemi 2. faza Sistemska analiza. Franci Tajnik univ.dipl.ing.fizike, CISA, CISM Informacijski sistemi 2. faza Sistemska analiza Franci Tajnik univ.dipl.ing.fizike, CISA, CISM 2. faza Sistemska analiza 2. faza Sistemska analiza veščine sistemske analize analitične medosebne ( nekonfliktne

More information

Poglavje 3. SUPB in načini dostopa do podatkov

Poglavje 3. SUPB in načini dostopa do podatkov Poglavje 3 SUPB in načini dostopa do podatkov SUPB in načini dostopa do podatkov SUPB: kompleksna zbirka programov, ki v okviru podatkovnega sistema skrbijo za podatke in zagotavlja uporabnikom dostop

More information

Aplikacija za prikaz prostorskih podatkov

Aplikacija za prikaz prostorskih podatkov Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Rok Klemen Aplikacija za prikaz prostorskih podatkov DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

More information

Spletno luščenje podatkov z uporabo Pythona in knjižnice BeautifulSoup

Spletno luščenje podatkov z uporabo Pythona in knjižnice BeautifulSoup UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE Spletno luščenje podatkov z uporabo Pythona in knjižnice BeautifulSoup Seminarska naloga Ime in priimek:

More information

Ogrodje za razvoj mikrostoritev v Javi in njihovo skaliranje v oblaku

Ogrodje za razvoj mikrostoritev v Javi in njihovo skaliranje v oblaku Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Tilen Faganel Ogrodje za razvoj mikrostoritev v Javi in njihovo skaliranje v oblaku DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVO

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v Termoelektrarni Šoštanj Čas opravljanja od 22.4.2014 do 7.7.2014 Mentor v GD Marko Pečovnik

More information

Kosovnica. Marko Obid. Kosovnica. Marko Obid

Kosovnica. Marko Obid. Kosovnica. Marko Obid PROGRAM ZA IZDELAVO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE V CATIA-ji Zagon programa: Program je bil izdelan z namenom, da nam olajša: Izdelavo kosovnice, Izris risb (delavniške, sestavne) Vpis podatkov v glavo risbe

More information

Pavle Gartner. Primerjava različnih rešitev za izvedbo spletne trgovine

Pavle Gartner. Primerjava različnih rešitev za izvedbo spletne trgovine UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Pavle Gartner Primerjava različnih rešitev za izvedbo spletne trgovine DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: viš. pred.

More information

Podatkovno procesiranje v relacijskih sistemih

Podatkovno procesiranje v relacijskih sistemih Podatkovno procesiranje v relacijskih sistemih Iztok Savnik, FAMNIT. Vsebina Vgnezden SQL Dinamični SQL Shranjene procedure in funkcije Prožilci Vgnezden SQL Pristop: Vgnezdi SQL stavke v gostiteljski

More information

SPLETNA APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE PODATKOV O FILMIH

SPLETNA APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE PODATKOV O FILMIH Simon Cedula SPLETNA APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE PODATKOV O FILMIH Diplomsko delo Maribor, december 2012 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa SPLETNA APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE PODATKOV

More information

Arhitektura oblaka Upravljanje v oblaku Delovanje v oblaku Arhitekturni okvir računalništva v oblaku

Arhitektura oblaka Upravljanje v oblaku Delovanje v oblaku Arhitekturni okvir računalništva v oblaku 1 Predstavitev 2 Področja delovanja 3 GRC knjižnica 4 Primeri CAI in CCM Aplikacijska varnost 5 CCSK 6 Zaključek Globalna, neprofitna organizacija 23,000+ članov, 100 korporativnih članov, 50 odsekov Gradimo

More information

Razširitve CMS z lastnimi moduli

Razširitve CMS z lastnimi moduli Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Matjaž Čepar Razširitve CMS z lastnimi moduli DIPLOMSKA NALOGA NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Andrej Brodnik Ljubljana 2014 Rezultati

More information

C in Java. Šolski center Celje Splošna in strokovna gimnazija Lava. Raziskovalna naloga. Mentor: Mojmir KLOVAR, univ. dipl. inž.

C in Java. Šolski center Celje Splošna in strokovna gimnazija Lava. Raziskovalna naloga. Mentor: Mojmir KLOVAR, univ. dipl. inž. Šolski center Celje Splošna in strokovna gimnazija Lava C in Java Raziskovalna naloga Mentor: Mojmir KLOVAR, univ. dipl. inž. Avtorja: Staš ŽNIDAR 4.F Jurij REPAR 4.F Celje, marec 2006 Kazalo Kazalo...

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Telekomunikacije POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v podjetju Iskratel d.o.o. poslovna enota Maribor Čas opravljanja: Mentor v podjetju: od 15.9.29 do 15.3.21

More information

Integracija povpraševanj nerelacijskih podatkovnih baz in doseganje visoke razpoložljivosti v računalniškem oblaku

Integracija povpraševanj nerelacijskih podatkovnih baz in doseganje visoke razpoložljivosti v računalniškem oblaku UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Rojko Integracija povpraševanj nerelacijskih podatkovnih baz in doseganje visoke razpoložljivosti v računalniškem oblaku MAGISTRSKO

More information

Prevajalnik za programski jezik C za računalnik SIC/XE

Prevajalnik za programski jezik C za računalnik SIC/XE Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Klemen Košir Prevajalnik za programski jezik C za računalnik SIC/XE DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone

Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Žiga Štamcar Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI Pedagoška fakulteta Univerzitetni

More information

MOTO Payment Center Uporabniški priročnik Verzija 1.0 Avtor: Milan Čulibrk MOTO Payment Center

MOTO Payment Center Uporabniški priročnik Verzija 1.0 Avtor: Milan Čulibrk MOTO Payment Center MOTO Payment Center Uporabniški priročnik Vsebina Vsebina...2 1 Opis storitve...3 1.1 Dostop do sistema...3 2 Uporaba portala Payment Center...4 2.1 Vnos transakcij...5 2.1.1 Varnostna koda plačilne kartice

More information

Spletni iskalnik Google in optimizacija spletnih strani

Spletni iskalnik Google in optimizacija spletnih strani UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Slaven Petrović Spletni iskalnik Google in optimizacija spletnih strani Diplomsko delo Ljubljana, 2010 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Slaven

More information

Izdelava hibridnih mobilnih aplikacij z ogrodjem Ionic

Izdelava hibridnih mobilnih aplikacij z ogrodjem Ionic Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Janez Čadež Izdelava hibridnih mobilnih aplikacij z ogrodjem Ionic DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Mobilna aplikacija za pregled informacij o prometu v Sloveniji

Mobilna aplikacija za pregled informacij o prometu v Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Majzelj Mobilna aplikacija za pregled informacij o prometu v Sloveniji DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Ljubljana,

More information

Windows 10. Microsoft. brezmejna strast. Uporabniška navodila. ko tehnologija postane. Avtor. Mentorica

Windows 10. Microsoft. brezmejna strast. Uporabniška navodila. ko tehnologija postane. Avtor. Mentorica ko tehnologija postane brezmejna strast Microsoft Windows 10 Uporabniška navodila Avtor Leon Ritovšek, študent Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor Kontakt: leon.ritovsek@student.um.si Mentorica dr. Simona

More information

Lokacijske storitve na mobilnih napravah

Lokacijske storitve na mobilnih napravah UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Aleš Rosina Lokacijske storitve na mobilnih napravah DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana, 2012

More information

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA PROGRAMSKI MODUL ZA SPROTNO ANALITIČNO OBDELAVO PODATKOV V INFORMACIJSKEM SISTEMU NAVISION

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA PROGRAMSKI MODUL ZA SPROTNO ANALITIČNO OBDELAVO PODATKOV V INFORMACIJSKEM SISTEMU NAVISION UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA PROGRAMSKI MODUL ZA SPROTNO ANALITIČNO OBDELAVO PODATKOV V INFORMACIJSKEM SISTEMU NAVISION MAGISTRSKO DELO Janez Bucik Mentor: prof. dr. Marko Bohanec

More information

Open IT VARNO POVEZOVANJE SODOBNIH ODPRTIH SPLETNIH APLIKACIJ V OBLAKU TYPO3, MAGENTO, ALFRESCO

Open IT VARNO POVEZOVANJE SODOBNIH ODPRTIH SPLETNIH APLIKACIJ V OBLAKU TYPO3, MAGENTO, ALFRESCO Open IT VARNO POVEZOVANJE SODOBNIH ODPRTIH SPLETNIH APLIKACIJ V OBLAKU TYPO3, MAGENTO, ALFRESCO Uvod Informacijska varnost ena izmed glavnih tematik informacijske dobe. Čim bolj varne spletne aplikacije

More information

posebna e-izdaja September 2011 Letnik XIV Kompas Xnet vaš IT outsourcing partner.

posebna e-izdaja September 2011 Letnik XIV Kompas Xnet vaš IT outsourcing partner. posebna e-izdaja September 2011 Letnik XIV Kompas Xnet vaš IT outsourcing partner. ISSN: 1408-7863 Bleeding Edge 2011 29. in 30. september 2011 Pre-conf seminarji: 28 september Kompas Xnet d.o.o. Stegne

More information

ORODJE ZA VODENJE IN MERJENJE UČINKOVITOSTI RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME PO METODI SCRUM

ORODJE ZA VODENJE IN MERJENJE UČINKOVITOSTI RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME PO METODI SCRUM UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO DAMIR LALIĆ ORODJE ZA VODENJE IN MERJENJE UČINKOVITOSTI RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME PO METODI SCRUM MAGISTRSKO DELO Mentor prof. dr. Viljan

More information

Dostop do podatkov Svetovne banke v orodju Orange

Dostop do podatkov Svetovne banke v orodju Orange Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Miha Zidar Dostop do podatkov Svetovne banke v orodju Orange DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Mentor:

More information

Matej Simčič. Avtomatizacija naročil v taksi službi UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Matej Simčič. Avtomatizacija naročil v taksi službi UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Simčič Avtomatizacija naročil v taksi službi DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Dušan Kodek Ljubljana, 2012

More information

TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS POROČIL

TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS POROČIL TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS POROČIL Tip dokumenta IT-TN Oznaka dokumenta BS-IT-RA-TN-ITS-dod Verzija dokumenta 1.1 Status dokumenta Datum zadnje spremembe dokumenta 30.01.2014 Zgodovina

More information

TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS POROČIL

TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS POROČIL TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS POROČIL Tip dokumenta IT-TN Oznaka dokumenta BS-IT-RA-TN-ITS-dod Verzija dokumenta 1.4 Status dokumenta Datum zadnje spremembe dokumenta 23.11.2017 Zgodovina

More information

Poučevanje metode Scrum v sodelovanju s podjetjem za razvoj programske opreme

Poučevanje metode Scrum v sodelovanju s podjetjem za razvoj programske opreme INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2009 16. oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Poučevanje metode Scrum v sodelovanju s podjetjem za razvoj programske opreme Teaching the Scrum method in cooperation

More information

RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA NAJEM APARTMAJEV PO METODOLOGIJI RUP

RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA NAJEM APARTMAJEV PO METODOLOGIJI RUP UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Ban RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA NAJEM APARTMAJEV PO METODOLOGIJI RUP DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: viš.

More information

Razvoj orodja za centralni nadzor posodobitev v platformi WordPress

Razvoj orodja za centralni nadzor posodobitev v platformi WordPress UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Dejan Vrhovnik Razvoj orodja za centralni nadzor posodobitev v platformi WordPress DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

UPORABA TEHNOLOGIJE XQUERY NA PRIMERU ISKALNIKA AMISTV

UPORABA TEHNOLOGIJE XQUERY NA PRIMERU ISKALNIKA AMISTV Martin Počkar UPORABA TEHNOLOGIJE XQUERY NA PRIMERU ISKALNIKA AMISTV Diplomsko delo Maribor, avgust 2013 UPORABA TEHNOLOGIJE XQUERY NA PRIMERU ISKALNIKA AMISTV Diplomsko delo Študent: Študijski program:

More information

ERCOlight LUM je energetsko visoko učinkovita svetilka za visoke prostore z možnostjo številnih različnih modifikacij.

ERCOlight LUM je energetsko visoko učinkovita svetilka za visoke prostore z možnostjo številnih različnih modifikacij. Object Installation Project number Date 1 Luminaire data 1.5 Somar International Ltd, Eluma ME-OP4/4L/50 P5 (ME-OP4/4L/50) 1.5.1 Data sheet Ena svetilka, pet različnih možnosti : Eluma Lighting : Comparison

More information

ŠOLSKI CENTER VELENJE POKLICNA IN TEHNIŠKA ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA KNJIŽNICA. seminarska naloga. Alenka Močilnik

ŠOLSKI CENTER VELENJE POKLICNA IN TEHNIŠKA ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA KNJIŽNICA. seminarska naloga. Alenka Močilnik ŠOLSKI CENTER VELENJE POKLICNA IN TEHNIŠKA ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA KNJIŽNICA seminarska naloga Alenka Močilnik Velenje, maj 2000 OPIS NALOGE Implementiraj program, ki omogoča vodenje evidence o članih,

More information

Osnove programskog jezika C# Čas 5. Delegati, događaji i interfejsi

Osnove programskog jezika C# Čas 5. Delegati, događaji i interfejsi Osnove programskog jezika C# Čas 5. Delegati, događaji i interfejsi DELEGATI Bezbedni pokazivači na funkcije Jer garantuju vrednost deklarisanog tipa. Prevodilac prijavljuje grešku ako pokušate da povežete

More information

Preregistracija 2013

Preregistracija 2013 Preregistracija 2013 Priprava dokumentov in slik za uporabo v spletni aplikaciji NZS December 2012 1 Preregistracija 2013 Kazalo: Fotografija osnovne informacije; Priprava fotografije; Dokumenti skeniranje

More information

Tehnike programiranja PREDAVANJE 2 Uvod v JavaScript

Tehnike programiranja PREDAVANJE 2 Uvod v JavaScript Tehnike programiranja PREDAVANJE 2 Uvod v JavaScript Predavanje 2 Ponovitev Predavanje 1 Naloge Uvod v JavaScript Pravila Primeri Priprava na laboratorijske vaje Pregled orodij ldos.fe.uni-lj.si >študij

More information

Daljinsko krmiljena vtičnica z vmesnikom Bluetooth

Daljinsko krmiljena vtičnica z vmesnikom Bluetooth Univerza v Ljubljani Fakuleta za elektrotehniko Primož Zelenšek Daljinsko krmiljena vtičnica z vmesnikom Bluetooth Diplomsko delo univerzitetnega študija Mentor: izr. prof. Andrej Trost Ljubljana, 2016

More information

IBM Lotus Notes in Domino 8

IBM Lotus Notes in Domino 8 IBM Lotus Notes in Domino 8 Spoznajte namizje prihodnosti danes Janko Štefančič, GENIS janko.stefancic@genis.si 2007 IBM Corporation Agenda O podjetju Genis Kratka zgodovina Kaj zmore Notes/Domino 8 Podprte

More information

Abstrakcije v modelih in jezikih

Abstrakcije v modelih in jezikih Abstrakcije v modelih in jezikih Iztok Savnik 1 Abstrakcije Kaj so abstrakcije? Kako uporabljamo abstrakcije pri modeliranju? Kako so definirani gradniki podatkovnih modelov? 2 Oxford (Hornby) abstract

More information

SERVISI ZA ODDALJEN DOSTOP DO RAČUNALNIKOV

SERVISI ZA ODDALJEN DOSTOP DO RAČUNALNIKOV Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Tadej Šetinc SERVISI ZA ODDALJEN DOSTOP DO RAČUNALNIKOV Diplomsko delo Maribor, Avgust 2015 SERVISI ZA ODDALJEN DOSTOP DO RAČUNALNIKOV Diplomsko

More information

ANALIZA IN UPORABA TEHNOLOGIJ ZA IZVEDBO SPLETNE TRGOVINE

ANALIZA IN UPORABA TEHNOLOGIJ ZA IZVEDBO SPLETNE TRGOVINE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tomaž Zorc ANALIZA IN UPORABA TEHNOLOGIJ ZA IZVEDBO SPLETNE TRGOVINE DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: dr. Janez

More information

Analiza slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Twitter

Analiza slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Twitter UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Borut Penko Analiza slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Twitter Diplomsko delo Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Borut

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO. Marko Kastelec PRIMERJAVA NAČINOV DOSTOPA DO PODATKOVNE BAZE V PROGRAMSKEM JEZIKU C#

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO. Marko Kastelec PRIMERJAVA NAČINOV DOSTOPA DO PODATKOVNE BAZE V PROGRAMSKEM JEZIKU C# UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Marko Kastelec PRIMERJAVA NAČINOV DOSTOPA DO PODATKOVNE BAZE V PROGRAMSKEM JEZIKU C# DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

Pika. Jubilejno 18. leto Pike. Razvoj aplikacij in spletnih strani. Infrastruktura. Office tečaji. SharePoint ITIL SQL

Pika. Jubilejno 18. leto Pike. Razvoj aplikacij in spletnih strani. Infrastruktura. Office tečaji. SharePoint ITIL SQL Pika Kompas Xnet - vaš zanesljiv IT partner Številka 2 April 2015 Letnik XVIII ISSN: 1408-7863 Razvoj aplikacij in spletnih strani Infrastruktura Office tečaji SharePoint ITIL SQL BI Jubilejno 18. leto

More information

Metode logičnega snovanja Programabilne logične naprave in VHDL. Miha Moškon

Metode logičnega snovanja Programabilne logične naprave in VHDL. Miha Moškon Metode logičnega snovanja Programabilne logične naprave in VHDL Miha Moškon Programabilne logične naprave Metode logičnega snovanja, 1. laboratorijska vaja 2 Programabilna logična vezja V času proizvodnje

More information

Izvedba sistema za vodenje in nadzor multivariabilne modelne naprave UML s programskim orodjem LabVIEW

Izvedba sistema za vodenje in nadzor multivariabilne modelne naprave UML s programskim orodjem LabVIEW Izvedba sistema za vodenje in nadzor multivariabilne modelne naprave UML s programskim orodjem LabVIEW Klemen Nagode, Marko Plut prof. dr. Gašperja Mušiča (mentor) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, GENERATOR KLICEV ZA TELEFONSKO CENTRALO MLB SI2000 V5. Diplomska naloga

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, GENERATOR KLICEV ZA TELEFONSKO CENTRALO MLB SI2000 V5. Diplomska naloga UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan Vlaovič GENERATOR KLICEV ZA TELEFONSKO CENTRALO MLB SI2000 V5 Diplomska naloga Maribor, september 1999 FAKULTETA ZA

More information

Enajst nasvetov za prehod na OpenOffice.org

Enajst nasvetov za prehod na OpenOffice.org Enajst nasvetov za prehod na OpenOffice.org Avtor:BruceByfield V zadnjih letih sem ljudi poskušal pripraviti do tega, da bi preizkusili OpenOffice.org (OOo). Počasi sem dojel, da samo govoriti o brezplačni

More information

Informacijski sistemi

Informacijski sistemi Vsebina predmeta Podatki, informacije in informacijski sistemi Infrastruktura informacijskih sistemov Tipi podatkov Anton Kos Poizvedbe in iskanje Orodja za delo s podatki 2 Podatki, informacije, inf.

More information

Prehod v program Word 2010

Prehod v program Word 2010 V tem priročniku Microsoft Microsoft Word 2010 se bistveno razlikuje od programa Word 2003, zato smo ustvarili ta priročnik, da se boste hitreje naučili uporabljati program. V tem priročniku boste našli

More information

Aleksander Berus Analiza ogrodja MonoGame za medplatformni razvoj iger na mobilnih platformah

Aleksander Berus Analiza ogrodja MonoGame za medplatformni razvoj iger na mobilnih platformah Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Aleksander Berus Analiza ogrodja MonoGame za medplatformni razvoj iger na mobilnih platformah DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor:

More information

MOŽNOST POSTAVITVE BAZE ZNANJA V ARHIVIH S POMOČJO ODPRTOKODNIH ORODIJ

MOŽNOST POSTAVITVE BAZE ZNANJA V ARHIVIH S POMOČJO ODPRTOKODNIH ORODIJ 1.09 Objavljen strokovni prispevek na konferenci 1.09 Published Professional Conference Contribution Vladimir DROBNJAK * MOŽNOST POSTAVITVE BAZE ZNANJA V ARHIVIH S POMOČJO ODPRTOKODNIH ORODIJ Izvleček:

More information

1. Informacijski sistemi so večinoma povezani s telekomunikacijskimi sistemi v tako imenovane informacijsko komunikacijske sisteme,

1. Informacijski sistemi so večinoma povezani s telekomunikacijskimi sistemi v tako imenovane informacijsko komunikacijske sisteme, Vsebina predmeta Podatki, informacije in informacijski sistemi Infrastruktura informacijskih sistemov Tipi podatkov Načini zapisa in shranjevanja podatkov Načini dostopa do podatkov (prenos) Poizvedbe

More information

OGRODJE ZA OPTIMIZACIJO INDEKSOV V MYSQL BAZAH PODATKOV

OGRODJE ZA OPTIMIZACIJO INDEKSOV V MYSQL BAZAH PODATKOV UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO MATJAŽ MRGOLE OGRODJE ZA OPTIMIZACIJO INDEKSOV V MYSQL BAZAH PODATKOV DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Boštjan Murovec Ljubljana,

More information

ITIL - upravljanje IT storitev

ITIL - upravljanje IT storitev ITIL - upravljanje IT storitev Tomaž Krajnc IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o., tomaz.krajnc@ipmit.si Povzetek Pri upravljanju informacijske tehnologije organizacije

More information

An Adaptive-Parity Error-Resilient LZ'77 Compression Algorithm. Na napake odporen zgoščevalni algoritem LZ 77 s prilagodljivo pariteto

An Adaptive-Parity Error-Resilient LZ'77 Compression Algorithm. Na napake odporen zgoščevalni algoritem LZ 77 s prilagodljivo pariteto An Adaptive-Parity Error-Resilient LZ'77 Compression Algorithm Tomaž Korošec* and Sašo Tomažič University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Ljubljana, Slovenia Journal of Microelectronics,

More information

Primerjava relacijskih, NoSQL in NewSQL podatkovnih baz

Primerjava relacijskih, NoSQL in NewSQL podatkovnih baz Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Marko Mikuletič Primerjava relacijskih, NoSQL in NewSQL podatkovnih baz DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Primerjava spletnih brskalnikov

Primerjava spletnih brskalnikov UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Bojan Bajc Primerjava spletnih brskalnikov DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: dr. Igor Rožanc Ljubljana, 2009 I Z

More information

Evaluating Web Content Extraction Algorithms

Evaluating Web Content Extraction Algorithms UNIVERSITY OF LJUBLJANA FACULTY OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Tomaž Kovačič Evaluating Web Content Extraction Algorithms DIPLOMA THESIS AT THE UNIVERSITY STUDY PROGRAM Mentor: doc. dr. Zoran Bosnić

More information

IZKUŠNJE PRI RAZVOJU INOVATIVNIH REŠITEV Z UPORABO RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU

IZKUŠNJE PRI RAZVOJU INOVATIVNIH REŠITEV Z UPORABO RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU IZKUŠNJE PRI RAZVOJU INOVATIVNIH REŠITEV Z UPORABO RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU Robert Dukarić, Matjaž B. Jurič Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani robert.dukaric@cloud.si Povzetek

More information

Trgovalni sistem nad digitalno valuto Bitcoin

Trgovalni sistem nad digitalno valuto Bitcoin Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Samo Turšič Trgovalni sistem nad digitalno valuto Bitcoin DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Merjenje časa na športnih tekmovanjih z domensko specifičnim jezikom EasyTime

Merjenje časa na športnih tekmovanjih z domensko specifičnim jezikom EasyTime ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK 78(1-2): 36 41, 2011 EXISTING SEPARATE ENGLISH EDITION Merjenje časa na športnih tekmovanjih z domensko specifičnim jezikom EasyTime Iztok Fister ml., Iztok Fister Univerza v Mariboru,

More information

Uputstva za instaliranje čitača Datalogic Skorpio u operativnom sistemu Windows 7 i višim POM-NA-XX-46, V3.0

Uputstva za instaliranje čitača Datalogic Skorpio u operativnom sistemu Windows 7 i višim POM-NA-XX-46, V3.0 POM - Pomoć korisnicima Uputstva za instaliranje čitača Datalogic Skorpio u operativnom sistemu Windows 7 i višim POM-NA-XX-46, V3.0 IZUM, 2016 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu

More information