JAWATANKUASA IT DAN ELEKTRONIK (JITE) Universiti Teknologi MARA Shah Alam

Size: px
Start display at page:

Download "JAWATANKUASA IT DAN ELEKTRONIK (JITE) Universiti Teknologi MARA Shah Alam"

Transcription

1 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER DESKTOP SECARA SEWAAN KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DAN KAMPUS KAMPUS UiTM (TERMASUK SABAH DAN SARAWAK) SYARAT SYARAT KHAS TENDER SIRI 7 1

2 1 PENGENALAN (UiTM) bercadang untuk menyewa komputer desktop di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak.selama 48 bulan untuk 20,000 unit Komputer desktop ini akan digunakan untuk menjalankan aplikasi multimedia dan aplikasi lain bagi tujuan akademik dan pengurusan Spesifikasi item terperinci disediakan di bahagian akhir dokumen tender ini. Walau bagaimanapun, perlu diberi perhatian bahawa komputer desktop ini adalah untuk kerja yang premium dan pembida harus menawarkan produk yang mematuhi semua keperluan yang dinyatakan dalam halaman ini dan halaman lain yang berkaitan. Komputer desktop mestilah mempunyai pendekatan reka bentuk yang holistik, proses kawalan mutu komponen utama sebelum dan selepas pemasangan. Sebarang komponen pihak ketiga atau OEM mesti dinyatakan dengan jelas dalam bentuk yang mewakili spesifikasi teknikal terperinci dalam dokumen tender ini Pembida boleh mencadangkan komputer desktop model perniagaan sama ada Intel atau AMD berdasarkan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen spesifikasi teknikal dan Ringkasan Harga Penghantaran dan pembayaran untuk komputer desktop ini akan dibuat secara berperingkat mengikut jadual yang disediakan oleh Jabatan Infostruktur, UiTM. komputer desktop mestilah dihantar dan dipasang di kampus induk UiTM Shah Alam dan UiTM cawangan yang lain Pembida yang berjaya mesti menyediakan komputer desktop ini mengikut konsep penggantian teknologi sepanjang tempoh kontrak Pembida adalah dinasihatkan untuk berkomunikasi dengan Pejabat Infostruktur sekiranya perlu mendapatkan maklumat lebih jelas mengenai spesifikasi atau untuk lebih memahami persekitaran dan keperluan UiTM sebelum mengemukakan sebarang cadangan. Butiran pegawai pentadbiran yang bertanggungjawab terhadap projek ini adalah: Shariza Mohd Said Pegawai Teknologi Maklumat Kanan Pejabat Infostruktur Telephone : Siti Sarah Binti Mohamad Khalil Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pejabat Infostruktur Telephone : Pembida boleh dipanggil pada bila bila masa untuk membekalkan sebuah komputer desktop bagi tujuan proof of concept (POC) dan penandaarasan selaras dengan cadangan yang kemukakan Pembida diminta untuk memberikan penerangan yang jelas dalam cadangan yang dikemukakan dan memasukkan dokumentasi / gambarajah penting yang berkaitan. Ini termasuk pecahan semua komponen, kerja yang dilaksanakan, kos penyelenggaraan yang dijangka dan lain lain kos yang berkaitan. 2

3 1.9. Pembida mesti memberi surat pengesahan sebagai AUTHORISED RESELLER(S) dan AUTHORISED SERVICE PARTNER. Surat berkenaan mesti dilampirkan bersama perolehan Dokumen Tawaran Harga dan BUKANNYA dalam Dokumen Tawaran Teknikal Perlu diberi perhatian bahawa dokumentasi yang disediakan adalah reflek keperluan yang ditawarkan dan pembida boleh mencadangkan keperluan penyelesaian nilai tambah. Penyelesaian nilai tambah ini boleh dikemukakan sebagai pilihan dan ianya akan dinilai oleh Jawatankuasa Teknikal Semua perkakasan dan perisian, termasuk sistem pengoperasian mesti mematuhi dokumen Y2K British Standards Institute, DISC PD2000 1, atau diperakui oleh NSTL atau organisasi yang setaraf Ambil maklum bahawa UiTM melanggan Microsoft Campus 3 Subscription Enrolment for Microsoft Product di bawah program M.U.S.E (Managing University Software as an Enterprise), Kementerian Pengajian Tinggi. 2. TEKNOLOGI TERKINI 2.1. Melalui pendekatan ini pembida yang berjaya mesti memastikan sebarang perkembangan atau perubahan teknologi seterusnya dimasukkan ke dalam produk yang akan dihantar selama tempoh kontrak, tertakluk kepada harga komputer yang tidak berubah Contohnya,pembida yang berjaya dapat menawarkan processor yang di naik taraf beberapa bulan selepas tempoh kontrak telah bermula (contoh Untuk Intel Core i5 3.5 GHz, berbanding 3.2 GHz). Satu lagi contoh adalah di mana konfigurasi yang dipertingkatkan dengan meningkatkan saiz memori (contohnya dari 8 GB RAM hingga 9 GB RAM). Sebagai alternatif, cakera keras saiz yang lebih besar boleh ditawarkan Adalah dititikberatkan bahawa harga sewaan per unit komputer desktop akan kekal tidak berubah walaupun terdapat penaik tarafan mengikut tren pasaran dan perkembangan teknologi Keputusan untuk menaik taraf peralatan hanya boleh dibuat selepas perbincangan antara vendor dan wakil yang berjaya dipilih oleh Jawatankuasa Pembangunan Projek IT (JPPIT) dan Pejabat Infostruktur, UiTM (jawatankuasa teknikal yang bertanggungjawab untuk menyediakan spesifikasi dan penilaian teknikal). 3. KEPERLUAN SOKONGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN 3.1. Penyelenggaraan diperlukan semasa tempoh sewaan. Pembida mestilah memberikan butiran alamat pusat perkhidmatan pada Borang Lokasi Pusat Servis pada Dokumen Tawaran Harga untuk kerja kerja penyelenggaraan komputer desktop semasa tempoh sewaan. Pembida perlu memastikan Pusat Servis ini mesti berada di setiap negeri seluruh Malaysia Sekiranya lokasi Pusat Servis tidak terletak di setiap negeri, pembida harus memastikan Pusat Servis perlu berada dalam lingkungan 100 km dari kampus UiTM yang terlibat Sekiranya perlu, pembida boleh bekerjasama dengan pemilik produk (principle) untuk perkhidmatan Joint Maintenance Support atau sebagai Authorize Service Centre. Bagi kerjasama tersebut, pemilik produk (principle) MESTI memberikan kepada UiTM satu dokumen yang mengesahkan terdapatnya perkhidmatan yang ditawarkan atau persetujuan di antara pemilik produk (principle) dan pembida terpilih. Maklumat mengenai perkara 3

4 tersebut mesti dinyatakan dalam perolehan "Dokumen Tawaran Harga" dan BUKAN "Dokumen Tawaran Teknikal" Perlu diingatkan bahawa UiTM berhak untuk menyewa kurang daripada jumlah kuantiti bergantung kepada ketersediaan dana. 4. PENYELESAIAN ALTERNATIF Maklumat yang diberikan dalam dokumen ini merupakan cadangan oleh Jawatankuasa Teknikal yang bertanggungjawab ke atas projek ini. Walau bagaimanapun, pembida boleh memberikan penyelesaian alternatif yang mematuhi atau melebihi spesifikasi fungsian dan teknikal. Cadangan alternatif mestilah secara terperinci dan mempunyai maklumat yang mencukupi mengenai teknologi yang digunakan, sistem pengendalian, kos penyelenggaraan dan lain lain. 5. KRITERIAN PENILAIAN Cadangan tender akan dinilai menggunakan kriteria berikut: 5.1. Kesesuaian dengan spesifikasi dan keperluan Pejabat Bendahari 5.2. Kesesuaian teknikal spesifikasi dan fungsi spesifikasi (penyelesaian alternatif yang ditawarkan oleh pembida akan dipertimbangkan). termasuk semua dokumen sokongan seperti brosur, pamplet dan risalah Kedudukan ujian penanda aras (produk yang terpilih akan dijadikan sebagai tanda aras standard dengan mengunakan perisian penanda aras standart terhadap skor minima yang ditentukan oleh Jawatankuasa Pembangunan Projek IT JPPIT) 5.4. Reka bentuk parameter 5.5. Kos produk 5.6. Pengalaman penawar dalam melaksanakan sistem atau projek yang sama Jaminan dan sokongan perkhidmatan yang ditawarkan dalam cadangan tender 5.8. Mana mana kriteria lain yang dianggap penting oleh Pejabat Bendahari atau Jawatankuasa Pembangunan Projek IT (JPPIT) 6. SKOP KONTRAK 6.1. Pembekal dikehendaki mengambil maklum dan memahami keseluruhan skop kontrak seperti berikut : Membekal komputer desktop secara sewaan kepada UiTM dan kampus kampus UiTM di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak pada sepanjang tempoh kontrak Menghantar, memasang, mengujilari dan mentauliah komputer desktop ke semua lokasi pembekalan yang diarahkan oleh UiTM seperti yang dinyatakan pada Perkara Menyediakan pangkalan data yang boleh diakses oleh pihak UiTM bagi semua rekod inventori komputer desktop yang dibekalkan kepada UiTM pada sepanjang tempoh kontrak Memastikan komputer desktop yang dibekalkan sentiasa berada pada tahap keboleh operasian (operability) yang memuaskan dan mencapai tahap prestasi optimum berdasarkan kepada spesifikasi teknikal yang telah ditetapkan/yang terkini oleh UiTM pada sepanjang tempoh sewaan Menggunakan perkhidmatan meja bantuan (helpdesk) yang disediakan oleh UiTM dalam memberi khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada pengguna di UiTM pada sepanjang tempoh kontrak Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan pembaikan (corrective maintenance) bagi komputer desktop yang dibekalkan pada sepanjang tempoh sewaan mengikut Service Level yang ditetapkan Membuat pertukaran lokasi komputer desktop yang telah dibekalkan jika ada keperluan pertukaran lokasi pengguna. 4

5 Membuat sesi perkembangan teknologi terkini sebanyak empat (4) kali iaitu sekali bagi setiap dua tahun, kepada staf teknikal IT UiTM. 7. TEMPOH KONTRAK 7.1. Tempoh kontrak adalah selama lapan (8) tahun Tarikh mula dan tamat kontrak akan ditetapkan oleh UiTM. 8. TEMPOH SEWAAN 8.1. Tempoh sewaan bagi komputer desktop yang dibekalkan adalah selama empat puluh lapan (48) bulan Pembekal dikehendaki mengemukakan tempoh bernafas (grace period) sekurang kurangnya tiga puluh hari (30) hari selepas tempoh sewaan tamat bagi membolehkan operasi perkomputeran di UiTM tidak terganggu UiTM tidak akan membayar sebarang kos sewaan kepada pembekal pada sepanjang tempoh bernafas (grace period) berkenaan Tempoh sewaan bagi setiap pesanan jabatan bermula apabila semua komputer desktop telah siap dibekal, dihantar, dipasang, diujilari dan ditauliah kepada pengguna UiTM seperti yang dinyatakan pada Perkara 12 serta berpandukan kepada tatacara yang ditetapkan oleh UiTM Tarikh mula dan tamat bagi tempoh sewaan adalah berbeza bagi setiap pesanan jabatan yang berasingan Pembekal dikehendaki memberi notis sekurang kurangnya 3 bulan sebelum tempoh sewaan tamat seperti berikut: Notis Pertama : 3 Bulan sebelum tempoh sewaan tamat Notis Kedua : 2 Bulan sebelum tempoh sewaan tamat Notis Ketiga : 1 Bulan sebelum tempoh sewaan tamat 8.7. Sekiranya tiada notis yang dikemukakan oleh pembekal sehingga tempoh sewaan tamat, UiTM berhak untuk menggunakan komputer desktop tanpa membayar sebarang kos sewaan untuk tempoh 3 bulan terakhir setelah tempoh sewaan tamat Pembekal dikehendaki memenuhi semua arahan dan syarat yang telah ditetapkan oleh UiTM pada sepanjang tempoh sewaan. 9. JAMINAN PENGGUNAAN 9.1. Pembekal bertanggungjawab memastikan komputer desktop yang dibekalkan sentiasa berada pada tahap keboleh operasian (operability) yang memuaskan dan mencapai tahap prestasi optimum berdasarkan kepada spesifikasi teknikal yang telah ditetapkan oleh UiTM pada sepanjang tempoh sewaan UiTM mentafsirkan tahap keboleh operasian (operability) komputer desktop yang dibekalkan adalah seperti berikut : Komputer berkenaan hendaklah boleh beroperasi pada tahap yang memuaskan Memenuhi semua spesifikasi seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen spesifikasi teknikal Pengguna UiTM boleh mencapai aplikasi intranet dan internet sekiranya mempunyai sambungan kepada sistem rangkaian UiTM Memenuhi semua aspek keselamatan pengguna 9.3. Sebarang kos melibatkan penyelenggaraan pembaikan (corrective maintenance) dan penyediaan gantian bagi komputer desktop yang dibekalkan pada sepanjang tempoh sewaan adalah merupakan tanggungjawab pembekal seperti yang dinyatakan pada Perkara

6 9.4. Pembekal bertanggungjawab memastikan komputer desktop yang dibekalkan diinsuranskan dengan syarikat insurans yang berdaftar berdasarkan kepada skop perlindungan seperti yang dinyatakan pada Perkara Sebarang kos insurans komputer desktop yang dibekalkan adalah merupakan tanggungjawab pembekal seperti yang dinyatakan pada Perkara Peralatan komputer desktop yang disewa di dalam kontrak ini mestilah bebas daripada tuntutan oleh pihak ketiga. 10. LOKASI PEMBEKALAN Kontrak ini meliputi pembekalan komputer desktop kepada semua lokasi di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak seperti yang diarahkan oleh UiTM Sebarang kos pembekalan komputer desktop yang dibekalkan ke sebarang lokasi pembekalan yang berkenaan adalah merupakan tanggungjawab pembekal seperti yang dinyatakan pada Perkara KUANTITI PEMBEKALAN Kuantiti pembekalan bagi komputer desktop yang dinyatakan dalam kontrak ini adalah mengikut keperluan UiTM sahaja UiTM tidak menjamin walau dalam apa cara sekalipun bahawa kuantiti pembekalan yang dinyatakan dalam kontrak ini akan dipesan kesemuanya, tetapi pembekal dikehendaki membekalkan semua komputer desktop yang dipesan oleh UiTM melalui kontrak ini Pembekal dikehendaki membekalkan komputer desktop yang dipesan oleh UiTM melalui kontrak ini dalam apa jua kuantiti yang dipesan tetapi tidak melebihi daripada jumlah keseluruhan yang dipersetujui. 12. HARGA SEWAAN Harga sewaan setiap komputer desktop yang dibekalkan di bawah kontrak ini adalah harga bersih termasuk : Kos sewaan komputer desktop yang dibekalkan pada sepanjang tempoh sewaan Kos penghantaran komputer desktop ke semua lokasi pembekalan yang diarahkan oleh UiTM seperti yang dinyatakan pada Perkara Kos pemasangan, pengujilarian dan pentauliahan bagi komputer desktop yang dibekalkan di lokasi pembekalan Kos penyelenggaraan pembaikan (corrective maintenance) apabila berlaku sebarang kerosakan pada komputer desktop yang dibekalkan pada sepanjang tempoh sewaan Kos penggantian seperti yang dinyatakan pada Perkara Kos insurans komputer desktop yang dibekalkan pada sepanjang tempoh sewaan Kos perpindahan komputer sepanjang tempoh sewaan jika ada keperluan perpindahan lokasi terhadap komputer yang telah dihantar Lain lain kos yang diperlukan, sekiranya ada UiTM tidak akan membayar sebarang kos tambahan kepada pembekal selain daripada harga sewaan yang dinyatakan. 13. HAK MILIK PERALATAN ICT Semua komputer desktop yang dibekalkan adalah merupakan hak milik pembekal pada sepanjang tempoh sewaan. 6

7 14. PESANAN JABATAN Semua pesanan jabatan kepada pembekal hanya boleh dibuat secara bertulis oleh Pejabat Bendahari UiTM dengan menggunakan borang pesanan rasmi UiTM yang lengkap Kuantiti pesanan adalah tertakluk kepada setiap pesanan berdasarkan kepada keperluan semasa UiTM tertakluk kepada prosedur semasa yang berkuatkuasa seperti yang dinyatakan pada Perkara Bagi tujuan penyelarasan dan memudahkan pentadbiran kontrak ini, UiTM boleh mengadakan sesuatu tarikh atau tempoh tertentu bagi membuat pesanan, contohnya pada setiap suku tahun atau setiap setengah tahun. Tarikh atau tempoh berkenaan hendaklah dipersetujui oleh pembekal Penghantaran borang pesanan tersebut boleh dilakukan melalui : a. Pesanan bercetak secara serahan tangan, atau b. Pesanan bercetak secara surat berdaftar, pos laju atau perkhidmatan courier, atau c. Lain lain kaedah pesanan yang dipersetujui di dalam kontrak ini Tarikh akhir untuk mengeluarkan pesanan jabatan adalah tiga puluh (30) hari sebelum akhir tahun ke empat (4) kontrak ini. 15. TEMPOH SERAHAN Tempoh serahan adalah seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender UiTM berhak mengubah tempoh serahan kepada sesuatu tempoh lain tertakluk kepada syarat syarat berikut : Perubahan dibuat dengan persetujuan bertulis antara UiTM dan pembekal Perubahan dimaklumkan kepada pembekal dengan notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari selepas Pesanan Jabatan dibuat Perubahan dilaksanakan oleh pembekal tanpa sebarang tambahan kos Sekiranya UiTM telah mematuhi Perkara 11.1 dan 11.2 tetapi pembekal gagal membuat penyerahan komputer desktop dalam tempoh masa yang ditetapkan, UiTM berhak membatalkan pesanan jabatan berkenaan dan pembekal akan dikenakan denda seperti yang ditetapkan dalam kontrak UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang pembayaran sekiranya pembekal gagal memenuhi mana mana arahan atau syarat yang telah ditetapkan oleh UiTM. 16. PENGHANTARAN, PENERIMAAN, PEMASANGAN DAN PENTAULIAHAN Pembekal dikehendaki menghantar komputer desktop berdasarkan kepada pesanan jabatan yang dikeluarkan oleh UiTM ke mana mana lokasi pembekalan seperti yang dinyatakan pada Perkara Sebarang kos penghantaran komputer desktop yang dibekalkan adalah merupakan tanggungjawab pembekal seperti yang dinyatakan pada Perkara UiTM akan melantik pegawai penyelaras bagi urusan penerimaan komputer desktop berdasarkan kepada pesanan jabatan yang dikeluarkan. Pegawai penyelaras yang dilantik adalah bertanggungjawab bagi menerima, memeriksa, memperaku dan mengesahkan penerimaan komputer desktop yang dihantar. Maklumat berkenaan pegawai penyelaras yang dilantik akan dikemukakan kepada pembekal Pembekal bertanggungjawab untuk menghubungi pegawai penyelaras yang dilantik oleh UiTM bagi urusan penghantaran dan penerimaan Penghantaran komputer desktop hendaklah dilakukan pada waktu pejabat UiTM sahaja. UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang penghantaran yang tidak menepati masa seperti yang telah ditetapkan oleh UiTM Pembekal dikehendaki mengemukakan maklumat lengkap berkenaan penghantaran komputer desktop berkenaan tarikh dan masa penghantaran, syarikat pengangkutan yang 7

8 digunakan, wakil yang boleh dihubungi serta lain lain maklumat yang berkaitan kepada pegawai penyelaras yang dilantik oleh UiTM Pembekal dikehendaki mengemukakan dokumen dokumen yang lengkap semasa membuat penghantaran. Sekiranya terdapat format tertentu yang ditetapkan oleh UiTM, pembekal dikehendaki mengemukakan dokumen dokumen yang berkaitan mengikut format berkenaan Pembekal bertanggungjawab membungkus komputer desktop mengikut piawaian pembungkusan dan dipastikan selamat untuk tujuan penghantaran Pegawai penyelaras UiTM bertanggungjawab untuk memeriksa komputer desktop yang diterima adalah sama bilangan kuantiti dan spesifikasi teknikal seperti yang dinyatakan pada pesanan jabatan Sekiranya didapati komputer desktop yang dihantar tidak menepati kuantiti dan spesifikasi teknikal seperti yang dinyatakan pada pesanan jabatan, pembekal dikehendaki membuat gantian dalam tempoh satu (1) hari tanpa sebarang tambahan kos UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang komputer desktop yang dihantar sekiranya ia didapati tidak menepati kuantiti dan spesifikasi teknikal seperti yang dinyatakan pada pesanan jabatan Pegawai penyelaras UiTM bertanggungjawab untuk memeriksa komputer desktop yang diterima adalah sempurna dan tidak rosak akibat daripada pembungkusan yang tidak sempurna atau kecuaian pembekal semasa mengendalikan urusan penghantaran. Semua komputer yang dibekalkan perlu melaksanakan ujian penerimaan pengguna (UAT) bagi memastikan komputer yang dibekalkan adalah sempurna, baik dan boleh digunakan Sekiranya didapati komputer desktop yang dihantar tidak sempurna atau rosak akibat daripada pembungkusan yang tidak sempurna atau kecuaian pembekal semasa mengendalikan urusan penghantaran, pembekal dikehendaki membuat gantian dalam tempoh satu (1) hari tanpa sebarang tambahan kos UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang komputer desktop yang dihantar sekiranya ia didapati tidak sempurna atau rosak akibat daripada pembungkusan yang tidak sempurna atau kecuaian pembekal semasa mengendalikan urusan penghantaran Pembekal bertanggungjawab untuk memasang dan mengujilari komputer desktop yang dibekalkan di lokasi pembekalan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik Pegawai penyelaras UiTM bertanggungjawab untuk memeriksa dan mentauliahkan komputer desktop yang dibekalkan Sekiranya didapati komputer desktop yang dibekalkan tidak berfungsi dengan baik, pembekal dikehendaki membuat gantian dalam tempoh satu (1) hari tanpa sebarang tambahan kos UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang komputer desktop yang dipasang sekiranya ia didapati tidak berfungsi dengan baik Sekiranya pembekal lewat atau gagal memenuhi sebarang pesanan atas sebab tertentu, UiTM berhak untuk membuat perolehan daripada pembekal lain dengan spesifikasi yang sama atau lebih baik, pada harga dan terma terma yang sama Sekiranya pengeluar lewat atau gagal memenuhi sebarang pesanan atas sebab tertentu, UiTM berhak untuk membuat perolehan daripada pengeluar lain dengan spesifikasi yang sama atau lebih baik, pada harga dan terma terma yang sama. 17. PEMULANGAN Pembekal dikehendaki mengemukakan dokumen dokumen yang lengkap semasa membuat pengambilan komputer desktop. Sekiranya terdapat format tertentu yang ditetapkan oleh UiTM, pembekal dikehendaki mengemukakan dokumen dokumen yang berkaitan mengikut format berkenaan. 8

9 17.2. Pembekal perlu mengemaskini inventori komputer desktop tiga (3 )bulan sebelum tamat tempoh sewaan Kegagalan pembekal mengambil semula komputer desktop selepas 30 hari tempoh penangguhan (End Grace Period) akan dekenakan penalti yang akan oleh pihak UiTM. 18. PEMBAYARAN Harga sewaan setiap komputer desktop yang dibekalkan akan dibayar secara bulanan mengikut pesanan jabatan yang dikeluarkan sehingga tempoh sewaan tamat seperti yang dinyatakan pada Perkara Sebarang permohonan perubahan kepada kaedah pembayaran hanya boleh dibuat secara bertulis oleh pembekal dan hanya dengan persetujuan oleh UITM UiTM berhak mengenakan caj penalti mengikut jumlah yang telah ditetapkan atas kegagalan pembekal dalam melaksanakan kontrak ini UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang pembayaran tanpa kos sekiranya pembekal gagal memenuhi mana mana arahan atau syarat yang telah ditetapkan oleh UiTM. 19. PERKHIDMATAN MEJA BANTUAN (HELPDESK) Pembekal bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan meja bantuan (helpdesk) yang mampu memberi khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada pengguna di UiTM pada sepanjang tempoh kontrak Pembekal bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal dengan bilangan kakitangan yang mencukupi agar sentiasa boleh dihubungi dan beroperasi pada waktu pejabat UiTM bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang pada setiap hari bekerja UiTM Perkhidmatan sokongan teknikal dikehendaki menggunakan service management application system atau mana mana sistem aplikasi yang ditetapkan oleh UiTM, yang dikendalikan oleh UiTM bagi melaksanakan tanggungjawab berikut: a. Mengesahkan tiket aduan. b. Memberi khidmat nasihat dan bantuan teknikal. c. Menghubungi wakil wakil servis dilantik untuk membaiki kerosakan secara on site sekiranya aduan tidak dapat diselesaikan. d. Memastikan perkhidmatan diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan seperti mana yang dinyatakan pada 15.2 dan UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang pembayaran sekiranya pembekal gagal memenuhi mana mana arahan atau syarat yang telah ditetapkan oleh UiTM. 20. PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN Pembekal bertanggungjawab memastikan komputer desktop yang dibekalkan sentiasa berada pada tahap keboleh operasian (operability) yang memuaskan dan mencapai tahap prestasi optimum berdasarkan kepada spesifikasi teknikal yang telah ditetapkan oleh UiTM pada sepanjang tempoh sewaan Pembekal bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan pembaikan (corrective maintenance) bagi komputer desktop yang dibekalkan pada sepanjang tempoh sewaan. Pembekal dikehendaki : Melaksanakan penyelenggaraan berdasarkan kepada aduan yang direkodkan melalui service management application system seperti yang dinyatakan pada Perkara 14.1, 14.2 dan Memberi maklum balas/berhubung dengan pengguna terhadap aduan yang dibuat dalam tempoh 1 jam setelah aduan direkodkan. 9

10 Memberi bantuan on site kepada aduan pengguna UiTM dalam tempoh masa empat (4) jam dari masa setiap aduan direkodkan melalui service management application system Sekiranya aduan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa 24 jam dari masa aduan direkodkan, pembekal bertanggungjawab menyediakan komputer desktop gantian dengan spesifikasi teknikal yang setaraf atau lebih, tanpa sebarang tambahan kos UiTM berhak mengenakan caj penalti mengikut jumlah yang telah ditetapkan sekiranya pembekal gagal mematuhi masa yang ditetapkan dan menyediakan komputer desktop gantian dalam tempoh masa berkenaan, tertakluk kepada prosedur semasa yang berkuatkuasa Sebarang kos penyelenggaraan komputer desktop yang dibekalkan adalah merupakan tanggungjawab pembekal seperti yang dinyatakan pada Perkara UiTM berhak menangguh atau menolak sebarang pembayaran sekiranya pembekal gagal memenuhi mana mana arahan atau syarat yang telah ditetapkan oleh UiTM. 21. PERLINDUNGAN INSURANS Pembekal bertanggungjawab memastikan komputer desktop yang dibekalkan diinsuranskan dengan syarikat insurans yang berdaftar Perlindungan insurans hendaklah meliputi skop berikut : Kerugian atau kerosakan kepada komputer desktop yang dibekalkan akibat tindakan yang tidak disengajakan Kerugian atau kerosakan kepada komputer desktop yang dibekalkan akibat kebakaran atau kilat Kecurian kepada komputer desktop yang dibekalkan Kecederaan fizikal akibat seperti yang dinyatakan pada Perkara , dan Kerugian atau kerosakan harta benda akibat seperti yang dinyatakan pada Perkara , dan Sebarang kos insurans komputer desktop yang dibekalkan adalah merupakan tanggungjawab pembekal. 22. PENGGUNAAN KONTRAK Pembekalan komputer desktop melalui kontrak ini adalah terhad kepada perolehan secara sewaan sahaja UiTM tidak terikat untuk membuat perolehan komputer desktop hanya melalui kontrak ini sahaja pada sepanjang tempoh kontrak ini berlangsung UiTM berhak untuk membuat perolehan komputer desktop daripada punca dan kaedah perolehan selain daripada kontrak ini pada sepanjang tempoh kontrak ini berlangsung. 23. PENGURUSAN PROJEK UiTM akan melantik pengurus projek bagi mengendalikan segala urusan berkenaan kontrak ini Pembekal dikehendaki menyediakan kumpulan pengurusan projek khusus bagi mengendalikan segala urusan berkenaan kontrak ini yang melibatkan : Menyediakan Carta Gantt dalam hardcopy dan softcopy pelaksanaan projek ini untuk diserahkan kepada pihak UiTM Pengurusan kontrak, bil dan tuntutan pembayaran Dokumentasi kontrak termasuk laporan laporan kemajuan kontrak Pengendalian dan pengurusan rekod (asset management) komputer desktop yang dibekalkan. 10

11 Pengurusan penghantaran, pemasangan, pengujilarian dan pentauliahan komputer desktop yang dibekalkan Pengurusan perkhidmatan meja bantuan (helpdesk) dan penyelenggaraan komputer desktop yang dibekalkan Segala urusan lain yang berkaitan dengan kontrak ini Pembekal dikehendaki menyediakan pangkalan data yang boleh diakses oleh pihak UiTM bagi semua rekod inventori komputer desktop yang dibekalkan kepada UiTM pada sepanjang tempoh kontrak. 24. SESI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI Pembekal perlu membuat sesi perkembangan teknologi kepada pihak staf teknikal IT dua tahun sekali (16 jam). Maka untuk lapan tahun tempoh kontrak perlu ada empat kali sesi perkembangan teknologi Kos penganjuran adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak pembekal Lokasi adalah ditentukan oleh pihak pembekal 11

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B PPD/SH(B)/5/07 TAJUK SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN LCD PROJEKTOR UNIT PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL DAN MULTIMEDIA

More information

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang 1 TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2 Lampiran 2.0

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2 Lampiran 2.0 Lampiran 6 KONTRAK PUSAT PEROLEHAN PERISIAN, PERKHIDMATAN DAN PERKAKASAN MICROSOFT DI BAWAH MASTER LICENSING AGREEMENT (MLA) 3.0 1. TUJUAN 1.1 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan untuk memaklumkan

More information

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN Transformasi perkhidmatan UiTM (kerajaan) di kaunter kepada sistem online Memudahkan cara sistem penyampaian Meningkat kecekapan operasi Bagi perkhidmatan yang memerlukan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

GARIS PANDUAN BAGI BAYARAN PERKHIDMATAN STAF TEKNIKAL DI LUAR SKOP TUGAS HAKIKI OLEH UNIT TEKNIKAL & PERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN BAGI BAYARAN PERKHIDMATAN STAF TEKNIKAL DI LUAR SKOP TUGAS HAKIKI OLEH UNIT TEKNIKAL & PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN BAGI BAYARAN PERKHIDMATAN STAF TEKNIKAL DI LUAR SKOP TUGAS HAKIKI OLEH UNIT TEKNIKAL & PERKHIDMATAN PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN 1.0 PENGENALAN Garis panduan ini bertujuan untuk

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

REGISTRATION FORM SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS WORKSHOP 26 TH to 28 TH October 2015 (3 DAYS) Selangor, Malaysia. REGISTRANT DETAILS

REGISTRATION FORM SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS WORKSHOP 26 TH to 28 TH October 2015 (3 DAYS) Selangor, Malaysia. REGISTRANT DETAILS REGISTRATION FORM SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS WORKSHOP 26 TH to 28 TH October 2015 (3 DAYS) Selangor, Malaysia. REGISTRANT DETAILS Salutation Full Name Institution/Company Department Contact Address

More information

PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN DAN PERAKUAN KECEKAPAN BARU MENGIKUT STCW 1978, SEPERTI PINDAAN

PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN DAN PERAKUAN KECEKAPAN BARU MENGIKUT STCW 1978, SEPERTI PINDAAN NOTIS PERKAPALAN MALAYSIA MALAYSIA SHIPPING NOTICE JABATAN LAUT MALAYSIA Marine Department of Malaysia Ibu Pejabat Laut, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang. Tel: 03-33467777 Fax: 03-3168 5289, 3165 2882

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS UTHM/ORICC/R&D/029/2016-Pind.1 LAMPIRAN 2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS 1) Bayaran imbuhan penerbitan ini dimurnikan dengan mengambil kira SALAH

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

DOKUMEN SEBUTHARGA. NO. RUJUKAN SEBUTHARGA: UNISEL/ICT/ (Perkakasan dan Rangkaian)

DOKUMEN SEBUTHARGA. NO. RUJUKAN SEBUTHARGA: UNISEL/ICT/ (Perkakasan dan Rangkaian) DOKUMEN SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) 40 UNIT IPCCTV, 4 UNIT LPR CAMERA, 10 UNIT PTZ CAMERA DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN DI UNIVERSITI

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad!

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! 1. CLUB ASIA INTERNATIONAL 17 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 17 th Members

More information

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 POLISI PEMINDAHAN & PELUPUSAN For PTM Use Only Date: 25 th Nov 2014 Written By: Nor ain Mohamed Ketua Bahagian Infrastruktur ICT Verified By: Haslina

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] Duration

More information

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH (POLIMAS)

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH (POLIMAS) KENYATAAN TAWARAN SEBUT B POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH (POLIMAS) NO. SEBUT POLIMAS/ SH (B)/ 206/ 0 SEBUT MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN MULTIMEDIA TAJUK

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 30 MARKS BAHAGIAN B : 30 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

EEE 428 SISTEM KOMPUTER

EEE 428 SISTEM KOMPUTER UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 428 SISTEM KOMPUTER Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh :

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : PERKHDMATAN KREDT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNT KOMPUTER Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus P PERU BAHAN Ubahan Muka

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

ABSTRACT This project has analysed the requirements and needs, as well as proposed a few solution models for implementing a wireless local area network (WLAN) infrastructure for network and Internet access

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem Sarjana Teknologi (Sains ) Mempunyai Ijazah Sarjanamuda Teknologi / Sains daripada Universiti Kebangsaan Malaysia;

More information

5. All fields are compulsory and MUST be filled up. For fields that do not apply to you, please put as N/A (not applicable).

5. All fields are compulsory and MUST be filled up. For fields that do not apply to you, please put as N/A (not applicable). GREAT EASTERN SUPREMACY SCHOLARSHIP AWARDS APPLICATIONS Instructions to Applicants 1. Read the instructions carefully. Incomplete application forms and applications that do not comply with the requirements

More information

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA LAMPIRAN B SUKATAN UJIAN KEMAHIRAN TAHAP PERTENGAHAN PEMPROSESAN PERKATAAN, LEMBARAN KERJA DAN PERSEMBAHAN BAGI KENAIKAN PANGKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17 DAN GRED N22 KE SETIAUSAHA PEJABAT

More information

PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 NOTICE (Collection, Recording, Storage and Retention of Personal Data)

PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 NOTICE (Collection, Recording, Storage and Retention of Personal Data) PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 NOTICE (Collection, Recording, Storage and Retention of Personal Data) The Personal Data Protection Act 2010 ( the Act ) is an Act that is passed by the Malaysian government

More information

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Lampiran 6 Log Taksiran Kerosakan LOKASI MANUSIA INFRASTRUKTUR BANGUNAN Selamat Cedera Mati Hilang Selamat Rosak Musnah Bekalan Elektrik KEMUDAHAN ASAS INFRASTRUKTUR ICT LAIN -LAIN Bekalan Air Lain-lain

More information

PEMBENTANGAN ANUGERAH INOVASI. PROJEK : Sistem Prin;ng Menggunakan Kad Matriks (Konsep Topup) di PPICTP UTM Kuala Lumpur

PEMBENTANGAN ANUGERAH INOVASI. PROJEK : Sistem Prin;ng Menggunakan Kad Matriks (Konsep Topup) di PPICTP UTM Kuala Lumpur PEMBENTANGAN ANUGERAH INOVASI PROJEK : Sistem Prin;ng Menggunakan Kad Matriks (Konsep Topup) di PPICTP UTM Kuala Lumpur Pengenalan Kumpulan MOHD RAFI BIN ABU BAKAR Pegawai Teknologi Maklumat F44 (Ketua

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT

More information

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT. PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem Maklumat

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT. PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem Maklumat FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem atau Hari Biasa Sarjana Teknologi (Sains ) Mempunyai Ijazah Sarjanamuda Teknologi / Sains daripada Universiti Kebangsaan

More information

PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME (EOT) CLAIM IN GOVERNMENT PROJECTS

PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME (EOT) CLAIM IN GOVERNMENT PROJECTS PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME (EOT) CLAIM IN GOVERNMENT PROJECTS SITI AISAH BINTI MAT ISA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP A project report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication and Computer Networks [Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication and Computer Networks [Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CCS522 Advanced Data Communication and Computer Networks [Rangkaian Komputer dan Komunikasi Data

More information

Pertandingan Abilympics Kemahiran Hidup dan Leisure

Pertandingan Abilympics Kemahiran Hidup dan Leisure Pertandingan Abilympics Kemahiran Hidup dan Leisure V2. Computer Assembly 1. Tugasan Memasang komputer peribadi dengan rujukan kepada diagram, dan mengkonfigurasi latar BIOS (configure the BIOS setting)

More information

SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASMI MAKTAB KOPERASI MALAYSIA MENGUNAKAN PERISIAN "JOOMLA"

SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASMI MAKTAB KOPERASI MALAYSIA MENGUNAKAN PERISIAN JOOMLA SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASI AKTAB KOPERASI ALAYSIA ENGUNAKAN PERISIAN "JOOLA" SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASI AKTAB KOPERASI ALAYSIA ENGGUNAKAN PERISIAN SUBER TERBUKA "JOOLA" 1. TUJUAN

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret]

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM CHEONG WEI WEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT

More information

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan

YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan (Klik sini untuk Application Instructions dalam Bahasa Inggeris) 1. Pendaftaran Akaun (Pemohon Baru) 2. Log Masuk 3. Permohonan Atas Talian & Penghantaran 4. Penghantaran

More information

KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO

KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO Borang Permohonan Pensijilan [(JPK/PPT/6/6-2014)] 2 Salinan Salinan Kad Pengenalan Notis Pendaftaran Calon dan Penugasan PP-PPT Surat Akuan Pengesahan Calon (Calon & PP-PPT)

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004 September/Oktober 2003 EEE 348E - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa: 3jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars... 14 Sub Menu List Of Previous Project...

More information

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003.

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003 FebruarVMac 2003 JEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini

More information

IV ABSTRACT In this project, the suitability of 802.11 b networks to carry real time voice traffic communication will be assessed using the Internet Protocol, where in the network the voice session have

More information

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri 1 Pada lewat 1971, Ray Tomlinson mencipta sistem untuk menghantar mesej dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan simbol @ untuk mengenal

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA COMPARISON STUDY OF PRESS PART QUALITY INSPECTION SYSTEM: CHECKING FIXTURE AND FARO ARM LASER SCANNER This report submitted in accordance with requirement of the Universiti

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST334 Network Monitoring & Security [Pengawasan & Keselamatan Rangkaian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST334 Network Monitoring & Security [Pengawasan & Keselamatan Rangkaian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST334 Network Monitoring & Security [Pengawasan & Keselamatan Rangkaian] Duration : 2 hours [Masa

More information

KUiTTHO.(PB)10.12/04 Jld.II( 14 ) Tarikh: 16 November 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 07 /2006

KUiTTHO.(PB)10.12/04 Jld.II( 14 ) Tarikh: 16 November 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 07 /2006 BEN PKL(07/2006) KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEJABAT BENDAHARI KUiTTHO.(PB)10.12/04 Jld.II( 14 ) Tarikh: 16 November 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 07 /2006 Semua Pengurus Bahagian Kolej

More information

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI This report is submitted in partial

More information

Study of Distributed Coordination Function (DCF) and Enhanced DCF (EDCF) in IEEE MAC Protocols for Multimedia Applications.

Study of Distributed Coordination Function (DCF) and Enhanced DCF (EDCF) in IEEE MAC Protocols for Multimedia Applications. Study of Distributed Coordination Function (DCF) and Enhanced DCF (EDCF) in IEEE 802.11 MAC Protocols for Multimedia Applications Chan Chen Hoong Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer

More information

GALERIA PJH, JALAN P4W, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, W.P. PUTRAJAYA

GALERIA PJH, JALAN P4W, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, W.P. PUTRAJAYA KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENDIDIKAN POLITENIK JPP-SH01/2017 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN DAN PERISIAN ICT UNTUK KEGUNAAN SISTEM ATAS TALIAN DI POLITEKNIK DAN JABATAN

More information

MULTICHANNEL ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING -ROF FOR WIRELESS ACCESS NETWORK MOHD JIMMY BIN ISMAIL

MULTICHANNEL ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING -ROF FOR WIRELESS ACCESS NETWORK MOHD JIMMY BIN ISMAIL MULTICHANNEL ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING -ROF FOR WIRELESS ACCESS NETWORK MOHD JIMMY BIN ISMAIL A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2

More information

INQUIRIES. :

INQUIRIES. : Registration Process / Cara Mendaftar:. Fill up the form with CAPITAL LETTERS. Sila isi borang menggunakan HURUF BESAR.. All information must be filled up COMPLETELY and ACCURATELY. Semua maklumat perlu

More information

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Nur Husna Sukri, 2 Suriati

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pinjaman/pembiayaan kenderaan dan komputer bagi staf UPM. 2.0 SKOP Merangkumi semua jenis pembayaran pinjaman/pembiayaan kenderaan

More information

JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KENYATAAN SEBUT HARGA B

JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KENYATAAN SEBUT HARGA B JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KENYATAAN SEBUT HARGA B Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang

More information

SISTEM KOMUNIKASI BERDASARKAN ALGORITMA PENYULITAN AES

SISTEM KOMUNIKASI BERDASARKAN ALGORITMA PENYULITAN AES SISTEM KOMUNIKASI BERDASARKAN ALGORITMA PENYULITAN AES NUR SAIYIDATUL AFIFAH BINTI HALIM HAFIZ MOHD SARIM Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Kriptografi ataupun

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN

SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN SKS 3124 PENDAWAIAN RANGKAIAN PENDAWAIAN RANGKAIAN memperkenalkan tentang ciriciri kabel, keperluan piawaian dalam pendawaian rangkaian dan peralatan serta kaitannya dengan aspek lain untuk membangunkan

More information

PANDUAN PENGGUNA PORTAL

PANDUAN PENGGUNA PORTAL Kuala Lumpur Integrated Submission (KLIS) Projek Berskala Kecil Kediaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur PANDUAN PENGGUNA PORTAL Versi1.0 Isi Kandungan PENGENALAN... 2 1.0 BAHAGIAN 1... 4 1.1 Sistem Operasi

More information

DASAR ICT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur Aras 5 & 6, Menara SAAS Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor

DASAR ICT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur Aras 5 & 6, Menara SAAS Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor DASAR ICT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur Aras 5 & 6, Menara SAAS Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor 1 April 2018 1 PRAKATA NAIB CANSELOR Assalamualaikum warahmatullahi

More information

SARJANA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) MASTER OF ENGINEERING (COMMUNICATION AND COMPUTER)

SARJANA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) MASTER OF ENGINEERING (COMMUNICATION AND COMPUTER) SARJANA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) MASTER OF ENGINEERING (COMMUNICATION AND COMPUTER) Pengenalan Program / Introduction Negara memerlukan sumber manusia yang kompeten seiring dengan kemajuan

More information

APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB

APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB Seow Wei Ren Dr Saidah Saad Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan sistem

More information

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /10 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 2 /10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Wakil Pengurusan atau Pegawai Dokumen untuk mengemaskini halaman

More information