TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

Size: px
Start display at page:

Download "TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI"

Transcription

1 TERHAD KERTAS TUGASAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI TERHAD

2 Cetakan Pertama Julai 2009 Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia http :// Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM). Bahan Pembelajaran SEMESTER SATU ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat. Kod Pengesahan WIM Kod Pengesahan Silibus : WIM/B05/22010/S01/P1 : SFB/B/12010/P1 Tarikh Pengesahan WIM : OKT 2010

3 PENGESAHAN JAWATANKUASA PEMANDU KURIKULUM KLUSTER ELEKTRONIK Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) kluster Elektronik bagi kursus peringkat Sijil Teknologi Elektronik Industri Semester Satu telah disemak dan DISAHKAN dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum bil....1/ yang diadakan pada...11 MAC Sehubungan itu, WIM ini hendaklah digunapakai bermula... di seluruh Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM).... Pengerusi Kluster... Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum

4 KANDUNGAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM... i SENARAI SINGKATAN... ii KERTAS TUGASAN MODUL B MEASUREMENT INSTRUMENT... 1 GROUP CLUSTERING MODULE LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 3 KERTAS TUGASAN MODUL B ELECTRONIC FUNDAMENTAL GROUP CLUSTERING MODULE LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 11 LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT KERTAS TUGASAN MODUL B ELECTRONIC PROJECT GROUP CLUSTERING MODULE LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE KERTAS TUGASAN MODUL B FAULT FINDING GROUP CLUSTERING MODULE LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE KERTAS TUGASAN MODUL B BASIC PLC GROUP CLUSTERING MODULE LE1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 638

5 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM KURSUS SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ahli Jawatankuasa : 1. Mohd Zaibidi Bin Nordin (Pengerusi Kluster Elektronik) 2. Shamsiah Bt Sarkawi (Penolong Pengerusi Kluster Elektronik) 3. Mohammad Hafizuddin Bin Ahmad Sabri (Ketua Penyelaras) 4. Wan Zateel Aqmaer Bt. Wan Abd Halim (Penolong Ketua Penyelaras) JMTI ADTEC Batu Pahat ILP Kangar ILP Pasir Gudang 5. Azura Hani Bt. Hamdan ILP Pasir Gudang 6. Norhayati Bt. Abdul Samad ILP Kuantan 7. Nor Zaidah Bt. Che Hassan ILP Kota Bharu 8. Mohd. Fadli B. Sulaiman ILP Kepala Batas 9. Shafrul Afzam B. Abd Rahman ILP Kuantan Urusetia : 1. Cik Norida binti Othman BKT, Ibu Pejabat 2. Pn. Norpisah binti Jumin BKT, Ibu Pejabat 3. En. Norhasni bin Dakie BKT, Ibu Pejabat 4. Cik Sazurani Binti Abd Zabil BKT, Ibu Pejabat 5. En. Ismail Bin Mohd Tahar BKT, Ibu Pejabat Tarikh dibangunkan : Julai 2010 Tempat : ADTEC Taiping i

6 SENARAI SINGKATAN IS WS AS INFORMATION SHEET WORK SHEET ASSIGNMENT SHEET KOD KURSUS SEMESTER NO. MODUL NO. LE JENIS WIM B LE1-AS ii

7 KERTAS TUGASAN MODUL 1 B MEASUREMENT INSTRUMENT

8 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 1 B LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT Operate analogue Digital Multimeter Operate signal/function generator Operate Oscilloscope Operate Tacho Generator 02.04a Operate Tachometer MUKASURAT 2

9 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN ELEKTRONIK INDUSTRI TAHAP 1 ( SEMESTER 1 ) B MEASUREMENT INSTRUMENT LE 1 : Operate Measurement Equipment Operate Analogue Digital Multimeter Operate Signal/Function Generator Operate Oscilloscope Operate Tacho Generator 02.04a Operate Tachometer OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) OPERATE MEASUREMENT EQUIPMENT BY USING ANALOGUE AND DIGITAL MULTIMETER,FREQUENCY COUNTER CALIBRATOR SET, OSCILLOSCOPE REFERENCE UNIT TEST KIT, TACHOMETER AND SERVICE MANUAL SO THAT IT IS FUNCTIONING AND OPERATION OF MEASUREMENT INSTRUMENT ARE FOLLOWED AS SPECIFICATION. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- Operate measurement equipment by using analogue and digital multimeter, frequency counter calibrator set, oscilloscope reference unit test kit, tachometer and service manual so that it is functioning and operation of measurement instrument are followed as specification. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1

10 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. TAJUK MEASUREMENT INSTRUMENT 2. ARAHAN 1. Jawab semua soalan yang diberi di dalam kertas tugasan ini. 2. Anda dilarang membawa keluar kertas soalan ini. 3. Masa yang dibenarkan menjawab hanya 1 jam. 3. SOALAN 1. Antara berikut manakah yang bukan bahagian yang terdapat di dalam sesebuah multimeter. a. Julat pemilih b. Amplitud c. Pelaras 0 ohm d. Terminal keluaran 2. Untuk mengukur voltan arus terus julat pemilih hendaklah ditempatkan pada bahagian a. DCV b. ACV c. DcmA d. Ω 3. Nyatakan jenis multimeter yang telah pelajari i. ii. 4. Nyatakan empat ruang sukatan yang terdapat pada sesebuah Multimeter. i. ii. iii. iv. 5. Terangkan kegunaan umum sesebuah multimeter? B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2

11 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Apakah fungsi pelaras julat pemilih? 7. Terangkan fungsi pelarasan 0 ohm? 8. Labelkan bahagian bahagian Multimeter di bawah B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3

12 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 9. Apakah fungsi function generator? a. Sebagai penayang bentuk gelombang. b. sebagai penjana gelombang. c. penguji voltan. d. pengesan arus. 10. Apakah kegunaan power switch pada sesebuah function generator? a. untuk membekalkan kuasa. b. untuk menghasilkan frekuensi. c. untuk memberikan keluaran gelombang. d. untuk melihat bentuk gelombang 11. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam function generator? a. Amplitude b. Function switch c. Multiplier d. Penjana pesongan 12. Apakah frekuensi bagi gelombang yang mempunyai tempoh 1ms. a. 1Hz b. 10Hz c. 100Hz d. 1000hZ B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4

13 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Berikut adalah suis dan kawalan-kawalan yang terdapat pada sesebuah function generator, padankan kawalan berikut dengan keterangan yang sesuai. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5

14 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 14. Nyatakan dan lukiskan 3 jenis bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator. 15. Apakah kegunaan utama osiloskop? a. Penayang bentuk gelombang elektrik. b. Pengukur arus terus. c. Pengesan voltan. d. Penguji komponen elektrik. 16. Apakah system pesongan yang di gunakan pada tiub osiloskpo? a. Sistem pesongan dinamik. b. Sistem pesongan elektrostatik. c. Sistem pesongan electromagnet. d. Sistem pesongan bermagnetud. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 6

15 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 17. Pada permukaan skrin atau layer osiloskop terdapat garisan atau kotakkotak, apakah nama bagi garisan atau kotak-kotak tersebut? a. Pembaris b. Gratikul c. Penunjuk layar d. Graf fungsi 18. Apakah fungsi kawalan Inten pada sesebuah osiloskop.. a. Untuk memfokus surihan pada skrin b. Untuk mengawal kecerahan surihan pada skrin c. Untuk memilih kepekaan pada tegak d. Untuk menutup Skrin 19. Apakah fungsi trace rotation pada sesebuah osiloskop? a. Menyongsangkan bentuk gelombang pada skrin. b. Mengubah kedudukan tegak surihan pada skrin. c. Mengubah kedudukan garisan mendatar gratikul pada skrin osiloskop. d. Menselarikan garisan surih dengan garisan mendatar gratikul 20. Jika isyarat yang hendak diuji didapati terlalu lemah atau kecil, ia akan di perbesarkan pada a. Pengecil Y b. Penguat Y c. Kawalan anjakan d. Litar penjana pesongan 21. Jika bahagian ini rosak, gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam. Kenyataan tersebut merujuk kepada :- a. Pemilih voltan b. Kawalan tegak c. Kawalan ufuk d. Kawalan fokus B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7

16 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 22. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam osilloskop? a. Function switch b. Anjakan pugak c. Kawalan anjakan d. Litar penjana pesongan 23. Jika bahagian ini rosak, gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam Kenyataan tersebut merujuk kepada :-. a. Pemilih voltan b. Kawalan tegak c. Kawalan ufuk d. Kawalan fokus 24. Paksi X dilaraskan untuk a. Masa b. Voltan c. Frekuensi d. Vp-p 25. Tacho generator dikategorikan dalam salah satu meter. a. Pengukuran b. Kelajuan c. Penyambungan d. Paparan 26. Salah satu alat elektrik yang menggunakan motor ialah a. Kamera b. Peti sejuk c. Pencetak d. Pemain vcd B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8

17 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 27. Pada paparan led kod error menunjukkan maksud tertentu. Error apakah yang akan dipaparkan apabila mesin elektrik sedang diuji pada pengoperasian suhu lampau. a. Error 1 b. Error 2 c. Error 3 d. Error Kelajuan motor akan mempengaruhi arus elektrik. Semakin laju kelajuan motor itu, maka arus elektrik pun makin a. Bertambah b. Berkurang c. Tidak berubah d. Ketiga-tiga diatas 29. Penjana digunakan untuk menukarkan tenaga kepada tenaga 30. Manakala motor pula dapat menukarkan tenaga kepada tenaga 31. Tacho generator digunakan bersama motor elektrik untuk mengukur bacaan kelajuan dan sesuatu motor. 32. ialah daya yang diperlukan untuk memulakan pergerakan bagi sesuatu motor. 33. Tacho generator digunakan bersama-sama multi function machine dan untuk membolehkan ianya berfungsi. RUJUKAN : 1. Basic Electronics Van Valkanburgh, Nooger & Neville. Muka surat Asas Elektronik Prof. Madya Salwani Daud Muka surat B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 9

18 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 2 B ELECTRONIC FUNDAMENTAL B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10

19 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 2 B LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT Test of Passive Component B LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM Confirm Match of Actual Power Supply to Rating of System B LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT Test of Active Component B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11

20 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B ELECTRONIC FUNDAMENTAL PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT NO. TUGASAN BERKAITAN 7.01 TEST OF PASSIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER, FUNCTION GENERATOR, CAPASITANCE/INDUCTANCE METER, IC TESTER AND ETC. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED, MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- TEST OF PASSIVE COMPONENT USING MULTIMETER, FUNCTION GENERATOR, CAPASITANCE/INDUCTANCE METER ETC. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED, MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12

21 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 3. SOALAN 1. Nyatakan definasi struktur atom. 2. Berikan definasi dge dan bezaupaya dan nyatakan perbezaannya. 3. Jelaskan apakah yang dikatakan pengalir dan penebat 1. Nyatakan jenis-jenis perintang. i. ii. iii. 2. Lukiskan simbol perintang. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1

22 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Terdapat 4 jenis perintang dalam perintang tetap. Berikan keempat-empat jenis tersebut. i. ii. iii. iv. 7. Nilai rintangan bagi perintang boleh diubah-ubah kepada sifar (Ω) sehingga nilai kadaran yang dihadkan. 8. ialah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kerintangan sesuatu perintang. 9. Terangkan keadaan perintang berubah jenis Reostat. 10. Komponen yang digunakan untuk mengawal atau menghadkan pengaliran arus di dalam litar ialah : a. Kapasitor c. Perintang b. Diod d. Transistor 11. Bagaimanakah cara untuk membaca kod warna perintang. Jelaskan beserta gambarajah. 12. Senaraikan tiga cara yang digunakan dalam mengenali nilai-nilai rintangan pada sesuatu perintang. i. ii. iii. 13. Berikan nilai bagi perintang di bawah. a. Merah,Hitam,Biru,Perak b. Coklat,Hijau,Kuning,Emas B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2

23 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI c. Kuning,Oren,Merah,Tiada Warna d. Merah,Ungu,Kelabu,Perak 14. Nyatakan kod warna bagi perintang di bawah. a. 3.3 kω ±10 % b. 6.8Ω ±5 % c. 0.47Ω ±20 % d. 10kΩ ± Nyatakan nilai perintang bagi perintang yang mempunyai kod nombor 2R7K. a. 2.7 Ω ± 5 % c. 2.7 Ω ± 10 % b. 2.7kΩ ± 5 % d. 2.7kΩ ± 10 % 17. Nilai bagi perintang di atas ialah : 18. Dengan menggunakan sistem Body End Dot, berikan nilai rintangan bagi perintang yang mempunyai warna oren pada badan, hijau pada hujung badan dan hitam pada dot. 19. Nyatakan asas Hukum Ohm s dan Hukum Kirchoff, pembahagi voltan dan pembahagi arus. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3

24 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 20. Dengan menggunakan hukum Ohm s pada litar yang diberi, kirakan R T, V1, V2, V3, I1 dan I2. 10V R1 R2 R3 2K 3K 5K 23. Dengan menggunakan Hukum Kirchoff selesaikan masalah litar elektronik dibawah. Kirakan I1 dan I2 serta jumlah IT. I1 I3 I1 20V 20K 30K 24. dari punca bekalan mengalir melalui semua komponen pada satu nilai yang sama pada litar siri. 25. Proses nyahcas atau membuang cas dalam pemuat dilakukan dengan dua plat pada pemuat tersebut. 26. Tandakan / pada jawapan yang betul. BETUL SALAH a. Selain cas dan nyahcas pemuat juga berfungsi sebagai penjodoh,pemirau dan penapis kepada a.u. b. Coulomb adalah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kemuatan sesuatu pemuat. 27.Pemuat terdiri daripada 2 jenis. Berikan jenis-jenis tersebut. i. ii. 28.Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan KECUALI :- B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4

25 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a. Luas permukaan plat c. Panjang dielektrik b. Jarak antara plat d. Pemalar dielektrik 29. Nyatakan formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan di dalam satu pemuat yang bercas. a. Tenaga = PV c. Tenaga = QC b. Tenaga = ½ CV 2 d. Tenaga = ½ PV Di bawah merupakan pemuat tetap KECUALI :- a. Kertas c. Mika b. Elektrolitik d. Dwigang 31. Apakah tugas umum pemuat? 32. Senaraikan pemalar dielektrik bagi pemuat di bawah. A Bahan Pemalar Dielektrik (K)( r ) Udara atau vakum Mika Kertas Seramik B Polistirena 33. Lukiskan simbol bagi pemuat. 34. Apakah yang dimaksudkan dengan kemuatan 35. Unit bagi kemuatan ialah. 36. Apakah formula untuk mencari nilai kemuatan? 37. Apakah formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan dalam pemuat yang bercas. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5

26 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 38. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. 39. Pemuat terdiri daripada 2 jenis. Berikan jenis-jenis tersebut. i. ii. 40. Ada 2 cara penyambungan pemuat iaitu : i. ii. 41. Berikan formula untuk mendapatkan jumlah kemuatan. 42. Terdapat tiga jenis kerosakkan yang sering berlaku ke atas pemuat. Berikan 3 jenis kerosakkan tersebut : a. b. c. 43. Lengkapkan Jadual kod warna pemuat dibawah ini : Warna Merah Jingga Biru Sepuluh & Unit 2 Pendarab Had-terima Voltan Pekali Suhu -80 x 10 6 pf/pf/ 0 C x 1000pF 630V 44. Dari litar di sebelah cari :- i. Jumlah Pemuat, C T ii. Cas pada setiap pemuat dan jumlah cas, Q T iii. Jumlah tenaga yang tersimpan pada 12µF C 86µF C2 48µF C3 50V B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 6

27 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI setiap pemuat. iv. Voltan pada setiap pemuat. 45. Diberi litar di sebelah, cari :- i. Jumlah pemuat,c T 20V ii. Cas pada setiap pemuat. iii. Tenaga yang tersimpan pada setiap pemuat 8µF 24µF 12 µf C 1 C 2 C Tugas pearuh ialah membenarkan arus terus mengalir dan menghalang. 47. adalah kebolehan satu-satu litar di mana had daya magnet yang terjadi pada sesuatu litar memindahkan tenaga elektrik kepada lilitan yang berhampiran dengannya. 48. Berikan tiga jenis pearuh yang biasa digunakan dalam litar elektronik. i. ii. iii. 49. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kearuhan adalah seperti berikut KECUALI :- a. Bilangan lilitan c. Luas gelung lilitan b. Panjang gelung d. Pemalar dielektrik 50. Padankan jenis-jenis pearuh dengan kegunaannya masing-masing. Bil. Jenis Kegunaan 1. Gelung Udara Penalaan ( Bahagian RF) 2. Gelung Teras Besi Meninggi / merendah voltan. 3. Variode Inductor Audio frekuensi. Radio frekuensi choke 51. Cari nilai kearuhan bila panjang gelung ialah 20cm, lilitannya 500 lilitan dan luas permukaannya ialah 4mm 2, µr = 6 dan µo = 1.26 x Satu gelung mempunyai voltan teraruh 42mV dan arus berubah terhadap masa sebanyak19 ma/s. Dapatkan nilai pearuh. 53. Diberi gelung L 1 = 50mH, L 2 = 100mH dan angkali jodoh = 0.6. Cari nilai kearuhan, L T jika :- i. Disambung secara siri B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7

28 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI ii. Di sambung secara selari membantu iii. Disambung secara selari menentang 54. Nyatakan definasi bagi pengubah (transformer). 55. Pengubah digunakan untuk atau voltan bekalan a.c mengikut berkurangnya atau bertambahnya arus. 56. Senaraikan 4 jenis pengubah kuasa. i. ii. iii. iv. 57. Pengubah Audio digunakan di dalam :- a. Sistem penjanakuasaan dan pengagihan kuasa samada meninggi atau merendahkan voltan. b. Penguat audio samada di radio atau di dalam peralatan peralatan lain yang menggunakan sistem suara. c. Bahagian penghantaran dan penerimaan frekuensi radio. d. Voltan keluaran yang lebih tinggi daripada voltan masukan. 58. Pengubah penaik biasa digunakan di dalam litar bekalan kuasa UNTUK :- a. Merendahkan voltan a.u c. Merendahkan arus. b. Meninggikan voltan a.u d. Memadankan galangan. 59. Jika lilitan sekunder satu pengubah penurun 10:1 disambung kepada lilitan primer pengubah 3:1 juga jenis penurun.oleh itu dapatkan jumlah nisbah pengubah penurun. 60. Sebuah pengubah mempunyai nisbah voltan 11:35. Jika primer mempunyai 242 lilitan berapa banyak lilitan yang mesti diadakan untuk sekunder? 61. Diberi nisbah lilitan bagi satu pengubah ialah 5:1. Voltan pada primernya ialah 200V dan kuasa yang digunakan oleh beban keluaran ialah 50 watt. Berapakah :- i. Voltan di lilitan sekunder ii. Nilai arus yang mengalir di lilitan primer. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8

29 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 62. Berikan formula bagi mendapatkan :- a. Regangan Induktif : b. Regangan Kapasitif : 63. Kirakan regangan induktif apabila L = 5mH, C = 100 pf dan f = 50 Hz. 64. Kenyataan di bawah merupakan tiga keburukan angkadar kuasa yang rendah KECUALI :- a. Kehilangan (line losses) α I 2 b. Generator dan transformer yang besar diperlukan c. Kejatuhan voltan adalah besar, maka peraturan tambahan alat diperlikan untuk menetapkan voltan pada limit yang ditentukan. d. Regangan Induktif bergantung kepada frekuensi. 65. Perbezaan di antara dua titik apabila kuasanya ialah ½ dari kuas maksima. 66. ialah nisbah di antara kuasa regangan PL) pada salunan dengan kuasa sebenar. 67. Buktikan apabila VL > VC dalam litar siri RLC I = E / R 2 + (X L - X C ) Dari litar yang diberi di bawah selesai dan kirakan yang berikut, apabila F = 50Hz dan V = 240Va.c. i. X L ii. X c iii. Z T iv. Q faktor v. Ruang frekuensi(bandwidth) B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 9

30 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI I L R L I C 5K C 10uF 5mH V 4. RUJUKAN 1. Kertas Penerangan B LE1-AS 2. GLECEO McgRAW-HILL, BASIC ELECTRONICS (EIGHTH EDITION) 1997 BERNARD GROB MUKA SURAT B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10

31 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B ELECTRONIC FUNDAMENTAL PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE 2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM NO. TUGASAN BERKAITAN CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER, FUNCTION GENERATOR, CAPASITANCE/INDUCTANCE METER, IC TESTER AND ETC. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED, MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER SERVICE MANUAL ETC. SO THAT POWER RATING IS CONFIRMED WITHIN TOLERANCES AS SPECIFIED IN OPERATION MANUAL. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11

32 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. TAJUK TEST OF ACTIVE COMPONENT 2. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 3. SOALAN 1. Berikan definasi bagi istilah dibawah ini : i. : Kejituan ii. : Kepekaan iii.: Ketepatan 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Ralat 3. Berikan jenis-jenis ralat i. : ii. : iii. : iv. : 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kadaran kuasa dan kenapa ianya perlu dinyatakan oleh pengilang pada sesebuah peranti yang dikeluarkan olehnya? 4. RUJUKAN 1. ASAS ELEKTRONIK, PROF MADYA SALWANI DAUD, Power Supply, 05 Julai 2010, am. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12

33 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B ELECTRONIC FUNDAMENTAL PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT NO. TUGASAN BERKAITAN 7.02 TEST OF ACTIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER, FUNCTION GENERATOR, CAPASITANCE/INDUCTANCE METER, IC TESTER AND ETC. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED, MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- TEST OF ACTIVE COMPONENTS USING I.C TESTER, DIODE, TRANSISTOR, MULTIMETER ETC SO THAT TERMINAL AND POLARITY IDENTIFIED, FORWARD/REVERSE BIAS OF DIODE IS MEASURE AND TRANSISTOR IS CHECKED FOR FUNCTIONALITY. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 13

34 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 3. SOALAN 1. Valensi sesuatu atom ditentukan oleh a) Bilangan elektron bebas b) Bilangan elektron pada orbit luaran c) Bilangan lubang d) Bilangan neutron 3. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah faktor yang mempengaruhi rintangan separuh pengalir ekstrinsik? a) Jumlah voltan yang dikenakan b) Jumlah arus yang dilalukan c) Jumlah bahan dopan yang diresapkan d) Jumlah elektron yang dibebaskan 3. Separa pengalir jenis P diperolehi dengan mencampur atom ke silikon atau germinium atom. a) Arsenik b) Phosphorus c) Boron d) Antimoni 4. Takrifkan pengalir, penebat dan separuh pengalir. 5. Takrifkan separuh pengalir hakiki dan separuh pengalir ekstrinsik. 6. Apakah pembawa cas terbanyak dan pembawa cas tersedikit bagi bahan separuh pengalir jenis N dan jenis P? B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 14

35 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan kovalen? 8. Anda dikehendakki menjawab soalan-soalan dibawah pada sehelai kertas dan hantar kepada pensyarah bertugas dalam masa yang telah ditetapkan. 9. Berikut adalah kegunaan diode KECUALI a) Penerus b) Penguat c) Penghad d) Pengatur voltan 10. Tugas diod zener dalam pengatur voltan ialah sebagai a) Penerus b) Pembahagi voltan c) Penstabil voltan d) Penguat voltan 11. Terminal katod separa pengalir boleh dipastikan oleh : a) Panjang kaki diod b) Warna badan diod c) Jalur bulat ditandakan pada bada berdekatan dengan terminal d) Semua betul 12. Lukiskan simbol diod berikut :- a. Diod isyarat b. Diod zener c. Diod pemancar cahaya (LED) d. Diod varactor e. Diod terowong 13. Binaan diod terdiri dari dua unsur asas semikonduktor. Berikan dua unsur tersebut: 14. Lukiskan keadaan pincang songsang dan pincang hadapan. 15. Bilakah keadaan pincang hadapan dan pincang songsang diod berlaku? B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 15

36 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 16. Lukiskan lengkok ciri I-V diode (Si) 17. Lukiskan lengkok ciri I-V diode zener 18. Dengan bantuan gambarajah, terangkan bagaimana Penerus Gelombang Penuh beroperasi serta lukiskan bentuk gelombang hasil keluarannya. 19. Dalam satu bekalan kuasa AT, terdapat beberapa bahagian iaitu pengubah, penerus, penapis, dan pengatur. Terangkan keempat-empat bahagian tersebut beserta bentuk gelombang yang dihasilkan. 20. Keupayaan diode zener sebagai pengatur voltan bagi suatu litar adalah terhad. Untuk meningkatkan keupayaan diode zener mengawal arus yang lebih tinggi, transistor digunakan. Dua jenis pengatur voltan yang menggunakan transistor ialah Pengatur voltan siri dan Pengatur voltan selari. Jelaskan perbezaan pengatur voltan tersebut dengan menggunakan gambarajah litar. 21. Rajah menunjukkan sebuah transistor NPN. Namakan tamatan X, Y dan Z. X Y Z a) Tapak, pengeluar dan pemungut b) Pengeluar, tapak dan pemungut c) Pemungut, tapak dan pengeluar d) Tapak, pemungut dan pengeluar 22. Faktor penghasilan arus Alpha (α) adalah menentukan arus litar transistor apabila disambung dalam litar a) Pemancar sepunya b) Tapak sepunya c) Pemungut sepunya d) Semua salah B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 16

37 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 23. Bila menyukat voltan pada transistor, didapati voltan pada kaki base, emitter dan collector adalah sama dengan voltan bekalan, ini bermakna transistor tersebut telah berlaku :- a) Litar tergantung (hanging) b) Litar bocor (leakage) c) (short) d) Litar putus (open) 24. Apakah jenis transistor bila diuji kaki base adalah lead merah? a) PNP b) LED c) NPN d) FET 25. Dengan bantuan gambarajah, terangkan secara ringkas binaan salah satu jenis transistor. 26. Dengan bantuan gambarajah, terangkan apakah yang dimaksudkan dengan takat tepu dan takat alihan? 27. Transistor berfungsi sebagai a) pengatur b) penguat c) pembilang d) penapis e) 28. Yang manakah merupakan ciri-ciri isyarat keluaran bagi penguat transistor Kelas B a) keluaran sama fasa dengan isyarat masukan b) keluaran mempunyai ¾ isyarat masukan c) keluaran hanya ½ daripada isyarat masukan d) keluaran ¼ daripada isyarat masukan B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 17

38 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 29. Penguat peringkat akhir dalam satu-satu system penguat dinamakan a) penguat audio b) penguat pertengahan c) penguat video d) penguat kuasa 30. Lukis dan labelkan posisi titik kendalian bagi penguat :- a) Kelas A b) Kelas AB c) Kelas B d) Kelas C 31. Lukis dan labelkan rajah blok bagi system penguat. 33. Lukiskan litar penguat kuasa Tolak Tarik Pelengkap Simentri beserta kendaliannya. 34. Nyatakan 2 kegunaan penguat. a) b) 35. Dapatkan gandaan voltan bagi satu litar penguat mudah sekiranya voltan Masukan yang dibekalkan ialah 0.1V dan voltan keluaran bagi litar tersebut ialah 1.0V dan voltan 36. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenal sebagai f) Pengeluar, tapak dan pemungut g) Pengeluar, gate dan pemungut h) Punca, gate dan pemungut i) Punca, gate dan salir B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 18

39 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 37. SCR akan berfungsi apabila e) Arus gate adalah kosong f) Voltan pecah lampau telah diatasi g) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif h) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 38. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah e) Transistor f) Diod g) UJT h) Diac 39. Lukis dan labelkan simbol bagi :- a. SCR b. UJT c. Fototransistor d. Fotoperintang e. TRIAC 40.. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :- a. UJT b. BJT c. Phototransistor 41. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. 42. ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 19

40 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 43. Merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negatif sahaja. 43. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3, iaitu :- a) b) c) 44. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenali sebagai a) Pengeluar, tapak dan pemungut b) Pengeluar, gate dan pemungut c) Punca, gate dan pemungut d) Punca, gate dan salir 45. SCR akan berfungsi apabila a) Arus gate adalah kosong b) Voltan pecah lampau telah diatasi c) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif d) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 46. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah a) Transistor b) Diod c) UJT d) Diac B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 20

41 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 47. Lukis dan labelkan simbol bagi :- a. SCR b. UJT c. Fototransistor d. Fotoperintang e. TRIAC 48. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :- a) UJT b) BJT c) Phototransistor 49. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. 50. ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan. 51. merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negative sahaja. 52. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3, iaitu :- a) b) c) B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 21

42 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 4. RUJUKAN 1. PRENTICE HALL INTERNATIONAL, INTRODUCTORY ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS, 1997 ROBERT T. PAYNTER. 2. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DAN DASAR PADU (M) SDN BHD, PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 22

43 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 3 B ELECTRONIC PROJECT B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 23

44 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 3 B LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM Produce Electronic Schematic Diagram B LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING Produce Mechanical Drawing B LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE 07.02a Perform Soldering Technique 07.02b Construct Electronic Project B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 24

45 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B ELECTRONIC PROJECT PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM NO. TUGASAN BERKAITAN PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC,MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET,STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS, SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET,STATIONARY ETC, SO THAT THE DRAWING IS PRODUCED ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 25

46 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 4. TAJUK PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 5. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 6. SOALAN 1. Lukiskan simbol komponen-komponen berikut: a) Perintang bolehubah b) Kapasitor c) Transistor PNP d) Fius e) LED f) Diod Varactor g) Get Nand h) Speaker. i) UJT 2. Senaraikan jenis-jenis lukisan yang terdapat dalam bidang Elektronik 3. Jelaskan perbezaan diantara lukisan litar dan lukisan litar tercetak. 4. Nyatakan kegunaan litar skematik 5. Apakah maklumat yang boleh diperolehi dari sesuatu lukisan blok? RUJUKAN : 1. B LE1-IS1- Produce Electronic Schematic Drawing B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 26

47 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B ELECTRONIC PROJECT LE 2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING NO. TUGASAN BERKAITAN PRODUCE MECHANICAL DRAWING OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC,MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET,STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS, SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- PRODUCE MECHANICAL DRAWING USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE DRAWING ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 27

48 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. TAJUK PRODUCE MECHANICAL DRAWING 8. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 9. SOALAN BAHAGIAN 1: 1. Sebutkan ciri-ciri garisan mendimensi di bawah :- (2 Markah) a) Garisan Unjuran / Tambahan. b) Garisan Dimensi. c) Garisan Pandu. 2. Berapakah Nisbah antra A dengan B pada anak panah di bawah. (1 Markah) A B 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Lukisan Ortografik dan berikan contohnya? (5 Markah) 4. Lukisan simbol unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. (4 Markah) 5. Terangkan prinsip unjuran pertama dan unjuran ketiga. (10 Markah) 6. Apakah sifat bulatan apabila di lukis dalam lukisan isometrik? ( 2 Markah) 7. Apakah beza antara lukisan unjuran dengan lukisan isometrik? ( 2 Markah) 8. Berapakah nilai sudut antara paksi dalam lukisan isometrik? ( 1 Markah) 9. Sebutkan 3 jenis paksi yang terdapat dalam lukisan isometrik ( 3 Markah) B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 28

49 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 2: 10. Tandakan untuk yang BETUL dan tandakan X untuk yang SALAH: (24 Markah) 4 LUBANG 15 4 LUBANG Labelkan Jenis-Jenis Garisan Mendimensi pada rajah di bawah. (3 Markah) 12. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul. (6 Markah) Jenis Unjuran Kedudukan Satah Kedudukan Pandangan Simbol Unjuran Sudut Pertama Unjuran Sudut Ketiga B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 29

50 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Lengkapkan pandangan ortografik yang tak lengkap mengikut skala saiz penuh. (8 Markah) 14. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul. (4 Markah) Kedudukan Pandangan Bentuk Isometrik B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 30

51 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 3: 15. Berdasarkan kepada lukisan isometrik di bawah, lukisan unjuran ortografiknya. Dimana arah F adalah Pandangan Hadapan, dilihat dari arah P adalah Pelan manakala dilihat dari arah R adalah Pandangan Sisi. Gunakan ukuran sebenar. Rajah 1, 2 dan 3 dilukis dalam pandangan sudut pertama manakala Rajah 3, 4 dan 5 dilukis dalam pandangan sudut ketiga. (36 Markah) Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 Rajah 6 Nota:- Jawapan Hendaklah Dibuat Menggunakan Ruang Geraf Jawapan Yang Telah disediakan Di bawah. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 31

52 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ruangan Jawapan Soalan 1 Di Bahagian 3 Jawapan 1 Jawapan 2 Jawapan 3 Jawapan 4 Jawapan 5 Jawapan 6 B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 32

53 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 2. Terdapat pandangan yang hilang pada unjuran ortografik pada Rajah 2.1 hingga Rajah 2.12 samada unjuran sudut pertama atau sudut ketiga. Anda dikehendakki Melukiskan pandangan-pandangan yang hilang pada ruangan di sebelah rajah. (24 Markah) Rajah 2.1 Rajah 2.2 Rajah 2.3 Rajah 2.4 Rajah 2.5 Rajah 2.6 Rajah 2.7 Rajah 2.8 Rajah 2.9 Rajah 2.10 B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 33

54 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Rajah 2.11 Rajah 2.12 RUJUKAN: 1. MOHD NOH BIN SARIP & MD. NASIR BIN ABD. MANAN; LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4; ISBN ; DBP 2005; PETALING JAYA; MS 46 & 161 2, MD. NASIR ABD. MANAN (1989), LUKISAN GEOMETRI, PETALING JAYA, IBS, ISBN , MS 57-58, B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 34

55 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B ELECTRONIC PROJECT PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE NO. TUGASAN BERKAITAN 07.02a PERFORM SOLDERING TECHNIQUE 07.02b CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC,MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET,STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS, SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- PERFORM SOLDERING TECHNIQUE BY USING CORRECT SOLDERING TOOLS SO THAT ELECTRONIC PROJECT IS FUNCTIONING ACCORDING TO THE OUTPUT REQUIREMENT AND CIRCUIT DIAGRAM. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 35

56 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. TAJUK PERFORM SOLDERING TECHNIQUE AND CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT 2. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 3. SOALAN 1. Apakah tujuan pengenalan kepada jenis-jenis peralatan serta bahagian-bahagian pada besi Pemateri dan fungsinya. a. panduan untuk amalan penjagaan serta baik pulih besi pemateri b. mengelakkan kehausan mata alat c. menjauhkan kerosakan d. mengelakkan kesilapan pematerian. 2. Apakah fungsi fius a. mengesan kerosakan litar b. memutuskan litar c. mengelakkan kebocoran arus d. meningkatkan arus 3. Daripada gamabarajah dibawah.jenis yang manakah kerap digunakan untuk kerja-kerja memateri peralatan elektronik a. A dan B b. A dan C c. C dan BC d. B dan D 4. Apakah jenis soldering iron yang biasa digunakan dalam kerja plumbing dan welding a. Soft soldering b. Medium soldering c. Hard soldering d. Regular soldering 5. Antara berikut yang manakah tidak digunakan dalam membina litar a. Vero board. b. Strip board. c. Projek board. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 36

57 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI d. Score board BAHAGIAN B : 1. Labelkan nama bahagian bagi gambarajah dibawah b a c e f d a. b c d e. f. BAHAGIAN C : 6. Soldering adalah satu proses menyambung dua keping logam dengan menggunakan bahan memateri daripada logam campuran dan. 7. digunakan untuk membantu memperkemaskan pemasangan komponen dan wayar penyambung dengan cara membengkok dan meluruskan kaki komponen serta wayar penyambung. 8. merupakan bahan pencuci permukaan logam, mengelakkan tindakan pengoksidaan dan memudahkan pematerian serta pengaliran arus. 9. Setiap alat kegunaan yang menggunakan komponen elektronik memerlukan papan untuk menempatkan pendawaian komponennya. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 37

58 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN D : 10. Terangkan definasi bagi Soldering dan Desoldering 11. Namakan 10 peralatan dan bahan yang diperlukan untuk proses soldering dan desoldering Sebutkan langkah keselamatan semasa melakukan proses soldering dan desoldering 13. Lukiskan kedudukan kaki transistor dipandang dari sebelah bawah dan atas (jalur) litar tercetak. 14. Lukiskan litar skema penguat satu peringkat. RUJUKAN : 1. BASIC ELECTRICITY & ELECTRONIC. By Charles A. Schuler, Richard J. Fowler Bab 1, Muka Surat TEKNOLOGI ELEKTRONIK Oleh Md. Nasir Abd. Manan Bab 1, Muka Surat LUKISAN ELEKTRONIK Oleh Md Nasir Abd. Rahman Bab 6, Muka Surat B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 38

59 B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 4 B FAULT FINDING B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 39

60 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 4 B LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM Produce block diagram B LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT DIAGRAM Visual check on defect components B LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE Check for faulty hardware B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 40

61 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 ELEKTRONIK INDUSTRI B FAULT FINDING PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM NO. TUGASAN BERKAITAN PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE, BY USING DRAWING SET, OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 41

62 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. TAJUK PENERANGAN FUNGSI SETIAP BLOK 2. ARAHAN Satu gambarajah blok boleh memberi keterangan serta maklumat kepada sistem kendalian dan operasi sesuatu alat yang dirujuk kepada rajah blok. 3. SOALAN 1. Merujuk kepada litar OVER TEMPERATURE ALARM SYSTEM dibawah, terangkan kefungsian setiap blok/bahagian dalam litar tersebut B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 42

63 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 2. Apakah anda faham tentang blok diagram dan terangkan kegunaanya? 3. Lukiskan bentuk-bentuk gambarajah blok. 4. Terangkan perkara-perkara yang perlu diambil bagi memastikan kekemasan lukisan? 5. Apakah jenis-jenis lukisan? 6. Kenapa semasa melukis kita memerlukan pensel yang bersesuaian? 7. Apakah tujuan kita melabel pada setiap gambarajah blok? RUJUKAN: 1. KEJURUTERAAN ELEKTRONIK, DR AZMY NORDIN, 2001 B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 43

64 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL B05 ELEKTRONIK INDUSTRI B FAULT FINDING PENGALAMAN PEMBELAJARAN LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM NO. TUGASAN BERKAITAN PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE, BY USING DRAWING SET, OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 44

65 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 4. TAJUK PENGENALAN KEPADA ALATAN TANGAN, ALATAN PENGUKURAN DAN PERALATAN PENGUJIAN 5. ARAHAN Alatan tangan, pengukuran dan pengujian adalah merupakan alatan yang penting dalam proses pembaikan alat-alat elektronik. Pelatih-pelatih mesti tahu tentang cara penggunaan, ciri-ciri dan jenis perlatan yang digunakan. Oleh itu kertas tugasan ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelatih berkaitan dengan alatan tangan ini dari segi ciri-ciri serta fungsi-fungsinya. 6. SOALAN Bahagian A 1. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk mengetat dan melonggarkan skru? A. pelayar gabung B. alat pemateri C. penggarit D. pemutar skru 2. Playar pemotong sisi digunakan untuk... A. memegang skru dan dawai diruang yang sempit B. memotong dawai dan memotong punca tamatan C. mengukur panjang bahan D. melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 45

66 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 3. Apakah nama alatan tangan dalam rajah 1? A. kekunci allen B. strip board cutter C. penyepit D. spanar hujung terbuka 4. Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur saiz dawai? A. tolok dawai B. pita pengukur C. angkup verniar D. pemotong dawai 5. Alatan yang digunakan untuk mengukur benda kerja kecil seperti skru dan sebagainya ialah... A. logic probe B. angkup verniar C. penggarit D. playar muncung tirus 6. Antara alat uji yang berikut, manakah yang salah dari segi penggunaannya? A. meter pelbagai: mengukur voltan, arus, rintangan dan keterusan arus B. meter mengaohm: menguji penebat talian C. logic probe: menguji keluaran pada pin IC D. oscilloskop: menguji transistor 7. Semiconductor curve trace digunakan untuk... A. menguji komponen-komponen semiconductor B. menguji komponen-komponen elektronik C. menuji D. menguji kadar alir B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 46

67 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 8. Alat untuk menyedut timah ketika membuka sambungan dipanggil... A. penggarit B. test pen C. sepana hidup D. penyedut timah 9. Transistor tester adalah sejenis alat uji yang digunakan untuk... A. menguji keluaran pada pin IC B. mengukur bacaan voltan dan frekuansi C. menguji transistor D. menguji penebat talian 10. Berikut, yang manakah kegunaan meter pelbagai? i) mengukur voltan ii) menyukat arus iii) menguji rintangan iv) menguji frekuansi A. i dan ii B. i, iii dan iv C. iii dan iv D. i, ii dan iii 11. Rajah 2 menunjukkan sebuah alat uji. Apakah nama alatuji tersebut? A. semiconductor curve tracer B. fault locator C. oscilloscop D. meter pelbagai Rajah 2 B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 47

68 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 12. Pisau adalah alatan untuk... A. meraut lapisan animal dawai kuprum B. mengukur panjang C. menanda dan menggaris D. menyepit benda-benda kecil 13. Antara yang berikut, manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan tangan? i) pemutar skru ii) pelayar gabung iii) penggarit iv) penyepit A. i. ii dan iii B. ii, iii dan iv C. semua di atas D. tiada jawapan 14. Antara yang berikut, manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengukuran? i) Pita pengukur ii) Angkup vernier iii) Tolok dawai iv) Sepana gabung A. I, ii dan iii B. ii, iii dan iv C. iii dan iv D. iv sahaja 15. Antara yang berikut, manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengujian? i) Meter pelbagai ii) Meter mengohm iii) Angkup vernier iv) Oscilloskop A. I dan iii B. ii dan iv C. i, ii dan iv B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 48

69 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL D. tiada jawapan 16. Sepana terdiri dalam banyak jenis antaranya ialah... i) sepana hujung terbuka ii) sepana gabung iii) sepana hidup iv) sepana paip A. i. ii dan iii B. ii, iii dan iv C. iii dan iv D. semua di atas 17. Rajah 3 Antara yang berikut, manakah kerja-kerja yang dapat dilakukan oleh alatan tangan di atas? i) mengukur arus ii) Menyah pateri iii) Menguji ware hidup pada litar iv) Melucut penebat pada dawai A. I, ii dan iii B. ii, iii dan iv C. iii dan iv D. iv sahaja 18. Untuk kita melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon alatan yang palig sesuai ialah... A. kekunci allen B. set alat kepersisan C. test pen D. strip board cutter B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 49

70 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 19. Peralatan tangan seperti... adalah alatan yang paling sesuai untuk kita memotong wire dan membuka penebat pada wire mengikut saiz wire yang tertulis pada badannya. A. crimping tool B. penggarit C. sepana paip D. oscilloskop 20. Rajah 4 Antara yang berikut, penyataan manakah yang benar mengenai peralatan di atas? A. Sepana jenis ini boleh dilaraskan mengikut saiz nut dengan memutarkan skru pelaras yang terdapat padanya. B. Sepana ini adalah gabungan sepana hujung terbuka dengan spana gelang C. Merupakan sepana hujung terbuka. D. Sepana ini sesuai untuk kerja-kerja perpaipan. B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 50

71 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL Bahagian B 1. Senaraikan lima jenis alatan tangan yang anda ketahui serta kegunaannya? (10 markah) 2. Sebutkan tiga alat pengukuran berserta dengan kegunaannya? (6 markah) 3. Senaraikan lima alatan pengujian yang anda ketahui dengan kegunaannya? (10 markah) 4. Sepana terbahagi kepada empat jenis. Sebutkan keempat-empat jenis sepana tersebut serta dengan fungsinya? (10 markah) 5. Lukiskan gambarajah angkuup vernier serta namakan bahagian-bahagiannya? (4 markah) 4. RUJUKAN Peralatan Pengukuran Penerbit: Md.Nasir Abd.Manan,1994 B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 51

72 B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN B05 ELEKTRONIK INDUSTRI B FAULT FINDING LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT NO. TUGASAN BERKAITAN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE, BY USING DRAWING SET, OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :- PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 52

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004 September/Oktober 2003 EEE 348E - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa: 3jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

EEE 428 SISTEM KOMPUTER

EEE 428 SISTEM KOMPUTER UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 428 SISTEM KOMPUTER Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD, FOURTH, EIGHTH TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2193 MULTIMEDIA AUTHORING I DMTW-E-F-2/12, DMTW-E-F-1/12,

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 30 MARKS BAHAGIAN B : 30 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions. SECTION B : 70 MARKS BAHAGIAN B :70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA(2) soalan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU)

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam) Please ensure that

More information

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003.

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003 FebruarVMac 2003 JEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions. SECTION A :50 MARKS BAHAGIAN A :50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan struktur. Jawab SEMUA

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] Duration :

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] Duration :

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa : 3 Jam Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

More information

-2- c) Bincangkan mengapa pemprosesan wafer perlu dijalankan di dalam persekitaran bilik bersih. [30 markah]

-2- c) Bincangkan mengapa pemprosesan wafer perlu dijalankan di dalam persekitaran bilik bersih. [30 markah] -2- Soalan 1 a) Senaraikan lima (5) bahan yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam bilik bersih. Senaraikan dan bincangkan spesifikasi asas bagi suatu bilik bersih b) Huraikan dengan terperinci langkah-langkah

More information

SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN

SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN PENDAWAIAN RANGKAIAN memperkenalkan tentang ciriciri kabel, keperluan piawaian dalam pendawaian rangkaian dan peralatan serta kaitannya dengan aspek lain untuk membangunkan

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication and Computer Networks [Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication and Computer Networks [Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CCS522 Advanced Data Communication and Computer Networks [Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

Persekitaran Pengaturcaraan Arduino

Persekitaran Pengaturcaraan Arduino Persekitaran Pengaturcaraan Arduino 1 2.4.5 Membuat kepada 2.4-6 Membina litar eletronik kawalan berfungsi Mikropengawal seperti Arduino ataupun Maker Uno dapat mengawal litar elektrik yang bersambung

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] Duration

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia] Duration : 2 hours

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

More information

DCG3083 : PHOTOGRAMMETRY

DCG3083 : PHOTOGRAMMETRY SECTION A : 50 MARKS BAHAGIAN A : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer all questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan struktur. Jawab semua

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

Analysis SPM of year 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (Section B & C)

Analysis SPM of year 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (Section B & C) Analysis SPM of year 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (Section B & C) Analysis SPM of year 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013 (Section B) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26. ICT & Society

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret]

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT324 Computer Graphics & Visual Computing [Grafik Komputer & Perkomputeran Visual]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT324 Computer Graphics & Visual Computing [Grafik Komputer & Perkomputeran Visual] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CMT324 Computer Graphics & Visual Computing [Grafik Komputer & Perkomputeran Visual] Duration

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

IV ABSTRACT In this project, the suitability of 802.11 b networks to carry real time voice traffic communication will be assessed using the Internet Protocol, where in the network the voice session have

More information

CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN KEPADA

More information

EEM 312 ROBOTIK & PENGLIHATAN MESIN

EEM 312 ROBOTIK & PENGLIHATAN MESIN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2009/2010 April 2010 EEM 312 ROBOTIK & PENGLIHATAN MESIN Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TWO (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid] Duration : 2 hours [Masa :

More information

Lab 4 : Sorting Techniques

Lab 4 : Sorting Techniques Lab 4 : Sorting Techniques Objectives Write source codes for the implementation of simple sort algorithms : Bubble Sort, Insertion Sort and Selection Sort. [Tulis aturcara dengan melaksanakan isihan mudah

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST231/CSM331 Data Communications & Networks [Komunikasi Data & Rangkaian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST231/CSM331 Data Communications & Networks [Komunikasi Data & Rangkaian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CST231/CSM331 Data Communications & Networks [Komunikasi Data & Rangkaian] Duration : 2 hours

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST334 Network Monitoring & Security [Pengawasan & Keselamatan Rangkaian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST334 Network Monitoring & Security [Pengawasan & Keselamatan Rangkaian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST334 Network Monitoring & Security [Pengawasan & Keselamatan Rangkaian] Duration : 2 hours [Masa

More information

LAB 5: WORKING WITH DATA

LAB 5: WORKING WITH DATA LAB : WORKING WITH DATA OBJECTIVES FOR STUDENTS. Identify the difference between integer and floating-point numbers. [Mengenal pasti perbezaan di antara nombor integer dan titik terapung.]. Write arithmetic

More information

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR SECOND SEMESTER EXAMINATION, 2010/ 2011 SESSION PSD 2143 INTRODUCTION TO PROGRAMMING II NOR QUSIAH ABDUL RAZAK / ZAKRI MD SALLEH / AZNANI DAUD INSTRUCTION

More information

CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma]

CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab SEMUA

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP A project report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

EEE 355 ROBOTIC & AUTOMATION [Robotik & Pengautomatan]

EEE 355 ROBOTIC & AUTOMATION [Robotik & Pengautomatan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2013/2014 Academic Session June 2014 EEE 355 ROBOTIC & AUTOMATION [Robotik & Pengautomatan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam Please check that this

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 94300 KOTA SAMARAHAN SARAWAK FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT (Faculty of Computer Science & Information Technology) Diploma in Multimedia Technology EIGHT & TEN

More information

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis:

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis: Pengaturcaraan web ASP.NET Sinopsis: Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membina laman web dengan menggunakan teknologi ASP.NET. Teknologi ASP.NET merupakan rangka kerja pengaturcaraan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE:

More information

AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR MULTI HOP WIRELESS FIDELITY WIRELESS SENSOR NETWORK

AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR MULTI HOP WIRELESS FIDELITY WIRELESS SENSOR NETWORK AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR MULTI HOP WIRELESS FIDELITY WIRELESS SENSOR NETWORK MOHD HUSAINI BIN MOHD FAUZI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

More information

CPT211/CPM313 Programming Language Concepts & Paradigms [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

CPT211/CPM313 Programming Language Concepts & Paradigms [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT211/CPM313 Programming Language Concepts & Paradigms [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

FUZZY NEURAL NETWORKS WITH GENETIC ALGORITHM-BASED LEARNING METHOD M. REZA MASHINCHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FUZZY NEURAL NETWORKS WITH GENETIC ALGORITHM-BASED LEARNING METHOD M. REZA MASHINCHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FUZZY NEURAL NETWORKS WITH GENETIC ALGORITHM-BASED LEARNING METHOD M. REZA MASHINCHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FUZZY NEURAL NETWORKS WITH GENETIC ALGORITHM-BASED LEARNING METHOD M. REZA MASHINCHI A

More information

PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH. Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar

PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH. Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Nur Husna Sukri, 2 Suriati

More information

2.2 Ukuran Data. Kedalaman bit. Perkaitan Saiz Fail Imej dengan Format Fail Empat contoh fail imej : Jenis Fail

2.2 Ukuran Data. Kedalaman bit. Perkaitan Saiz Fail Imej dengan Format Fail Empat contoh fail imej : Jenis Fail Bab 2 Perwakilan Modul PdP Melalui "Key Point" 2.2 Imej digital ialah gambar yang dirakam dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit (0 dan 1). Audio digital ialah isyarat bunyi yang telah ditukar kepada

More information

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI This report is submitted in partial

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Kertas 1 Ogos 2015 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

MSS 317 Coding Theory [Teori Pengekodan]

MSS 317 Coding Theory [Teori Pengekodan] ` UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 01/01 Academic Session January 01 MSS 17 Coding Theory [Teori Pengekodan] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this examination paper consists

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS UTHM/ORICC/R&D/029/2016-Pind.1 LAMPIRAN 2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS 1) Bayaran imbuhan penerbitan ini dimurnikan dengan mengambil kira SALAH

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 355 ROBOT DAN PENGAUTOMATAN

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 355 ROBOT DAN PENGAUTOMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2011/2012 Jun 2012 EEE 355 ROBOT DAN PENGAUTOMATAN Masa : 3 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA BELAS muka

More information

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST234 Network Programming [Pengaturcaraan Rangkaian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST234 Network Programming [Pengaturcaraan Rangkaian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CST234 Network Programming [Pengaturcaraan Rangkaian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE:

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM CHEONG WEI WEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information