TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4

Size: px
Start display at page:

Download "TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4"

Transcription

1 TS2963 : Pangkalan Data Nota Makmal Makmal 4 1. Mencari Maklumat Dalam Pangkalan Data Salah satu kelebihan sistem pangkalan data berbandingkan cara penyimpanan maklumat lain (seperti fail teks atau direktori) adalah kemudahan pencarian maklumatnya. Dengan mengasingkan maklumat ke beberapa baris dalam satu jadual, dan kemudiannya memecahkan setiap baris rekod ke beberapa atribut, setiap unsur data boleh dirujuk dengan mudah samaada dengan mencarinya secara terus ataupun dengan mencari rekod-rekod yang mempunyai hubungan dengannya. Pada makmal-makmal yang lepas, anda telahpun melihat cara membina pangkalan data, merekabentuk sebuah jadual, dan memasukkan data kedalamnya. Pada makmal ini pula kita akan melihat cara-cara memaparkan data dan mencari data yang spesifik Arahan SQL : SELECT Arahan yang paling asas yang digunakan untuk pertanyaan adalah arahan SQL SELECT. Struktur pertanyaan asas adalah seperti berikut:- SELECT <atribut> FROM <jadual> WHERE <syarat pemilihan> Ungkapan diatas boleh dibahagikan kepada tiga bahagian, seperti berikut:- SELECT <atribut> Arahan SELECT memberitahu perisian DB2 nama lajur atau atribut-atribut yang memegang data yang hendak dipaparkan atau disenaraikan di skrin. FROM <jadual> Arahan FROM menunjukkan dari jadual manakan lajur atau atribut-atribut tersebut berpunca. WHERE <syarat pemilihan> Arahan WHERE merupakan syarat yang anda kenakan kepada data yang hendak dipaparkan di skrin. Hanya data-data yang memenuhi syarat pemilihan yang anda senaraikan disini sahaja yang akan dipilih. Daripada ketiga-tiga bahagian diatas, hanya arahan SELECT dan FROM sahaja wajib dinyatakan dalam satu ungkapan. Arahan WHERE hanya perlu digunakan jika anda hendak memilih baris-baris yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu sahaja. 1

2 Persediaan Untuk Makmal 4 Pastikan yang terdapat pangkalan data SAMPLE dalam komputer anda. Untuk melihat samaada komputer anda mempunyai pangkalan data SAMPLE, sila ikut arahan berikut:- 1. Buka DB2 Command Window dan dapatkan prompt db2 => 2. Pada prompt db2 =>, tulis LIST ACTIVE DATABASES. Anda sepatutnya mendapat maklumat seperti berikut:- Active Databases Database name = SAMPLE Applications connected currently = 1 Database path = C:\DB2\NODE0000\SQL00003\ Jika SAMPLE dapat dilihat seperti diatas, komputer anda telahpun mempunyai pangkalan data SAMPLE dan anda boleh teruskan dengan makmal ini. Jika SAMPLE tidak disenaraikan diatas, maka anda perlu membina semula pangkalan data sample tersebut. Sila ikut arahan dibawah:- 3. Pastikan yang anda telah log-in kedalam Windows menggunakan nama pengguna db2admin 4. Pada TaskBar Windows, pilih Start > Programs > IBM DB2 > First Steps 5. Apabila tetingkap aplikasi First Steps terbuka, pilih Create Sample Databases 6. Pada skrin seterusnya, tandakan kotak kosong di sebelah DB2 UDB Sample sahaja dan klik OK. Satu kotak dialog akan memaparkan perjalan proses pembinaan pangkalan data SAMPLE. Proses ini akan mengambil sekitar 1 hingga 5 minit bergantung kepada spesifikasi komputer anda. 7. Apabila kotak dialog ini menyatakan Completed, pangkalan data SAMPLE berjaya dibina. Klik OK untuk menutup kotak dialog ini, dan klik Exit pada tetingkap First Steps untuk keluar daripada aplikasi ini. Ulangi langkah 1 dan 2 yang dinyatakan sebelum ini untuk memastikan yang pangkalan data sample berjaya dibina. 2

3 2. Pemilihan Lajur Arahan SQL SELECT mempunyai dua fungsian utama:- 1. Pemilihan Lajur 2. Pemilihan Baris Pada bahagian ini, kita akan mempelajari cara-cara untuk memaparkan kesemua data yang tersimpan dalam satu lajur atau atribut dalam sesuatu jadual. Semua arahan dalam bahagian ini boleh digunakan untuk memaparkan data sari semua baris, walaupun daripada lajur atau atribut-atribut yang berbeza Arahan SQL : SELECT <satu atribut> FROM <satu jadual> Arahan pemilihan yang paling asas dalam SQL mempunyai sintaks berikut:- SELECT <satu atribut> FROM <satu jadual> Menggunakan arahan diatas, hanya satu atribut yang anda pilih daripada satu jadual sahaja akan dipaparkan. Contohnya, jadual EMPLOYEE dalam pangkalan data SAMPLE mengandungi atribut-atribut berikut:- EMPNO FIRSTNME (* perhatikan ejaannya) MIDINIT LASTNAME WORKDEPT PHONENO HIREDATE JOB EDLEVEL SEX BIRTHDATE SALARY BONUS COMM 1. Jika anda hendak memaparkan semua nombor pekerja (EMPNO) daripada jadual EMPLOYEE, pada prompt db2 => tulis:- SELECT EMPNO FROM EMPLOYEE 2. Dan jika anda hendak menyenaraikan kesemua nombor telefon (PHONENO), pada prompt db2 => tulis:- SELECT PHONENO FROM EMPLOYEE Anda boleh menggunakan kaedah yang sama untuk memaparkan dan menyenaraikan mana-mana atribut daripada mana-mana jadual yang anda kehendaki. 3

4 2.2. Arahan SQL : SELECT <n atribut> FROM <satu jadual> Untuk memilih lebih daripada satu atribut dalam sesuatu jadual, anda perlu menyenaraikan setiap atribut yang anda hendak paparkan selepas arahan SELECT dan asingkan setiap atribut dengan tanda, seperti berikut:- SELECT <atribut 1>, <atribut 2>,, <atribut n> FROM <jadual> Dalam kes diatas, setiap atribut yang anda senaraikan ini mestilah terkandung dalam jadual yang anda nyatakan. 1. Oleh itu jika anda hendak menyenaraikan nama pertama (FIRSTNME) dan nama akhir (LASTNAME) bagi setiap pekerja yang tersenarai dalam jadual EMPLOYEE, sila tulis:- SELECT FIRSTNME, LASTNAME FROM EMPLOYEE (* Nota : Perhatikan yang ejaan untuk atribut nama pertama pekerja adalah dieja FIRSTNME dan bukannya FIRSTNAME) 2. Mengunakan kaedah yang sama, jika anda hendak memilih semua nombor pekerja (EMPNO), nama jabatan (WORKDEPT), pekerjaan (JOB), dan gaji (SALARY), arahan SQL yang anda akan tulis adalah seperti berikut:- SELECT EMPNO, WORKDEPT, JOB, SALARY FROM EMPLOYEE Setiap baris yang dihasilkan daripada ungkapan SQL anda adalah selaras dengan setiap baris data yang terkandung dalam jadual tersebut. Perisian DB2 akan membaca setiap baris, memilih hanya atribut-atribut yang anda hendak lihat, memaparkannya di skrin, dan membaca baris seterusnya. 4

5 2.3. Arahan SQL : Simple SELECT Jadual EMPLOYEE yang digunakan sebelum ini mengandungi 14 atribut yang berlainan. Ada masanya anda dikehendaki memaparkan kesemua atribut dalam sesuatu baris daripada jadual tersebut. Menggunakan kaedah pada bahagian 2.2, sekiranya anda ingin melakukan perkara ini, anda terpaksa menulis kesemua 14 atribut dalam ungkapan yang sama, seperti berikut:- SELECT EMPNO, FIRSTNME, MIDINIT, LASTNAME, WORKDEPT, PHONENO, HIREDATE, JOB, EDLEVEL, SEX, BIRTHDATE, SALARY, BONUS, COMM FROM EMPLOYEE Jika anda menulis arahan yang panjang seperti diatas terdapat kemungkinan yang anda akan tersilap eja beberapa atribut ataupun tertinggal satu atribut. Satu singkatan untuk arahan sebegini terdapat dalam SQL, yang dipanggil Simple SELECT Statemment. Arahan ini mempunyai sintaks seperti berikut:- SELECT * FROM <jadual> Dalam arahan diatas senarai <atribut> digantikan dengan simbol * (asterisk). Simbol * digunakan untuk mewakili semua atribut dalam sesuatu jadual. Ia diadakan untuk mempersingkatkan penulisan senarai atribut bagi sesuatu jadual jika pengguna ingin memaparkan kesemua atribut dalam jadual tersebut. 1. Dalam contoh yang sama, untuk menyenaraikan kesemua atribut dalam jadual EMPLOYEE, sila tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE Arahan ini akan memaparkan kesemua atribut dalam jadual tersebut. Oleh kerana itu ianya juga disebut sebagai ungkapan SELECT ALL. (Walaubagaimanapun, perkataan ALL tidak boleh digunakan untuk menggantikan simbol * dalam arahan SQL tersebut.). Sekiranya anda hendak memaparkan hampir semua atribut dalam satu jadual, contohnya semua atribut dalam jadual EMPLOYEE kecuali atribut WORKDEPT, anda terpaksa menggunakan kaedah seperti yang dinyatakan dalam bahagian 2.2 dan menyenaraikan atribut satu-persatu. 5

6 3. Pemilihan Baris Pada bahagian 2 kita telah melihat bagaimana untuk memaparkan kesemua maklumat yang terkandung dalam semua baris dengan hanya memilih atribut-atribut tertentu. Secara kebiasaannya, apabila anda mencari data yang terkandung dalam sesuatu jadual, anda akan mencarinya berdasarkan beberapa ciri. Ini dipanggil syarat pemilihan. Sintaks penuh bagi arahan SQL yang mengandungi syarat pemilihan adalah seperti berikut:- SELECT <atribut> FROM <jadual> WHERE <atribut> <operator pemilihan> <syarat pemilihan> Kita telahpun melihat cara-cara menyatakan sumber maklumat yang ingin dicapai dengan menggunakan SELECT <atribut> FROM <jadual>. Ungkapan WHERE <operator pemilihan> <syarat pemilihan> melengkapkan arahan SQL tersebut dengan meletakkan had kepada pemilihan baris. Disini, <operator pemilihan> merujuk kepada kaedah atau cara pemilihan dibuat. Manakala <syarat pemilihan> pula merujuk kepada had sebenar yang dikenakan keatas pemilihan baris. Untuk bahagian ini, kita akan menggunakan Simple SELECT dan memaparkan semua lajur, tetapi kita akan menghadkan baris-baris yang akan dipaparkan dengan menyatakan beberapa syarat pemilihan. 6

7 3.1. Operator Perbandingan Aritmetik Dalam Syarat Pemilihan Anda boleh menyatakan apa-apa jenis operator pemilihan dalam arahan SQL anda. Lazimnya, operator pemilihan yang digunakan untuk menapis hasil daripada satu arahan SQL adalan operator perbandingan aritmetik seperti = (sama dengan), > (lebih besar), dan < (lebih kecil) Syarat Pemilihan : WHERE <atribut> = <syarat pemilihan> Syarat pemilihan yang menggunakan tanda = merupakan syarat pemilihan yang paling kerap digunakan dan ditemui dalam suatu arahan SQL. Sintaks penggunaannya adalah seperti berikut:- SELECT <atribut> FROM <jadual> WHERE <atribut> = <syarat pemilihan> 1. Contohnya, untuk mencari semua baris bagi pekerja yang bertugas di jabatan (WORKDEPT) bernombor E11 daripada jadual EMPLOYEE, sila tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE WORKDEPT= E11 Menggunakan operator perbandingan = perisian DB2 akan mencari dan memaparkan kesemua baris dalam jadual tersebut yang memenuhi syarat pemilihan WORKDEPT= E Menggunakan kaedah yang sama, jika anda hendak mencari semua baris bagi pekerja yang mempunya hanya 12 tahun pengajian sekolah (EDLEVEL) daripada jadual EMPLOYEE, sila tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE EDLEVEL=12 Lagi sekali, DB2 akan mencari semua baris yang menepati syarat yang anda nyatakan disini. 7

8 Petua Pernyataan Syarat Pemilihan Semasa menyatakan syarat pemilihan, anda perlu berhati-hati dengan cara penulisan syarat tersebut. Berikut adalah beberapa petua pernyataan syarat pemilihan dalam satu arahan SQL:- 1. DB2 adalah case sensitive Untuk membolehkan pencarian maklumat yang tepat, perisian DB2 akan membezakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi daripada contoh yang diberikan sebelum ini, jika anda menulis e11 dan bukannya E11 tiada baris yang akan dipilih kerana tiada baris mempunyai WORKDEPT yang sama dengan e11 (huruf e kecil) 2. Tanda dan diperlukan untuk atribut jenis data CHAR atau VARCHAR Sekaranya data yang dikenakan syarat pemilihan tersebut mempunyai jenis data aksara seperti CHAR, CHARACTER, atau VARCHAR anda mestilah mendahulukan syarat tersebut dengan tanda dan mengakhirinya dengan tanda. Tanda dan menunjukkan yang data anda adalah suatu rentetan aksara (character string), oleh itu DB2 akan mengambilkira apa-apa perkara yang ditulis diantara tanda dan tanda sebagai sebahagian daripada syarat pemilihan, termasuk juga ruang kosong (space), nombor, dan aksara-aksara khas yang lain. Sekiranya anda tidak menggunakan tanda dan untuk atribut-atribut ini anda akan mendapat ralat. 3. Tanda dan tidak diperlukan untuk atribut jenis numerik Sekaranya data yang dikenakan syarat pemilihan tersebut mempunyai jenis data numerik aksara seperti INTEGER, dan DECIMAL, syarat pemilihan tidak boleh didahului dengan tanda atau diakhiri dengan tanda. Ini adalah kerana jenis-jenis data ini mempunyai nilai numerik dan boleh dikenakan operasi-operasi pengiraan. Ianya bukan rentetan aksara dan anda tidak boleh menggunakan apa-apa abjad atau aksara khas melainkan operasi pengiraan aritmetik yang lain (akan diterangkan dalam bahagian lain). Sekiranya anda menggunakan juga tanda dan untuk atribut-atribut ini anda akan mendapat ralat. 8

9 Syarat Pemilihan : WHERE <atribut> [> dan <] <syarat pemilihan> Untuk syarat-syarat pemilihan bagi atribut-atribut yang mempunyai jenis data numerik seperti INTEGER atau DECIMAL, anda boleh menggunakan operasi-operasi perbandingan berikut:- > (lebih besar) < (lebih kecil) >= (lebih besar atau sama dengan) <= (lebih kecil atau sama dengan) <> (tidak sama dengan / kecuali) 1. Contohnya untuk mencari semua baris maklumat pekerja yang mempunyai lebih dari 18 tahun pengajian (EDLEVEL) dari jadual EMPLOYEE, anda dikehendaki menulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE EDLEVEL>18 2. Untuk mencari semua baris maklumat pekerja yang tidak mempunyai 16 tahun pengajian pula, sila tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE EDLEVEL<>16 Kesemua operator perbandingan yang disenaraikan tadi boleh juga digunakan untuk atribut-atribut yang mempunyai jenis data aksara seperti CHAR atau VARCHAR. Namun begitu keberkesanannya adalah terhad. Melainkan untuk operator perbandingan <> (tidak sama dengan / kecuali) di mana anda boleh menggunakannya untuk mencari baris-baris maklumat selain daripada baris-baris yang anda nyatakan dalam syarat pemilihan. 3. Contohnya, untuk menyenaraikan semua baris pekerja kecuali pekerja yang berkerja sebagai DESIGNER, sila tulis SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE JOB<> DESIGNER 9

10 3.2. Operator Rentetan Dalam Syarat Pemilihan Khusus untuk atribut-atribut yang mempunyai jenis data aksara seperti CHAR dan VARCHAR, anda boleh memilih baris-baris maklumat berdasarkan hanya sebahagian maklumat dari satu atribut. Misalnya, anda boleh memilih semua baris yang mempuyai corak ejaan yang seakan-akan serupa dengan syarat yang anda nyatakan. Kaedah ini menggunakan operator rentetan (string operator) untuk membuat pemilihan yang lebih spesifik. Operator rentetan yang digunakan adalah LIKE Syarat Pemilihan : WHERE <atribut> LIKE <syarat pemilihan> Menggunakan opreator rentetan LIKE anda boleh menyatakan corak ungkapan data yang tersimpan dalam sesuatu atribut. 1. Contohnya untuk mencari semua baris pekerja yang mempunyai nama akhir (LASTNAME) yang bermula dengan huruf S dari EMPLOYEE, tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE LASTNAME LIKE S% Corak rentetan (string pattern) S% memberitahu perisian DB2 untuk mencari semua baris yang bermula dengan S dan tanda % membenarkan DB2 mengambil apa-apa rentetan aksara yang menyusuli huruf S tersebut. Senarai simbol penggantian yang digunakan dalam operator rentetan adalah seperti berikut:- % [percent] - apa-apa aksara, panjang aksara tidak terhad _ [underscore] - apa-apa aksara, panjang 1 aksara Berikut adalah contoh arahan yang boleh dibuat menggunakan operator LIKE:- S% semua data yang bermula dengan huruf S %N semua data yang diakhiri dengan huruf N %A% semua data yang mengandungi huruf A pada mana-mana posisi S semua data yang bermula dengan huruf S dan mempunyai panjang 5 aksara S%T% semua data yang bermula dengan huruf S dan mempunyai huruf T pada mana-mana posisi S T% semua data yang bermula dengan huruf S dan mempunyai huruf T pada posisi yang ke 4 %A%E_ semua data yang mempunyai huruf E pada posisi dua dari belakang dan didahului dengan huruf A pada mana-mana posisi Cuba lancarkan arahan SQL yang mempunyai corak rentetan untuk atribut LASTNAME seperti yang disenaraikan diatas. Anda boleh membuat berbagai-bagai corak rentetan anda sendiri untuk mana-mana atribut anda pilih. 10

11 4. Menggabungkan Syarat Pemilihan Ada masanya dimana anda perlu menyatakan lebih daripada satu syarat pemilihan dalam arahan SQL yang sama untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berdasarkan had pada lebih dari satu atribut yang berbeza. Terdapat juga situasi dimana anda akan mengenakan dua atau lebih syarat pemilihan keatas satu atribut yang sama. Seterusnya kita akan melihat kaedah menggabungkan syarat-syarat pemilihan ini Operator Boolean Dalam Syarat Pemilihan Untuk menggabungkan dua syarat pemilihan yang berbeza, anda boleh menggunakan operator logical Boolean seperti AND atau OR Operator Boolean : AND Sekiranya anda perlu mengenakan dua syarat pemilihan yang berbeza keatas dua atribut yang berbeza, anda boleh menggunakan operator AND. Sintaks penggunaannya adalah seperti berikut:- SELECT <atribut> FROM <jadual> WHERE <atribut> <operator pemilihan> <syarat pemilihan> AND <atribut> <operator pemilihan> <syarat pemilihan> 1. Contohnya, untuk mencari semua baris maklumat pekerja yang memegang jawatan (JOB) sebagai OPERATOR yang mempunyai lebih daripada 12 tahun pengajian (EDLEVEL) daripada jadual EMPLOYEE, sila tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE JOB= OPERATOR AND EDLEVEL > 12 Perhatikan yang anda boleh menggunakan gabungan apa-apa jenis operator pemilihan terhadap apa-apa atribut yang disenaraikan disini. Operator Boolean AND digunakan untuk menyambung dua syarat pemilihan yang berbeza diatas. Walaubagaimanapun, dalam kebanyakan kes operator Boolean hanya boleh digunakan untuk syarat-syarat pemilihan keatas dua atribut yang berbeza. Anda tidak boleh menggunakan operator Boolean AND untuk membuat dua syarat pemilihan yang berbeza keatas satu atribut yang sama jika syarat pemilihan tersebut menggunakan operator perbandingan matematik = (sama dengan), atau jika syarat-syarat pemilihan adalah bertentangan diantara satu dengan yang lain. Contohnya:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE JOB= OPERATOR AND JOB= DESIGNER Arahan SQL diatas mengenakan dua syarat pemilihan SQL yang bertentangan. Perisian DB2 tidak akan dapat mencari baris yang memenuhi kedua-dua syarat pemilihan diatas dan suatu ralat akan dikeluarkan. 11

12 Operator Boolean : OR Jika anda memerlukan baris-baris maklumat yang memenuhi salah satu daripada dua syarat pemilihan yang berbeza, anda boleh menggunakan Operator Boolean OR. Sintaks penggunaannya adalah seperti berikut:- SELECT <atribut> FROM <jadual> WHERE <atribut> <operator pemilihan> <syarat pemilihan> AND <atribut> <operator pemilihan> <syarat pemilihan> Perisian DB2 akan memilih mana-mana baris yang memenuhi mana-mana syarat yang disenaraikan disini atau pun kedua-duanya sekali. 1. Contohnya, jika anda ingin mencari baris-baris dimana nama pertama pekerja bermula dengan huruf D atau nama akhir pekerja adalah SMITH, tulis:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE FIRSTNME LIKE D% OR LASTNAME= SMITH Operator Boolean or boleh digunakan untuk menggabungkan syarat keatas manamana atribut, termasuklah atribut yang sama. Ianya juga sesuai digunakan untuk operasi rentetan apabila anda tidak mengetahui samaada satu huruf itu adalah huruf besar ataupun huruf kecil. Contohnya:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE LASTNAME LIKE S% OR LASTNAME LIKE s% Menggabungkan Operator Boolean Untuk pencarian maklumat yang lebih spesifik, anda boleh menggabungkan seberapa banyak syarat pemilihan menggunakan seberapa banyak kombinasi Operator Boolean. Contohnya seperti dalam arahan SQL berikut:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE JOB= MANAGER OR SALARY > AND EDLEVEL>=15 Untuk mengelakkan kekeliruan semasa penyusunan syarat pemilihan, anda boleh menggunakan tanda kurungan ( dan ) untuk mengungkapkan syarat-syarat kepada kumpukan-kumpulan tertentu. Bagi contoh yang sama tadi:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE JOB= MANAGER OR (SALARY > AND EDLEVEL>=15) Perisian DB2 akan menyelesiakan syarat yang berada dalam tanda kurungan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan syarat yang berada di luar kurungan. Tidak ada apaapa had berapa banyak syarat pemilihan atau kumpulan syarat pemilihan yang boleh dimasukkan kedalam satu baris arahan SQL. Walaupun begitu, setiap syarat pemilihan yang anda tambah akan melambatkan proses pencarian maklumat. 12

13 4.2. Operasi Set Dalam Syarat Pemilihan Walaupun anda boleh membangunkan apa-apa pertanyaan dalam SQL menggunakan operator Boolean, ada masanya penggunaan operator boolean untuk menulis syarat syarat pemilihan akan menyebabkan pertanyaan SQL menjadi terlalu panjang. Contohnya, jika anda ingin membina hanya satu pertanyaan SQL yang memaparkan baris-baris maklumat untuk pekerja-pekerja yang nama pertamanya adalah salah satu daripada berikut:- THEODORE, VINCENZO, SEAN, DOLORES, HEATHER, BRUCE, ELIZABETH Anda terpaksa menuliskan arahan berikut jika anda menggunakan Operator Boolean:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE FIRSTNME= THEODORE OR FIRSTNME= VINCENZO OR FIRSTNME= SEAN OR FIRSTNME= DOLORES OR FIRSTNME= HEATHER OR FIRSTNME= BRUCE OR FIRSTNME= ELIZABETH Sebaliknya, anda boleh memudahkan arahan SQL tersebut dengan penggunakan Operasi Set IN dan NOT IN Operasi Set : IN Arahan yang sama diatas boleh disingkatkan jika nama-nama yang ingin ditapis disenaraikan dan pertanyaan SQL anda merujuk kepada senarai ini. Arahan IN boleh digunakan untuk menjanakan senarai ini. Sintaks penggunaannya adalah seperti berikut:- SELECT <atribut> FROM <jadual> WHERE <atribut> IN atribut>) (<senarai Untuk contoh yang diberikan diatas, pertanyaan SQL ini boleh disingkatkan seperti berikut:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE FIRSTNME IN ( THEODORE, VINCENZO, SEAN, DOLORES, HEATHER, BRUCE, ELIZABETH ) Senarai yang digunakan dalam operasi set IN sama seperti gabungan berbilang syarat pemilihan yang terdiri daripada operasi Boolean OR yang menggunakan operator pemilihan = dalam syarat pemilihan. 13

14 Operasi Set : NOT IN Operasi Set NOT IN memberi hasil yang bertentangan dengan Operasi Set IN. Senarai yang digunakan dalam operasi set NOT IN sama seperti gabungan berbilang syarat pemilihan yang terdiri daripada operasi Boolean OR yang menggunakan operator pemilihan <> dalam syarat pemilihan. Jika pertanyaan SQL yang sama tadi diubah daripada IN ke NOT IN seperti berikut:- SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE FIRSTNME NOT IN ( THEODORE, VINCENZO, SEAN, DOLORES, HEATHER, BRUCE, ELIZABETH ) Perisian DB2 akan memilih semua baris maklumat kecuali bagi baris-baris yang tersenarai dalam pertanyaan ini. 5. Gabungan Pemilihan Lajur Dan Pemilihan Baris Anda boleh membina pertanyaan SQL yang lebih kompleks tetapi tepat dengan menggabungkan pemilihan lajur dan pemilihan baris dalam apa-apa cara. Pemilihan baris tidak bergantung kepada atribut yang anda pilih untuk pemilihan lajur. Contohnya:- SELECT JOB FROM EMPLOYEE WHERE SALARY > Walaupun anda tidak menyatakan SALARY sebagai satu atribut untuk dipaparkan, perisian DB2 tetap akan mencari baris-baris yang betul untuk anda dan hanya memaparkan atribut-atribut yang anda kehendaki. Namun begitu, perkara ini hanya boleh dilakukan jika kesemua atribut yang disenaraikan dalam syarat pemilihan terdapat dalam jadual yang dinyatakan pada bahagian FROM. 14

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret]

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

EEE 428 SISTEM KOMPUTER

EEE 428 SISTEM KOMPUTER UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 428 SISTEM KOMPUTER Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians Akses URL: www.ppm55.org JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA LATAR BELAKANG

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri 1 Pada lewat 1971, Ray Tomlinson mencipta sistem untuk menghantar mesej dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan simbol @ untuk mengenal

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

Modul Asas JavaServer Pages

Modul Asas JavaServer Pages Modul Asas JavaServer Pages Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul 1.0 Pengenalan... 2 2.0 Objektif... 2 3.0

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] Duration :

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD, FOURTH, EIGHTH TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2193 MULTIMEDIA AUTHORING I DMTW-E-F-2/12, DMTW-E-F-1/12,

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools 1 Tutorial: Pengenalan kepada Virtools Virtools ialah aplikasi pembangunan visualisasi dan interaktiviti 3 dimensi. Aplikasi ini mengandungi beberapa modul: Modul pengarangan (Dev) Behavioral Engine Render

More information

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa : 3 Jam Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016 ISI KANDUNGAN BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT POWERPOINT 2016 1.1 Pengenalan. 1.1.1 Definisi Istilah Dalam Microsoft PowerPoint 1.2 Mengenali Skrin Microsoft PowerPoint. 1.2.1 Antaramuka PowerPoint..

More information

Persekitaran Pengaturcaraan Arduino

Persekitaran Pengaturcaraan Arduino Persekitaran Pengaturcaraan Arduino 1 2.4.5 Membuat kepada 2.4-6 Membina litar eletronik kawalan berfungsi Mikropengawal seperti Arduino ataupun Maker Uno dapat mengawal litar elektrik yang bersambung

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER Section A NO SOALAN 1 i Computer ethic / ethic ii Computer law / law 2 ii 4 iv 2 3 Output 4 True 5 Gigabyte / GB 6 i Operating ii Application 7 B / D D / B 8 B 9 A 10 i Radio

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004 September/Oktober 2003 EEE 348E - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa: 3jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU)

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam) Please ensure that

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE:

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas

More information

PENGENALAN KEPADA ALGORITMA & STRUKTUR DATA

PENGENALAN KEPADA ALGORITMA & STRUKTUR DATA UNIT 1 PENGENALAN KEPADA ALGORITMA & STRUKTUR DATA Konsep Algoritma Struktur Data Dalam Pengaturcaraan Definisi Struktur Menyatakan Ahli Suatu Struktur Tatasusunan Struktur Struktur Bersarang 1.1 Konsep

More information

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis:

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis: Pengaturcaraan web ASP.NET Sinopsis: Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membina laman web dengan menggunakan teknologi ASP.NET. Teknologi ASP.NET merupakan rangka kerja pengaturcaraan

More information

Penggunaan Teks Dalam Multimedia BAB 5: PENGGUNAAN TEKS DALAM MULTIMEDIA. 5.1 Pengenalan

Penggunaan Teks Dalam Multimedia BAB 5: PENGGUNAAN TEKS DALAM MULTIMEDIA. 5.1 Pengenalan BAB 5: PENGGUNAAN TEKS DALAM MULTIMEDIA 5.1 Pengenalan 5.1.1 Jenis-jenis media Istilah jenis media merujuk kepada elemen-elemen multimedia, perwakilan media tersebut serta operasi yang boleh dilakukan

More information

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut:

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: Pastikan anda telah memindahkan gambar-gambar yang di ambil ke dalam komputer Pastikan

More information

MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains]

MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] Duration : 3 hours

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] Duration :

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] Duration

More information

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars... 14 Sub Menu List Of Previous Project...

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

ALAMAT IP. Sofirudman Mazuin Asmarul shazila Ainul bariah

ALAMAT IP. Sofirudman Mazuin Asmarul shazila Ainul bariah ALAMAT IP Sofirudman Mazuin Asmarul shazila Ainul bariah Internet Protocol juga dikenali sebagai IP atau IP Address merupakan elemen penting dalam rangkaian. Host (sebarang peralatan yang digunakan dalam

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 30 MARKS BAHAGIAN B : 30 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

APPENDIX B : TRAINING MATERIAL

APPENDIX B : TRAINING MATERIAL APPENDIX B : TRAINING MATERIAL Apa Yang Anda Boleh Buat Dengan Komputer Peribadi (PC)? Latar Belakang Dewasa ini, penggunaan teknologi maklumat menjadi semakin penting. Ketidakmampuan menggunakan komputer

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION PSD2133 INTRODUCTION TO PROGRAMMING 1 DSEW-E-F-1/13, DMTW-E-F-1/12 24 SEPTEMBER

More information

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh :

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : PERKHDMATAN KREDT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNT KOMPUTER Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus P PERU BAHAN Ubahan Muka

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer] UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2015/2016 March 2016 DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer] Masa: 3 jam Please make sure that this question

More information

Cara Login Ke CPanel Hosting.

Cara Login Ke CPanel Hosting. Cara Login Ke CPanel Hosting. Perkara pertama yang perlu dibuat setelah mendapat akaun web hosting adalah anda perlu log masuk ke web hosting cpanel bagi membuat proses instalasi. Pengguna akan menerima

More information

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003.

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003 FebruarVMac 2003 JEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini

More information

SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN

SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN PENDAWAIAN RANGKAIAN memperkenalkan tentang ciriciri kabel, keperluan piawaian dalam pendawaian rangkaian dan peralatan serta kaitannya dengan aspek lain untuk membangunkan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

More information

Cik Sumitra Kan Fong Kuen

Cik Sumitra Kan Fong Kuen 2011 Jabatan Teknologi Pendidikan IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT, JOHOR Sumitra Kan Fong Kuen Tarikh : 19 April 2011 (Hari Selasa) Masa : 2.30ptg 3.30ptg Tempat : Makmal Komputer 3 Penceramah: Cik

More information

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2017 ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2017 ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN MINGGU M JAN M 9 JAN M 0 JAN M 7 JAN STANDARD KANDUNGAN BAB.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL. Asas Pemikiran Komputasional STANDARD PEMBELAJARAN..

More information

CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma]

CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

MAT181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains]

MAT181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 016/017 Academic Session June 017 MAT181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] Duration : 3 hours [Masa :

More information

LAB 5: WORKING WITH DATA

LAB 5: WORKING WITH DATA LAB : WORKING WITH DATA OBJECTIVES FOR STUDENTS. Identify the difference between integer and floating-point numbers. [Mengenal pasti perbezaan di antara nombor integer dan titik terapung.]. Write arithmetic

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab SEMUA

More information

ISOGEOMETRIC ANALYSIS OF PLANE STRESS STRUCTURE CHUM ZHI XIAN

ISOGEOMETRIC ANALYSIS OF PLANE STRESS STRUCTURE CHUM ZHI XIAN ISOGEOMETRIC ANALYSIS OF PLANE STRESS STRUCTURE CHUM ZHI XIAN A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil-Structure)

More information

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul

More information

Pejabat Teknologi Maklumat JOOMLA 3.4. Rahim Utah

Pejabat Teknologi Maklumat JOOMLA 3.4. Rahim Utah Pejabat Teknologi Maklumat JOOMLA 3.4 Rahim Utah UiTM 3/2/2015 Pengenalan Pada masa lalu jika anda perlukan laman web, satu-satunya pilihan yang ada ialah dengan mengupah pereka web profesional untuk membina

More information

1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK

1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK BAB 1 1.1. PENGURUSAN PROJEK Pengurusan projek adalah satu sistem untuk menguruskan sesuatu kerja, sumber yang digunakan dan juga kos yang terlibat. Ianya sangat

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 13 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Gas Chromatography

More information

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Nur Husna Sukri, 2 Suriati

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FOURTH & FIFTH SEMESTER EXAMINATION, 2011 SESSION DMBW-E-F-3/10, DMBW-E-F-2/10, DMBW-E-F-1/10, DMTW-E-F-2/10, DMTW-E-F-1/10, DMTQ-E-F-1/10 ISD2023

More information