Ь Ь, Є ; ;,,,

Size: px
Start display at page:

Download "Ь Ь, Є ; ;,,,"

Transcription

1 Ь Ь, Є ; ;,,,

2 2 Ь ь, є :,, є, є , є ь, є , є, : ,, ' ь, є, , є,, , є,,

3 3 Ь ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;.

4 4 ь ь..,,.. TrКЧsЩКrОЧМв IЧtОrЧКtТШЧКХ, ,,,, є. CPI є , 1, ( 2007 ) [1]. є,,. 25-, ; ; -, є.,.,, є. : ;,, ; є є,., є, є, є -.. є.

5 5, є,., є є -., є.,,,, ґ.,.,,, -. є,, є, є,, / -,,, є.,, є.,, є,,,, є ;,., є є (,, ), є.

6 6,.,, -.,, є,., - ґ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.. є,..,..,... є,..,..,..,.., Є..,..,.. є,..,..,..,.....,..,..,..,..,..,..., є,..,..,..,..,..,.. є,..,..,..,..,..,...,,,, є,,.,,.,,.

7 7 -, є ( ) , ( є 0111U003651) , 6.. є,,, є, ґ. є :,, - ; - є, є ; -,,, є, ;, є, ;

8 8,,, ґ ; ;,, ',,, ;, є,, ;,, є,,, ґ. є,, є., є..,,, є,. є ( 1), ( 2),, є,,

9 9 ( 3). ( 1.1), ( 1.2)., є ( 1.3), ( 2.1). - є ь ( 1.1, 1.2, 2, 3.1), ґ -, - ( 1 3). ь -, є, ( 1.2, 2). - -, є ( 1.3)., є,, ( 1.1, 1.3). - є,, є,,,, ( 1 3). Е 300, 400, ,

10 10,. ь є,,, -, є, -, ґ.,,,, : :,, є,,,, є ;, ; ґ,, є, ; ґ, 15-1 ; ґ,,, ;

11 11 ґ, : 1) ; 2) ; 3) ; ґ,, є,, : 1), є, ; 2) ; 3) -,,, є; 4),, є, ; 5), є, ; ґ, (, є ); :,, є є,,, є,, є,,, / - ;,, є ;

12 12 -,,, ;, «,», є,,,,, є, ;,, є,,,,, ; ь :,, є є, - є ;, ;, - є,, є ; - ;

13 13, ;, є ;, є ; ;,, є, є ;, є,, ;, є,, є, ;, є. ь є,,,, :

14 14 -,, є, ( ); ь,,, :,, «-», ( ). ь.,.,, - : (., ); (., ).., ґ,,,, -.

15 Ь, Є 1.1. ь ь :,, ь - ь.,, -,,,..,. [25; 29; 41; 54; 90]., : є є ; є, ; є -, ; є, є ; є,, є ;

16 16 є,,,,,, ; ; є є ; -,. є, ( ),,.,, 32,9 % Д215Ж 59 % Д202,. 92Ж. є 5,3 % Д202,. 91Ж 10 % [49]. 11,2 % Д49Ж, 79,3 % є Д205Ж. 3/4, є; 2/3, ; 1/2 [203]. :,., ' : є,,, ' [68].,., (78 %), (69 %) (61 %),

17 17. (84 %), є., (81 %), (76 %) (74 %) є, є., (57 %),, ; 24 % є, є ; 9 % є. (51 %) є ; 24 % - ґ ; 19 % - ; 3 %. : «?»., 5 %, ( )., 47 %,. 67 % 59 %. ( ) 34 % 41 %. є, 11 %.., (79 %), -,, (7 %),.

18 18 є (54 %), є (49 %). (77 %), (45 %).. (84 %),, -, (72 %),, (68 %),, є (66 %), є,,, (59 %),,, (53 %).,., (64 %), (73 %) (79 %) є, є. 5 %, 9 % 12 %, є,. : «,, є є?» : (73 %, 59 %, 54 %, 69 % ); (60 %, 32 %, 48 %, 31 % ); (33 %, 38 %, 24 %, 29 %); (67 %, 48 %, 11 %, 27 %); (79 %, 67 %, 71 %, 63 %); (81 %, 89 %, 74 %, 71 %);, (21 %, 34 %, 62 %, 71 %);

19 19, є (34 %, 39 %, 28 %, 33 %).,, 34 %, 37 %, 22 % 23 %,,,,., 13 %, 6 % 9 %. (76 %),. (83 %, 75 % 71 % ) (33 %, 48 % 49 % ).,. -, є,, Д105,. 23].,, є,. є., є. -,,, є.,, :,. є,.

20 20. - є,, є.,,,,., : - ; ;.,, є є., є,,., - є.,,,,,.,,,,., є,,

21 21.,, є. ґ., «є,,» Д120,. 76 ]; «є,,,,» Д24,. 15Ж.,., є., ( )., є «(, )», Д35,. 79Ж. є,. є, ґ є.є.., є «,, є, є є,,» [24,. 23].

22 22 є : -, є, ; -, є,., «-, є,,,» [117,. 34].. -, -, є,. -, ґ є,, є.,, є.,,., ґ., є.,,, -. є,, є,

23 23 є,, / - [156]. -, Д95Ж,, є, є,., є,,,,,, є Д85Ж. (. 23),, «є,,,,,» [64].,.,, «,,,» Д31,. 16Ж; «, ( ),,» Д5,. 434Ж; «, Й,» Д14,. 7Ж., :. ;

24 24. Д13,. 85; 39,. 113; 44,. 13; 93,. 23; 101,. 8; 102,. 21; 122,. 241Ж, : 1) є ; 2) є ( - ); 3) є ( ), є - ; 4) є ( ),,, ; 5) є ( ) ( ); 6) ' ; 7) є ; 8) є ( ); 9),.,, є,.,,,, є ; -,,., : 1) є,, ; 2),,,, ;

25 25 3), є, : /,, - ; 4), ; 5) є (, є, ) [129; 212; 220; 225].,, є, є, є є., є, є, є. є,,, є,. - є, є :, Д5,. 434; 6; 67; 100Ж., є є Д87Ж.,,. є ( ). ( )., є.

26 26. 9, ( ) є, ( ), є,,, Д64Ж., : 1) ( ); 2) ; 3) ; 4) ; 5) [4; 34; 75; 96]..,..,,, є,.?,,. є,,,, є,,. є є «, ;» Д2; 41,. 116]., : «МШrrОТ», «rюцщоrо»,,. є є «МШrrЮЦЩОrО», є «» Д108,. 201] , є

27 27 / /, [156].,, є, ( [158] 2011.)., є є.., «,,, 4,,, -» ( ) Д158; 109Ж є,, «,,, 3,, / -» [156]., є,. є, є., 2011., «, є», є «, ь, є,,, 3,,, / -» [156] ( ).

28 28 є :.,, 2014., 13-., є, 743-VIII , є, Д155Ж., 2014., Д155Ж, є, є..,,,, «,»,,». -, , є «, є,,,, ( ),, ь ь є (, є ) ( ) Д104,. 82; 110,. 50]., є , : «, є,, є,

29 29, є,».,, є,, є., «, є» є є, є., є., 2011.,, Д17; 28; 55; 58; 107; 192; 210Ж.,, [59,. 28; 223,. 310Ж.,,., є, є,.,, : -,,., «,, ' [30,. 81]. -,, є., ; є,. - є,, є Д28,. 67Ж, є

30 30, є є є,,, / - Д222,. 67Ж. є,. -, є,,, 2014.,,,. -,, є, -, Д17,. 56; 223,. 308Ж, ( є ).,, є, : ь є,, ь, є,, є, ь,, / ь - ь ь є ь, є -,, є,,,. є. є, є,.,.

31 31 -, є, є,,,, є «є»., є «є», є Д64Ж., є є, є : 1) ; 2) (, 16 ); 3),.,, є.,,., є.,,, Д45,. 84; 76,. 288]. : -,, є ( 13- ), є. є є, є. -,,, є.,, ;

32 32,. є,. є -, є, є, є.,, 13- (, є )., є, є є, 1, 2 3., є., є,, є є.,, є, ( [156]): 1) ; 2) ; 3), ; 4) ; 5),, ; 6) ; 7) ( ). є, є, є,., є,,,,.,,

33 33, є,. -, є, є,. є., , є,, є є [186]., є, є. є,,,, є., є,,., є,,,,, Д22,. 85; 213,. 388]. є., є, є, є., : є, [91]., (67 %),,

34 34.,, є, є,, є., 67 %, 81 % 63 % є, є є.,, є є., є ; Д41,. 114Ж; [219];.,,,., є? -, є, є,. 126 є : «- є»;.,, : ; ; [79].. 48, є : «є -, ; «є

35 35,»; «є,»; «є є» [186].. 4. є, є,, є., є : ; ; ; ;,,, Д23,. 46; 129; 134; 186; 212]. є,., є, є, є, [207]., - є,, є є.,,, є , «,,,. -,» Д186Ж. є,

36 36,, є.,,,. є?, є.,,,, є.,,.,,,,,, [98; 116; 209]., є,,,,, є. є, «,, є» Д126,. 59]. є, є.,, є 42 %, 61 % 66 %.,,, Д126,. 60Ж,,

37 37 Д8,. 25]. -, є.,, є,,, Д123,. 8Ж., є, [25].,, ',, є є є 3(2002),,, [114].,,,,., є 1-35/2001, 1-1/2004 є, «, -. є -,,» [26; 195].,., є 1- /2012, ґ 80, 105, 126, 149 ( є ),,, «,,,. 55,».,, «,

38 38,,, [27]. -, (79 %) є, є, є є,,. є,,., -., є,.,,,,, «,, є,» Д24,. 158Ж., : 1), є є ; 2) є ґ -, ; 3) - є,, є, ; 4) є, Д24,. 159; 57,. 447; 206,. 102].,,,,

39 39 Д134,. 140; 207]., є, є. : є ;., є.. :. є є,,,,, (. 23 Д64Ж), є,, Д121,. 336]. є, є, Д51,. 60; 132]., є,,. є.., «є, ґ» Д126,. 62].

40 40 ь, ь. 17,. є є,, Д64Ж.. 94, ( ) ( ) Д186Ж. -, є, є -. є,,., [88,. 69Ж.,. -, Є, Д99,. 99Ж. є, є... 24, : 1) ; 2) ; 3) ; 4), 'є ; 5) :, 'є ;, ; 6)

41 41 (, ); 7) ; 8) ; 9) ; 7) Д64Ж.. 97, : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ( ) ; 5) ; 6) [186].,. : ,,, ґ, є Д82; 131,. 15Ж., (61 %) є,,., (75 %) (54 %),. є, (77 %),,, є. є є Д19; 133,. 120Ж. є «, є,,». Є : «-

42 42, - є, » Д193Ж.,, - є є :, ; ( ), є ;, є,, ;,, Д64Ж.. 96, є Д186Ж., є,,.,., є., : ь

43 43 ь., є, є.,, ,,,, 13-., : «є, є, є,,» (. 5). є, «, '». «є» (.7). є, «є,,,» (. 9). є, «є,». «,,,» (. 10). є, «

44 44,»,. «,» (. 11). є, [64; 186].,.,. 61, є., є., є., є.,,., є,,.,.. 5, 7, 9, 10, ,., є є.,. 221,, є,,, ( ) Д64Ж, ( 94 Д186Ж).,,,

45 45,,,,,,.,,., є,.. 7, 9, 10, є. -,, є,,,,. -,, є є. - є, є,,,, є,., є, є., , «, є,,».,,, є : є, ;, є

46 46,,.,,,,. -,, є,,,, Д92,. 36Ж.,,,, ґ. є, є:,,,, Д18; 124,. 65]., [115; 200]. -, є,, Д80; 214Ж. ґ є..,,,,. :,,.

47 47, є,, є, є.,,., є,, є є,,.,,., ґ є, є є. :,.,,,,, [15]..,.,,, є, ', -,

48 48 ', (. 15 ). є,, Д90Ж., : 1) (,,, ); 2) ( є, ; ;, ); 3), ( )., є, : «15-1..,,, - є -,,,,, є,,, є,,,. » 1.,,, є, 1 ґ.

49 49, є, є., ь, є, є ґ, є -.,,,,,., є, ь У ь. :., ;,. -,., є є,,., є., є, є., є -.

50 50,.. Д48Ж. є, -.,,,. є, - -., -. - : 1) Д153Ж,.,,,, є. ґ,. 2) «» Д169Ж,.,,,

51 51.. 3) « 2011» [163Ж,, : ; ; ;, ; ;. 4) « » Д177Ж,, ',.,,,,,. 5) « » Д160Ж.,, 15 : 1) ; 2) є, ; 3) ; 4), 'є ; 5)

52 52 ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) 'є ; 10), ; 11) ; 12) ; 13) ; 14) ; 15). 6) «( ) » Д157Ж, є.,, : 1) ; 2) ; ; ; ; ; ; ; 3) ; 4). 7) «( ) » Д161Ж,. є, : 1) ; 2) ; 3) ; 4).

53 53.., -,.,, - [43,. 42Ж., - -,., - : 1) «, є» Д187Ж.,, ґ. 2) «є» Д170Ж.... : є є ; ; ;, є. 3) «є» Д128Ж, -. 4) [176].,,

54 54, : -, ; -,,., ( ), Д194Ж,. 5) Д151Ж, є.,, -. 6) ««є» Д184Ж, є. : 1), є ; 2) є є ; 3), є ( [138]). 7) Д173Ж. : є,,

55 55,,,, ; ;. [172]. 8) Д156Ж.. 1 є є., :,,,. є є є є. 9) [175]., є, є,,,,,.,,,.,,,, Д50,. 19Ж.,. : ; ; ;.. -, ь,.,.

56 56 1.,,., є,,,,. : 1) Д152Ж,,., «; є,, (, ); є, ;,,, 'є, є,, є,». 2) Д149Ж,,.,. 16 : є,,,, є, (,,, );, є, є,, ;

57 57 є,,,, 'є,, є ; ' є ;,. 3) Д179Ж, є., ( ) ( ).,, ( / ),,. ( ),,, є,, є ( ),. 4) Д148Ж,,., є, є.,, є. 2. -,., : 1) «є» Д137Ж, ( )., : ),

58 58, (. 5); ) (. 6). 2) Д159Ж,,, ( )., є : ), (. 4); ) (. 5); ) (. 6); ),, ', (. 7); ), (. 8); ) (. 10); є) (. 12). 3) Д158Ж,,, (, )., : ) (. 6); ) (. 7); ) ( ) (. 8); ) (. 9); ),, ', (. 10); ) (. 12); є) (. 14). 4) Д156Ж,, : ) IV є, є : (. 22); (. 23); (. 24); (. 25);

59 59,, (. 26); (. 27); ) V, є ( ); ) VI, ( ); ) VII, є,,,, ( ); ) IБ, є :, (. 54); (. 55); ( ); є є, є (. 59); (. 60). 3. -,,,., : 1) Д185Ж,.,, -,,,,, є,, є,,. 2) Д79Ж,., є : «, -,, -,,,» , :

60 60 1) (. 4); 2) (. 5); 3) (. 6). 3) Д186Ж,.,. 54 -,., є,. є є є, - (, ), є, є.,,,,., ( ),., ( є,, ). 4) [139],. є,.

61 61 5) Д63Ж,, є. - є.,, є. : ; ; - Д191; 199; 227,. 146]. -, -. V., -, є ь ь ь.,,. є., є., - : 1. «є» Д137Ж ,, ' є, (,,, -, - ).

62 62 (, є )., : 1) ( ): ),, ',,, ( ) ( ), є ( ) ; ),,,,, (. 1 ) ),, ( ) (. 5 ) , (. 9 ). 3) ( ), : ) ' ; ),, (. 9 ). 4) є , (. 10 ).

63 63 5) ' є,,, ' є,,, ' є,, ' (. 11 ). 12, ' є., : є,, ' є ; ;,,., є, Д159Ж...,,, IV : 1). 18, (,, - ),,, Є є,. 2). 19,, : )

64 64, ; ) '. є, ,, є.,, Д140Ж.,., 15- ( ), 13 : 1) ; 2) ; 3) ; 4) є ; 5) 'є ; 6) ; 7) , є, ; 8) ; 9) ; 10) ; 11)

65 65, ' ; 12) ( ); 13) є,, : (. 38); є, ( ); (. 257); (. 268); (. 277); ( ); (. 285) Д158Ж., IV, : 1) 21,,, Є є,., є,,,. 2) 22,,,,, '. є,.

66 [141]. є є,.,. 2, є.,, 15- ( ), 13- ( ), 8 : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ( ); 5) ; 6) ; 7) 172-8, ' ; 8) , ( ).., є : (. 38); (. 221); (. 250); є, (. 255); (. 257); (. 268); (. 277); ( ); );

67 67 (. 285).,,, ( ).. 7. «є» Д144Ж. є 13-,, , є Д136Ж., ( ) ( ), 368 ( ), ( ). 369 ( ) [56,. 94Ж. є Д156Ж. БI є,. 1) 65 є, : (,, - ); є

68 68 ; є,, ; 2) 66,,, ; 3) 67, : -,, ( ) ;, ; 4) 68,,,, ; 5) 69, є,.,. є -,, є,., -. є., - - Д53; 81; 103; 111; 113; 119; 224Ж.

69 69. -, -,, є,, ( ).,, є (69 % ; 71 % ; 54 % ; 56 % ). є,. -, (54 % ; 66 % ; 38 % ; 47 % ) є., -,,,,, ґ. ґ є,, є, є. - є, -,,. 47 %, 75 %, 33 % 41 %. є

70 70,,. -, (87 % ; 92 % ; 79 % ; 78 % )., є, «, є» ; ; ;,,,,,.,,,. -,, є,.,, є 43 %, 86 %, 67 % 71 %.,, є, є, є є. є,,,, ( ). -,, є, є, є. 31%

71 71, 61 %, 27 % 36 %. є. є ( ). -, (55 % ; 86 % ; 78 % ; 84 % ),. є,,,.,,., є, є. є,. -, є,, є, є (54 % ; 92 % ; 83 % ; 87 % ).,. 221, є,.,,,.,,.

72 72,., є,,., -,,,., є. 1, є, : 1. є є, - є. 2., є,.,,,, є ; -,,. 3., є, : 1), ; 2), є :, ; є, ; 3), є

73 73, є, є є є,,, / -. 4) є,, ; 5), є, -,,. 4., є, є,,, є,, є,. 5. -, є, є, є. 6. є ґ -.,,,,,,,. 7.,. 92,, є, є, : 1)

74 74, ; 2) ; 3) є,., , :., ;,. -,., є є,, ,, є 4 : 1) - ; 2), ; 3) -,, ; 4) -, є. 11., -,, є,, : 1), ( ) ; 2) є, ;

75 75 3) є, ; 4),, є, є ; 5),, ; 6), є, ; 7), є, ; 8), є, є ; 9) ; 10) є, є.

76 76 2 Ь, Є 2.1. ь, є, :,, є, є., є. : є ; ;., є, Д7; 38; 69; 125Ж. є,, є,,, є,,,., є,., є,. є (

77 77, є ). є, : 1) ( є :, є, ); 2), є (,,, (,,, - ) ; ( ) є )., є.,, є, є. є :. є є (, ), ( ) є Д3,. 127; 36,. 228; 76,. 76; 77,. 48]., є є. є,. є ,, [64].,

78 78, [74,. 52]. ( ), є є є. є,., є є. є,. є є [4; 10; 21; 34]., є,, є, є.,, є, є ( є ), ( є, є, )., є, 13-,,, : 1) ( ); 2) ( ); 3) ( ); 4) ( ); 5), ' ( ); 6) ( ); 7), ( ) [64].,, -

79 79 : є, є є,,, ; є,. є ь, є. є, є ( ) [208; 96].,, є,. є :,, [37; 112; 127]. є. З ь є, є, є,. є,. 9., є, «є,,,» [64].,, є є,., є,, «,, є,,,, є» Д55,. 21; 106; 190; 223,. 306].

80 80 є, є, є, є,,,. є, є,, є є., є,, є є. є, є, є,,,,. є, є, є, , є.,, ( ) є, ; ( ) ; ( ), ; (, ' ). є, є. є, (, є, є )., :

81 81 є є є, є є. є є. ( ),, -,.,,,, [32; 65]. є є є. є є., є. 9 : «( ) є, ( )». є,, є, є 'є, є Д75; 66Ж є., є,,, є, ; є,,, є,,. є є., є,., є [16; 125].

82 82, є є є, є, є ь ь ь, є, : 1) ( ); 2) ( ). 1. ь ь ( К А ).., є,.,. (, є ), є, є, є є,.,,.,.,, -. -, , є «, -

83 83,, -,,,» [79]. -,. 54 ( ), є : -, ;, є, ; є є, - (, ); є, є ;, ;,, ; ( ), [186]. - є,. 25, є ( є ): (,,, ) є ;,, є, є (, (, ),, ( ), ) [156].,.,.

84 84 є є., є є., є. 25.,,., -, ; ;, ;,, ; ( ),., ( ).,., є є, є. -,, (61 % ; 78 % ; 63 % ; 60 % ) : 1) : «,,, -

85 85 є»; 2) : «,,,,».,, , є є.,., є., є. є , є є,,,, є 'є ( є ) [40]. ( ), є,,, є,, ( є, ). є,,,. :,,,,, ( 21- / Д196Ж).,

86 86,,,, (,,,,,,,, );,,,,,,, ; -,,,,,, [135];, ( ), є ( «-» [174]). є ;, є, ( [171]); ', ' є, є,,, ( [162]); є - ( Д165Ж). є,, ( ), (. 41 Д188Ж).

87 87, є, є ;, -, - -.,, -, є.,, є, є,, є., (76 % ; 80 % ; 57 % ; 67 % ), є. є є,, є,, є., є., є. 1. 1,, : «є», «( )»,,,,,,., , є,,

88 88 є, є ( ). є є : 1),, є.,,, є ( ).. 65, є,, є [40]. 2) є. ( ), є є, 4 5.,. 42 є є,,,, є 'є ( є ).,. 52, є, є 'є,, Д40Ж. є, є,, є є [130]., є, , (, ),, ( ),.. : -, є,,

89 89 є, є ; -,. є ( ),,,,,,. З,, ,,.,,, , є є., ,, є ( ). є, ,. є є, є., , є -, , , ь: 1) ( ) є (. 1); 2) ( ) є. 2. ь ( К А ) є,.

90 90,, (, ) ,,,,, /, [156]., є, : ( ), ( Д118Ж)., ( [130]);,, ' (. 190 [217]);,,,,.,,,,, є,, ( ) (, );,..,, ' ;, ',, ( Д147Ж. є.,, /2002,

91 91 Д198Ж.,, Є є, [154]. 'є, є - є,,. є, є - (, є,, є ),, ( [52]);,,, 'є ( ),,, ( [130]).,,,,,, ( ),,.,, : ),,, є, ; ) ( ), ( ) ; ), ( [130]). ( Д189Ж). ( є ) (,,,, є,

92 92 ( ) ). є, (, ), є (, ), є, є є, є (, ),, ( ) (, ) ( ) ( Д130Ж)., є, (, ).,,,,, є є, є ґ., ,,., є ,, є ,,. 1 є, є, є, ( [64]).,,. ( ),,, (. 8 Д158Ж)., «( )». є., є ґ.,,. 729, є,,

93 93,., ( Д217.,., є.,, є : «( )». є, , є.,,,,, є :,, : 1), ; 2), є, є Д156Ж. є. -,,. є, : ( ). є ( ) ; є,., є,. -,,,.,,,.,

94 94, є. - є,, є.,, є (, є ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, є ( [156]). -,,, ( ). ' ( ). є, є.,,,, є,,, (,, )., є (, ). - -.,.,

95 95, ( ), є,,,, є ( ), є, 1, [156].,,, ( ) (. 3 Д178Ж). є 2016 є: , , (. 8 «2016» [145])., ',,. є,, : 6 ; 6 18 ; ;,. (. 1 [181]). є 2016 є: , , (. 7 «2016» [145]). є,, - є,

96 96 є. є, є,.,.,., є : -,,,,..,. є,. -,.,. є, є,. - є, є, є., :,,,. є, є. -, є,.,,,, є,,,,,,.

97 97,, :,,,,, є,.,, є,., є : «,». є, є,., ,., - : 1) (,, ); 2) є,,,,,., : ( є ) ( ) ( ) ( [189]); ( ),,, ( ) ( [146]);

98 98,,,, ;, - ( ), ( ).,,,,.,, є є, ,,,., є, (63 % ; 70 % ; 54 % ; 57 % ) є, є, є., є : ?,,,,. 24,. -, є,,, : 1) ; 2), ; 3),,

99 99 ; 4) є. -, є,,,,, є,,. - є,, є,,,,,, є., є, є,,, є,, є,,. -,,,,,, є,,, є,,, ( «,,,,» [166]). - є є, є., , є -,. 1., ,

100 100 є. є ,, є., ,. є є.,. 92,, є: 1) є,,, (. 9. 1); 2),,, ( ); 3),, ; ( ) [186]..,, є VII. є, :,, ( ) (. 45);,

101 101, є (. 46); (. 47); є (. 48); є (. 49); (. 50); є (. 51); (. 52); (. 52-1) [156]., є., ( ). : ь ) ( ):, 2 є, -,, : 4. є, ',,,,, є. 2). 9 ( ): є є -,, є ь,. -,, ь, є ) 5., ' є, ь

102 102, ь ь, є ь,. 2) 8., є, ',,, ' ( ) / ( ): 5. -,,, ', ТЧtОr КХТК, ь ь,,, є, '. -, : є,, є. є,,,,,.,,., є (,, );, є ; є, є, ;

103 103.,, - є. є (.,. Д230Ж),, є (.. Д231,. 109;. Д89Ж,.. Д226,. 213])., (55 % ; 81 % ; 70 % ; 79 % ), є. є, є ,, ,,, є «,»., є : є?,,. є -., є,,, ( ),,., є,,

104 104,. є., ,, [79].,, є., є є, є,, є / ',,, ( ), / (. 46 [130])., є 1 -,,, є [156]. є? є,.. -,,.,, є є (,

105 105 1, 2 3, ). -, є,.,, / ' ;. - є,, є, є,. -, - є,., є, є. -,,. є., є є,,, (.. 9, [186]).,,, є,.,

106 106,,.,, ( [186]).,, є є : 1) є ; 2) є - є ; 3). є. 1. є., є : -, ; -,,.. 45 Д156Ж. є : 1) 1 -,,, є ( ); 2),,,,, ( ); 3),, 1

107 107,, ( ).,.,,.,,, є. -,,., є. : 1), ; 2) ' ; 3) ' ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) Д79Ж. є, є є (,, ). -,,,,., «є,» [79],., ( ) є [186].,, є є,. є.,,,,

108 108. (61 % ; 76 % ; 51 % ; 55 % ),.,,. є, є., є , : «2., 1, " " 2 3,,,,,,.»., є,.,.,, є є є Д11,. 105Ж.,,,., є,., :,,,

109 109, (,, ). є, є є. 2. є - є.. 52, є Д156Ж., є. є є - -. є. -,, 10. -,, є. - є,, є -. - є ,, -,.,,.,. 1. 1, :,,,,,,,,,, є (, є

110 110 ),,, Д156Ж., є.,, є,,.,, є -, є ґ є -., ґ є є (80 % ; 83 % ; 66 % ; 72 % ), є , є є.,, :,., є є,, є 50, 1 ( )., ,., є - є

111 111., є. 1, є є., є,. є (88 % ; 79 % ; 60 % ; 58 % ), є , : «є - є». є, ґ. 3.. : -,. є , є,.,,,, ( є ( ),, ),,. -, ,,, є, є, є,

112 Д64Ж., є 100 ; є 250 є [84] , є є Д156Ж.,.,, , є. є , є : «є, є є» Д156Ж.,, є,, (50 % ; 67 % ; 76 % ; 73 % ), є є., є : «,,,, -.».

113 113, є, є, є., є 30,., є , : «є, є є»., є, ,, ( є ; є - є ; ) ь ( - є ). З є ( )., , є -, ,.,,., , ( )., (, ),.

114 114, є, є, є. 2 «є»., , :. 1 ;. 2 ;. 3 є ;. 4 є.,, є.,,,,,.,,. -,.,, є є, є. є : є.,., ґ,.. -, ( ),.,

115 115, є є ( ).,,,. - є,, є.,. 46, є, є,,,,,.. 47, є,.,., є /2010 є: «,, є, є є,,.,,, ( ' ) ',., є,, 164-1» [196].

116 /2012 є : «, є,, є, є є,,, є,,.,,,,,,,» [197] є, є,, є. є є є є, «є - є,, 1-12 є». : : є (, є ), є, є,. : є, :,.

117 117 :,. :,, (, ).,., є, : «є?», :., є,. 60., є,. 47, є Є є,, є є.,,,,. є, є,, (, )., є,

118 118,,. 2.4.,, ' ь, є, : 1) ( ); 2), ' ( ). 1. ( К А ).,., є Д228,. 205Ж., (. 14 Д158Ж), ( V ), є [156]. є?,,., є.,,. є, є,

119 119 є,. є, є є,. є -,,,,,,, [156]. є,, є,., «, є, є є, є,, є ;» [221]. 28 є (, ),., : 1), ; 2),, є,,, ; 3) ;

120 120 4) [156] ,,,, є.,, є ,, [156].?,,,., ,,, є. є (,, ) [186] є., Д186Ж.,, є.,, :,., Д229Ж,

121 121 (, -,, )., є, є.,, є , є «є (, є, )» [186]. є, є є ( ). (. 20,. 75 ;. 20 ;. 27 ),.,, є,. ( ) є -, є.,,.. є є є, є є є : 1) ; 2)

122 ь ь ь.,, [186]. є, : -,, ; -, (, ).,,, є,,,., є є, є.,, є є, є є ( 50 % ; 67 % ; 43 % ; 49 % ) , є : «2)».,,, є,

123 123 ;, є ,,,., (64 % ; 61 % ; 50 % ; 53 % ), є,, є.,, є., є., є, є , :. є, є,, ґ є. 2. ь ь є Д156Ж. є

124 124, є,.,. 28,. є.,, є,., ь є ь ь,, [156].,. 29 є, /., є - [156].,,., ,, Д156Ж.,,,, є є. (84 % ; 55 % ; 51 % ; 62 %

125 125 ), є,. є , є : «є., є,,».,,,. є, ,, ь ( ), ( ). є, є ( )., , є -, , , :. 1 ;. 2 ; , ' ь ( К А ).

126 126,, є, ' ( )., є, є «,».,,, -., є, : - /,. є.,,, є ( Д168Ж). є, є ь-, ',, є.,, ( ).,. 43 ( ) є,,, є,, [156].

127 127 є., є, є, є ь, є ( [186]).,,,,., (54 % ; 85 % ; 70 % ; 66 % ) є, є -,,, є є., є., є : «4), ',» ; : «,..»., є,. є, , є «,» ( ).

128 128 : 1) ; 2). є. є, ».,.,. 9 :,,,,,, Д168Ж.,,,, є. - є, є.,, , є, є «,, ( )» [83]. є,,, є «є»,. 17., є є,, є,, ' '» [167].,,,, (71 % ; 80 % ; 53 % ; 55 % ), є

129 129, є , є : «2.,,,,,».,, є,., є , є , : ,.,, ' (, є, ). -,. є,, (, ).,, є.,, є., є є (47 % ; 66 % ; 69 % ; 75 % ), є. 1, «

130 130» «є». - є,,,.,, (, ), -. є, , є, , є. є,, є., : ь., , -.,,, є,. є ,... 3/0306/2664/11 Д47Ж ,. є,, 172-8, є,. є , є, ', є., -,

131 /3082/12 Д46Ж ,,,.,,,, є, є є, є., є ґ , -, є є,., є, ,,, ь. є , є є, ,, , є, є, є., є,..,, є,

132 132,,,,, Д156Ж.,,., , (37 % ; 44 % ; 59 % ; 51 % ), є : «є є, 1 3, ». є,. є, є ( )., ,., , (68 % ; 77 % ; 61 % ; 70 % ),,, ',,.

133 133, ,. 2 : «,,,,»., є,. 2, є,, : 1., є,, : є ; ;. є. 2. -,,,, , є,,. 3., є

134 134, є, -.,,. 4., «( )»., є є,, - є, є , :,,,,,, є, ,,,., є, є, є, є

135 є,,,, ( ).,. є, є., є -,.,,. 1. 1, є,,., є є - є., є , є є є ,

136 136 є, є є., , є, є ( )., ,,,., : 1),,, є ; 2) ( ),,,, ; 3), є, є. 12. є,,,., : є є, є є ,

137 137 : «2)». 13. є,. є,, є, , :. 14.,, є є., є : «є., є,,». 15.,, -.,,,. є -,,, є є

138 є, »., -., є,,,,, ,, є. 17.,, є., , «є». 18. є, є, є, є.,,,., : «є є, 1 3, ». 19., ,,

139 139,, ',,.,

140 140 3 Ь, Є, 3.1., є,,, є, є. є, є,, -., є, є,, є : ;, є.,,, є, ;, є є,,,.,, є,,,.

141 141 є -, є, є, є.,, є,,,.,,,.,., є ґ., є., є є є, є: є,, 'є ',,,,,,, [64].,. 248 є, є. є,

142 142 є ( ), є,,,,,,,,, [64]. є, ( ),, є,,., є,., : (. 13), (. 14), ( ) (. 14-1),, є (. 15), (. 16). ґ. 15-1, ,,.,., є,, є.,,,,

143 143,,, (. 214 ).,., є,., : ( ), є,,,,, -,, (,, ); ; ; є є., є є, є, є є є. -, є,, є,. -, є є, є. - є, є є ( є ). є,, є,,, :, є ;, ; ґ є ; ;

144 144,, -,,., є ( ) є ( ) є ( Д156Ж)., є.., є є,, ( ). є , 247.,. 9 є ( ),,, ; є ( ); є ; , ; [64].,. 247,., : 1) ; 2)

145 145 ; 3), ; 4) ; 5), є ; 6), є ; 7) ; 8), є, ( ),, ; 9), [64].,, є, є.,,, є., є, ( ) ( ) ( )., (, є ),. є є. є,. є є. - (,, ) є.

146 146,, є, є., є є, : : 1) ( ); 2) ; 3) (. 255 [64]).,, є є., -., Д142Ж Д143Ж є, , : 1) ( ); 2).,,, є,,,.., є,, є, є, є, Д33,. 37; 204Ж.,, є є,

147 147 є,, ( «[156]).,,, є, є є..,, «є,,, є?» : (81 % ; 89 % ; 79 % ; 85 % ); (67 %, 74 %, 82 % 91 % ); (77 %, 92 %, 80 % 85 %); (54 %, 60 %, 77 % 79 %); (50 %, 52 %, 79 % 65 %). є, є,, є.,,, є.,,,., є. 255, є ( ),.

148 148, є, є,.,, є, є, :,,,,., є,, є., є, є,. 256.,, ;,, ; -, є ;,, ;,., є, є,. -, є є,.,,, є (,, ). -,, Є є, є. є. 59, є,

149 149, є, Є є, є, є Д156Ж. є /5 [164]., : є,,,. - Т є Д150Ж., є. - є,,, є.,,,,,., ( );, ;.,, є,, є., (. 38 Д64Ж).,, є, Д17,. 53Ж., ,, є,,

150 150.,, [64].,, є, є., є, (, 38 ), є. є : є ; (,, );..,,,,. 38. є є, є.,. 254,. 256,, є, є Д9Ж., є є, є,,,

151 151.,, є, є є.,,,.,, є,. є (66 % ; 70 % ; 74 % ; 61 % ), : -,, є ( 52 %, 60 %, 58 % 66 % ).,, є, є є.,,,,, є.. 38 : 1). 3 ; 2). 4 : «, є». -, (,, є 66 %, 81 %, 72 % 69 % ).,, -

152 152, є,,. є,.. -,,,,.. 38, є 5 : «, є.,,, ( ),,». - є, ( 36 %, 41 %, 53 % 52 % ).,,, -, є, є,., ( ), (,, ).,. 38, є.,,

153 153, ( ),, є.. 254, є 4 : «, є, є,.,, є, є., є,».,, є,.,,.,,, є. є,,,, є., є ,,,,,,,

154 154, є ', є [64]. : 1) ; 2) ; 3) ; 4), ; 5) ; 6),, ',,., є, є.,.,, є,,, :,,. є,.,.,,, є, є, [14; 70; 78]., є (. 261,. 263), є є,, є, (. 262).

155 155,,, є,. є. ґ є.,., (56 %) (52 %) є,, є,, є є., (78 % 82 % ).,, є,.,, є, є є є, є. -, є, є, є,. -, є є,, є. - є, є, є,. -, є є, є.

156 156,, є,, є, є, ґ.,, ( ) є,., є.,, Д99,. 95Ж., є ( 37 Д86Ж),.,,,, є,. -, -, -., -,, [79].?,,., є.,

157 157 є.,,. 49., є,.. 2,,,,. -, [186].,, є,,,., є Д35,. 84].., ґ.,,, є (96 % ; 90 % ; 86 % ; 84 % ), (92 %, 87 %, 80 % 84 % ) (86 %, 84 %, 72 % 76 %) (96 %, 91 %, 88 % 89 %),,, (89 %, 88 %, 71 % 77 %), (82 %, 87 %, 78 % 71 %).,, є., є,., є

158 158,,,,.,, є, ґ є, -., є,.,,,,., є. ґ, є. -,, ( 1.2 ) : «,,,,,,.,, є, є,,,,,., є. -,.».

159 159 -, : «,,,,,,,».,,, -,,,, є., є, є є,. є. 257,. -, є, є.,. -,, є, є., є., є.,, є,, є, є Д17,. 53].

160 160 - є, є, є., є,, є,,, є,, є, є [64]., є, є., (, ).,,.,, є. 257., є.,, є.,, є. 2, , «, є»., , є «,». є, є,. 3. -,,

161 161 : 54 % ; 78 % ; 60 % ; 69 %., є , : «, є,, є...»., є., є, -,,, є.,. 94, : ( ) ( ) [186].,, є., є : «, є,, є,».,,, ґ, є,,, є,,.

162 , є,, Д, є, є, є.,, є,, -, -, є ; -,, є.,,, є,.,,, є., є 17, є.. 221,, є ( ),,, [64].,,., ґ,, є, є.,, є,,,. -,.,, є,,,,, є.,,

163 163 є -,,, є ( 64 % ; 89 % ; 93 % ; 90 % ).. -, : «,,,, ( )». -, ( ) : «,,.,, є ( ). є».,,., є, є,,,, є.,, є, є,., є. 22 ( ). є.,,, є,,, є,

164 164,,, є [64]., є, є, є.,, ,, є,, є, є Д64Ж. є, є. Є є.,,, -, є., є ґ.,,.,,. - є, Д42; 70; 78Ж., є,.,,. 94 Д218Ж,. 272 Д62Ж. 140 Д86Ж,,, є,,.,, є, є «,

165 165 є,, є,» Д86Ж.,, є, є : є? є..,, є, є є [211].,.,, є., є, «-,» Д186Ж. є є,,. ( ), Д64Ж.,. : є,?, є, Д12,. 63Ж., є ; є, ; є,, є,,, Д60,. 168; 201,. 104].

166 166, є,, є є, є. є, є. є є є.,, є., є «, ( ) є, є,» Д94Ж. є є, є,. є:?, є, ( ) є ' є Д70Ж., є,, є : -,,., ,, ,, є, є ' [64].,,, є,.

167 167 -, є ,, є, є, є. є, Д64Ж., є,, є -,, є.,, є.,.,, є,, є. - є,, є, є.,, :,,,,,,,, є., ґ. є,,.,, є,,, : є, є,, є, є.

168 168, є. -,,,, ',. (74 % ; 78 % ; 90 % ; 81 % ), є ,, є,,,,, -, є,. є (54 % ; 63 % ; 61 % ; 58 % ), є. - є,, є, (,,, ). (59 % ; 69 % ; 63 % ; 60 % ), ,,, є. (71 % ; 53 % ; 66 % ; 59 % ), 2,,,, є, є, є ґ, є.

169 169 є є. -,,,, є,, є,. (84 % ; 90 % ; 72 % ; 76 % ), є ( ).,,,,, є, є.,,. -,,,, є,. є (, є, )., є,, є,., 55 %, 59 %, 77 % 69 %.

170 170, є : «, ,, є,,,».,,, є. є, є,,,.,. 276, є [64]., є, є є.,, є. є ( ); є - є ( );, ( ).,,. є :?, є.,, є, є.

171 171 (50 % ; 53 % ; 61 % ; 55 % ) є,, є, (, є )., є. 276 : «, ,».,,. 276 ґ. 221,,, ( ). є. є, є, ',, [17,. 54]., , «,, є ' (,, )» Д64Ж.,. -,, є, є,.,

172 172 «, є» [61, c. 27Ж; «,» Д33,. 39Ж. ґ. 38,. -, , є.,, є.,, є «, є» ( ).,, є, є., 22, є.,, є, є, : 1) ; 2) ; 3),, ; 4) ; 5), є,, [64]. є,, є

173 173.,, є,,., є ( ).,,,, є,,. є (,. 38 )., є, є Д33,. 40].,.,, є. -, ( 48 % ; 52 % ; 61 % ; 55 % ). є, : «є,, є,,, є, ( ). є,,».

174 174 -,,,, є є, ґ ( є 59 % ; 47 % ; 56 % ; 63 % ). є : «є,,, є є ґ, ( ) ( )». - є,,, ( 39 % ; 68 % ; 56 % ; 60 % ). є ( ), : «є,,». -, ( є 47 % ; 71 % ; 66 % ; 65 % ). є : «, є є ( ),. є,

175 175 ( ),, є».,. 278,,, є,, є,,,., є,, є, є, є., є, є, є, ' є,, '. є,,, [64]., є,.,. 279 є,., є ,. є.., «, є, (, є ), є Д33Ж». є, є,

176 176 ( 44 % ; 69 % ; 54 % ; 63 % ) : «,, ( ) є є, 2, »3., є, є,. 280, :,, є, є, ',, є,,, Д64Ж є,, : (, є ),, 'є (, ),,,. 38, є, [180]., є, є ( [64])., 3,. 279 є ґ. 278.

177 177 є Д56,. 98Ж. є. є., 250, є, є, Д141Ж. є,.. 29 [158].,, є,, [182].,, Д156Ж, Д183Ж. ; є,,., є :, є?, є, ( ),,.,,

178 178,,, є. 250,. 2. -,, : 38 %, 42 %, 44 % 40 %. є.. 284,, є,,,. :,,,, 247 [64].,,,.,, є, (,, є 41 %, 66 %, 72 % 78 % )., є : -, : «,,,,, є, є» ; -, : «

179 179,, є».,, є, : ( ),, ;, є ;, ;, є ; ; ; ;,,., є, є,, є, (. 283 [64]). є. є ( ) є ( ),, ,,, є, є,, є,,,,,,,. -,, є., є

180 180 «, є». є. ь є, є,, є. є є,,., ( [64]).,,, є.,.,,,,,. є,. є. є. є.,,.,, є ґ ґ.

181 181 є : 1), ; 2) ; 3) ; 4) (,, ). є, є є (. 294 [64]). Ч є, є,, є., є, 25 Д71,. 32]., : 1) є, ; 2) є ; 3) є ( ), ; 4) є, ; є [64; 20; 216]., є.,,, є, :,... 27, є, є,

182 182,.,. 25, є [71; 73]. є 27 є : 1) є ', ' ; 2) ; 3), є,, ; 4) є, [64].. 29,, 'є, є., є,., (, є, є ). є,, є 29 є : 1), ; 2) є ; 3), [64; 97].. 30, ь є,, (

183 183 ),,,,, є. є, ( ). [38,. 36; 64].,, є.,, є Д28,. 30Ж: ; ;. є..,, є,. є. 65, , ,,, є, є, (, є, ), є, Д156Ж , : 1), є,, ; 2),

184 184 є,,,,, [64].,,.,. 49,. є, є [186]., є, є.,, є, є, є -., є є є. -, (34 % ; 59 % ; 72 % ; 69 % ),,, є,, є, ( ).,, є, є , : «є

185 185, є. є, є,,. є».,, є. ь.,, є,. є. 65,. 285., , є,, -,.,,, є,,,, є є, є Д156Ж., є,,, є,, [64].., є., є,

186 186 є є.,, є., : 1) є (. 7); 2) є,,, (. 9); 3),,, (. 10); 4), (. 11); 5), є,, (. 14) [186]. є,, 13- (, , , ).,, 1.2..,,, є ,.. 7, 9, 10, 11, ,, є, : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ( ) ; 5) ; 6)

187 187. З ь ,,,, , [186].,, : 1) ; 2) Д79Ж. є, ( ). -,,. є , є,, є (. 4) [186]., : -, є,, є.,,. Є є, є,,.

188 188 3, є,, : 1., є., є : ;, є.,,, є, ;, є є,,,. 2. є,, є, є є.,,,., є, є.,,, є, є,. 255, є ( ),. 3.,, є, є.

189 189, є, є,. -,, є. -,. - є,. 4. є., є. є,. 49 є. -, : -,,. -,. 5.,, : -, є, є, ,, є, -,,, є.

190 190 6.,, є,.,,, -,,, є ( ). є. -, : «,,,, ( )». -, : «,,.,, є ( ). є». 7.,, є,, є, є,, є, є.,. -,. -,, є,. - є,, є,. -,,, є. -,,,,

191 191 є,, є,. 8. -,,,, є,.,, є,, є,. 9.,, є.,,.,. 276 : «, ,». 10., є,. -,. -,,,, є є, ґ. - є,,,. -,.

192 ,. є, є, є ,, , є, є. 13.,..., , є., є, є, є -., є є є., є,

193 193, є, є, ґ,. є. 1.,, ь - ь ь, : є є, - є., є, : 1), ; 2), є :, ; є, ; 3), є, є, є є є,,, / -. 4) є,, ; 5), є, -,,.

194 194, є, є,,, є,, є, є ь, є, : - є є, є, є. є ґ -,,,,,,,,.,,, є.,, є. 3. -,, ь ь ь, є, ь :, :., ;

195 195,,,.,, є 4 : 1) - ; 2), ; 3) -,, ; 4) -, є., -,, є,, : 1), ; 2) є, ; 3) є, ; 4), ; 5),, ; 6) ; 7), є, ; 8), є ; 9) ; 10) є, є.

196 ь, є,, :, є,, є : є ; ;. 5., ь ь ь ь, ь, ґ : -, , є,,,,. -,,,,, -. - є, «( )», є (

197 ), є,. -,. 1. 1, :,,,,,, є,. - є, є -, ,,,., є, є, є,. 6. : -, ,.,. є, є. -, , є -

198 198., є -.,,,. 1. 1, є,,. - є, , є - є. -, , є є. -, , є., , є 30,. -, : 1),, є ; 2), ; 3), є, є.

199 ь,, ' ь,, ь, : -, , є є, є є. -, ,. -, є,, є. - є, ,.,,,, є є. -, , -,,, є

200 200 є. - -.,,,. -, є :,,,,,.,, є. -, ,, є. -, є,,. -, , є,, '. 8. ь, є,, : -,,, є, є,

201 , є ( ),. -,, є,, : 1) ,, є ; 2). 38,, є ; 3). 254,, є. - є, -, : 1) 15-1,,, ; 2) ,. -,,, : 1) , (, є, ); 2) ,.

202 202 9., ь, є,,, ґ : -, -,,, є ( ), : 1). 221,. 2, є,,,, ( ) ; 2). 15-1,,.,., є, є,,,, є. -, -,, : 1),,, ', ; 2), є,,,,, -, є, ; 3) (,,, ); 4),, є ; 5)

203 203,,, є,, є, - є,, є, , є,. -,, є,. 276,, є. -,. 278, є, : 1) ; 2),,, є є, ґ ; 3),, ; 4). -, , є ( ),

204 204. -,,, , є, є. -, ,, є,,. -,, є, ,.

205 TrКЧsЩКrОЧМв IЧtОrЧКtТШЧКХ: 130 Д Ж. : : : ; - /.. ;.., ,.. Д.,.. /..,..,...Ж ;..... :, :.. / [..,..,..,..,..,..,..,.. Ж;..... [2-.,..Ж.. : -., :. :. 2-. :. 1.. / Д..,..,..,..,..,.., Є...Ж;.... : «, : /..... :.., , :,, :... :

206 ,. : // : : /.. :, : ;... :, // // : /..,... :..., : / /..,..,... : , є, : Д Ж. : I.. - :.. :, //. 1(26) ,..... :,

207 :, /.. // (40). Д Ж. : СttЩ://ааа. ЧЛЮЯ.РШЯ.ЮК ,.. :. /..... :., ,.. :.. :. -, , -, //, Є. /.Є. // (47) Є. :.. : /., Є. є. Д Ж. : / Д Ж. : СttЩ://гКФШЧ4.rКНК.РШЯ.ЮК/ laws/show/v003v , 105, 126, /2012 // ,, :.-. /

208 208..,..,..,.. ;..... :, є : Д Ж /..,.. є.. :, : /.. ; :, : : , Є.. :..... : , //. 3 (15) ,.. : /..,.... :, ( ) /.. // (5) :. /...., :.-. / -.. :, // (56) :,

209 IV // :.. /.... :, , // ,.. // є : // Є є // Д Ж. : Є є // Д Ж. : : /.,.,. ; :, // Д Ж. : ,. - // /. //

210 " " ( ) : :.. Д Ж. : , Є.... :, : Д. Ж /.... :, ,., є // : /.... : :, ,..,.... : -, /...., :... :, /.. // (128) IV. 63., БI ' X

211 / : I, :.-. /..,..,.... : є, : I - I, : : /2011. Д Ж. : є... : /.. є.. :, є.. :, : /..... :, є.. // є.. : // є, є.. :. :, : // ( - ) : Д. Ж /.... :,

212 :. /..,.... :, ( ): // є, : :, - : / : -. -., / Д Ж. : administratyvne-deliktne- pravo/1030-the-concept-of-reform-of-the-administrativeresponsibility-in-ukraine- ua.html. 81. є.. є // , / Д Ж. : ua/ua/distsiplinarneprovadjennya/distsiplinarna-vidpovidalnist-suddi III є,...,,... : «, : - /..,..,... /...., ,.. :,

213 VI :., : /.,... :.., // Д Ж. : : : /.... :, :. 1. Д Ж. : : /..,.. // : : / ; , є - /..,.. є // /. // (4).

214 : :.. : I -..., // // Д Ж. : luckyj-suddia-porushnyk-pdr-podav-u-sud-na-policejskyh /. // :... : /...., : : ; : : /.., // : // :,, // (,, ) : /.... :.,

215 «є» /.... :, :.., ,..,.. - є :, :,, :.. :, /. // :... /... (..) Д.Ж.. : -, (22) :.. /... X. :, :.. /.... :, :, ,..,.. : : /..,.. є,.... :, ' : є 11 // Д Ж. : ,. /...,.... :,

216 ( ) 1 : Є.. є :.. / Є :, ,. // (110) /.. // :... /...,..... :, : /..... :, //. 4 (12) /.. // I. :.-.. : -...., , //. 3(9) :.. :,

217 є : / : /..,..,.... :, VI є. // є.. :, : /.. є. 2-.,... :, є.. /.. є // :... : /...., // Д Ж. : 03BE «є» // Д Ж. : є : ,, : /2006.

218 : VII : VI : VI : VIII : VIII є : VII : VIII VI : : III : VIII : XII 150. є

219 219 : Т /0/ : : : Є є, : : VIII. VII : ( ) : VII : VI : VI : ( ) :

220 : : Є є, : / : ,,,, : : / : XII : / є : / : VI : / : /2008.

221 : VIII : VII : / : / : / : VII. 180., є : : XIV : XII : VII «є : / VI : : , є : : XII.

222 VI : (,, ) : / :...., : : / , " є ". // Є // Д Ж. : / ( ) " " ( ) / , " " ( ) / ( ) " ", " ", "

223 223 " ( ) / , 32,, / ( ) 58, 60 " 2001 " ( ) 2, 3, 4, 5, 8, 9 58 " 2001 " 1 1 " " (, ) : :.. /..,..,... :, : - :..... : , ( ) // (3) ,. // // Д Ж. :

224 є,,,,,, : ( " ") / (MSI);.. -. ( ).. : Д..Ж, :.. / Д..,. Є.,..,..,..Ж ;... Є... :, : - /. Є.,..,..,..,.. /... Є..., :.. /... [3- є.,..ж.. :, , // Д Ж. : pytku_i_vtikav_vid_patrulnykh : /....., /... X. :, // , //

225 : // Є Д Ж. : :.. :, :.. : I -..., IV IV //. 12, /..,.. є // (21) : // Д Ж. : zib.com.ua : // : // , : // (91) 2,

226 є //. (, ). :,, : //. : , : - //. : : // Д Ж. : // Д Ж. : ; ;..,,

227 227 «ь, є» є:. : 1) Д 2 ІІ 15-1 : «15-1..,,, - є -,,,,, є,,, є,,,..,,,,,,.,, є, є,,,,,., є. -,.,,.,, є ( ). є». 2) 21 : «,,,,, є, є». 3) Д 22 : «,, є». 4) В 38. 5) Д 38 : «, є». 6) Д 38 : «, є.,,, (

228 228 ),,». 7) Д ь : «,,, - є». 8) Ч : «,,,,». 9) ) В «( )». 11) Д : «є - є...». 12) В ь «є». 13) Д : «,,,, -». 14) : «...». 15) : «, є». 16) Д : «,,,,». 17) : «є є, 1 3, ». 18) Д : «2.,,,,,». 19) Д 221 : «,,,, ( )». 20) В ) Д 254 : «, є, є,.,, є, є., є,».

229 229 22) 257 «, є». 23) 257 : «, є,, є...». 24) Д 257 : «, є,, є,». 25) Д 268 : «, ,, є,,,». 26) Д 276 : «, ,». 27) Д 278, ь : «є,, є,,, є, ( ). є,,. є,,, є є ґ, ( ) ( ). є,,., є є ( ),. є, ( ),, є». 28) Д 279 ь : «,, ( ) є є, 2, ». 29) ь 285 «, є».. : 1) Д 49 : «,,,,,,,». 2) Д 49 : «є, є. є, є,,. є». 3) Ч 55 :

230 230 «4), ',». 4) В 92 7, 9, ) Д ь 131 : «є., є,,».. : 1) Д 1 : «,,,,,, є,». 2) В 23. 3) Д 28 : «2)». 4) Д 43 : «,..». 5) Д 45 : 2., 1, " " 2 3,,,,,,». 6) Д 45 : «є, є є». 7) В 52.

231 231 ь ь, є!,, є.. є..,,., є. 1. є ь? 1), ; 2) є,, ; 3) є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 2.? 1) є ; 2) є ; 3) є ; 4), ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3. ь? 1) ( ) ; 2) ( ) ; 3) ; 4) ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИ. 4.,, є? 1), ; 2), є ; 3), є,,, ; 4) ; 5),, ; 6), -, ; 7) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 5.,, є ь є? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ;

232 232 6) (, ); 7), ; 8), є ; 9) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 6. ь, ь, ь? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 7. є ь ь? 1), ; 2) є є,, ; 3) є є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 8., ь є ь? 1) є є, ; 2),, є, є ; 3) ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 9. ь ь ь? 1) є, ; 2) є ; 3) є, є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 10., -, ь, є,? 1), ; 2) є, ; 3),, ; 4), є, ; 5), є, ;

233 233 6), є, є ; 7) ; 8) є, є ; 9) ИИИИИИИИИИИИИИИИ. 11., є ( ь ь ) ь, ь? 1), є, ; 2), є,, є ; 3) є,, є ( ); 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 12.,, ь,,? 1),,, є; 2),,, ; 3),,, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 13., є ( ь )? 1),, ; 2),, є, ; 3),, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 14.,? 1) є, ; 2) є, ; 3) є. 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 15. ь ь?

234 234 1) є,,. 2) є,.,, : ),,,,, ; ), - ; ), є - є ; ), ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3), є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 16. ь ь? 1) є,,. 2) є,,, : ), є, є є ; ) ; ) ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3), є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 17.? 1),, є, є ; 2),,, ; 3) є,, є -,,, є є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ.

235 , є , є ь ь, ' ь? 1),,, є ; 2) є, є.,, : ) ; ) є є ; ) є,,, ; ),, ' ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3), є. 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 19. є,, ь, є? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) є ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 20., ь, є, ь? 1) є, є,, є, ; 2), є, є,, є ; 3), є,.,, : ), є ; ) ; ) ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИ. 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 21., ь є ь, є? 1), є є є ;

236 236 2),, ; 3) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 22., ь ь? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5),, ; 6) ; 7) ; 8) ; 9), ' ; 10) ; 11) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 23.,,, є,? 1), є, ; 2) є, є,, ; 3), є,, ; 4), є, ( ) ( ); 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 24., ь, є,? 1), є,,, ; 2), є,,,,, є; 3),, -,, є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 25. ь,, є ь, є,? 1) є,, ; 2),, є,, є,., : ),,, ', ;

237 237 ), є,,,,, -, є, ; ) (,,, ); ),, є ; ),,, є,, є, ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3) є,, ; 4) є,, є, є, ; 5) ИИИИИИИИИИИ. 26., ь є, є,, є ь ь,? 1), є є є ; 2),,,, є ; 3),, є, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 27., ь ь, є? 1), є, ; 2), є, ; 3), є, ; 4) ИИИИИИИИИ. 28.,, є? 1) є, є ; 2),, є, є., : ),, є, ; ),,,

238 238 є є, ґ ; ),,. ) ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 29.,, є? 1) є, є ; 2),, є, є, є., : ),, є, ; ), ; ), є, є,, ; ),, є ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 30., ь,, є,? 1), є ; 2),, ; 3) є, ( ); 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 31., ь ь, є? 32., ь, є? Є

239 239 ь ь ь, є, «ь ь, є» / ь 300 ь- ь % 1 є ь?, 11 4 є,, є ? є 28 9 є є 26 9, ь? ( ) ( ) ,, є, 20 7, є , є,,, ,, 95 32, -, ,, є ь є?

240 (, ), 66 21, є ь, ь, ь? є ь ь?, є є,, є є , ь є ь? є є, ,, є 52 17, є ь ь ь? є, є є, є , -, ь, є,?,

241 є,,,, є,, є,, є, є є, є , є ( ь ь ) ь, ь?, є,, є,, є є,, є ( ) ,, ь,,?,,, є,,,,,, , є ( ь )?,,,, є,

242 ,, ,? є, є, є ь ь? є,, 5 2 є,.,, : ),,,,, ), - ), є - є ), ) , є ь ь? є,, є,,, : ), є, є є )

243 ) ) , є ?,, є, є,,, є,, є -,,, є є , є , є ь ь, ' ь?,,, є є, є.,, : ) ) є є ) є,,, ),, ' ) 44 15, є є,, ь, є?

244 є , ь, є, ь? є 31 10, є,, є,, є 62 21, є,, є , є,.,, : ) , є ) ) ) , ь є ь, є?, є є є, , , ь ь? ,, , ' ,,, є,?,

245 є, є , є,,, є, 1 0,, є, ( ) ( ) , ь, є,?, 28 9 є,,,, є,, 61 20,,, є,, ,, є ь,, є ь, є,? є, 22 7,, , є,, є,., : ), ,, ', ), є,,,,, , є, ) (,,, ) ),, є )

246 ,,, є,, є, ; ) є 64 21,, є,, 27 9 є, є, , ь є, є,, є ь ь,?, є є є,,, , є,, є, , ь ь, є?, є,, є,, є, ,, є? є, є,, є, є., : ),, є, ),,, є є, ґ ),

247 , ) ) ,, є? є, є,, є, є, є., : ),, є, ), ), є, є,, ),, є ) , ь,, є,?, є,, є, ( )

248 248, ь ь ь, є!,, є.. є..,,., є. 1. є ь? 1), ; 2) є,, ; 3) є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 2.? 1) є ; 2) є ; 3) є ; 4), ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3. ь ь? 1), ; 2) ґ, ; 3) є ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 4. ь? 1) ( ) ; 2) ( ) ; 3) ; 4) ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 5.,, є? 1), ; 2), є ;

249 249 3), є,,, ; 4) ; 5),, ; 6), -, ; 7) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 6. є ь ь? 1) ; 2),, є, є ; 3) є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 7.,, є ь є? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) (, ); 7), ; 8), є ; 9) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 8. ь, ь, ь? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 9.? 1), ; 2), ; 3), ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 10. є ь? 1) ; 2) ; 3) (, ); 4) ; 5) ИИИИИИИИИИИИ. 11. є ь ь? 1), ;

250 250 2) є є,, ; 3) є є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 12., ь є ь? 1) є є, ; 2),, є, є ; 3) ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 13. ь ь ь? 1) є, ; 2) є ; 3) є, є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 14., -, ь, є,? 1), ; 2) є, ; 3),, ; 4), є, ; 5), є, ; 6), є, є ; 7) ; 8) є, є ; 9) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 15., є ( ь ь ) ь, ь? 1), є, ; 2), є,, є ; 3) є,, є ( );

251 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ,, ь,,? 1),,, є; 2),,, ; 3),,, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 17., є ( ь )? 1),, ; 2),, є, ; 3),, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 18.,? 1) є, ; 2) є, ; 3) є. 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 19. ь ь? 1) є,,. 2) є,.,, : ),,,,, ; ), - ; ), є - є ; ), ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ.

252 252 3), є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 20. ь ь? 1) є,,. 2) є,,, : ), є, є є ; ) ; ) ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3), є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 21.? 1),, є, є ; 2),,, ; 3) є,, є -,,, є є ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 22., є , є ь ь, ' ь? 1),,, є ; 2) є, є.,, : ) ; ) є є ; ) є,,, ; ),, ' ;

253 253 ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3), є. 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 23. є,, ь, є? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) є. 24., ь, є, ь? 1) є, є,, є, ; 2), є, є,, є ; 3), є,.,, : ), є ; ) ; ) ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 25., ь є ь, є? 1), є є є ; 2),, ; 3) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 26., ь ь? 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5),, ; 6) ; 7) ; 8) ; 9), ' ; 10) ;

254 11) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ,,, є,? 1), є, ; 2) є, є,, ; 3), є,, ; 4), є, ( ) ( ); 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 28., ь, є,? 1), є,,, ; 2), є,,,,, є; 3),, -,, є ; 4) ИИИ. 29. ь,, є ь, є,? 1) є,, ; 2),, є,, є,., : ),,, ', ; ), є,,,,, -, є, ; ) (,,, ); ),, є ; ),,, є,, є, ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ.

255 255 3) є,, ; 4) є,, є, є, ; 5) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 30., ь є, є,, є ь ь,? 1), є є є ; 2),,,, є ; 3),, є, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 31., ь ь, є? 1), є, ; 2), є, ; 3), є, ; 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 32.,, є? 1) є, є ; 2),, є, є., : ),, є, ; ),,, є є, ґ ; ),,. ) ; ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 3) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 33.,, є? 1) є, є ;

256 256 2),, є, є, є., : ),, є, ; ), ; ), є, є,, ; ),, є ; ) ИИИИИИИИИ. 3) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 34., ь,, є,? 1), є ; 2),, ; 3) є, ( ); 4) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 35., ь ь, є? 36., ь, є? Є

257 257 ь ь ь, є, «ь ь, є» ь 400 / ь- ь % 1 є ь?, є,, є ? є є є 1 0, ь ь?, ґ, є ь? ( ) ( ) ,, є,

258 , є , є ,,, ,, , -, є ь ь? 21 5,, є 71 18, є є ,, є ь є? (, ), , є ь, ь, ь? ?, 51 13, , є ь? ( , ) є ь ь? 258

259 , є є,, є є , ь є ь? є є, 23 6,, є , є ь ь ь? є, 29 7 є є, є , -, ь, є,?, є,,,, є,, є,, є, є є, є

260 260 15, є ( ь ь ) ь, ь?, є, 49 12, є, , є є,, є ( ) ,, ь,,?,,, є,,,,,, , є ( ь )?,,,, є,,, ,? є, є, є ь ь? є,, є

4WCE * 5 * : GEO. Air Products and Chemicals, Inc., 2009

4WCE * 5 * : GEO. Air Products and Chemicals, Inc., 2009 ХН Ч АН А 4WCE-600700* 5 9 2015. 1 93 : * : 600.700 600.730 1. 2 2. 2 3. 2 4. 3 5. 5 6. 7 7.,,, 8 8. 9 9., 10 10. 12 11., 13 12. 14 13. 16 14. 16 15. 17 16. 17 17., 18 18. 21 19., 24 20., 25 21., 26 22.

More information

2 і К К Ч... 5 Т 6 1. Ч Т КТ Т Т і і і і і і Т я я і і і і 27 К ЄКТ Т Т К 'є і і я і і.

2 і К К Ч... 5 Т 6 1. Ч Т КТ Т Т і і і і і і Т я я і і і і 27 К ЄКТ Т Т К 'є і і я і і. 2 і К К Ч... 5 Т 6 1. Ч Т КТ Т Т 11 1.1. і і 11 1.2. і і і і 18 1.3. Т я я і і і і 27 К 1... 38 2. ЄКТ Т Т К. 39 2.1. 'є і і 39 2.2. я і... 40 2.3. і. 42 2.4.. 48 К 2 48 3. Т Т Ч Т Т Т - Т Ч К 49 3.1.

More information

KbdKaz 500 layout tables

KbdKaz 500 layout tables a ao a ao a o o o o o a a oo A o a a o a a oa ao oo A o a a o oa ao A a o a oa oa ao o a a a a o a A a a A ˆ a a A ˇ ao a a A a a A o Ao a a A Ao a o a a A ao a o a a A α a A a a a A o o a a A A a a A

More information

Myriad Pro Light. Lining proportional. Latin capitals. Alphabetic. Oldstyle tabular. Oldstyle proportional. Superscript ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹,.

Myriad Pro Light. Lining proportional. Latin capitals. Alphabetic. Oldstyle tabular. Oldstyle proportional. Superscript ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹,. Myriad Pro Light Latin capitals A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Þ Ð Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì İ Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ă Ā Ą Ć Č Ď Đ Ě Ė Ē Ę Ğ Ģ Ī Į Ķ Ĺ Ľ Ļ Ń Ň Ņ

More information

JOINT-STOCK COMPANY GIDROPRIVOD. RADIAL PISTON PUMPS OF VARIABLE DISPLACEMENT type 50 НРР

JOINT-STOCK COMPANY GIDROPRIVOD. RADIAL PISTON PUMPS OF VARIABLE DISPLACEMENT type 50 НРР JOINT-STOCK COMPANY GIDROPRIVOD RADIAL PISTON PUMPS OF VARIABLE DISPLACEMENT type 50 НРР Item purpose Radial piston pumps of variable displacement of the type 50НРР with adjustable delivery and constant

More information

uninsta un in sta 9 weights & italics 5 numeral variations Full Cyrillic alphabet

uninsta un in sta 9 weights & italics 5 numeral variations Full Cyrillic alphabet un in sta 9 weights & italics 5 numeral variations Full Cyrillic alphabet contemporary geometric web normal versitile universal adaptable neutral systematic consistant print humanist homogeneous unique

More information

UCA Chart Help. Primary difference. Secondary Difference. Tertiary difference. Quarternary difference or no difference

UCA Chart Help. Primary difference. Secondary Difference. Tertiary difference. Quarternary difference or no difference UCA Chart Help This set of charts shows the Unicode Collation Algorithm values for Unicode characters. The characters are arranged in the following groups: Null Completely ignoreable (primary, secondary

More information

«, 68, 55, 23. (, -, ).,,.,,. (workcamps).,. :.. 2

«, 68, 55, 23. (, -, ).,,.,,. (workcamps).,. :.. 2 ,.. 2017. 49.03.03. -,......,..... 2017 «, 68, 55, 23. (, -, ).,,.,,. (workcamps).,. :.. 2 ......4 1..6 1. 1...6 1. 2...9 1.3...14 2...20 2.1.........20 3. 22 3.1...22 3.2...34 3.3,.41.....44..... 48 A

More information

Romanization rules for the Lemko (Ruthenian or Rusyn) language in Poland

Romanization rules for the Lemko (Ruthenian or Rusyn) language in Poland The 17th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names Warszawa, 29 June 01 Jul 2015 Maciej Zch Commission on Standardization of Geographical Names Outside

More information

Infusion Pump CODAN ARGUS 717 / 718 V - Release Notes. Firmware V

Infusion Pump CODAN ARGUS 717 / 718 V - Release Notes. Firmware V Infusion Pump CODAN ARGUS 717 / 718 V - Release Notes Firmware V5.06.20165 Version Firmware V.5.06.20165 Release Date 28-May-2014 Update Type Optional Recommended Required (Field Safety Notice 1/2014 and

More information

Operating Manual version 1.2

Operating Manual version 1.2 VEHICLE TEMPERATURE AND HUMIDITY RECORDER Operating Manual version 1.2 Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. +48 32 763 77 77 fax. +48 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Table of

More information

OFFER VALID FROM R. 15 COLORS TEXT DISPLAYS SERIES RGB12-K SERIES RGB16-K SERIES RGB20-K SERIES RGB25-K SERIES RGB30-K

OFFER VALID FROM R. 15 COLORS TEXT DISPLAYS SERIES RGB12-K SERIES RGB16-K SERIES RGB20-K SERIES RGB25-K SERIES RGB30-K OFFER VALID FROM 1.11.2016R. 15 COLORS TEXT DISPLAYS SERIES RGB12-K SERIES RGB16-K SERIES RGB20-K SERIES RGB25-K SERIES RGB30-K RGB Technology RGB Technology Ltd. is a Polish market-leading manufacturer

More information

, «Ruby»..,

, «Ruby».., ,.. 2018 44.03.01 44.03.01.09 «Ruby»..,..... 2018 ... 3 1.... 5 1.1.... 5 1.2.,... 21 1.3. Ruby... 30 e 1... 34 2. - «Ruby»... 37 2.1. «Ruby»,... 37 2.2. «Ruby»... 50 2.3. «Ruby»... 63 2... 67... 68...

More information

Title of your Paper AUTHOR NAME. 1 Introduction. 2 Main Settings

Title of your Paper AUTHOR NAME. 1 Introduction. 2 Main Settings Title of your Paper AUTHOR NAME 1 Introduction The deadline for the submission is March 15. Please submit your paper both in.doc and.pdf-format to the following address: fdsl7.5@gmail.com. The paper must

More information

TEX Gyre: The New Font Project. Marrakech, November 9th 11th, Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Jerzy B. Ludwichowski

TEX Gyre: The New Font Project. Marrakech, November 9th 11th, Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Jerzy B. Ludwichowski TEX Gyre: The New Font Project Marrakech, November 9th 11th, 2006 Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Jerzy B. Ludwichowski What is the TEX Gyre project about? What is the TEX Gyre project about? It

More information

The XCharter Font Package

The XCharter Font Package The XCharter Font Package Michael Sharpe December 14, 2017 1 Package Features The XCharter fonts are extensions of the Bitstream Charter fonts, adding oldstyle figures (proportionally spaced only), superior

More information

Р у к о в о д и т е л ь О О П д -р б и о л. н а у к Д. С. В о р о б ь е в 2017 г. А Г И С Т Е Р С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я

Р у к о в о д и т е л ь О О П д -р б и о л. н а у к Д. С. В о р о б ь е в 2017 г. А Г И С Т Е Р С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я М и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й Т О М С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н

More information

OFFER VALID FROM R. TEXT DISPLAYS SERIES A SERIES D SERIES K SERIES M

OFFER VALID FROM R. TEXT DISPLAYS SERIES A SERIES D SERIES K SERIES M OFFER VALID FROM 01.01.2016R. TEXT DISPLAYS SERIES A SERIES D SERIES K SERIES M SERIES M RGB Technology RGB Technology Ltd. is a Polish market-leading manufacturer of displays in LED technology. The company

More information

THE COCHINEAL FONT PACKAGE

THE COCHINEAL FONT PACKAGE THE COCHINEAL FONT PACKAGE MICHAEL SHARPE Cochineal is a fork of Crimson, a remarkable creation of Sebastian Kosch inspired by oldstyle font designers. The name Cochineal is intended to suggest that, while

More information

ISBN УД

ISBN УД е ія е е е я я і і ь і є.. В В «- Д» 2018 Д 615.2.07 91 ва В а На а ь и а а и в и.л. Ш и а ( 9 в 15 и а а 2017.) е е е :.І. е е, З ь А.В., ь.. Ш 91 е ія е е е я я і і ь і : /.... В В : В «- Д», 2018. 400.

More information

А. Љто нќша кђшка That s our cat

А. Љто нќша кђшка That s our cat Dialogues: A: That s our cat Б: That's a tree! Grammar: Frozen іто constructions Word order in Russian (Introduction) Spelling/Sounds: The Russian alphabet Диалђги Dialogues А. Љто нќша кђшка That s our

More information

NON-PROFIT ORGANIZATION CHARITY FUND

NON-PROFIT ORGANIZATION CHARITY FUND NON-PROFIT ORGANIZATION CHARITY FUND ONLY RELIABLE STRATEGIC DEVELOPMENT and REAL INNOVATIONS are CAPABLE To DEVELOP ECONOMY of ALL COUNTRIES of the WORLD, to LEAD THEM TO PROSPERITY, And to MAKE the WORLD

More information

P07303 Series Customer Display User Manual

P07303 Series Customer Display User Manual P07303 Series Customer Display User Manual 2007 August V1.7 Copyright 2007 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

«А з» -..,,.,,,, ; ё ; ё.,,, (,, - ),,,,. : 1.,,,, -,,,,. ~ 5 ~

«А з» -..,,.,,,, ; ё ; ё.,,, (,, - ),,,,. : 1.,,,, -,,,,. ~ 5 ~ ,, III -,, «,», 29 2014 ҮҢ.14 3ү 38 III -,, (29 2014 ). :, 2җ14. 302. III -,, «,», 29 2җ14 «,»,..,,,,,,. :..,,..,, -.., -.., - III М я - я я з з 1 -., 371., -...,..,.,. : (,,,, ); - ;,,., - -,.,,,,,..,..,,.,,,

More information

ц э ц эр е э вс свэ эч эр э эвэ эч цэ е рээ рэмц э ч чс э э е е е э е ц е р э л в э э у эр це э в эр э е р э э э в э ес у ч р Б эш сэ э в р э ешшв р э

ц э ц эр е э вс свэ эч эр э эвэ эч цэ е рээ рэмц э ч чс э э е е е э е ц е р э л в э э у эр це э в эр э е р э э э в э ес у ч р Б эш сэ э в р э ешшв р э з Г Те З р х З л ш рре рре Р е Ьу е е с с ррд З р е с е Ье Р е с е Ье А в ё ё яэ Ё АМ ес е е с М е Амв ес ес с е ес В З ес с е р е Ьу с е Р е е е р ф р с е р е ес с е Ое д Г с с е с ц э ц эр е э вс свэ

More information

THE MATHEMATICAL MODEL OF AN OPERATOR IN A HUMAN MACHINE SYSTEMS. PROBLEMS AND SOLUTIONS

THE MATHEMATICAL MODEL OF AN OPERATOR IN A HUMAN MACHINE SYSTEMS. PROBLEMS AND SOLUTIONS 50 І н ф о р м а ц і й н і с и с т е м и, м е х а н і к а т а к е р у в а н н я UDC 621.396 A. Kopyt THE MATHEMATICAL MODEL OF AN OPERATOR IN A HUMAN MACHINE SYSTEMS. PROBLEMS AND SOLUTIONS That s why

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. P07303 Series Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. P07303 Series Customer Display User Manual June 2008 Revision 1.7 P07303 Series Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

R E N E W A B L E E N E R G Y D E V E L O P M E N T I N K A Z A K H S T A N MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

R E N E W A B L E E N E R G Y D E V E L O P M E N T I N K A Z A K H S T A N MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN R E N E W A B L E E N E R G Y D E V E L O P M E N T I N K A Z A K H S T A N MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 18 2.7 $133.6 $7510.08 Mln. Mln. km 2 Bln. People 9 th biggest country

More information

ETHEREUM FONT FAMILY. CONTAINING LATIN BASICand AND LATIN-1 SUPLIMENT

ETHEREUM FONT FAMILY. CONTAINING LATIN BASICand AND LATIN-1 SUPLIMENT ETHEREUM FONT FAMILY CONTAINING LATIN BASICand AND LATIN-1 SUPLIMENT JOHANNESBURG Designed by Jan Erasmus at Cyber Graphics for comercial use by Information designers Circa 2015 ETHEREUM FONT FAMILY REGULAR

More information

User Manual. Revision v1.2 November 2009 EVO-RD1-VFD

User Manual. Revision v1.2 November 2009 EVO-RD1-VFD User Manual Revision v1.2 November 2009 EV-RD1-VFD Copyright 2009 All Rights Reserved Manual Version 1.0 Part Number: 3LMPP3500212 The information contained in this document is subject to change without

More information

User Manual September 2009 Revision 1.9. P07303 Series Customer Display

User Manual September 2009 Revision 1.9. P07303 Series Customer Display User Manual September 2009 Revision 1.9 P07303 Series Customer Display Copyright September 2009 All Rights Reserved Manual Version 1.9 The information contained in this document is subject to change without

More information

MANAGEMENT LETTER. Implemented by. Prepared by: (igdem KAHVECi Treasury Controller

MANAGEMENT LETTER. Implemented by. Prepared by: (igdem KAHVECi Treasury Controller Public Disclosure Authorized REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY Undersecretariat of Treasury MANAGEMENT LETTER Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized On PUBLIC FINANCE MANAGEMENT REFORM

More information

Logo & Identity. Usage Guidelines. designed by sanja.at for transform! europe. sanja.at 2016

Logo & Identity. Usage Guidelines. designed by sanja.at for transform! europe. sanja.at 2016 Logo & Identity Usage Guidelines designed by sanja.at for transform! europe sanja.at 2016 Draft 3.0 8. April 2017 2 About transform! europe transform! is a network of 28 European organizations from 19

More information

National Women Commission

National Women Commission Public Disclosure Authorized National Women Commission Public Disclosure Authorized Ref No Ok(vf - _ The World Bank Nepal Country Office Yak and Yet Hotel Complex Durbar Marg Kathmandu Date: 16 March 2018

More information

OCCASION DISCLAIMER FAIR USE POLICY CONTACT. Please contact for further information concerning UNIDO publications.

OCCASION DISCLAIMER FAIR USE POLICY CONTACT. Please contact for further information concerning UNIDO publications. OCCASION This publication has been made available to the public on the occasion of the 50 th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation. DISCLAIMER This document has been produced

More information

Version 1.0 March 2014 OCD 300

Version 1.0 March 2014 OCD 300 User Manual Version 1.0 March 2014 OCD 300 Copyright 2014 All Rights Reserved Manual Version 1.0 The information contained in this document is subject to change without notice. We make no warranty of any

More information

TVT Television Technologies. TVT Television Technologies.: (812)

TVT Television Technologies. TVT Television Technologies.: (812) ROTON F Р ь а я 1 О а ROTON F Р в в ьз ва я... 1 1.... 4 1.1... 4 1.2... 4 2.... 4 2.1... 4 2.2... 5 2.3... 5 2.4... 5 3.... 6 3.1... 6 3.2 ROTON... 6 3.3 ROTON... 7 4.... 8 5.... 8 5.1... 8 5.2 LED...

More information

Town Development Fund

Town Development Fund Publc Dsclosure Authorzed Publc Dsclosure Authorzed Town Development Fund Ref No. 7 { I 7S; GPO, Box: 5144 New Baneshwor, Kathmandu Ph: 4493866. 4464874, 4465651 Fax: 977-1-4471227 26 March 2018 To, Task

More information

О Њ О О О О О Л К КОЛ Ј Л Ћ О КОЛ К 7/2018. О - 1

О Њ О О О О О Л К КОЛ Ј Л Ћ О КОЛ К 7/2018. О - 1 .. 51 05.09. 2017. О Њ О О О О О Л К КОЛ Ј Л Ћ О КОЛ К 7/2018. О - 1 , 2017/2018... 1950. 70 80. 1961. ђ.,. 1978/1979., К Д, 1979.. ђ ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). И. ( ). 24. 1995.. 23. 1997.. Ђ Ђ.10, ђ,,

More information

September 13, 1963 Letter from the worker of Donetsk metallurgy plant Nikolai Bychkov to Ukrainian Republican Committee of Peace Protection, Donetsk

September 13, 1963 Letter from the worker of Donetsk metallurgy plant Nikolai Bychkov to Ukrainian Republican Committee of Peace Protection, Donetsk Digital Archive International History Declassified digitalarchive.wilsoncenter.org September 13, 1963 Letter from the worker of Donetsk metallurgy plant Nikolai Bychkov to Ukrainian Republican Committee

More information

MEGAFLASHROM SCC+ SD

MEGAFLASHROM SCC+ SD MEGAFLASHROM SCC+ SD USER S MANUAL [DESCRIPTION] MegaFlashROM SCC+ SD is a combo cartridge with a SD card reader, an improved MegaFlashROM SCC+ and 512K RAM (optional) Each device is located in a subslot,

More information

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ 5В010200-Бш ғ Ая ж 5В010200 Бш ғ йш в 1 4ж. / 1 4ж Пң Пң ш зұ Нз ӛ К. С. Пв з П в з П ү ж ( шң ғ ж ұз) 1 М з Мң зң ұ ж. М ұ ң ф ж

More information

-. (Mr R. Bellin),.: MW224r

-. (Mr R. Bellin),.: MW224r 2018 FC 171/9 7? R А Ы Е а, 29 31 а 2018 а За а а а х х : -. (Mr R. Bellin), Д,.: +3906 6513 2392 Д QR- ; ФАО щ. С www.fao.org MW224r 2 FC 171/9 Е Е " х х". " х х",. А А, А АШ АЕ ЫЕ А Е А " х х". XIV Ф

More information

ON CERTAIN INEQUALITIES IN THE LINEAR SHELL PROBLEMS

ON CERTAIN INEQUALITIES IN THE LINEAR SHELL PROBLEMS MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2/3. 21 (1983) ON CERTAIN INEQUALITIES IN THE LINEAR SHELL PROBLEMS ANDRZEJ G A Ł K A I PPT Warszawa 1. In the paper the weak formulations of the mixed boundary value

More information

APSNIM, 2017, :2 (14)

APSNIM, 2017, :2 (14) APSNIM, 2017, :2 (14) І орія ра History of Ukraine ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print) Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian-RШЦaЧiaЧ scieчtific jшurчaх,

More information

Ь «Ь» ( / ) ( ).. ( ) (, ) 20. ь - ( ) 6.050101 ( ) : «-» : IV, -31 ( ) (,, ) ( ),..... (,,, ) ( )... ( ) (,,,, ) ( ),..... (,,,, ) ( ).... (,,,, ) ( ), є. ( ) 2017 2 ь «ь». ь ( ) _ ( ) ( ) ( ) 7.05010102,

More information

APSNIM, 2017, :2 (14) Ethnology (АПС І ), 2017, 2 (14), P faşaчc ( faşaчg, fărşaчc, farşaчg),, -

APSNIM, 2017, :2 (14) Ethnology (АПС І ), 2017, 2 (14), P faşaчc ( faşaчg, fărşaчc, farşaчg),, - APSNIM, 2017, :2 (14) Е о о ія Ethnology ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print) Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian-RШЦaЧiaЧ scieчtific jшurчaх, 2017, :2(14),

More information

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online t has

More information

VI... VIII

VI... VIII - 23 2017 2017 ... VI... VIII... 1 1... 2... 2 1.1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 9 1.1.3... 13 1.1.4... 25 1.1.5... 29 1.1.6... 34 1.1.7... 37 1.1.8... 42 1.2... 47 1.2.1... 47 1.2.2 -... 49 1.2.3... 50 1.2.4

More information

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT OF THE "EMERGENCY NATIONAL POVERTY TARGETING PROGRAM (PROJECT)" ENPTP

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT OF THE EMERGENCY NATIONAL POVERTY TARGETING PROGRAM (PROJECT) ENPTP Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized AUDIT OF THE FIACIAL STATEMET OF THE "EMERGECY ATIOAL POVERTY TARGETIG PROGRAM (PROJECT)" EPTP COUCIL OF MIISTERS

More information

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP USER GUIDE eud-1663_en / 1.0 R4.0 06.2015 Welcome... Welcome... Welcome to the user's guide for the desk phones Mitel 6863 SIP and Mitel 6865 SIP for

More information

a Laboratoire de Mécanique et Structure (LMS), Université de Guelma, Algeria

a Laboratoire de Mécanique et Structure (LMS), Université de Guelma, Algeria UDC 539.4 Experimental Analysis of Behavior and Damage of Sandwich Composite Materials in Three-Point Bending. Part 2. Fatigue Test Results and Damage Mechanisms A. Bezazi,a,b A. El Mahi,c J.-M. Berthelot,d

More information

M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a. The New National Standard for the Romanization of Bulgarian 1

M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a. The New National Standard for the Romanization of Bulgarian 1 M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a New Series Vol. 24, 2010, Fasc. 1-2 The New National Standard for the Romanization of Bulgarian 1 Lyubomir Ivanov, Dimiter Skordev, Dimiter Dobrev Announced at MASSEE

More information

INDEPENDENT AUDITORIS REPORT. in the procedures

INDEPENDENT AUDITORIS REPORT. in the procedures Public Disclosure Authorized Re No 2074/75 N e r Al' Nepal Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Secreraly Minisy of finan)ce Singh Durbia Kcahnondu

More information

І, І І І І І І І І - І І І : є 2015

І, І І І І І І І І - І І І : є 2015 004. 519. 217 І, І І І І І І І І - І І І 05. 13. 06 : є 2015 2. 6.. 7 1. -... 13 1.1. 13 1.2.. 21 1.3.... 25 1.3.1. 26 1.3.2.. 27 1.3.3... 29 1.3.4.. 29 1.3.5. 30 1.4.. 32 1.4.1.... 35 1.4.2. 38 1.5...

More information

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Small and Medium Enterprises Competitiveness Project funded under Loan Agreement o. 8477KZ between the Government

More information

SBOX-Max Operating Manual

SBOX-Max Operating Manual SBOX-Max www.fusiongroup.com Contents 1 Safety instructions 1 1.1 Precautions when lifting 1 1.2 Risk of fire or explosion 1 1.3 Risk of electrical shock 1 1.4 Risk of burns 1 1.5 Operating 1 1.6 Re-fusing

More information

Using GR8BIT Language Pack and PS/2 Keyboard

Using GR8BIT Language Pack and PS/2 Keyboard GR8BIT knowledge base article #KB0004 Aug 14, 2012 (Mar 03, 2012) Severity: Information Eugeny Brychkov, RU Using GR8BIT Language Pack and PS/2 Keyboard Overview: Language pack allows you to easily switch

More information

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6873 SIP USER GUIDE

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6873 SIP USER GUIDE MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6873 SIP USER GUIDE eud-1744_en / 1.3 R5.0 06.2017 NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks

More information

tion Centre REDDnipie 16b banflea, f N ZGI3l-. #&Irf~t~ 4 tphne: Public Disclosure Authorized

tion Centre REDDnipie 16b banflea, f N ZGI3l-. #&Irf~t~ 4 tphne: Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized REDDnipie tion Centre f N ZGI3l. #&Irf~t~ 4 tphne: 423916 16b banflea, 4215261 Public Disclosure Authorized Date : 16 april, 2013 The World Bank Country Office Hotel Yak and

More information

Geographic Names Standardization Policy for Ukraine

Geographic Names Standardization Policy for Ukraine Geographic Names Standardization Policy for Ukraine United States Board on Geographic Names Foreign Names Committee September 2015 1. Introduction This geographic names standardization policy has been

More information

Registration and Assessment of Load Cycles in Pipelines. Регистрация и оценка циклов нагружения в трубопроводах

Registration and Assessment of Load Cycles in Pipelines. Регистрация и оценка циклов нагружения в трубопроводах UDC 539.4 Registration and Assessment of Load Cycles in Pipelines O. Toropa and V. Schmidtb a RWTH Aachen, Aachen, Germany b TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Cologne, Germany УДК 539.4 Регистрация

More information

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Skills and Jobs Project funded under Loan Agreement No. 8490-KZ between the Government of the Republic of Kazakhstan

More information

Khmer Collation Development

Khmer Collation Development Khmer Collation Development Chea Sok Huor, Atif Gulzar, Ros Pich Hemy and Vann Navy Csh007@gmail.com, atif.gulzar@gmail.com, pichhemy@gmail.com Abstract This document discusses the research on Khmer Standardization

More information

SPACECRAFT ONBOARD INTERFACE SERVICES RFID TAG ENCODING SPECIFICATION

SPACECRAFT ONBOARD INTERFACE SERVICES RFID TAG ENCODING SPECIFICATION Recommendation for Space Data System Standards SPACECRAFT ONBOARD INTERFACE SERVICES RFID TAG ENCODING SPECIFICATION RECOMMENDED STANDARD CCSDS 881.1-B-1 BLUE BOOK October 2017 Recommendation for Space

More information

OPERATING RULES FOR CLEARING OF INTERNATIONAL PAYMENTS

OPERATING RULES FOR CLEARING OF INTERNATIONAL PAYMENTS OPERATING RULES FOR CLEARING OF INTERNATIONAL PAYMENTS 1. Operating Rules for Clearing of International Payments (hereinafter: Rules) shall prescribe the procedure for performing clearing and settlement

More information

Version 1.0 June 2014 SANGO TOUCHSCREEN

Version 1.0 June 2014 SANGO TOUCHSCREEN User Manual Version 1.0 June 2014 SANGO TOUCHSCREEN Copyright 2014 All Rights Reserved Manual Version 1.0 The information contained in this document is subject to change without notice. We make no warranty

More information

International Journal INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS

International Journal INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS 2 International Journal "Information Theories & Applications" Vol.16 / 2009 International Journal INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS Volume 16 / 2009, Number 1 Editor in chief: Krassimir Markov (Bulgaria)

More information

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6867 SIP / MITEL 6869 SIP

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6867 SIP / MITEL 6869 SIP MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6867 SIP / MITEL 6869 SIP USER GUIDE eud-1664_en / 1.4 R5.0 HF2 10.2017 NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not

More information

Version 1.0 March 2013 SANGO

Version 1.0 March 2013 SANGO User Manual Version 1.0 March 2013 SANGO Copyright 2013 All Rights Reserved Manual Version 1.0 The information contained in this document is subject to change without notice. We make no warranty of any

More information

IRRIGATION SYSTEM ENHANCEMENT PROJECT IBRD LOAN 8267-AM IMPLEMENTED BY WATER SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT STATE INSTITUTION

IRRIGATION SYSTEM ENHANCEMENT PROJECT IBRD LOAN 8267-AM IMPLEMENTED BY WATER SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT STATE INSTITUTION Public Disclosure Authorized IRRIGATION SYSTEM ENHANCEMENT PROJECT IBRD LOAN 8267-AM Public Disclosure Authorized IMPLEMENTED BY WATER SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT STATE INSTITUTION SPECIAL PURPOSE

More information

29th IYPT 2016: Inspector s Report

29th IYPT 2016: Inspector s Report International Young Physicists Tournament c/o European Physical Society 6, rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse France email : ilya.martchenko@iypt.org tel : +7 911 950 78 22 29th IYPT 2016: Inspector

More information

LG-Nortel GDC-400 User manual

LG-Nortel GDC-400 User manual LG-Nortel GDC-400 User manual 3 The purpose of this manual is to give a user the right way to use a GDC-400H wireless terminal and its accessories. This manual lists the matters that a user has to avoid

More information

Final draft ETSI ES V2.1.1 ( )

Final draft ETSI ES V2.1.1 ( ) Final draft ES 202 130 V2.1.1 (2007-06) Standard Human Factors (HF); User Interfaces; Character repertoires, orderings and assignments to the 12-key telephone keypad (for European languages and other languages

More information

Extended user documentation

Extended user documentation Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips M550 M555 Extended user documentation Contents 1 Important safety instructions 3 2 Your

More information

Ы Ш Илт :. у /Ph.D/,Х И, у лт л д д л. лдул /Ph.D/, Х И, к л өтөл ө л

Ы Ш Илт :. у /Ph.D/,Х И, у лт л д д л. лдул /Ph.D/, Х И, к л өтөл ө л Ы Илт :. у. /Ph.D/ Х И у лт лул /Ph.D/ Х И к л Ш л өтөл ө л л I. У т л.. / / II. ул л 2.1. Д (E. Koc 2006). 1990..(Zieliñski Lewandowski 2012). II. ул л 2.2. Х 1989 Fornell1992). (ACSI) 1994 Fornell2000).

More information

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6930 SIP USER GUIDE

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6930 SIP USER GUIDE MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6930 SIP USER GUIDE eud-1764_en / 2.0 R6.0 06.2018 NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks

More information

APSNIM, 2017, :1 (13) Ukrainian Literature (АПС І ), 2017, 1 (13), P (Constantin Dobrogeanu-Gherea) «е че о»

APSNIM, 2017, :1 (13) Ukrainian Literature (АПС І ), 2017, 1 (13), P (Constantin Dobrogeanu-Gherea) «е че о» APSNIM, 2017, :1 (13) а ь а а у а Ukrainian Literature Е ІА І И В І А А А ЕВ Е А А і Е, І и а АІ Е, ВДН У «о е е ч е е», е (У ) antoniimoisei@bsmu.edu.ua irabosak06@gmail.com STELIAN HRUYA AS A RESEARCHER

More information

,

, А...3 1. -...7 2., -. 20 3.,.1.2.122..34 3.1.,. 1.2.122.36 3.2.,. 1.2.122.41 3.3.,. 1.2.122...50 3.4.,. 1.2.122.53 4. -,.3.122...60 4.1. -,.61 4.2. -, 62 5. -..70 6.,.1.2.122..76 7. -,.......85.95.100

More information

SHALLOW SPHERICAL LATTICE TYPE SHELL SUBJECTED TO NORMAL POINT LOAD FUNDAMENTAL SOLUTION

SHALLOW SPHERICAL LATTICE TYPE SHELL SUBJECTED TO NORMAL POINT LOAD FUNDAMENTAL SOLUTION MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA /3, 1 (1983) SHALLOW SPHERICAL LATTICE TYPE SHELL SUBJECTED TO NORMAL POINT LOAD FUNDAMENTAL SOLUTION T. LEWIŃ SKI Politechnika Warszawska 1. Introduction Theoretical

More information

Extended user documentation

Extended user documentation Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support Question? Contact Philips M345 Extended user documentation Contents 1 Important safety instructions 3 2 Your phone

More information

5 мая 2019 а. я 2 а а а м. а а. В я ужба раз ка ( Тр ). р м а. В а ба я к я р а я кр ая я ра з ка» (Т к. 50 я а»).

5 мая 2019 а. я 2 а а а м. а а. В я ужба раз ка ( Тр ). р м а. В а ба я к я р а я кр ая я ра з ка» (Т к. 50 я а»). May 5, 2019 Sunday 2 of Pascha. Tone 1 Thomas Sunday; Antipascha 5 мая 2019 а. я 2 а а а м. а а. В я ужба раз ка ( Тр ). р м а. В а ба я к я р а я кр ая я ра з ка» (Т к. 50 я а»). Sources: http://www.saintjonah.org/lit/

More information

THE EQUATIONS OF THE SECOND ORDER LINEAR MODEL OF SURFACE GRIDS

THE EQUATIONS OF THE SECOND ORDER LINEAR MODEL OF SURFACE GRIDS MECHANKA TEORETYCZNA STOSOWANA 2/3 2 (983) THE EQUATIONS OF THE SECOND ORDER LINEAR MODEL OF SURFACE GRIDS PIOTR W I Ś N I A K O W S KI Poltechnka Warszawska. Introducton The paper deals wth the method

More information

«ИИИ»ИИИИИИИИИИИ 2016.

«ИИИ»ИИИИИИИИИИИ 2016. » ИИИИИИИИИИ ИИИ»ИИИИИИИИИИИ 206 0030 43505/2 ) : ) 206 » ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ» ИИИИИИИИИИИ 206 43505/2 :» : 4 2 206 3 NetBeans 4 5 2 3 k 4 Ф 6 0 206 ИИИ» ИИИИИИ 206 ИИИИИИИИИИИИИИИИИ 6 2 4 2 /» : 206 k

More information

MACHINE REPRESENTATION OF OTHER DATA FORMATS (TEXT CHARACTERS, STRINGS).

MACHINE REPRESENTATION OF OTHER DATA FORMATS (TEXT CHARACTERS, STRINGS). Exercises, set 4. MACHINE REPRESENTATION OF OTHER DATA FORMATS (TEXT CHARACTERS, STRINGS). 1. ASCII character encoding and extensions. The first widely used standardized binary code for alphanumeric characters

More information

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА Министерство образования и науки Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ЕОСУАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИ ТЕУ) Факультет психологии Кафедра социальных коммуникаций КСК) ОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

April 19, 2018 Thursday / Second Week of Pascha. St. Eutychius, patriarch of Constantinople (582).

April 19, 2018 Thursday / Second Week of Pascha. St. Eutychius, patriarch of Constantinople (582). April 19, 2018 Thursday / Second Week of Pascha. St. Eutychius, patriarch of Constantinople (582). 19 ля 2018 д. - д я, К н н н ль к Sources: http://days.pravoslavie.ru/ http://azbyka.ru/days/ https://azbyka.ru/otechnik/pravoslavnoe_bogosluzhenie/sluzhby-vtoroj-sedmitsy-po-pashe/3

More information

Church Slavonic keyboard layout and drivers

Church Slavonic keyboard layout and drivers Church Slavonic keyboard layout and drivers Slavonic Computing Initiative January 14, 2018 version 0.2 β (pdf file generated on January 4, 2018) Contents 1 Introduction 2 2 Description of Church Slavonic

More information

User Manual. Galeo. Hardware System. March 2010 Revision 1.3

User Manual. Galeo. Hardware System. March 2010 Revision 1.3 User Manual March 2010 Revision 1.3 Galeo Point of - Sale Hardware System Copyright 2008 ~ 2010 All Rights Reserved Manual Version 1.3 The information contained in this document is subject to change without

More information

Ц пл йъ п К л л я с д д ь с лп с И Ц щ пй л И й л мц Ц л ё чý и ф Ч иь Ерс ч и шь Ц ф с Й Г х Ч й М п д м цв фн пп йл ч йй м

Ц пл йъ п К л л я с д д ь с лп с И Ц щ пй л И й л мц Ц л ё чý и ф Ч иь Ерс ч и шь Ц ф с Й Г х Ч й М п д м цв фн пп йл ч йй м П Бч Ел б б б Е п д Щ Еп Ь Тур р р д л ю ц Г д цý д у д п ёдд Ь л пмп пý дд иидн сх ý ц Лч ип ш й р с р р И рил с ъ с Д ý с с пý ш ь пдд ллл э ф лс б гвлл Ф вя д э б и э ь д п ъ в ч Ь с Ц пл йъ п К л л

More information

eph1610 Handwriting Recognition Microcontroller Product Specification DOC. VERSION 1.4

eph1610 Handwriting Recognition Microcontroller Product Specification DOC. VERSION 1.4 Handwriting Recognition Microcontroller Product Specification DOC. VERSION 1.4 ELAN MICROELECTRONICS CORP. April 2008 Trademark Acknowledgments: IBM is a registered trademark and PS/2 is a trademark of

More information

Ибрагимов Линард Халитович ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ. «П ч к у ы, р ы х г»

Ибрагимов Линард Халитович ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ. «П ч к у ы, р ы х г» На правах рукописи Ибрагимов Линард Халитович ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ «П ч к у ы, р ы х г» Автореферат д р к уч й к д д ч к х ук М кв 2016 2

More information

II.1 Running a Crystal Report from Infoview

II.1 Running a Crystal Report from Infoview Page 1 of 9 Last Updated: September 2007 This document describes how to run a crystal report from Infoview. The basics of running a report are the same for any report, however the parameters will vary

More information

Extended user documentation

Extended user documentation Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips D210 D215 Extended user documentation Contents 1 Important safety instructions 3 2 Your

More information

Extended user documentation

Extended user documentation Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support Question? Contact Philips M330 M335 Extended user documentation Contents 1 Important safety instructions 3 2 Your

More information

XII International PhD Workshop OWD 2010, October Determination Of Cylindrical Shape Parts With Solid Processing In Automatic Mode

XII International PhD Workshop OWD 2010, October Determination Of Cylindrical Shape Parts With Solid Processing In Automatic Mode XII International PhD Workshop OWD 00 3 6 October 00 Determination Of Clindrical Shape Parts With Solid Processing In Automatic Mode Tmchik G.S. Diorditsa I.M. Sktsuk V.I. Vsloukh S.P. Diorditsa A.M. National

More information

Always there to help you. Register your product and get support at CD280 CD285. Question? Contact Philips.

Always there to help you. Register your product and get support at   CD280 CD285. Question? Contact Philips. Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips CD280 CD285 User manual Contents 1 Important safety instructions 5 2 Your CD280/CD285

More information

CROSS-REFERENCE TABLE ASME A Including A17.1a-1997 Through A17.1d 2000 vs. ASME A

CROSS-REFERENCE TABLE ASME A Including A17.1a-1997 Through A17.1d 2000 vs. ASME A CROSS-REFERENCE TABLE ASME Including A17.1a-1997 Through A17.1d 2000 vs. ASME 1 1.1 1.1 1.1.1 1.2 1.1.2 1.3 1.1.3 1.4 1.1.4 2 1.2 3 1.3 4 Part 9 100 2.1 100.1 2.1.1 100.1a 2.1.1.1 100.1b 2.1.1.2 100.1c

More information

Module I. Unit 5. д е far ед е - near д м - next to. - е у ед е? railway station

Module I. Unit 5. д е far ед е - near д м - next to. - е у ед е? railway station Module I 1 Unit 5 А:What services does the hotel offer? Polite questions and answers. Adverbs of place В: Entertainment and leisure For beginners 0 А1 5.1. Гд? Where? - д? - Н д м. 1. Answer the following

More information