Cik Sumitra Kan Fong Kuen

Size: px
Start display at page:

Download "Cik Sumitra Kan Fong Kuen"

Transcription

1 2011 Jabatan Teknologi Pendidikan IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT, JOHOR Sumitra Kan Fong Kuen Tarikh : 19 April 2011 (Hari Selasa) Masa : 2.30ptg 3.30ptg Tempat : Makmal Komputer 3 Penceramah: Cik Sumitra Kan Fong Kuen Jabatan Teknologi Pendidikan Hakcipta 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 1

2 Table of Contents Objektif Kursus... 3 Bahan Kursus... 4 Pengurusan Folder Pengenalan Memulakan MS Access Mengenali ruang kerja untuk DataSheet Tab dan Group Tools Navigation Pane Butang Rekod Membina Table Kunci Primer (Primary Key) Kemasukan Data ke dalam DataSheet Menjana FORM Kemasukan data melalui FORM Menjana Laporan Menyaring maklumat dengan menggunakan QUERY Menjana laporan berhubung pencarian/ penyaringan maklumat Latihan tambahan Menutup Program MS Office Membuka semula pangkalan data Mendapatkan bantuan Kesimpulan Rujukan Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 2

3 Objektif Kursus Pada akhir kursus ini, peserta seharusnya dapat menguasai kemahiran asas dalam mewujudkan pangkalan data elektronik dengan bantuan Wizard bagi merekodkan maklumat pelajar dengan menggunakan objek-objek Access yang berikut: 1. Membina jadual (Table) Anda seharusnya dapat menjana table yang mengandungi data seperti yang berikut: Bil Medan (Field ) Jenis Data (Data Type) Catatan 1. ID AutoNumber Angka Giliran yang dijana secara automatik oleh MS Access 2. Nama Text Nama pelajar yang perlu ditaip 3. Nombor Kad Pengenalan Text No. K/P pelajar yang perlu ditaip 4. Jantina Text Taip untuk memasukkan data 5. Program Text Taip untuk memasukkan data 6. Opsyen Text Taip untuk memasukkan data 7. Gambar Attachment Memuatkan gambar foto, salinan sijil dll. 8. CGPA Number Gred point purata akumulatif yang perlu ditaip 9. Berpotensi Yes/No Tanda _/ untuk menunjukkan sama ada berpontensi menjadi pemegang Ijazah Sarjana Muda dengan Kelas Satu (First Class Honour). 2. Membina borang (Form) dengan panduan Wizard. Anda seharusnya dapat memasukkan data untuk 15 orang pelajar ke dalam borang yang dibina. 3. Membuat penyaringan maklumat / pertanyaan (Query) Anda seharusnya dapat menyenaraipendekkan pelajar-pelajar yang berpotensi memperolehi First Class Honour untuk tindakan selanjutnya. 4. Menjana laporan (Report) Anda seharusnya dapat menyediakan laporan yang menyenaraikan pelajar-pelajar yang berpotensi memperolehi First Class Honour untuk tindakan selanjutnya. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 3

4 Bahan Kursus Modul ini digubal dengan tujuan menyediakan panduan berilustrasi yang komprehensif dalam memperkenalkan kemahiran asas penggunaan perisian MS Access Pelaksanaannya adalah berasaskan persekitaran sistem operasi Window XP dan perisian MS Access Anda telah dibekalkan dengan CD yang mengandungi fail berikut: Folder Utama (Latihan Access) Subfolder (gambar) Fail PDF (Access2007_P1_KFK) Anda boleh merujuk kepada fail PDF bernama Access2007_P1_KFK untuk panduan menjalankan latihan penyediaan pangkalan data. Subfolder bernama gambar pula mengandungi imej-imej yang boleh digunakan sebagai bahan latihan. Pengurusan Folder Untuk memudahkan pemindahan data, anda perlu mewujudkan Folder utama yang mengandungi kesemua fail dan sub folder yang releven dalam directory C (My Documents) ataupun directory D ataupun E (data). SubFolder (Dokumen yang menjadi lampiran, jika ada) Folder Utama (Latihan Access) SubFolder (Media, jika ada) SubFolder (Imej) Sila copy dan paste subfolder gambar daripada CD bahan kursus. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 4

5 1. Pengenalan Pangkalan data (database) merupakan suatu bentuk penyimpanan maklumat (data) dalam bentuk yang berstruktur supaya dapat dirujuk semula pada bila-bila masa dengan mudah. MS ACCESS terdiri daripada 4 objek asas: 1. Jadual (Table) Templat untuk menyimpan data. 2. Borang (Form) Komponen grafik yang memudahkan pengguna untuk memasukkan data ataupun menampilkan data. 3. Penyaringan maklumat / Pertanyaan (Query) - Proses pemilihan ataupun penyaringan maklumat. 4. Laporan (Report) Paparan data dalam bentuk bercetak. Sumber maklumatnya berasal daripada table ataupun query. Pangkalan data ini dibina dengan membentuk medan-medan (fields) pada templat Table. Setiap lajur yang terdapat pada sesebuaj table merupakan medan (field) yang menyimpan maklumat yang sama jenisnya. Setiap lajur merupakan Medan (field). Rajah 1: Medan (Field) yang terdapat pada sesebuah table merupakan lajur yang menegak. Baris yang melintang (Row) merupakan SATU REKOD, iaitu maklumat keseluruhan berkaitan dengan sesuatu kes ataupun perkara. 1 Rekod Rajah 2: Rekod merupakan maklumat keseluruhan untuk sesuatu kes / perkara. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 5

6 2. Memulakan MS Access Pada Start Menu, klik Start, Pilih Programs, carikan Microsoft Office, klik Microsoft Office Access Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 6

7 2.2 Penampilan skrin yang berikut akan muncul, klik Blank Database. Klik Blank Database Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 7

8 2.3 Paparan skrin yang berikutnya: Nama pangkalan data yang disediakan (Default) akan dinamakan sebagai Database1.accdb. Anda boleh juga menukar nama pangkalan data ini kepada nama lain mengikut citarasa anda. Klik Browse Nama fail yang diberikan secara automatik. 2.4 Klik pada ikon Browse. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 8

9 2.5 Dialog box File New Database akan terpapar. Buatkan folder baru dalam directory C, di bawah My Documents Klik Create New Folder 2.6 Dialog box New Folder akan terpapar Namakan folder baru sebagai Latihan Access ataupun nama lain mengikut pilihan anda. Klik OK 2.7 Klik butang OK. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 9

10 2.8 Setelah anda kembali ke skrin File New Database, klik butang OK sekali lagi. Klik OK 2.9 Anda akan kembali ke skrin yang berikut, pada ruang Blank Database di sebelah kiri, klik butang Create. Klik Create. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 10

11 2.10 Paparan pangkalan data yang baru adalah seperti yang berikut. Mengenali ruang kerja untuk DataSheet MS Office Button Menu Bar Nama pangkalan data Ribbon Ruang kerja Navigation pane. Nama Objek Butang Rekod Skrin yang terpapar merupakan table dalam mod Datasheet. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 11

12 Tab dan Group Tools Pada menu bar, terdapat banyak tab seperti: Home, Create, External Data dsb. Quick Access Toolbar Tab Group tools Setiap tab pula terdiri daripada beberapa kumpulan peralatan yang dinamakan sebagai Group tools, misalnya untuk tab Datasheet terdapat group tools seperti Views, Fields & Columns dll. Pada setiap Group Tools, terdiri daripada beberapa butang yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan sesuatu tugas formating, menetapkan peraturan dll. Navigation Pane Navigation Pane menunjukkan objek-objek yang telah diwujudkan dalam sesebuah pangkalan data. Contoh: Objek Table bernama Table 1 Objek Query bernama Pelajar Berpotensi Query Objek Form bernama Pelajar IPG Objek Report bernama Pelajar IPG Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 12

13 Butang Rekod Butang rekod menyediakan fungsi navigasi untuk pengguna memilih rekod-rekod yang diperlukan. Ke Rekod yang sebelumnya Ke Rekod yang pertama Ke Rekod yang pertama Ke Rekod yang selepas ini Ke Rekod yang terakhir Mewujudkan rekod baru. Namun begitu Datasheet ini adalah format yang sesuai untuk memasukkan data tetapi TIDAK SESUAI untuk dijadikan templat untuk mereka bentuk medan-medan yang bakal memuatkan maklumat nanti. Mod Datasheet Kita perlu memilih mod Desgin View untuk memulakan proses pembinaan Table. Mod Design Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 13

14 3. Membina Table 3.1 Pada tab Datasheet, Table Tools, gerakkan cursor ke sebelah kiri ribon, pilih Group Tool View, klik Design View. Tab Datasheet Table Tools Klik anak panah pada View Group Tools Pilih Design View 3.2 Sebuah dialog box Save As akan terpapar dengan nama tablenya Table 1. Terima nama table ini dan klik butang OK. Klik OK 3.2 Penampilan skrin yang berikut akan muncul: Nama Medan Jenis Data Penerangan tentangn data Field Properties yang menerangkan ciri-ciri dan format medan tersebut Properties Sheet yang menerangkan ciri-ciri rekabentuk pangkalan data ini Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 14

15 Kunci Primer (Primary Key) Sebuah medan pada table yang mempunyai identiti sendiri, contohnya ID, No. Kad Pengenalan, Angka Giliran dll. Ia digunakan untuk membezakan satu rekod daripada rekod yang lain. Menjadi panduan untuk penyaringan maklumat. Warna kuning menunjukkan fungsi Kunci Primer itu aktif. Medan ID merupakan Kunci Primer, medan yang unik, menjadi asas penyaringan data. 3.3 Sila taipkan maklumat yang berikut ke dalam Table dalam mod Design: Bil Medan (Field ) Jenis Data (Data Type) Catatan 1. ID AutoNumber Angka Giliran yang dijana secara automatik oleh MS Access 2. Nama Text Nama pelajar yang perlu ditaip 3. Nombor Kad Pengenalan Text No. K/P pelajar yang perlu ditaip 4. Jantina Text Taip untuk memasukkan data 5. Program Text Taip untuk memasukkan data 6. Opsyen Text Taip untuk memasukkan data 7. Gambar Attachment Memuatkan gambar foto, salinan sijil dll. 8. CGPA Number Gred point purata akumulatif yang perlu ditaip 9. Berpotensi Yes/No Tanda _/ untuk menunjukkan sama ada berpontensi menjadi pemegang Ijazah Sarjana Muda dengan Kelas Satu (First Class Honour). Secara Default, setiap medan ditetap jenis datanya ialah Text. Anda boleh menukar jenisnya dengan klik anak panah pada hujung medan DataType. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 15

16 Klik anak panah, pull down menu akan terpapar. Pilih jenis data yang sesuai. 3.4 Untuk medan CGPA, pilih Number 3.5 Pada bahagian Field Properties, pada tab General, carikan lajur pertama yang berlabel format Field Size, pilih Single. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 16

17 Catatan: Jika anda memilih integer, ia akan memaparkan angka genap tanpa sebarang tempat perpuluhan. 3.6 Pada lajur berlabel Decimal Places, klik pada anak panah, maka terpapar pull down menu, pilih 2 tempat perluhan. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 17

18 3.7 Untuk Medan Berpotensi, Data Type pula pilih Yes/No. Klik anak panah untuk dapatkan pull down menu. Pilih Yes/No 3.8 Save data anda dengan mengeklik ikon Save pada Quick Access ToolBar. Klik ikon Save untuk menyimpan data anda. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 18

19 4. Kemasukan Data ke dalam DataSheet Untuk memasukkan data, anda perlu mengalih ke mod Datasheet View. 4.1 Pada Group Tool View, klik anak panahnya, dan pilih Datasheet View. Pilih Datasheet View Penampilan skrin datasheet adalah seperti yang berikut: Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 19

20 Anda boleh mengubah lebar sesebuah medan Nama dengan meletakkan cursor pada hujung medan tersebut sehingga nampak tanda Letakkan cursor pada hujung petak, apabila nampak anak panah ke kiri dan ke kanan, tarik ke kanan untuk melebearkannya 4.2 Mula masukkan data ke dalam medan yang tersedia dalam datasheet dengan menaip butiran yang berkenaan. 4.3 Untuk memasukkan gambar ke medan Attachment, klik kanan. 4.4 Pada dialog box Attachment, klik Add 2. Letakkan cursor pada medan Attachment. Klik kanan 1. Klik Add Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 20

21 4.5 Pilih Manage Attachment. 4.6 Dialog box Choose File akan terpapar, pilih subfolder Latihan Access lalu klik Open. 4.7 Pilih subfolder Gambar dan klik Open Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 21

22 4.8 Jika anda tidak dapat memilih gambar kerana hanya ditunjukkan ikon fail-fail sahaja, anda boleh mengubuah settingnya dengan mengeklik butang View dan pilih Thumbnails. Klik anak panah pada butang View. Pada pull down menu, pilih Thumbnails 4.9 Pilih gambar yang sesuai, lalu klik butang Open Pada dialog box Attachements, akan terpapar nama fail yang terpilih. Klik butang OK. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 22

23 Nama fail yang terpilih. Klik OK Masukkan maklumat tentang Gred Purata ke medan CGPA, anda boleh taipkan nombor dalam julat ikut kesesuaian kes Klik pada kotak yang tersedia pada medan Berpotensi untuk mencapai First Class Honour bagi menandakan _/ ataupun mengabaikannya jika sebaliknya. Klik untuk tandakan _/. Inilah maklumat untuk seorang pelajar (sebuah REKOD) Sila ulangi proses ini bagi memasukkan maklumat untuk dua orang pelajar (2 rekod) lagi. Butang Rekod 3 of 3 bermakna inilah Rekod ke-3 daripada jumlah besar sebanyak 3 rekod. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 23

24 5. Menjana FORM Untuk memudahkan kemasukkan data, lebih baik dijana borang (Form) yang hanya memaparkan satu rekod pada satu-satu masa saja. Untuk tujuan itu, lakukan prosedur yang berikut: 5.1 Pada Navigation pane, klik untuk memilih Table Pada menu bar, klik pada tab Create, pilih butang Form. 2. Pilih tab Create. 3. Klik butang Form. 1. Highligt Table 1 Form (Borang) yang dihasilkan adalah seperti yang berikut: Jika anda tidak berpuashati dengan bentuk borang ini, bolehlah ulangi proses ini tetapi pilih alternatif yang lain. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 24

25 Anda boleh klik pada ikon-ikon yang butang-butang yang terdapat dalam Group Tools Form. Contoh Split Form: Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 25

26 5.3 Satu alternatif lagi ialah dengan menggunakan bantuan Form Wizard Highlight Table 1 dalam Navigation Pane Pada menu bar, klik tab Create, pilih butang More Form kemudian klik Form Wizard Penampilan skrin yang seterusnya adalah seperti yang berikut: Pastikan table yang diperlukan adalah Table 1 Highlight medan yang diperlukan Klik > jika memilih satu medan pada setiap kali. Klik >> jika perlu memilih kesemua meda yang ada Medan yang terpilih akan dipindahkan ke panel di sebelah kanan. Klik butang Next> Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 26

27 5.3.5 Klik pada radio button untuk memilih format yang anda rasa sesuai daripada pilihan yang diberikan. Kemudian klik Next> Pilih gaya persembahan yang anda rasa sesuai. Klik Next> Namakan Form ini Pelajar IPG ataupun nama lain yang anda minati. Klik Finish. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 27

28 5.3.8 Save borang anda jika anda berpuashati dengan format dan gaya persembahan tersebut. 6. Kemasukan data melalui FORM 6.1 Sila klik pada butang Rekod untuk memasukkan rekod baru Klik untuk memasukkan rekod yang baru 6.2 Anda boleh menaip terus ke dalam petak-petak yang disediakan pada borang tersebut. 6.3 Untuk memasukkan gambar, klik 2 kali pada petak Gambar Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 28

29 Klik 2 kali pada petak ini. 6.4 Dialog box Attachments akan muncul, klik pada butang Add Klik Add 6.5 Pada dialog box Choose File, buka subfoder Gambar dalam folder Latihan Access, pilih gambar yang diperlukan, klik butang Open. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 29

30 Anda dapat melihat hasil pilihan anda selepas ini. Klik untuk tandakan _/ 6.6 Ulangi proses ini sehingga anda telah masukkan maklumat untuk 10 buah rekod pelajar IPG ke dalam borang ini. 6.7 Save data anda. 7. Menjana Laporan Anda boleh melihat laporan mengenai kesemua rekod pelajar yang telah disimpan dalam Table1 dengan menggunakan bantuan Report Wizard. 7.1 Pada menu bar, pilih tab Create klik butang Report pada Group Tools Reports. Tab Create. Klik Report. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 30

31 Inilah laporan yang dihasilkan: 8. Menyaring maklumat dengan menggunakan QUERY Katakan anda perlu menyenaraipendekkan pelajar yang berpotensi mendapat First Class Honour sahaja untuk tindakan lanjut, kita dapat menggunakan kemudahan Query Wizard untuk tujuan ini. 8.1 Highlight Table1 dalam Navigation Pane. 8.2 Pada Menu Bar, pilih tab Create, lalu klik Query Wizard. Tab Create Klik Query Wizard. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 31

32 8.3 Pilih Simple Query kemudian klik OK. Pilih Simple Query Wizard 8.4 Pastikan table yang terpilih adalah Table1 dan klik pada butang >> untuk masukkan kesemua medan maklumat. Pilih >> untuk memasukkan kesemua medan yang sedia ada. 8.5 Klik Next>. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 32

33 8.6 Klik Next. 8.7 Tetapkan nama Query sebagai Pelajar Berpotensi. Klik radio button Modify the Query Form, kemudian klik butang Finish. 3. Namakan Query Pelajar Berpotensi 2. Klik Modify the query design. 1. Klik Finish Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 33

34 Query yang dihasilkan adalah seperti yang berikut: Table yang dipilih untuk penyaringan maklumat. Design Grid Butiran yang terdapat pada design grid Nama Medan Nama Table Menyusun data A->Z ataupun sebaliknya Jika bertanda _/ akan terpapar dalam hasil Query dan laporan nanti. Taipkan kriteria untuk penyaringan maklumat. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 34

35 8.8 Pada Field (medan) Berpotensi, ruang Criteria, taipkan Yes untuk memilih pelajar yang berpotensi memperolehi First Class Hounour. Medan Berpotensi Criteria : Taipkan Yes 8.9 Pada menu bar, Design Design Tools, klik butang Run!. Klik Run! Hasil penyaringan maklumat terpapar dalam Query yang berikut: 8.10 Save data anda. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 35

36 9. Menjana laporan berhubung pencarian/ penyaringan maklumat 9.1 Pada Navigation pane, highlight Table Pada tab Create, klik butang Report. Catatan: Jika anda tidak save hasil Query anda sebelum ini, suatu dialog box akan muncul meminta anda save query design ini, klik Yes jika anda belum berbuat demikian. Laporan penyaringan maklumat yang dihasilkan akan terpapar. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 36

37 Latihan tambahan L1: Menyenaraipendekkan pelajar Lelaki sahaja. 1.1 Pada Navigation Pane, pilih Table Pada menu bar, tab Create, klik butang Query Wizard. Tab Create 1. Klik Query Wizard. 1.3 Apabila terpaparnya dialog box New Query, pilih Simple Query Wizard lalu klik OK. 2. Pilih Simple Query Wizard 3. Klik OK 1.4 Pilih medan-medan yang sesuai daripada Available Fields di sebelah kiri, klik > untuk memindahkannya ke ruang Selected Fields di sebelah kanan. Klik Next> setelah seleasi. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 37

38 1.5 Klik butang Next>. Klik Next> 1.6 Taip Pelajar Perempuan sebagai nama Query baru ini. 1. Taip Pelajar Perempuan 2. Klik Modify the query design. 3. Klik Finish. 1.7 Paparan berikut akan muncul: Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 38

39 1.8 Pada design grid, medan Jantina, ruang Criteria: Taip Perempuan. Taip Perempuan 1.9 Klik Run! Klik Run! Hasil penyaringan maklumat terpapar dalam Query yang berikut: 1.10 Save data anda. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 39

40 1.11 Untuk menjana Report yang memaparkan maklumat pelajar perempuan sahaja, Pada tab Create, klik Report. Taip Lelaki Sekiranya anda terlupa Save data tadi, suatu dialog box akan muncul meminta anda save data terlebih dahulu, klik Yes. Laporan anda akan dipamerkan. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 40

41 Catatan: Sekiranya anda ingin menyenaraipendekkan pelajar lelaki sahaja, ulangi proses yang sama, tetapi kali ini pada design grid, medan Jantina, ruang Criteria:, taipkan Lelaki. Taip Lelaki 10. Menutup Program MS Office Alternatif 1: Klik pada kotak X pada pepenjuru kiri. Klik sini untuk menutup program. Klik sini untuk menutup objek Access (Table, Form dll...). Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 41

42 Alternatif 2: 1. Klik MS Office button. 2. Klik X Exit Access. 1. Klik Office Button 2. Klik X Exit Access. 11. Membuka semula pangkalan data 11.1 Pada folder My Documents, buka subfolder Latihan Access, klik pada ikon database1.accdb. Klik untuk membuka pangkalan data Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 42

43 11.2 Penampilan skrin yang berikut akan terpapar: Klik butang Options Klik pada butang Options 11.3 Dialog box akan muncul, Klik radio button Enable this content, lalu klik butang OK 1. Klik Enable this content. 2. Klik OK. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 43

44 11.4 Pada Navigation Pane, klik 2 kali pada ikon objek Access yang anda perlukan, misalnya klik 2 kali pada Table1: Table untuk membuka semula Table 1. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 44

45 12 Mendapatkan bantuan Untuk mendapatkan panduan pengguna: Alternatif 1: Klik kekunci F1 Alternatif 2 : Klik ikon pada pepenjuru kanan skrin. Bantuan pengguna secara dalam talian akan dapat dicapai dengan segera. Anda boleh klik pada mana-mana topik yang tersenarai untuk mencapai pautan kepada petikan yang berkenaan. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 45

46 Sekiranya anda klik pada ikon buku, maka anda akan dapat membaca panduan pengguna yang disusun mengikut topik. Klik Ikon buku. Panduan pengguna akan dipamerkan: Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 46

47 13 Kesimpulan Untuk membina sesebuah pangkalan data menggunakan MS Access, prosedurnya adalah seperti yang beriku: 1. Create Database baru. 2. Create objek Table dalam mod Design 3. Namakan medan-medan dan tetapkan jenis data, field properties dll. 4. Tetapkan Kunci Primer. 5. Save table. 6. Janakan objek Form. 7. Masukkan data ke dalam Form yang telah dibina 8. Save data. Bagi menyaring maklumat berdasarkan kriteria tertentu, menggunakan objek Query. Anda boleh menyediakan laporan bercetak menggunakan objek Report Selamat menggunakan MS Access untuk membantu anda menyimpan dan menguruskan data anda! Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 47

48 Rujukan Adamski, Joseph J. & Finnegan, Kathleen T. (2008). New perspectives on Microsoft Office Access TM 2007 comprehensive. Australia: Course Technology, Cenage Learning. Holden, Greg. (2009). Office 2007 in simpel steps. London: Pearson Prentice Hall. Yahya Kurniawan. (n.d.). Belajar sendiri Microsoft Office Access. Kuala Lumpur: Synergy Media. Copyright 2011 Sumitra Kan Fong Kuen Page 48

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016 ISI KANDUNGAN BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT POWERPOINT 2016 1.1 Pengenalan. 1.1.1 Definisi Istilah Dalam Microsoft PowerPoint 1.2 Mengenali Skrin Microsoft PowerPoint. 1.2.1 Antaramuka PowerPoint..

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut:

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: Pastikan anda telah memindahkan gambar-gambar yang di ambil ke dalam komputer Pastikan

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4

TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4 TS2963 : Pangkalan Data Nota Makmal Makmal 4 1. Mencari Maklumat Dalam Pangkalan Data Salah satu kelebihan sistem pangkalan data berbandingkan cara penyimpanan maklumat lain (seperti fail teks atau direktori)

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD, FOURTH, EIGHTH TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2193 MULTIMEDIA AUTHORING I DMTW-E-F-2/12, DMTW-E-F-1/12,

More information

Modul Asas JavaServer Pages

Modul Asas JavaServer Pages Modul Asas JavaServer Pages Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul 1.0 Pengenalan... 2 2.0 Objektif... 2 3.0

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 13 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Gas Chromatography

More information

APPENDIX B : TRAINING MATERIAL

APPENDIX B : TRAINING MATERIAL APPENDIX B : TRAINING MATERIAL Apa Yang Anda Boleh Buat Dengan Komputer Peribadi (PC)? Latar Belakang Dewasa ini, penggunaan teknologi maklumat menjadi semakin penting. Ketidakmampuan menggunakan komputer

More information

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars... 14 Sub Menu List Of Previous Project...

More information

Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga

Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga Name of event Nama acara / program Date & Time Tarikh & Masa Latihan Keusahawanan Microsoft PowerPoint (Slide Pembentangan) 3 Jun 2017 12.00

More information

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians Akses URL: www.ppm55.org JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA LATAR BELAKANG

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh :

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : PERKHDMATAN KREDT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNT KOMPUTER Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus P PERU BAHAN Ubahan Muka

More information

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools 1 Tutorial: Pengenalan kepada Virtools Virtools ialah aplikasi pembangunan visualisasi dan interaktiviti 3 dimensi. Aplikasi ini mengandungi beberapa modul: Modul pengarangan (Dev) Behavioral Engine Render

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER Section A NO SOALAN 1 i Computer ethic / ethic ii Computer law / law 2 ii 4 iv 2 3 Output 4 True 5 Gigabyte / GB 6 i Operating ii Application 7 B / D D / B 8 B 9 A 10 i Radio

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

[Borang Permohonan] Application Form

[Borang Permohonan] Application Form MANUAL OPERASI SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN EKSEKUTIF DAN PBJJ MANUAL OPERATION EXECUTIVE PROGRAMME ADMISSION APPLICATION SYSTEM (MSKPKP) [Borang Permohonan] Application Form page ISI KANDUNGAN [Contents].0

More information

PANDUAN PENGGUNA PORTAL

PANDUAN PENGGUNA PORTAL Kuala Lumpur Integrated Submission (KLIS) Projek Berskala Kecil Kediaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur PANDUAN PENGGUNA PORTAL Versi1.0 Isi Kandungan PENGENALAN... 2 1.0 BAHAGIAN 1... 4 1.1 Sistem Operasi

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

Pejabat Teknologi Maklumat JOOMLA 3.4. Rahim Utah

Pejabat Teknologi Maklumat JOOMLA 3.4. Rahim Utah Pejabat Teknologi Maklumat JOOMLA 3.4 Rahim Utah UiTM 3/2/2015 Pengenalan Pada masa lalu jika anda perlukan laman web, satu-satunya pilihan yang ada ialah dengan mengupah pereka web profesional untuk membina

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI This report is submitted in partial

More information

Written by Mazuki Izani Thursday, 02 August :00 - Last Updated Tuesday, 03 February :54

Written by Mazuki Izani Thursday, 02 August :00 - Last Updated Tuesday, 03 February :54 Alhamdulillah, dalam keadaan serba kekurangan dan dengan ilmu yang sedikit ini telah berjaya menghasilkan perisian sendiri iaitu Kamus Kata Kerja daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Berbekalkan kursus

More information

EEE 428 SISTEM KOMPUTER

EEE 428 SISTEM KOMPUTER UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 428 SISTEM KOMPUTER Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

Cara Login Ke CPanel Hosting.

Cara Login Ke CPanel Hosting. Cara Login Ke CPanel Hosting. Perkara pertama yang perlu dibuat setelah mendapat akaun web hosting adalah anda perlu log masuk ke web hosting cpanel bagi membuat proses instalasi. Pengguna akan menerima

More information

Membina Laman Web Menggunakan Joomla! Mohd Hazmi Kasmin. Pusat Teknologi Maklumat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Membina Laman Web Menggunakan Joomla! Mohd Hazmi Kasmin. Pusat Teknologi Maklumat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Membina Laman Web Menggunakan Joomla! Mohd Hazmi Kasmin Pusat Teknologi Maklumat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Jan 2014 Isi Kandungan 1.0 Pengenalan... 4 1.1 Sejarah Joomla!... 7 1.2 Aplikasi Joomla!...

More information

TUTORIAL MEMBINA MOBILE ROBOT BLUETOOTH DEE PROJECT 1 MOBILE ROBOT

TUTORIAL MEMBINA MOBILE ROBOT BLUETOOTH DEE PROJECT 1 MOBILE ROBOT MOBILE ROBOT PENGENALAN Salah satu jenis robot yang banyak diminati oleh penggemar robot adalah mobile robot. Dari namanya kita akan tahu bahawa yang dimaksud dengan Mobile Robot adalah jenis robot yang

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] Duration :

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia] Duration : 2 hours

More information

CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN KEPADA

More information

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1 REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL Page 1 Customer Portal Registration Guide Go to www.mcis.my and click the Customer Portal tab Page 2 Customer Portal Registration Guide 1. The page shown below will

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003.

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003 FebruarVMac 2003 JEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] Duration

More information

REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH

REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH Table of Contents (Isi Kandungan) REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH Getting Started Step by Step Guide to Supplier Registration (Bersedia

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004 September/Oktober 2003 EEE 348E - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa: 3jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa : 3 Jam Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA LAMPIRAN B SUKATAN UJIAN KEMAHIRAN TAHAP PERTENGAHAN PEMPROSESAN PERKATAAN, LEMBARAN KERJA DAN PERSEMBAHAN BAGI KENAIKAN PANGKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17 DAN GRED N22 KE SETIAUSAHA PEJABAT

More information

TUTORIAL MEMBINA MOBILE ROBOT BLUETOOTH DEE PROJECT 1 MOBILE ROBOT

TUTORIAL MEMBINA MOBILE ROBOT BLUETOOTH DEE PROJECT 1 MOBILE ROBOT MOBILE ROBOT PENGENALAN Salah satu jenis robot yang banyak diminati oleh penggemar robot adalah mobile robot. Dari namanya kita akan tahu bahawa yang dimaksud dengan Mobile Robot adalah jenis robot yang

More information

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS UTHM/ORICC/R&D/029/2016-Pind.1 LAMPIRAN 2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS 1) Bayaran imbuhan penerbitan ini dimurnikan dengan mengambil kira SALAH

More information

1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK

1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK BAB 1 1.1. PENGURUSAN PROJEK Pengurusan projek adalah satu sistem untuk menguruskan sesuatu kerja, sumber yang digunakan dan juga kos yang terlibat. Ianya sangat

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas

More information

5. All fields are compulsory and MUST be filled up. For fields that do not apply to you, please put as N/A (not applicable).

5. All fields are compulsory and MUST be filled up. For fields that do not apply to you, please put as N/A (not applicable). GREAT EASTERN SUPREMACY SCHOLARSHIP AWARDS APPLICATIONS Instructions to Applicants 1. Read the instructions carefully. Incomplete application forms and applications that do not comply with the requirements

More information

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret]

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang 1 TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra

More information

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Nur Husna Sukri, 2 Suriati

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2

More information

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 POLISI PEMINDAHAN & PELUPUSAN For PTM Use Only Date: 25 th Nov 2014 Written By: Nor ain Mohamed Ketua Bahagian Infrastruktur ICT Verified By: Haslina

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

Pertandingan Abilympics Kemahiran Hidup dan Leisure

Pertandingan Abilympics Kemahiran Hidup dan Leisure Pertandingan Abilympics Kemahiran Hidup dan Leisure V2. Computer Assembly 1. Tugasan Memasang komputer peribadi dengan rujukan kepada diagram, dan mengkonfigurasi latar BIOS (configure the BIOS setting)

More information

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis:

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis: Pengaturcaraan web ASP.NET Sinopsis: Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membina laman web dengan menggunakan teknologi ASP.NET. Teknologi ASP.NET merupakan rangka kerja pengaturcaraan

More information

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri 1 Pada lewat 1971, Ray Tomlinson mencipta sistem untuk menghantar mesej dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan simbol @ untuk mengenal

More information

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

Prepared by: Assoc. Prof. Dr Bahaman Abu Samah Department of Professional Development and Continuing Education Faculty of Educational Studies

Prepared by: Assoc. Prof. Dr Bahaman Abu Samah Department of Professional Development and Continuing Education Faculty of Educational Studies Prepared by: Assoc. Prof. Dr Bahaman Abu Samah Department of Professional Development and Continuing Education Faculty of Educational Studies Universiti Putra Malaysia Serdang Internet merupakan satu network/rangkaian

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] Duration :

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2012 SESSION DTEA-E-F-1/12,DIAA-E-F-1/12,DMGA-E-F-1/12, DMGQ-E-F-1/12, DMKQ-E-F-1/12, DTEQ-E-F-1/12, DMGS-E-F-1/12, DTES-E-F-1/12,

More information

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh :

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER Tatacara Proses AGM03 BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh ;- Pengurus PERU BAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

More information

0

0 0 www.inspirasibiznes.com PANDUAN LENGKAP CUSTOM AUDIENCES FACEBOOK Bagaimana mengunakan Custom Audiences di Facebook dapat meninggkatkan jualan By Shahrul ibiz www.inspirasibiznes.com 1 Kandungan Pra

More information

Panduan Network Connection

Panduan Network Connection MS MA1703-A Panduan Network Connection Pastikan anda menyimpan semua dokumentasi pengguna dengan selamat untuk rujukan pada masa hadapan. Bagi mendapatkan versi terkini manual ini, kunjungi laman web di

More information

PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH. Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar

PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH. Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU)

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam) Please ensure that

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer] UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2015/2016 March 2016 DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer] Masa: 3 jam Please make sure that this question

More information

VIXMATECH COMPUTER SALES & SERVICES

VIXMATECH COMPUTER SALES & SERVICES 1 VIXMATECH COMPUTER SALES & SERVICES Kursus Sijil Asas Komputer MS Office Senireka Grafik [ 4 X Kelas ] MS Office with Graphic Design Certificate Course HRDF Claimable by Pembangunan Sumber Manusia Berhad

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

More information

VIXMATECH COMPUTER SALES & SERVICES

VIXMATECH COMPUTER SALES & SERVICES VIXMATECH COMPUTER SALES & SERVICES Kursus Sijil Membina Laman Web Web Design Certificate Course (1 Day Program) Updated on: June 2016 Vixmatech Computer is a Bumiputera Status Company registered under

More information