Dasturlashga doir masalalar yechish. Uslubiy qo llanma

Size: px
Start display at page:

Download "Dasturlashga doir masalalar yechish. Uslubiy qo llanma"

Transcription

1 Dasturlashga doir masalalar yechish Uslubiy qo llanma

2 Ushbu uslubiy qo llanmada 9-sinf Informatika va hisoblash texnikasi asoslari darsligi (Toshkent-2006) ning V bob (Dasturlash asoslari)da berilgan masalalarning yechimlari (Turbo Paskal dasturlash tilida)keltirilgan. Darsda foydalanishga qulay bo`lishi uchun qo llanmadagi mavzular va masalalar tartib raqamlari 9-sinf darsligidagi tartib raqamlariga mos holda berildi. Qo`llanma oxirida sinfdan tashqari mashg`ulotlarda foydalanish uchun qo`shimcha masalalar yechimlari bilan birga berildi. Qo llanmadan barcha turdagi umumiy o rta ta lim maktablarining informatika o qituvchilari dars va to garak mashg ulotlarida foydalanishlari mumkin. Muallif: M. Tashov Chust tumanidagi 52-umumiy o rta ta lim maktabi matematika-informatika o qituvchisi. Muharrir: N. Rahimov VXTB metodika markazi informatika fani metodisti Taqrizchilar: T. Jo`raev O zbekiston Fanlar Akademiyasi Matematika va Informatsion texnologiyalar ilmiy tekshirish instituti aspiranti. R. Ahmadaliyev Chust tumanidagi 1-maktab oliy toifali informatika o qituvchisi. Mazkur uslubiy qo llanma Viloyat Metodika markazi huzuridagi metodika kengashining yil 26 dekabr dagi 12/2 - sonli qarori bilan foydalanishga tavsiya etilgan.

3 So`z boshi Namangan viloyati Chust tumanidagi 52-maktab matematika-informatika fani o`qituvchisi Tashov Mansurali Jo rayevich 1958 yilda Chust tumanidagi Mashhad qishlog ida tug ilgan. Ma lumoti oliy, 1978 yilda Namangan Davlat pedagogika institutini imtiyozli tamomlagan. Pedagogik faoliyatini 1978 yilda matematika o qituvchisi sifatida boshlagan. Ish faoliyati davrida o zining bilimdonligi, mehnatsevar va tashabbuskorligi bilan maktab jamoasi, o quvchilar va ota-onalar oldida munosib obro qozondi. Uning o`quvchilari bir necha yillardan buyon viloyat va Respublika fan olimpiadalarida sovrinli o`rinlarni egallab keladi. Jumladan, ikki nafar shogirdi 2007 va yillarda Respublika yozgi maktab olimpiadasida faxrli I o`rinni egallab, kompyuterda dasturlash bo`yicha Butun Rossiya ochiq olimpiadasining final bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etdilar. M.J. Tashov ish faoliyati davomida ko`plab uslubiy qo`llanmalar, namunali dars ishlanmalari va pedagogik dastur vositalari yaratib, viloyat va Respublika miqyosida o`tkazilgan ilmiy-uslubiy anjumanlar va ko rik-tanlovlarda faol ishtirok etib keladi. M.J. Tashov ta lim sohasidagi uzoq yillar qilgan samarali mehnatlari uchun 2005-yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Quyida Siz uning o quv-metodik qo llanmalaridan biri bilan tanishasiz. Bu qo`llanma Sizning ish faoliyatingizda ijobiy yordam berishiga ishonaman. Ne matjon Rahimov VXTB metodika markazi informatika fani metodisti

4 V bob. Dasturlash asoslari. 43-dars. Standart funksiyalar va algebraik ifodalar Quyidagi ifodalarni Paskal dasturlash tilida yozing: x y xy x + y 2 2 3x 5 3 a) b) d) + sin x e) ( 5a + 2x) + + tg a x y x + y xyz a 3x f) x 7 x 42yz + g) 5 + x (5a + 2x) + z + a 3 3 z a a) (x-y)/(sqr(x)-sqr(y)); b) x*y/(x 2 +y 2 ) d) (x+y)/(x*y*z)+sin 2 x e) (5a 2 +2x)+3*x/exp(3*ln(a))+exp(5*ln(sin(exp(3*ln(a)))/cos(exp(3*ln(a))))) f) 12*sqr(x)-42*y*z+(3*x-5)/exp(3*ln(z)) g) sqrt(5+x)-(5*sqr(a) 2*x)+sqrt(z)*3*x/exp(3*ln(a))+exp(ln(a)/7) Paskalda yozilgan ifodalarni algebraik yozuv ko'rinishiga o'giring: a) a*( Sqr(x)+1); b) e/(r1+r2) d) pi*h*(sqr(r1) + sqr(r2)+ r1*r2)/3; e) sin(x*x*x-sqr(sqr(x))+5); f) abs(arctan(x) + sqr(sin (x)); g) sqr(cos(x))+cos(sqr(x)); h) sqrt(x-sqr(x)*x+sqr(sqr(x))*x); i) tan (sqr(w/(2*r))*x); k) 5+abs(sqrt(x*x+y*y)); l) a+b-c/e*m. a) a ( x +1) 2 2 e πh ( r1 + r2 + r1 r2 ) 3 4 b) d) e) sin( x x + 5) r 1 + r 2 3 f) arctgx+sin 2 x g) cos 2 x+cosx 2 h) 3 5 x x + x 2 2 i) w w sin x / cos x 2r 2r k) c x + y l) a + b m e Paskalda yozilgan ifodalar orasidan noto'g'ri yozilganini toping: a) 2*a+b; b) sqr(x*b^2); d) sin(-3*x); e) sin((a+b+cos(x)); f) 2*(-b)+a2. Javob: b) chunki Paskalda darajaga ko`tarish amali yo`q. 44-dars. O`zlashtirish va ma lumotlarni ekranga chqarish operatorlari Quyidagi ifodalarni o'zlashtirish operatori yordamida yozing: x 21 a) y = b) a=3,6x+sinx d) z = x 5 y + xtgx e) S=πr 2 f) F=ma 63 7 x

5 g) x1 = ( b b2 4ac) /(2a), x1 = ( b + b2 4ac) /(2a) a) y:=(x-21)/(7-exp(63*lnx)) b) a:=3.6*x+sin(x) d) z:=sqrt(x-5*y)+x*sin(x)/cos(x) e) s:=pi*sqr(r) f) f:=m*a g) x1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); x1:=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); Paskalda yozilgan quyidagi dastur lavhalaridagi barcha o`zgaruvchilar qiymatlarini va ekranga chiqadigan natijani aniqlang: a) x:= sqr(9); b) a:=-cos(pi)-sin(pi/2); y:= sqrt(19+x); x:= x*x + a; writeln( x=',x); writе('у=',у);\writeln( а=,а, х=',х); d) a:= 'Yashnasin ' b:= 'O'zbekiston!' b:= a + b; write(a, a, b); e) a:=1000; al:=a; a:=a+100; a2:=a; a:=a/100; а3:=а; а:=а*а; a4:=a; a:=(sqrt(a)+9*a)*5; write(al, a2, аз, а4, a). a) x=81; y=10; ekranga x=81 yozuvi chiqariladi. b) a=0; x=0; y=0; ekranga y=0 a=0 x=0 yozuvlari chiqariladi. d) a:= 'Yashnasin '; b='yashnasin O'zbekiston!' ekranga Yashnasin Yashnasin Yashnasin O'zbekiston! yozuvi chiqariladi. e) a=5500; a1=1000; a2=1100; a3=11; a4=121. ekranga sonlar chiqariladi. 46-dars. Ma lumotlarni xotiraga muloqot usulida kiritish operatori a=19, b=2, d=1950 bo'lganda, quyidagi ifodalarning qiymatini xotiraga qulay usulda kiritib hisoblash dasturini tuzing: a) y=a+b 2 3 +ad; b) t = a + b d a ; d) s=b*cosa+sind; e) z=ad 2 +ab. a) program masala_a; uses crt; var a,b,d, y: integer; Write( a ning qiymatini kiriting= ); Readln(a); Write( b ning qiymatini kiriting= ); Readln(b); Write( d ning qiymatini kiriting= ); b) program masala_b; uses crt; var a,b,d: integer; t: real; Write( a ning qiymatini kiriting= ); Readln(a); Write( b ning qiymatini kiriting= ); Readln(b); Write( d ning qiymatini kiriting= );

6 Readln(d); y:=a+b*b+a*d; writeln( y=,y); d) program masala_d; uses crt; var a,b,d: integer; y: real; Write( a ning qiymatini kiriting= ); Readln(a); Write( b ning qiymatini kiriting= ); Readln(b); Write( d ning qiymatini kiriting= ); Readln(d); s:=b*cos(a)+sin(d); writeln( s=,s); Readln(d); t:=sqrt(a+b)-exp(ln(d-a)/3); writeln( t=,t); e) program masala_e; uses crt; var a,b,d, z: integer; Write( a ning qiymatini kiriting= ); Readln(a); Write( b ning qiymatini kiriting= ); Readln(b); Write( d ning qiymatini kiriting= ); Readln(d); z:=a*d*d+a*b; writeln( z=,z); y=23x+2 funksiyaning qiymatini x ning -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 qiymatlarida qulay usulda kiritib, hisoblash dasturini tuzing. Program masala_2; Var x,y: integer; Write( x ni kiriting= ); Readln(x); Y:=23*x+2; Writeln( y= ;y); y=21x 2 +7x+1963 funksiyaning qiymatini x ning -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 qiymatlarida qulay usulda kiritib, hisoblash dasturini tuzing. Program masala_3; Var x,y: integer; Write( x ni kiriting= ); Readln(x);

7 Y:=21*x*x+7*x+1963; Writeln( y= ;y); Tomonlari a=5, b=7, c=4 bo'lgan uchburchakning yuzini topish dasturini tuzing. Program masala_4; Var a, b, c: integer; p, s: real; Write( a tomon uzunligini kiriting= ); Readln(a); Write( b tomon uzunligini kiriting= ); Readln(b); Write( c tomon uzunligini kiriting= ); Readln(c); p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln( Uchburchak yuzi S= ;s); ax 2 +bx+c=0 tenglamani a, b, с ning quyidagi qiymatlarini qulay usulda kiritib yechish dasturini tuzing: а) a=1, b=1, c=3; b) a=1, b=4, c=4; d) a=1, b= - 4, c=4; e) a=1, b=5, с=3. program Kvadrat_tenglama; uses crt; var a,b,c,x1,x2,d:real; clrscr; write('bosh koeffitsentni kiriting = '); readln(a); write('ikkinchi koeffitsentni kiriting b= '); readln(b); write('ozod hadni kiriting c= '); read(c); d:=sqr(b)-4*a*c; x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a);x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); writeln('x1=',x1);writeln('x2=',x2); 47-dars. Ekran bilan ishlash operatorlari Ekranga «Yashnasin O'zbekiston» matnini qizil, matn foni rangini ko'k

8 rangda chiqaring. Program masala_1; Textcolor(red); TextBackGround(blue); Write( Yashnasin O'zbekiston ); Ekranga 5 ta sinfdoshingizni ismini turli ranglarda va ekranning sariq rangida chiqaring. Program masala_2; TextBackGround(14); Textcolor(2); Writeln( Aqida ); Textcolor(5); Writeln( Husanboy ); Textcolor(7); Writeln( Karimjon ); Textcolor(9); Writeln( Muqaddas ); Textcolor(11); Writeln( Dostonbek ); Ekranga ismingizni, familiyangizni, sharifingizni turli fon rangida va turli rangda chiqaring. Program masala_3; TextBackGround(10); Textcolor(2); Writeln( Ahmedov ); TextBackGround(9); Textcolor(4); Writeln( Husanboy ); TextBackGround(14); Textcolor(7); Writeln( Normatovich ); «Parol» degan iborani ekranda ko'rinmaydigan rangda chiqarishni tashkil eting. Program masala_4;

9 Textcolor(0); Writeln( Parol ); «Xush kelibsiz!» matnini ekranning o'ng tomonidan 12-satrda yashil rangda qizil fonda chiqaring. Program masala_5; Textcolor(2); TextBackGround(4); GotoXY(65,12); Writeln( Xush kelibsiz! ); 49-dars. Chiziqli dasturlar tuzish Uchburchakning tomonlari a, b va ular orasidagi burchak α berilgan. Uchburchakning yuzini hisoblash dasturini tuzing. Program masala_1; Var a, b, alfa: real; Write( a tomon uzunligini kiriting= ); Readln(a); Write( b tomon uzunligini kiriting= ); Readln(b); Write( burchak kattaligini kiriting= ); Readln(alfa); s:=a*b*sin(alfa)/2; Writeln( Uchburchak yuzi S= ;s); Quyida berilgan shakllarning shtrixlangan sohalarini yuzalarini hisoblash dasturini tuzing. a) Program masala_2a;

10 Var b, r: real; Write( b ning qiymatini kiriting= ); Readln(b); Write( r ning qiymatini kiriting= ); Readln(r); s:=b*b-pi*r*r; Writeln( shaklning yuzi S= ;s); b) Program masala_2b; Var a: real; Write( a ning qiymatini kiriting= ); Readln(a); s:=a*a-pi*a*a/4; Writeln( shaklning yuzi S= ;s); d) Program masala_2a; Var R, r: real; Write( R ning qiymatini kiriting= ); Readln(R); Write( r ning qiymatini kiriting= ); Readln(r); s:=pi*(r*r-r*r); Writeln( shaklning yuzi S= ;s); Boshlang`ich tezligi v 0 bo`lib, a tezlanish bilan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning t vaqt ichida bosib o`tgan yo`lini toping. Program masala49_3; Var s, v0, a, t: real; Write( boshlang`ich tezlik v0= ); readln(v0); Write( tezllanish= ); readln(a);

11 Write( vaqt t= ); readln(t); S:=v0*t+a*t*t/2; Writeln( S=,s); Yer sirtiga nisbatan α burchak ostida v 0 boshlang`ich tezlik bilan otilgan jismning uchish masofasini aniqlash dasturini tuzing. Program masala49_4; Var a, v0; real; g:=9.8; Write( Boshlang`ich tezlik v0= ); readln(v0); Write( Burchak kattaligi= ); readln(a); S:=v0*v0*sin(2*a)/`g Writeln( S=,S); Readln Tashqi chizilgan aylananing radiusi R bo'lgan n tomonli muntazam ko'pburchakning tomonini hisoblash dasturini tuzing. Program masala_5; Var n: integer; R, an; real; Write( Tononlar sonini kiriting= ); readln(n); Write( Tashqi chizilgan aylananing radiusini kiriting= ); readln(r); an:=2*r*sin(pi/n); writeln( Ko`pburchak tomonining uzunligi=,an); Uzunligi 1 m bo`lgan matematik mayatnikning tebranish davrini topish dasturini tuzing. Program masala49_6; Var T, g: real; g:=9.8; T:=2*pi/sqrt(g); writeln( T:=,T);

12 49.7. Erkin tushayotgan jismning t vaqt ichida bosib o`tgan yo`lini hisoblash dasturini tuzing. Program masala49_7; Var s, t, g: real; g:=9.8; Write( Vaqt t:= ); readln(t); Writeln( s:=,g*t*t/2); 50-dars. Tarmoqlanish va o`tish operatorlari Quyidagilardan xato yozilganini toping: a) Goto 10; b) goto 30; d) goto -5; e) GoTo _5; e) goto sin; f) goto 2_5; h) GOTO a_5; Javob: xato yozilganlari: d) goto -5 va f) goto 2_ Tarmoqlanish operatori uchun quyidagi shartlardan xato yozilganini toping: a) a<>b; b) a<-b; d) a><b; e) -a>0; f) -l>0; g) a>>b; h) a:=b; Javob: xato yozilganlari: d) a><b g) a>>b; h) a:=b; Quyidagilardan xato yozilganini toping: a) IF a=b THEN a:=a+l; ELSE b:=a; b) IF a:=l THEN a:=a+l ELSE b:=a; Javob: xato yozilgani: b) IF a:=l THEN a:=a+l ELSE b:=a; chunki tarmoqlanish operatorida shartni a:=l shaklda yozish mumkin emas. 1, agar x > 0; y = funksiya qiymatini hisoblash dasturini tuzing. 2 x, agar x 0 Program masala_4; Var x,y: real; Write( x ning qiymatini kiriting= ); readln(x); If x>0 then y:=1 else y:=x*x; Writeln( x=,x, da y=,y); Uchta son berilgan. Ular ichidagi manfiy sonlarning kubini hisoblovchi dastur tuzing. Program masala_5;

13 Label tamom; Var a,b,c: real; Write( 1-sonni kiriting= ); readln(a); Write( 2-sonni kiriting= ); readln(b); Write( 3-sonni kiriting= ); readln(c); If (a>=0) and (b>=0) and (c>0) then Writeln( Bu sonlar orasida manfiylari yo`q ); goto tamom; end; If a<0 then writeln(a, ning kubi=,a*a*a); If b<0 then writeln(b, ning kubi=,b*b*b); If c<0 then writeln(c, ning kubi=,c*c*c); Tamom: Uchta а, b, с son berilgan. a<b<c tengsizlikni bajarilishini tekshiruvchi dastur tuzing. Program masala_6; Var a,b,c: real; Write( 1-sonni kiriting= ); readln(a); Write( 2-sonni kiriting= ); readln(b); Write( 3-sonni kiriting= ); readln(c); Write( a<b<c tengsizlik ); If (a<b) and (b<c) then writeln( bajariladi. ) else writeln( bajarilamaydi. ); Uzunliklari berilgan uchta kesmadan uchburchak hosil qilish mumkin yoki mumkin emasligini aniqlovchi dastur tuzing. Program masala_7; Var a,b,c: real; Write( 1-kesma uzunligini kiriting= ); readln(a);

14 Write( 2- kesma uzunligini kiriting= ); readln(b); Write( 3-sonni kiriting= ); readln(c); Write( Bu kesmalardan uchburchak yasab ); If (a>abs(b-c)) and (b>abs(a-c)) and (c>abs(a-b)) then writeln( bo`ladi. ) else writeln( bo`lmaydi. ); 51-dars. Tarmoqlanuvchi dasturlar tuzish Quyidagi berilgan operatorlardagi xatolarni aniqlang va izohlang: a) IF d>0 THEN 63 ELSE s:=d+a; b) IF sl<>s2 THEN ELSE gl:=sl*s2; c) IF i*j THEN goto vo ELSE goto ne; d) IF x<>0 AND x<=5 THEN y=4*sin(x); Javoblar: a) IF d>0 THEN 63 ELSE s:=d+a; da THEN dan keyin GOTO tushib qolgan. b) IF sl<>s2 THEN ELSE gl:=sl*s2; da THEN dan keyin operator y`ozilmagan. c) IF i*j THEN goto vo ELSE goto ne; da shart mantiqiy ifoda emas. d) IF x<>0 AND x<=5 THEN y=4*sin(x); murakkab shartda har bir oddiy shart qavs ichida yozilishi kerak, THEN dan keyin turgan o`zlashtirish operatorida : belgi tushib qolgan Quyidagi mantiqiy ifodalarda amallarning bajarilishi tartibini belgilang: a) (a<-6) OR (a>=0) AND (a<4) ; b) (x*x +y >0) AND (a=0.1) OR ((b>3.7) AND (s<>k4)) ; d) (v='ha') AND (xl>0) AND (x2>0); e) (a>0) OR (a<l) OR (NOT (x*x+x*x<=l )); f) NOT (v<=b) AND ((f<=fl) OR (t=. )); g) NOT(NOT(NOT(a>b) OR TRUE) AND FALSE). javoblar: a) AND, OR; b) AND, AND, OR; d) AND, AND e) NOT, OR, OR; f) NOT, OR, AND; g) NOT, OR,NOT, AND, NOT; Istagan butun sonni 17 ga qoldiqsiz bo'linishi yoki bo'linmasligini aniqlovchi dastur tuzing. Program masala_3; Var a: integer; Write( a sonnni kiriting= ); readln(a); If trunc(a/17)*17=a then writeln( bo`linadi. ) else writeln( bo`linmaydi. );

15 51.4. ax+b=0 chiziqli tenglamani yechish dasturini tuzing. Program masala_4; Label 5; Var a,b,x: real; Write( a ni kiriting= ); readln(a); Write( b ni kiriting= ); readln(b); If (a=0) and (b=0) then writeln( x istalgan son. ); goto 5; end; If a=0 then writeln( yechimga ega emas ); goto 5; end; Writeln( x=,b/a); 5: Kvadrat tenglama yechish dasturini tuzing. program Kvadrat_tenglama; uses crt; label 2; var a,b,c,x1,x2,d:real; write('bosh koeffitsentni kiriting а= '); readln(a); write('ikkinchi koeffitsentni kiriting b= '); readln(b); write('ozod hadni kiriting c= '); read(c); d:=sqr(b)-4*a*c; if d<0 then writeln('haqiqiy ildizlari yo`q.'); goto 2; end; if d=0 then writeln('x1=x2= ',-b/2*a); goto 2; end; x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); writeln('x1=',x1); writeln('x2=',x2); 2: Yildagi oylarning kunlari miqdorini aniqlab beruvchi dastur tuzing. Program masala_6; Label 4; Var a,b: integer;

16 Write( Oyning tartib raqamini kiriting= ); readln(a); If (a=1) or (a=3) or (a=5) or (a=7) or (a=8) or (a=10) or (a=12) then Writeln( 31 kun ); goto 4; end; If a=2 then writeln( 28 yoki 29 kun ); goto 4; end; Writeln( 30 kun ); 4: Oldingi dastur ko'magida tug'ilganingizdan beri necha kun yashaganingizni aniqiang. Program masala_7; Var a,b,c,a1,b1,c1,s,s1,s2: integer; Write( Tug`ilgan yilingizni kiriting= ); readln(a); Write( Tug`ilgan oyingizning tartib raqamini kiriting= ); readln(b); Write( Tug`ilgan kuningizni kiriting= ); readln(c); Write( Joriy yilini kiriting= ); readln(a1); Write( Joriy oyning tartib raqamini kiriting= ); readln(b1); Write( Joriy kunni kiriting= ); readln(c1); S:=a1-a; s:=s*365; S1:=b1-b; s:=s+30*s1; s2:=c1-c; s:=s+s2; Writein(s, kun ); 53-dars. Parametrli takrorlash operatori Quyidagi operatorlardagi takrorlanishlar sonini aniqlang: a) for i:=l to 88 do b:=l; b) for i:=73 to 161 do m:=2; d) for i:= -21 to 0 do a:=3; e) a:=5; b:=34; for i:=a+7 to b-1 do s:=s+l; f) a:=5; b:=19; for i:=a*a to 2*b+8 do s:=s+l. Javoblar: a) (88-1)+1=88 matra b) (161-73)+1=89 marta d) (0-(-21))+1=22 marta e) (b-1-(a+7))+1=(b-a-8)+1=b-a-7=34-5-7=22 marta f) 2*b+8-a*a+1=2*19+8-5*5+1=22 marta y=21x 2 +7x+1963 funksiyaning qiymatini x ning -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 qiymatlarida hisoblash dasturini tuzing. Program masala_2; Var x, y: integer;

17 For x:=-5 to 5 do writeln(x, bo`lganda y=,21*x*x+7*x+1963); y=2x+1 funksiyaning qiymatini x ning [-15, 5] oraliqdagi butun qiymatlarida hisoblash dasturini tuzing. Program masala_3; Var x, y: integer; For x:=-15 to 5 do writeln(x, bo`lganda y=, 2*x+1); y=5x+19 funksiyaning qiymatini x ning [0, 10] oraliqda 0,25 qadam bilan hisoblash dasturini tuzing. Program masala_4; Var i: integer; x, y: real; For i:=0 to 40 do writeln(x, bo`lganda y=, 5*x+19); x:=x+0.25; A[1..17] massiv berilgan. Massivning nolga teng elementlarining indeksini chiqaruvchi dastur tuzing. Program masala_5; Var i: integer; a: array [1..17] of real; For i:=1 to 17 do write(i, -elementni kiriting= ); readln(a[i]); end; Writeln( Nolga teng elementlarning indekslari );

18 For i:=0 to 17 do if a[i]=0 then writeln(i); 54-dars. Shart bo`yicha takrorlash operatorlari Kvadratlari berilgan natural N sondan katta bo'lmagan natural sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing. Program masala_54_1; Var I,N: integer; Write( N ning qiymatini kiriting= ); readln(n); I:=1; While I*I<=N do writeln(i); I:=I+1; end; a 1, a 2,..., a N butun sonlar ketma-ketligi berilgan. Ularni ketma-ket qo'shib borib, yig'indi berilgan N butun sondan ortishi bilan ekranga chiqaruvchi dastur tuzing. Agar barcha sonlar yig'indisi N dan ortmasa, bu haqda xabar chiqaring. Program masala_54_2; Var i, S: integer; A: array [1..10] of integer; Const N=10; For i:=1 to N do Write(i, -hadni kiriting= ); readln(a[i]); end; S:=0; I:=1; While S<=N do S:=S+a[i]; I:=I+1; end; Writeln( S=,S); y=x*sinx funksiyaning qiymatlarini [-π,π] oraliqda 0,3 qadam bilan hisoblash dasturini tuzing.

19 Yechilish: Program masala_54_3; Var x,y: real; x:=-pi; While x<=pi do Writeln('x=',x:1:2,' bo`lganda y=',x*sin(x):2:2); x:=x+0.3; end; Quyidagi yig'indining qiymati berilgan M natural sondan ortiq bo`lguncha hisoblash dasturini tuzing: N ( 1) y = N * (2 * N + 1) Yecilishi: program masala54_4; uses crt; var n: integer; m,y: real; clrscr; write('m ning qiymatini kiriting = '); readln(m); n:=1; repeat if n/2=int(n/2) then y:=y-(1/(n*(2*n+1))) else y:=y+(1/(n*(2*n+1))); n:=n+1; end; until y>m; write('y=',y); 56-dars. Belgili va satrli miqdoorlar bilan ishlash Quyidagi funksiyalar bajarilgandagi natijasini aniqlang: a) Concat( o, na ); b) Concat( ya, sha, sin ); d) a:='dunyo'; Length(a); e) Pos('o', 'bahor'); f) Copy('kino', 1, 2) + Copy('oftob', 3, 3). Javob: a) ona b) yashasin d) 5 e) 4 f) kitob Kiritilgan so'z palindrom bo'lishini tekshiruvchi dastur tuzing. Program masala_56_2;

20 Var a, b: string; i, k: integer; Write( So`zni kiriting= ); readln(a); k:=length(a); Write( Bu so`z ); For i:=1 to k do b:=a[i]+b; if a=b then writeln( polindrom. ) else writeln( polindrom emas. ); Kiritilgan so'zdan «ona» so'zini hosil qilish imkoniyatini aniqlovchi dastur tuzing. Program masala_56_3; Var s: string; i, k,o,n,a: integer; Write( So`zni kiriting= ); readln(s); k:=length(s); For i:=1 to k do If (s[i]= o ) or (s[i]= O ) then o:=1; If (s[i]= n ) or (s[i]= N ) then n:=1; If (s[i]= a ) or (s[i]= A ) then a:=1; End; if o*n*a=1 then writeln( Hosil qilsih mumkin ) else writeln( Hosil qilsih mumkin emas. ); A[1..N] satrli chiziqli jadval berilgan. Jadval elementlari asosida «ona» so'zini hosil qilish imkoniyatini aniqlovchi dastur tuzing. Program masala_56_4; Var a: array [1..10] of string; b: string; i, j,k,o1,n1,a1: integer; For j:=1 to 10 do

21 Write(j, -elemenni kiriting= ); readln(a[j]); end; For j:=1 to 10 do b:=a[j]; k:= length(b); For i:=1 to k do If (b[i]= o ) or (b[i]= O ) then o1:=1; If (b[i]= n ) or (b[i]= N ) then n1:=1; If (b[i]= a ) or (b[i]= A ) then a1:=1; End; End; if o*n*a=1 then writeln( Hosil qilsih mumkin ) else writeln( Hosil qilsih mumkin emas. ); A[1..N] satrli chiziqli jadval berilgan. Jadval elementlari ichidan «m» harfdan boshlanadiganlarini aniqlovchi dastur tuzing. Program masala_56_5; Var a: array [1..10] of string; b: string; i, j,k: integer; For j:=1 to 10 do Write(j, -elemenni kiriting= ); readln(a[j]); end; For j:=1 to 10 do b:=a[j]; if (b[1]= m ) or (b[1]= M ) then writeln(a[j]); End; Satrli o'zgaruvchi S ning qiymati «Informatika» bo'lsa, quyidagi amallar bajarilgach, uning qiymatini aniqlang: a) Delete(s,5,7); b) Delete(s,1,2); Delete(s,6,4); d) Delete(s, 1,1); Delete(s,2,1); Delete(s,6,4). Javoblar: a) Info b) forma d) norma Berilgan so'zning belgilari orasiga bittadan probel qo'shib chiquvchi dastur

22 tuzing. Program masala_56_7; Var a: string; i: integer; Write( So`zni kiriting= ); readln(a); For i:=1 to length(a)-1 do Write(a[i], ); Writeln(a[i+1]); Berilgan satrdagi barcha «a» harflarini o'chirib chiquvchi dastur tuzing. Program masala_56_8; Var a: string; i: integer; Write( So`zni kiriting= ); readln(a); For i:=1 to length(a) do If (a[i]= a ) or (a[i]= A ) then delete(a,i,1); Writeln(a); Lotin «A» harfining ASCII kodi 65 ekani ma'lum bo'lsa, «AHMAD» so'zini undagi harflarning ASCII kodlari orqali tasvirlang. H harfi ASCII jadvalida A da 7 belgi keyinda turadi, shuning uchun uning kodi 65+7=72 bo`ladi. Shu kabi aniqlasak, M ning kodi 65+12=77, D ning kodi 65+3=68 bo`ladi. Demak AHMAD so`zi ASCII kodlari bo`yicha kabi tasvirlanadi ASCII kodlari orqali ifodalangan so'zlarni aniqlang: a) ; b) ; d) ; e) Program masala56_10;

23 Var k,i,n,c : integer; kod, s: string; Write( So`z kodini kiriting= ); Readln(kod); k:=length(kod); For i:=1 to k do If kod[i]<> then s:=s+kod[i]; While length (s)>0 do val(copy(s,1,2),n,c); Write(chr(n));delete(s,1,2); end; Ushbu dastur yordamida berilgan kodlar bo`yicha so`zlarni aniqlaymiz: a) SALOM; b) RAXMAT; d)kitob; e) MAKTAB Chap tarafdagi belgilarga o'ng tarafdagi ASCII kodlarini mos qo'ying. a) b) d) В 69 H 82 S 76 G 70 K 68 V 78 F 66 R 75 L 83 E 71 D 72 N 86 Javob: a) b) d) В 66 H 72 S 83 G 71 K 75 V 86 F 70 R 82 L 76 E 69 D 68 N 78 Bu masalani yechishda quyidagi dasturdan foydalanish mumkin: Program masala56_11; Var s: char; Write('So`z kodini kiriting='); Readln(s); writeln(ord(s)); ASCII kodlar jadvalini hosil qiluvchi dastur tuzing. Program masala56_12; Var i: integer;

24 For i:=0 to 255 do writeln(i,,chr(i)); 58-dars. Paskalda ekranni grafik holatga o`tkazish Ekranni grafik holatga o'tkazuvchi va <Enter> klavishi bosilganda yana matnli holatga qaytaruvchi dastur tuzing. Program masala_58_1; Uses graph; Var gd, gm: integer; Gd:=0; initgraph(gd,gm, ); CloseGraph; Ekranning to'rtta burchagida sariq rangli nuqta hosil qiluvchi dastur tuzing. Program masala58_2; Uses graph; Var gd,gm: integer; gd:=0; InitGraph(gd,gm,''); PutPixel(1,1,14); PutPixel(1,getmaxY,14); PutPixel(getmaxX,1,14);PutPixel(getmaxX,getmaxY,14); closegraph; Nuqtalar yordamida ekranni o'rtasidan bo'luvchi gorizontal chiziq hosil qiling. Program masala58_3; Uses wincrt, graph; label 1; Var gd,gm,i: integer; y: char; gd:=0;

25 InitGraph(gd,gm,''); for i:=1 to 1000 do PutPixel(i,350,14); PutPixel(i,351,14); 1: y:=readkey; if y<>' ' then goto 1; closegraph; Random funksiyasidan foydalanib, turli rangli nuqtalarni hosil qiling. Program masala58_4; Uses wincrt, crt; graph; Var Gd,gm,x,y: integer; Gd:=0; InitGraph(gd,gm, ); Randomize; Repeat X:=round(random(15)); y:=round(random(15)); Putpixel(50*x,50*y, x); Until x=y+1; Closegraph; Random funksiyasidan foydalanib, «yulduzli osmon» manzarasini hosil qiling. program osmon; uses graph; var gd,gm,x,y,k,i: integer; gd:=0; initgraph(gd,gm,''); randomize; repeat for i:=1 to 15 do x:=25*k*round(random(15)); y:=20*k*round(random(15)); putpixel(x,y,i); end; k:=k+1; until k>10;

26 closegraph; 59-dars. Paskalning shakllar chizish operatorlari Ekran o'rtasidan bo'luvchi gorizontal chiziq chizuvchi dastur tuzing. Program masala59_1; Uses wincrt, graph; label 1; Var gd,gm,i: integer; y: char; gd:=0; InitGraph(gd,gm,''); line(1,350,1000,350); closegraph; Ekranning o'rtasida radiusi 100 ga teng sariq rangli aylana chizing. Program masala59_2; Uses wincrt, graph; label 1; Var gd,gm,i: integer; y: char; gd:=0; InitGraph(gd,gm,''); Setcolor(14); Circle(500,350,100); closegraph; Ekranning 4 ta burchagida eni 60 va bo'yi 40 ga teng qizil rangli to'rtburchaklar chizing. Program masala59_3; Uses wincrt, graph; label 1; Var gd,gm,i: integer; y: char; gd:=0; InitGraph(gd,gm,'');

27 Setcolor(14); Rectangle(1,1,60,40); Setcolor(12); Rectangle(1,660,60,700); Setcolor(10); Rectangle(940,1,1000,40); Setcolor(1); Rectangle(940,660,1000,700); closegraph; Oy va yulduzlar tasvirlangan kechki osmon manzarasini chizing. program oy_va_yulduzlar; uses graph; var gd,gm,x,y,k,i: integer; gd:=0; initgraph(gd,gm,''); randomize; repeat for i:=1 to 15 do x:=25*k*round(random(15)); y:=20*k*round(random(15)); putpixel(x,y,i); end; k:=k+1; until k>10; setcolor(15);setfillstyle(1,15); Fillellipse(800,50,40,40); closegraph; Ekranni sariq gorizontal chiziqlar bilan to'ldiring. program masala59_5; uses graph; var gd,gm,x,y,k,i: integer; gd:=0; initgraph(gd,gm,''); setcolor(15); SetFillstyle(2,14); Bar(0,0,1000,700); closegraph; Ekranni teng to'rt bo'lakka bo'lib, ularni mos ravishda qizil, sariq, yashil va ko'k ranglarga bo'yang.

28 program masala59_6; uses graph; var gd,gm,x,y,k,i: integer; gd:=0; initgraph(gd,gm,''); setcolor(15); SetFillstyle(1,4); Bar(0,0,500,350); setcolor(15); SetFillstyle(1,14); Bar(0,350,500,700); setcolor(15); SetFillstyle(1,2); Bar(500,0,1000,350); setcolor(15); SetFillstyle(1,1); Bar(500,350,1000,700); closegraph; Ekranning o'rtasida radiusi 100 ga teng sariq rangli doira chizing. Program masala59_7; Uses wincrt, graph; label 1; Var gd,gm,i: integer; y: char; gd:=0; InitGraph(gd,gm,''); SetFillStyle(1,14); FillEllipse(500,350,100,100); closegraph; Mos ravishda qizil, sariq va yashil chiroqlari yonib turgan uchta svetofor rasmini chizing. program masala59_8; uses wincrt, graph, crt; var gd,gm: integer; gd:=0;clrscr; initgraph(gd,gm,''); rectangle(10,10,80,240); setfillstyle(1,4); fillellipse(45,45,25,25);circle(45,125,25); circle(45,205,25); rectangle(110,10,180,240); setfillstyle(1,14); circle(145,45,25);fillellipse(145,125,25,25); circle(145,205,25);

29 rectangle(210,10,280,240); setfillstyle(1,2); circle(245,45,25); circle(245,125,25); fillellipse(245,205,25,25); closegraph; xil bo'yash usulini namoyish etuvchi 40x40 o'lchamli 12 ta kvadrat chizing. program masala59_9; uses wincrt, graph, crt; var i,gd,gm,x1,x2,y1,y2: integer; gd:=0; clrscr; initgraph(gd,gm,''); x1:=1; x2:=40; y1:=1; y2:=40; for i:=1 to 12 do setfillstyle(i,i+3); bar(x1,y1,x2,y2); x1:=x1+42; x2:=x2+42; end; closegraph; 61-dars. Fayllar bilan ishlash Sinfdoshlaringizning familiya va ismlaridan tashkil topgan «SINF.TXT» nomli matnli fayl hosil qiluvchi dastur tuzing. program masala61_1; uses crt; var ism: string; f: text; i: integer; clrscr; assign(f,'c:sinf.txt'); rewrite(f); for i:=1 to 7 do write(i,'-oquvchining familiyasini va ismini kiriting='); readln(ism); writeln(f,ism); end; close(f); Hafta kunlarining nomlarini kiritib, ularni «HAFTA.TXT» faylida saqlab qo'yadigan dastur tuzing. program masala61_2; uses crt; var kun: string; f: text; i: integer;

30 clrscr; assign(f,'hafta.txt'); rewrite(f); for i:=1 to 7 do write(i,'-kun nomini kiriting=');readln(kun); writeln(f,kun); end; close(f); «HAFTA.TXT» faylida berilgan hafta kunlarining nomlarini ekranga chiqaruvchi dastur tuzing. program masala61_3; uses crt; var hafta: array[1..7] of string; f: text; s: string; i: integer; clrscr; assign(f,'hafta.txt'); reset(f); for i:=1 to 7 do readln(f,s); writeln(s); end; close(f); y=sin2x funksiyasining [-π;π] oraliqdagi qiymatlarini 0,01 qadam bilan hisoblang. Natijalarni «sinus.out» faylida saqlab qo'ying. program masala61_4; uses crt; var ism: string; f: text; i: integer; clrscr; assign(f,'c:sinf.txt'); rewrite(f); for i:=1 to 7 do write(i,'-oquvchining familiyasini va ismini kiriting='); readln(ism); writeln(f,ism); end; close(f); «sinf.txt» faylida berilgan 9-sinf o'quvchilarning familiyalari ichidan «M» harfi bilan boshlanadiganlarini ekranga chiqaruvchi dastur tuzing. program masala61_5; uses crt; var hafta: array[1..7] of string; f: text; s: string; i: integer;

31 clrscr; assign(f,'c:\sinf.txt'); reset(f); for i:=1 to 7 do readln(f,s); if s[1]='m' then writeln(s); end; close(f); «sinf.txt» faylida berilgan 9-sinf o'quvchilarining familiyalari ichidan «B» harfi bilan boshlanadiganlarini ajratib olib, ulardan «bsinf.txt» faylini hosil qiluvchi dastur tuzing. program masala61_6; uses crt; var hafta: array[1..7] of string; f1,f2: text; s: string; i: integer; clrscr; assign(f1,'c:\sinf.txt'); reset(f1); assign(f2,'c:\bsinf.txt'); rewrite(f2); for i:=1 to 7 do readln(f1,s); if s[1]='b' then writeln(f2,s); end; close(f1); close(f2); «massiv.in» fayli 12 ta satrdan iborat. Uning har bir satrida 9 tadan son o'zaro probel bilan ajratib yozilgan. A(12;9) - ikki o'lchamli massiv elementlarining qiymatlarini «massiv.in» faylidan o'qib oluvchi dastur tuzing. Program masala61_7; Var i,j,x,y,k: integer; f: text; s: string; a: array [0..12,0..9] of string; clrscr; clrscr; k:=1; assign(f,'c:\massiv.in'); reset(f); j:=1; repeat k:=1; readln(f,s); for i:=2 to length(s) do if s[i]=' ' then a[j,k]:=copy(s,1,i-1); delete(s,1,i-1); k:=k+1;end; a[j,k]:=s; j:=j+1; until eof(f); close(f); for i:=1 to 12 do for j:=1 to 9 do write(a[i,j],' '); writeln; end;

32 63-dars. Protsedura va funksiyalar Uchta to'g'ri to'rtburchakning har birining bittadan diagonali uchlarining koordinatalari berilgan: 1) 20,20 va 80,200; 2) 200,97 va 500,156; 3) 300,120 va 400,420. Shu to'g'ri to'rtburchaklarni mos ravishda qizil, sariq va yashil ranglarda chizish dasturini tuzing. program masala63_1; uses graph; var gd, gm: integer; procedure To`rtburchak(x1,y1,x2,y2,col:integer); setcolor(col); rectangle(x1,y1,x2,y2); end; gd:=0; initgraph(gd,gm,''); To`rtburchak (20,20,80,200,4); To`rtburchak (200,97,500,156,14); To`rtburchak (300,12,400,420,2); closegraph; Uchta sondan kattasini topish dasturini tuzing. Buning uchun ikkita sondan kattasini topish funksiyasini tuzib, undan foydalaning. program masala63_2; uses crt; var i,max,a,b,c: integer; function IKT(a,b:integer):integer; var c:integer; if a>b then c:=a else c:=b; IKT:=c; end; write('1-sonni kiriting='); readln(a); write('2-sonni kiriting='); readln(b); write('3-sonni kiriting='); readln(c); a:=ikt(a,b); b:=c; max:=ikt(a,b); writeln('kattasi=',max);

33 63.3. «noma.txt» faylida berilgan matndagi belgilarni ASCII kodlari bilan almashtirib, «shifr.txt» faylida saqlab qo'yuvchi dastur tuzing. Satrdagi belgilarni ASCII kodlari bilan almashtirib, yangi (maxfiy) satr hosil qilish uchun protsedura tuzib, undan foydalaning. program masala63_3; uses crt; var f1,f2: text; i,j,k,n: integer; s,a,matn: string; procedure kod(s:string); for i:=1 to length(s) do n:=ord(s[i]); str(n,a); matn:=matn+a; end; end; clrscr; assign(f1,'c:\noma.txt'); reset(f1); assign(f2,'c:\shifr.txt'); rewrite(f2); repeat readln(f1,s);kod(s); writeln(f2,matn); matn:='';end; until eof(f1); close(f1); close(f2);

34 Sinfdan tashqari ishlar uchun masalalar. 1. Tekislikda uchta nuqta berilgan. Ulardan qaysi biri koordinatalar boshiga yaqinroq joylashganligini aniqlovchi dastur tuzing. Program nuqtalar; Uses Crt; Var xa, ya, xb, yb, xc, yc, ma, mb, mc : Real; BEGIN WriteLn('A nuqtaning koordinatalarini kiriting:'); Write('x = '); ReadLn(xA); Write('y = '); ReadLn(yA); WriteLn('B nuqtaning koordinatalarini kiriting:'); Write('x = '); ReadLn(xB); Write('y = '); ReadLn(yB); WriteLn('C nuqtaning koordinatalarini kiriting:'); Write('x = '); ReadLn(xC); Write('y = '); ReadLn(yC); ma := sqrt(sqr(xa) + sqr(ya)); mb := sqrt(sqr(xb) + sqr(yb)); mc := sqrt(sqr(xc) + sqr(yc)); WriteLn; Write('Javob: '); If (ma < mb) and (ma < mc) then WriteLn( 'A nuqta.') else If (mb < mc) then WriteLn('B nuqta.') else WriteLn('C nuqta.'); ReadLn; END. 2. Berilgan to`rtxonali son raqamlari yig`indisini topish dasturini tuzing. Program Raqamlar; Uses Crt; Var son, {berilgan son} i, j, k, l, {son raqamlari} P : Integer; {raqamlar ko`paytmasi} BEGIN Write( 'To`rtxonali sonni kiriting: ' ); ReadLn(son); son:=abs(son); Write(son,' sonining raqamlari: '); i:= son div 1000; Write(i:3); {birinchi raqam} j:= son div 100 mod 10; Write(j:3); {ikkinchi raqam} k:= son div 10 mod 10; Write(k:3); {uchinchi raqam} l:= son mod 10; WriteLn(l:3); {to`rtinchi raqam} P:= i * j * k * l ;

35 WriteLn('Javob: son raqamlarining ko`paytmasi: ',P); ReadLn; END. 3. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan ikkita to`g`ri chiziqning kesishish nuqtasi koordinatalarini aniqlovchi dastur tuzing. Agar ular ustma ust tushsa yoki parallel bo`lsa yohud mavjud bo`lmasa, mos xabar chiqarilsin: a 1 x + b 1 y + c 1 = 0; a 2 x + b 2 y + c 2 = 0. Program to`g`ri_chiziqlar;; Uses Crt; Var a1,b1,c1,a2,b2,c2,x,y:real; BEGIN Write( a1,b1,c1 larni kiriting:');readln(a1,b1,c1); Write('a2,b2,c2 larni kiriting:');readln(a2,b2,c2); WriteLn; Write('Javob: '); If ( (a1=0) and (b1=0) ) or ( (a2=0) and (b2=0) ) then WriteLn( 'Bu to`g`ri chiziq emas!!!' ) else if (a1*b2=a2*b1) and (a1*c2=a2*c1) {ustma-ust tushish sharti} then WriteLn('to`g`ri chiziqlar ustma-ust tushadi.') else if a1*b2 = a2*b1 {parallellik sharti} then WriteLn(' to`g`ri chiziqlar parallel.') else x:=(c1*b2-c2*b1)/(b1*a2-b2*a1); y:=(c2*a1-c1*a2)/(b1*a2-b2*a1); WriteLn('Kesishish nuqtasining koordinatalari:); end; WriteLn(x=',x:5:2,',y=',y:5:2); end; ReadLn; END. 4. Berilgan matndagi so`zlar sonini aniqlang. Agar matndagi qo`shni so`zlar bittadan probel (bo`sh joy belgisi) bilan ajratilgan bo`lsa, u holda so`zlar soni probellr sonidan bitta ortiq bo`ladi. Agar qo`shni so`zlar orasidagi probellar bittadan ortiq bo`lsa, u holda algoritm biroz murakkablashadi. Program so`z_soni; Uses Crt; Var matn: String; {berilgan matn} i,n: Integer; {n-matndagi so`zlar soni} m: Boolean; {m-mantiqiy o`zgaruvchi} belgi: Char; {joriy harf}

36 BEGIN WriteLn('Matnni kiriting:'); ReadLn(matn); n:=0; m:=true; For i:=1 to Length(matn) do belgi:=matn[i]; If (belgi<>' ') and m then n:=n+1; m:=(belgi=' ') end; WriteLn; WriteLn('Javob:Matndai so`zlar soni: ',n); ReadLn; END. 5. Fibonachchi sonlari( F i ) ushbu F 0 = F 1 = 1; F i = F i 1 + F i 2 ( i=2, 3,... ) formula bilan hisoblanadi (har bir navbatdagi son o`zidan oldingi ikki sonning yig`indisiga teng). Berilgan M natural sondan katta bo`lmagan barcha Fibonachchi sonlari yig`indisini toping. Program SummaFib; Uses Crt; Var M,F0,F1,F2,S: Integer; BEGIN Write( М natural sonni kiriting: );ReadLn(M); F0:=1; F1:=1; F2:=2; S:=4; {4 dastlabki uchta Fibonachchi sonlari yig`indisi} Write(M, dan katta bo`lmagan Fibonachchi sonlari:,f0:4,f1:4); While F2<=M do F0:=F1; F1:=F2; Write(F1 : 4); F2:=F0+F1; S:=S+F2; end; S:=S F2; WriteLn; WriteLn; WriteLn( Javob: Bu sonlar yig`indisi=,s); ReadLn: END. 6. A[1..10] sonli massiv elementlarini o`sish tartibida saralovchi dastur tuzing.

37 program Saralsh; uses crt; Label 5,10; var i,k,m: integer; b,c: real; a: array[1..10] of real; clrscr; for i:=1 to 10 do writeln(i,'-elementni kiriting=> '); readln(a[i]);end; 5: m:=0; for i:=1 to 9 do if a[i]>a[i+1] then b:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=b; m:=1; end; if m=1 then goto 5; for i:=1 to 10 do writeln(a[i]:3:0); 7. Ekran markazida to`g`ri to`rtburchak chizilsin. Y, P, R va L klavishlari yordamida to`rtburchakni mos ravishda yuqoriga, pastga, o`ngga, chapga harakatlantiruvchi dastur tuzing. program harakat; uses crt, graph, wincrt; label 5,10; var t: char; x1,x2,y1,y2: integer; gd,gm: integer; gd:=0; x1:=400; y1:=300; initgraph(gd,gm,''); settextstyle(0,0,1);outtextxy(50,30,'"y"-yuqoriga, "P"-pastga, "L"-chapga, "R"-o`ngga, "N"-chiqish'); 5:setcolor(14); rectangle(x1,y1,x1+200,y1+100); 10: t:=readkey; if (t='y') or (t='y') then setcolor(0);rectangle(x1,y1,x1+200,y1+100); y1:=y1-10; goto 5; end;

38 if (t='p') or (t='p') then setcolor(0);rectangle(x1,y1,x1+200,y1+100); y1:=y1+10; goto 5; end; if (t='l') or (t='l') then setcolor(0);rectangle(x1,y1,x1+200,y1+100); x1:=x1-10; goto 5; end; if (t='r') or (t='r') then setcolor(0);rectangle(x1,y1,x1+200,y1+100); x1:=x1+10; goto 5; end; If (t<>'n') and(t<>'n') then goto 10; 8. Shaxmat taxtasida oq shoh va qora ot turibdi. Oq shoh qora ot zarbasi ostida turibdimi yoki qora ot oq shoh zarbasi ostida turibdimi yohud hech biri zarba ostida emasmi ekanligini aniqlovchi dastur tuzing. Shaxmat taxtasini koordinatalar tekisligi sifatida qaraymiz. Shaxmat donalarining joylashgan o`rni xuddi shaxmat o`yinidagi kabi ifodalanadi (masalan, a4, f7, g3 va hokazo). Shuning uchun avval ularni nuqta koordinatalari ko`rinishiga o`tkazib olamiz (masalan: a4 ni (1;4), f7 ni (6,7) va ҳokazoga almashtiramiz). So`ngra ikki nuqta orasidagi msaofani topish formulasidan foydalanamiz. program shaxmat; uses crt; Label 10; var shoh, ot: string; xshoh, yshoh, xot, yot: integer; masofa: real; clrscr; writeln('oq shoh o`rni '); readln(shoh); if shoh[1]='a' then xshoh:=1; if shoh[1]='b' then xshoh:=2; if shoh[1]='c' then xshoh:=3; if shoh[1]='d' then xshoh:=4; if shoh[1]='e' then xshoh:=5; if shoh[1]='f' then xshoh:=6; if shoh[1]='g' then xshoh:=7; if shoh[1]='h' then xshoh:=8; val(shoh[2],yshoh); writeln('qora ot o`rni '); readln(ot); if ot[1]='a' then xot:=1; if ot[1]='b' then xot:=2; if ot[1]='c' then xot:=3; if ot[1]='d' then xot:=4; if ot[1]='e' then xot:=5; if ot[1]='f' then xot:=6; if ot[1]='g' then xot:=7; if ot[1]='h' then xot:=8; val(ot[2],yot); masofa:=round(sqrt(sqr(xot-xshoh)+sqr(yot-yshoh)));

39 if masofa=round(sqrt(5)) then write('oq shoh qora ot zarbasi ostida'); goto 10; end; if (masofa=round(sqrt(2))) or (masofa=1) then write('qora ot oq shoh zarbasi ostida'); goto 10; end; write('hech biri zarba ostida emas.'); 10: 9. a, b, c larning berilgan qiymatlariga ko`ra y=ax 2 +bx+c funksiya grafigi koordinatalar tekisligining qaysi choraklarida yotishini aniqlovchi dastur tuzing. program Grafik; uses crt; Label 1; var a,b,c,d: real; clrscr; writeln('a,b,c koeffitsiyentlarni=> '); readln(a,b,c); d:=sqr(b)-4*a*c; if d<=0 then if a>0 then write('i,ii choraklarda'); if a<0 then write('iii,iv choraklarda'); goto 1; end; if a>0 then if (c>0) and (b<0) then write('i,ii,iv choraklarda'); if (c>0) and (b>0) then write('i,ii,iii choraklarda'); if c<0 then write('i,ii,iii,iv choraklarda'); end; if a<0 then if (c>0) and (b<0) then write('i,iii,iv choraklarda'); if (c>0) and (b>0) then write('ii,iii,iv choraklarda'); end; 1: 10. Olimlar eski qal a qoldiqlarini tekshirib, u aylana shaklida bo lgan degan fikrga keldilar. Vaqt o tishi bilan qal a devorining ba zi qismlari emirilib ketgan.

40 Qal aning qolgan qismini saqlab qolish va o rganishni davom ettirish uchun uni to siq bilan o rab qo yish lozim deb topildi. Har bir bo lakni alohida o rash noqulaylik tug dirishini hisobga olib, umumiy to siq yasashga kelishildi (rasmdagi uzliksiz chiziq). To siqning uzunligini 0,001 gacha aniqlikda hisoblang. castle.in fayli: 1-satrda 2 ta son: n-bolaklar soni (1 n 180), r-qal a radiusi (1 r 100). Keyingi n ta satrning har birida 2 tadan son: a i va b i - i-bo lakning boshlanishi va oxiri (graduslarda). Burchak markazi qal a markazida bo lib, o lchash shimol yo nalishida hamda soat mili harakati yo nalishiga teskari. (0 a i, b i 360, a i b i ). Castle.out fayliga quyidagilar chiqarilsin: bitta son - to`siq uzunligi. Fayllar namunasi: castle.in castle.out program qal`a_masalasi; var castle, castle1: text; S,I,N,R,K,H: integer; L, YOY1, YOY2, YOY, RAD: real; A:STRING; B: array[0..100] of integer; O: array[0..100] of integer; D: array[0..100] of integer; G: array[0..100] of integer; assign(castle,'castle.in'); assign(castle1,'castle.'); reset(castle); rewrite(castle1); read (castle,n); read(castle,r); for i:=1 to n do read (castle,b[i]); read (castle,o[i]); end; for i:=1 to n do if B[i]>O[i] then D[i]:=360+O[i]-B[i] else D[i]:=O[i]-B[i]; S:=S+D[i];

41 end; YOY:=3.14*S*R/180; for i:=1 to N-1 do YOY1:=B[i+1]-O[i]; L:=L+sqrt(2*sqr(R)-2*R*R*COS(YOY1*PI/180)); end; A:=' birlik ip kerak.'; YOY2:=B[1]-O[n]; L:=L+sqrt(2*sqr(R)-2*R*R*COS(YOY2*PI/180)); write (L+YOY:3:9); writeln(a); wriete (castle1, L+YOY:3:9); writeln(castle1,a); close(castle); close(castle1); Foydalanilgan adabiyotlar 1. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. 9-sinf uchun darslik. A. Abduqodirov, N. Taylaqov, B. Boltaev va boshqalar. Toshkent Turbo Paskal dasturlash tili. N. Otaxonov. Namangan Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fani bo`yicha Respublika (III-IV bosqich) va Xalqaro fan olimpiadalari materiallar. 4. Internet materiallari.

Mundarija. 1. Html tilida 3 xil turdagi onlayn test (MS Word dasturida) Paskal dasturlash tilida yaratilgan 3 ta test 11

Mundarija. 1. Html tilida 3 xil turdagi onlayn test (MS Word dasturida) Paskal dasturlash tilida yaratilgan 3 ta test 11 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI XORAZM VILOYAT XTB TASARRUFIDAGI YANGIARIQ TUMANI 11-SONLI AFCHO IMINING O QUVCHILARINI INFORMATIKA FANIDAN YARATGAN O QUV - USLIBIY QO LLANMASI Yangiariq

More information

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI. Mengliev Sh.A.

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI. Mengliev Sh.A. O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Amaliy matematika va informatika kafedrasi Mengliev Sh.A. Borland C++ dasturlash tili

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Informatika asoslari kafedrasi C/C++ tilida dasturlash fanidan

More information

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI REFERAT MUALLIF: X.A.Ishanxodjayeva (TATU, e-mail adish_adisha@ mail.ru) JAVA SCRIPT

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI. TOSHKENT TO QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI. INFORMATIKA VA AT kafedrasi KURS ISHI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI. TOSHKENT TO QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI. INFORMATIKA VA AT kafedrasi KURS ISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI. TOSHKENT TO QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI INFORMATIKA VA AT kafedrasi KURS ISHI Mavzu:Html tili va unda web sahifalar yaratish Bajardi:

More information

COMPUTER SCIENCES II Spring Term 2017 Asst.Prof.Elgin KILIÇ

COMPUTER SCIENCES II Spring Term 2017 Asst.Prof.Elgin KILIÇ COMPUTER SCIENCES II Spring Term 2017 Asst.Prof.Elgin KILIÇ TURBO PASCAL WEEK 2 DECLARATION BLOCKS in DETAIL Uses There default sub pascal programs called UNITS which are already embedded in pascal editor.

More information

МЕХАНИКА МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

МЕХАНИКА МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ АМАЛИЙ МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА ЙЎНАЛИШИ КУРС ИШИ МАВЗУ:

More information

O`ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI. Axborot texnologiyalari fakul`teti

O`ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI. Axborot texnologiyalari fakul`teti O`ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI Axborot texnologiyalari fakul`teti Axborot texnologiyalari kafedrasi E kommertsiya fanidan

More information

O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI АNDIJОN MАSHINАSОZLIK INSTITUTI

O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI АNDIJОN MАSHINАSОZLIK INSTITUTI O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI АNDIJОN MАSHINАSОZLIK INSTITUTI АVTОMАTIKА VА ELЕKTRОTЕХNОLОGIYA FАKULTЕTI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KАFЕDRАSI C++ DASTURLASH TILI NI O RGANISH

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI DASTURIY

More information

BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI

BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI O'ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoyaga Kafedra mudiri 2012 y. BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI Mavzu: PHP tili va AJAX Texnologiyasi bo yicha

More information

O'rnatish menyusiga kirish

O'rnatish menyusiga kirish O'RNATISH MENYUSIGA KIRISH 1 O'rnatish menyusiga kirish 1 SETTINGS (PARAMETRLAR) tugmasini 5 soniyacha bosib turing. 2 Toast (Yuqori o'ng burchak (Standart qiymat 0, 0, 0, 0 ) ) namoyish qilinganda parolingizni

More information

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi

More information

O`zbekistan Respublikasi haliq bilimlendiriw wa`zirligi. A`jiniyaz atindagi nokis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti.

O`zbekistan Respublikasi haliq bilimlendiriw wa`zirligi. A`jiniyaz atindagi nokis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti. O`zbekistan Respublikasi haliq bilimlendiriw wa`zirligi. A`jiniyaz atindagi nokis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti. «Su`wretlew o`neri ha`m siziw kafedrasi.» Kompyuter grafikasi pa`ni boyinsha Lektsiya

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI DASTURIY

More information

TOSHKENT AXBROT TEXNALOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOPYUTER INJINERINGI FAKULTETI

TOSHKENT AXBROT TEXNALOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOPYUTER INJINERINGI FAKULTETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBROT TEXNALOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOPYUTER INJINERINGI FAKULTETI 5330501 Kompyuter

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI C++ DA DASTURLASH

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA-MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA-MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA-MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI AMALIY MATEMATIKA VA INFORMATIKA BO LIMI 5110700-INFORMATIKA

More information

O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TЕLЕKOMMUNIKATSIYA TЕXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKЕNT AXBOROT TЕXNOLOGIYALARI UNIVЕRSITЕTI

O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TЕLЕKOMMUNIKATSIYA TЕXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKЕNT AXBOROT TЕXNOLOGIYALARI UNIVЕRSITЕTI O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TЕLЕKOMMUNIKATSIYA TЕXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKЕNT AXBOROT TЕXNOLOGIYALARI UNIVЕRSITЕTI «Himoyaga ruxsat» KG va D kafedra mudiri F.M.Nuraliev

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Kompyuter injiniringi fakulteti Dasturiy injiniring

More information

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI Sh.A.Nazirov, N.A. Aripova, R.V. Qobulov, А.Beletskiy HISOBLASH VA RAQAMLI TEXNIKA ASOSLARI Axborot-kommunikatsiya

More information

TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO BO`LIMI

TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO BO`LIMI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO BO`LIMI Hisoblash usullari kafedrasi Informatika va axborot

More information

«Veb ilovalarni yaratish» fanidan tajriba ishlarini bajarish bo yicha

«Veb ilovalarni yaratish» fanidan tajriba ishlarini bajarish bo yicha O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Dasturiy injiniring

More information

O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK TEXNОLОGIYA INSTITUTI «KIMIYO-TEXNOLOGIYA» FAKULTETI

O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK TEXNОLОGIYA INSTITUTI «KIMIYO-TEXNOLOGIYA» FAKULTETI O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK TEXNОLОGIYA INSTITUTI «KIMIYO-TEXNOLOGIYA» FAKULTETI «Оliy matematika»kafedrasi «Infоrmatika va AT» fanidan 7u-14 guruh

More information

1. Operatsion tizim (OT) tushunchasi 2. Operatsion tizimlarning rivojlanish bosqichlari. 3. Windows operatsion tizimi 4. Mobil operatsion tizimlar

1. Operatsion tizim (OT) tushunchasi 2. Operatsion tizimlarning rivojlanish bosqichlari. 3. Windows operatsion tizimi 4. Mobil operatsion tizimlar Reja: 1. Operatsion tizim (OT) tushunchasi 2. Operatsion tizimlarning rivojlanish bosqichlari. 3. Windows operatsion tizimi 4. Mobil operatsion tizimlar Operatsion tizimning vazifasi kompyuter ishini boshqarishdan

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI. AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI. AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI MAXSUS QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi LOYIHALASH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH ASOSLARI

More information

O'zbekiston Respublikasi Aloqa,Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo'mitasi. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Aloqa,Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo'mitasi. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti O'zbekiston Respublikasi Aloqa,Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo'mitasi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti DIF fakulteti ATDT kafedrasi "OYDT" fanidan KURS ISHI

More information

Amaliy matematika va informatika ta lim yo nalishi bo yicha bakalavr darajasini olish uchun. Oromov Akmal Ahmad o g lining

Amaliy matematika va informatika ta lim yo nalishi bo yicha bakalavr darajasini olish uchun. Oromov Akmal Ahmad o g lining O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI AMALIY MATEMATIKA VA INFORMATIKA KAFEDRASI 5130200 Amaliy matematika va informatika

More information

Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliev. DHTML yordamida Web-sahifa. Dasturlash II fanidan dasturlashga yo naltirilgan IKT tizimilari muttahasislari uchun

Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliev. DHTML yordamida Web-sahifa. Dasturlash II fanidan dasturlashga yo naltirilgan IKT tizimilari muttahasislari uchun Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliev DHTML yordamida Web-sahifa Dasturlash II fanidan dasturlashga yo naltirilgan IKT tizimilari muttahasislari uchun TOSHKENT, 2006 Tastiqlangan: Samarqand sanoat va axborot texnologiyalar

More information

O ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

O ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI O ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Dasturiy injinering fakulteti OYDT fanidan bajargan KURS ISHI HISOBOTI

More information

O zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi. Namangan muhandislik pеdagogika instituti. Kasb ta`limi fakultеti

O zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi. Namangan muhandislik pеdagogika instituti. Kasb ta`limi fakultеti O zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Namangan muhandislik pеdagogika instituti Kasb ta`limi fakultеti Kasb ta`limi (Informatika va AT) kafеdrasi fanidan Ma ruzalar matni Namangan

More information

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

BITIRUV MALAKAVIY ISHI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

More information

Computer Science II TURBO PASCAL

Computer Science II TURBO PASCAL Computer Science II TURBO PASCAL WEEK4 Program Flow Commands Dr.ELGİN KILIÇ IF THEN ELSE expression: If then Begin End else Begin < Processes when CASE is FALSE> End;

More information

DJURAYEV SHERZOD SOBIRJONOVICH

DJURAYEV SHERZOD SOBIRJONOVICH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI Qo l yozma huquqida UDK: 004.41 DJURAYEV

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK (371:681.14) Karimov Ulug`bek G`ofur

More information

upakovkalari dizayni (Artel, Uztelecom, Roison) mahsulotlarini yaratish.

upakovkalari dizayni (Artel, Uztelecom, Roison) mahsulotlarini yaratish. O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI "Himoyaga ruxsat" "KG va D"kafedra mudiri F.M.Nuraliyev

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Dasturiy injiniring fakulteti Aeroportda reyslarni

More information

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI yo nalishi

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI yo nalishi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

More information

YM. TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT. M.M.Aliyev,E.T.Toxirov. Uslubiy qo'uanma. Toshl en ~---

YM. TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT. M.M.Aliyev,E.T.Toxirov. Uslubiy qo'uanma. Toshl en ~--- YM. M.M.Aliyev,E.T.Toxirov TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT Uslubiy qo'uanma Toshl en 2012 - -- ~--- «O'zbekiston temir yo'llari» DATK Toshkent temir yo'l muhandislari instituti M.M.Aliyev, E.T.Toxirov TIZIMLI

More information

O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TОSHKЕNT AХBОRОT TЕХNОLОGIYALARI UNIVЕRSITЕTI URGANCH FILIALI Kompyuter injiniringi fakultеti Axborot texnologiyalari

More information

O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta`lim vazirligi. Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti

O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta`lim vazirligi. Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta`lim vazirligi Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti Informatika va axborot texnologiyalari kafedrasi Tuzuvchi: k.o q. Narziev U.Z. Vizual

More information

MAXSUS EFFEKTLAR KOMPYUTER GRAFIKASI VA DIZAYN FANIDAN

MAXSUS EFFEKTLAR KOMPYUTER GRAFIKASI VA DIZAYN FANIDAN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNUVERSITETI KASB TA LIMI FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI MAXSUS EFFEKTLAR KOMPYUTER

More information

WEB DASTURLASH. fanidan MA RUZALAR MATNI

WEB DASTURLASH. fanidan MA RUZALAR MATNI WEB DASTURLASH fanidan MA RUZALAR MATNI 1 1-ma'ruza. Wеb-dasturlash faniga kirish. Rеja: I. Kirish. II. Asosiy qism: 1. Web-sahifa, Web-sayt, Web-sеrvеr; 2. Internet tehnologiyasi haqida 3. Web-tеxnologiya

More information

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

BITIRUV MALAKAVIY ISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOMPYUTER INJINERINGI FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

More information

KURS ISHI. MFO'M fanidan. Mavzu: Internet tamoyillari fanini pedagogik va axborot texnologiyalari yordamida o`qitish metodikasi.

KURS ISHI. MFO'M fanidan. Mavzu: Internet tamoyillari fanini pedagogik va axborot texnologiyalari yordamida o`qitish metodikasi. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO'MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI MFO'M fanidan KURS ISHI Mavzu: Internet tamoyillari

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AMALIY MATEMATIKA VA INFORMATIKA KAFEDRASI 5130200'' Amaliy matematika va informatika

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI Qo l yozma huquqida UDK 004.4 272

More information

ALGORITM ASOSLARI VA ALGORITMIK TILLAR

ALGORITM ASOSLARI VA ALGORITMIK TILLAR O O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAХSUS TA`LIM VAZIRLIGI TOSHKЕNT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVЕRSITЕTI ALIMOV R.X., XAYITMATOV O`.T., FAYZULLAEV S.X., MAJIDOV R.R., SATTAROVA M., AKRAMOV A.A. ALGORITM

More information

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/ Support Packages for TIA Portal V13 March 2018 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/72341852 Siemens Industry Online Support This entry is from the Siemens Industry Online Support. The general

More information

5200/7200 Fall 2007 Concurrence theorems for triangles

5200/7200 Fall 2007 Concurrence theorems for triangles 5200/7200 Fall 2007 Concurrence theorems for triangles There are two basic concurrence theorems for triangles that hold in neutral geometry, that of medians and of angle bisectors, but it seems hard to

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI. MIRZO ULUG BEK nomidagi SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI. MIRZO ULUG BEK nomidagi SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK nomidagi SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI» KAFEDRASI «Informatika va axborot texnologiyalari»

More information

REJA KIRISH ASOSIY QISM I BOB Android operatsion tizimi 1.1 Android OT tarixi 1.2 Android OTning hayotimizda tutgan o rni 1.

REJA KIRISH ASOSIY QISM I BOB Android operatsion tizimi 1.1 Android OT tarixi 1.2 Android OTning hayotimizda tutgan o rni 1. 1 REJA KIRISH ASOSIY QISM I BOB Android operatsion tizimi 1.1 Android OT tarixi 1.2 Android OTning hayotimizda tutgan o rni 1.3 Android OT uchun dasturiy ta minotlarni ishlab chiqish imkonini beruvchi

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Dasturiy injiniring fakulteti KURS ISHI Mavzu: Supermarket

More information

MUNDARIJA. ANNOTATSIYA... 2 KIRISH... 4 I BOB. ANALITIK QISM... 7

MUNDARIJA. ANNOTATSIYA... 2 KIRISH... 4 I BOB. ANALITIK QISM... 7 MUNDARIJA. ANNOTATSIYA.... 2 KIRISH.... 4 I BOB. ANALITIK QISM... 7 1.1. Mobil texnologiyalarni dunyo hayotida tutgan o rni va ahamiyati.... 7 1.2. Ta lim uchun mo ljallangan Android OT da ishlovchi dasturiy

More information

BAKALAVR BITIRUV ISHI

BAKALAVR BITIRUV ISHI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoyaga ruhsat Kafedra mudiri Y.MAbduraxmonova 2015y. BAKALAVR

More information

Pascal: operations on basic data structures (selection) (I) 2.3 Accessing and manipulating data

Pascal: operations on basic data structures (selection) (I) 2.3 Accessing and manipulating data 2.3 Accessing and manipulating data structures (selection) (I) Data without being able to generate, access and change it is useless Usually, for elemental data types imperative and object-oriented languages

More information

A/L 2011_revision. PASCAL PROGRAMMING

A/L 2011_revision. PASCAL PROGRAMMING Pascal is a high level programming language developed by Niklaus Wirth in 1970 based on the ALGOL programming language. It was named in honor of the French mathematician and philosopher Blaise Pascal.

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI Qo l yozma huquqida UDK KARIMOV

More information

;/ *. 7 &9*R . C 2 <0* # "2 <AC (:* "' < %)V AB C. Downloaded from qjal.smtc.ac.ir at 23: on Sunday May 13th 2018

;/ *. 7 &9*R . C 2 <0* # 2 <AC (:* ' < %)V AB C. Downloaded from qjal.smtc.ac.ir at 23: on Sunday May 13th 2018 ( - ) 1394 @R$ 8 %& b ;/ *. 7 1393/12/18 1394/2/28 :6# :G"#a 2 "V*D 1 AB C &9*R "' : > ; *$ id: 0* :6 i: > (:* 0 > ' # *,2 T# "? 0 > # "5 EOAB N*> # "5 UA;

More information

CHAPTER 40 CARTESIAN AND POLAR COORDINATES

CHAPTER 40 CARTESIAN AND POLAR COORDINATES CHAPTER 40 CARTESIAN AND POLAR COORDINATES EXERCISE 169 Page 462 1. Express (3, 5) as polar coordinates, correct to 2 decimal places, in both degrees and in From the diagram, r = 32 + 52 = 5.83 y and 5

More information

ENGINEERS ACADEMY. 7. Given Boolean theorem. (a) A B A C B C A B A C. (b) AB AC BC AB BC. (c) AB AC BC A B A C B C.

ENGINEERS ACADEMY. 7. Given Boolean theorem. (a) A B A C B C A B A C. (b) AB AC BC AB BC. (c) AB AC BC A B A C B C. Digital Electronics Boolean Function QUESTION BANK. The Boolean equation Y = C + C + C can be simplified to (a) (c) A (B + C) (b) AC (d) C. The Boolean equation Y = (A + B) (A + B) can be simplified to

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI KASB-HUNAR SIRDARYO VILOYATI O RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI KASB-HUNAR SIRDARYO VILOYATI O RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI KASB-HUNAR SIRDARYO VILOYATI O RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI YANGIYER PEDAGOGIKA KOLLEJI KOMPYUTER VA KOMPYUTER TIZIMLARINI SOZLASH

More information

Compiler Construction

Compiler Construction Compiler Construction Exercises 1 Review of some Topics in Formal Languages 1. (a) Prove that two words x, y commute (i.e., satisfy xy = yx) if and only if there exists a word w such that x = w m, y =

More information

1. General Computer Questions

1. General Computer Questions CE 311K Introduction to Computer Methods McKinney Example Problems Section Page 1. General Computer Questions... 1 2. Flowcharts... 2 3. Number Systems... 3 5. Programming Language Facts... 4 1. General

More information

BAKALAVR BITIRUV ISHI

BAKALAVR BITIRUV ISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI H i m o y a g a kafedra mudiri AbdurahmonovaY.M. 2015 y.

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 373.61.9:681.14: 371.3 Magistratura bo limi Informatika va

More information

{ -- FLORIDA HIGH SCHOOLS COMPUTING COMPETITION '84 } { -- PASCAL PROGRAM SOLUTIONS }

{ -- FLORIDA HIGH SCHOOLS COMPUTING COMPETITION '84 } { -- PASCAL PROGRAM SOLUTIONS } { -- FLORIDA HIGH SCHOOLS COMPUTING COMPETITION '84 } { -- PASCAL PROGRAM SOLUTIONS } {1.1} program One1T84; { -- This program produces a table of Fahrenheit for Celcius. } C: Integer; Writeln ('CELCIUS

More information

Finite Math - J-term Homework. Section Inverse of a Square Matrix

Finite Math - J-term Homework. Section Inverse of a Square Matrix Section.5-77, 78, 79, 80 Finite Math - J-term 017 Lecture Notes - 1/19/017 Homework Section.6-9, 1, 1, 15, 17, 18, 1, 6, 9, 3, 37, 39, 1,, 5, 6, 55 Section 5.1-9, 11, 1, 13, 1, 17, 9, 30 Section.5 - Inverse

More information

1 I am given. (Label the triangle with letters and mark congruent parts based on definitions.)

1 I am given. (Label the triangle with letters and mark congruent parts based on definitions.) Name (print first and last) Per Date: 12/13 due 12/15 5.2 Congruence Geometry Regents 2013-2014 Ms. Lomac SLO: I can use SAS to prove the isosceles triangle theorem. (1) Prove: If a triangle is isosceles

More information

Examples for Algorithm,Pseduocode,Flowchart

Examples for Algorithm,Pseduocode,Flowchart 1 Examples for,pseduocode,flowchart Example: Finding the area of a circle Step2: Read the value of r Step3: Calculate area = 3.14*r*r Step4: Print area Step5: Stop Set area READ the r COMPUTE area=3.14*r*r

More information

O ZBEKISTONRESPUBLIKASIALOQAAXBOROTLASHTIRISHVATEL EKOMMUNIKATSIYATEXNOLOGIYALARIDAVLATQO MITASITOSH KENTAXBOROTTEXNOLOGIYALARIUNIVERSITETI

O ZBEKISTONRESPUBLIKASIALOQAAXBOROTLASHTIRISHVATEL EKOMMUNIKATSIYATEXNOLOGIYALARIDAVLATQO MITASITOSH KENTAXBOROTTEXNOLOGIYALARIUNIVERSITETI O ZBEKISTONRESPUBLIKASIALOQAAXBOROTLASHTIRISHVATEL EKOMMUNIKATSIYATEXNOLOGIYALARIDAVLATQO MITASITOSH KENTAXBOROTTEXNOLOGIYALARIUNIVERSITETI Dasturiy Injinering Fakulteti ATDT kafedrasi KURS ISHI Mavzu:Temir

More information

Unit 5 Triangle Congruence

Unit 5 Triangle Congruence Unit 5 Triangle Congruence Day Classwork Homework Wednesday 10/25 Unit 4 Test D1 - Proving SAS through Rigid Motions Watch Video Thursday 10/26 Friday 10/27 Monday 10/30 Proving SAS through Rigid Motions

More information

Flow Chart. The diagrammatic representation shows a solution to a given problem.

Flow Chart. The diagrammatic representation shows a solution to a given problem. low Charts low Chart A flowchart is a type of diagram that represents an algorithm or process, showing the steps as various symbols, and their order by connecting them with arrows. he diagrammatic representation

More information

Computer Science II TURBO PASCAL

Computer Science II TURBO PASCAL Computer Science II TURBO PASCAL WEEK6 LOOP structures Dr.ELGİN KILIÇ Loop Type Description while-do loop Repeats a statement or group of statements while a given condition is true. It tests the condition

More information

Internet tarmog ida taqiqlangan himoyalash (filtr) vositalarini ishlab chiqish

Internet tarmog ida taqiqlangan himoyalash (filtr) vositalarini ishlab chiqish O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI TOSHKENT ISLOM UNIVERSITETI Himoyaga > Kafedra mudiri N.Tursunov > 2013-yil. BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI Mavzu: Internet tarmog ida taqiqlangan

More information

Congruence. Department of Mathematics Education Faculty of Mathematics and Science YSU 2014

Congruence. Department of Mathematics Education Faculty of Mathematics and Science YSU 2014 Congruence Department of Mathematics Education Faculty of Mathematics and Science YSU 2014 Congruent Polygons Congruency Identify Congruent Figure Identify Congruent Figure Naming & Comparing Polygons

More information

INTEGRATING MATHEMATICS AND INFORMATICS CONTENT KNOWLEDGE IN SPECIALIZED MATHEMATICS TRAINING

INTEGRATING MATHEMATICS AND INFORMATICS CONTENT KNOWLEDGE IN SPECIALIZED MATHEMATICS TRAINING INTEGRATING MATHEMATICS AND INFORMATICS CONTENT KNOWLEDGE IN SPECIALIZED MATHEMATICS TRAINING Asen Rahnev* & Kosta Garov ** Plovdiv Unversity Paisii Hilendarski Faculty of mathematics and informatics,

More information

BOOLEAN ALGEBRA. 1. State & Verify Laws by using :

BOOLEAN ALGEBRA. 1. State & Verify Laws by using : BOOLEAN ALGEBRA. State & Verify Laws by using :. State and algebraically verify Absorption Laws. (2) Absorption law states that (i) X + XY = X and (ii) X(X + Y) = X (i) X + XY = X LHS = X + XY = X( + Y)

More information

3 Geometric inequalities in convex quadrilaterals Geometric inequalities of Erdős-Mordell type in the convex quadrilateral

3 Geometric inequalities in convex quadrilaterals Geometric inequalities of Erdős-Mordell type in the convex quadrilateral Contents 1 The quadrilateral 9 1.1 General notions........................... 9 1. Determining conditions...................... 10 1.3 Euler s Theorem and Leibniz-type relations........... 14 1.4 Ptolemy

More information

ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING

ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING Kostanay State Pedagogical Institute Science and Mathematical Faculty Informatics and Computer Technologies Department A.D.Tsyganova V.V. Danilova ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING Study Manual for students

More information

GOZO COLLEGE. Boys Secondary Victoria - Gozo, Malta Ninu Cremona. Half Yearly Examination

GOZO COLLEGE. Boys Secondary Victoria - Gozo, Malta Ninu Cremona. Half Yearly Examination GOZO COLLEGE Boys Secondary Victoria - Gozo, Malta Ninu Cremona Half Yearly Examination 2010 2011 Subject: Form: Time: COMPUTER STUDIES 4 Junior Lyceum 1 hr 30 min NAME: CLASS: INDEX NO: Instructions to

More information

Corrections proposées par Mr Adnen Smii. Propositions de correction Bac Pratique informatique 4 scientifiques -27 mai h

Corrections proposées par Mr Adnen Smii. Propositions de correction Bac Pratique informatique 4 scientifiques -27 mai h Propositions de correction Bac Pratique informatique 4 scientifiques -27 mai 2014-8h Program BP_2014_27_Mai_8H; uses wincrt; Type Tab=Array[1..50] of integer; VAR T1,T2:Tab; N1,N2,N,M,A1,A2:integer; Procedure

More information

Name: Period: Date: Geometry Midyear Exam Review. 3. Solve for x. 4. Which of the following represent a line that intersects the line 2y + 3 = 5x?

Name: Period: Date: Geometry Midyear Exam Review. 3. Solve for x. 4. Which of the following represent a line that intersects the line 2y + 3 = 5x? Name: Period: Date: Geometry Midyear Exam Review 1. Triangle ABC has vertices A(-2, 2), B(0, 6), and C(7, 5). a) If BD is an altitude, find its length. b) XY is the midsegment parallel to AC. Find the

More information

Correction bac pratique 2012 g1

Correction bac pratique 2012 g1 Bac pratique 2012 g1 Correction bac pratique 2012 g1 program FactPrem; uses wincrt; type fdat=file of integer; tab=array[1..20] of string; var fd:fdat; ft:text;n,p,d:integer;decomp:tab; {***** fonction

More information

not to be republished NCERT CONSTRUCTIONS CHAPTER 10 (A) Main Concepts and Results (B) Multiple Choice Questions

not to be republished NCERT CONSTRUCTIONS CHAPTER 10 (A) Main Concepts and Results (B) Multiple Choice Questions CONSTRUCTIONS CHAPTER 10 (A) Main Concepts and Results Division of a line segment internally in a given ratio. Construction of a triangle similar to a given triangle as per given scale factor which may

More information

Chapter 2: Transformations. Chapter 2 Transformations Page 1

Chapter 2: Transformations. Chapter 2 Transformations Page 1 Chapter 2: Transformations Chapter 2 Transformations Page 1 Unit 2: Vocabulary 1) transformation 2) pre-image 3) image 4) map(ping) 5) rigid motion (isometry) 6) orientation 7) line reflection 8) line

More information

DEFINITIONS. Perpendicular Two lines are called perpendicular if they form a right angle.

DEFINITIONS. Perpendicular Two lines are called perpendicular if they form a right angle. DEFINITIONS Degree A degree is the 1 th part of a straight angle. 180 Right Angle A 90 angle is called a right angle. Perpendicular Two lines are called perpendicular if they form a right angle. Congruent

More information

... ; ako je a n parno. ; ako je a n neparno

... ; ako je a n parno. ; ako je a n neparno Zadaci vezani za ciklus sa preduslovom (WHILE) Zad. Napisati program za izračunavanje n_tog stepena broja a. Zad2. Napisati program za izračunavanje sume S kvadrata parnih i kubova neparnih prirodnih brojeva

More information

Gate Level Minimization

Gate Level Minimization Gate Level Minimization By Dr. M. Hebaishy Digital Logic Design Ch- Simplifying Boolean Equations Example : Y = AB + AB Example 2: = B (A + A) T8 = B () T5 = B T Y = A(AB + ABC) = A (AB ( + C ) ) T8 =

More information

Homework Questions 1 Gradient of a Line using y=mx+c

Homework Questions 1 Gradient of a Line using y=mx+c (C1-5.1a) Name: Homework Questions 1 Gradient of a Line using y=mx+c 1. State the gradient and the y-intercept of the following linear equations a) y = 2x 3 b) y = 4 6x m= 2 c = -3 c) 2y = 8x + 4 m= -6

More information

15. K is the midpoint of segment JL, JL = 4x - 2, and JK = 7. Find x, the length of KL, and JL. 8. two lines that do not intersect

15. K is the midpoint of segment JL, JL = 4x - 2, and JK = 7. Find x, the length of KL, and JL. 8. two lines that do not intersect Name: Period Date Pre-AP Geometry Fall Semester Exam REVIEW *Chapter 1.1 Points Lines Planes Use the figure to name each of the following: 1. three non-collinear points 2. one line in three different ways

More information

{ -- FLORIDA HIGH SCHOOLS COMPUTING COMPETITION '91 } { -- PASCAL PROGRAM SOLUTIONS }

{ -- FLORIDA HIGH SCHOOLS COMPUTING COMPETITION '91 } { -- PASCAL PROGRAM SOLUTIONS } FHSCC '91 PASCAL PROGRAM SOLUTIONS 163 { -- FLORIDA HIGH SCHOOLS COMPUTING COMPETITION '91 } { -- PASCAL PROGRAM SOLUTIONS } {1.1} program One1T91; { -- This program will display a phrase as a rectangle.

More information

Menu. Algebraic Simplification - Boolean Algebra EEL3701 EEL3701. MSOP, MPOS, Simplification

Menu. Algebraic Simplification - Boolean Algebra EEL3701 EEL3701. MSOP, MPOS, Simplification Menu Minterms & Maxterms SOP & POS MSOP & MPOS Simplification using the theorems/laws/axioms Look into my... 1 Definitions (Review) Algebraic Simplification - Boolean Algebra Minterms (written as m i ):

More information

520 Principles of Programming Languages. Arithmetic. Variable Declarations. 19: Pascal

520 Principles of Programming Languages. Arithmetic. Variable Declarations. 19: Pascal Structure of a Pascal Program 520 Principles of Programming Languages 19: Pascal Christian Collberg collberg@cs.arizona.edu Department of Computer Science University of Arizona PROGRAM Name (list of files);

More information

PTS/Data Highway Interface Software User s Manual

PTS/Data Highway Interface Software User s Manual PTS/Data Highway Interface Software User s Manual February 1997 MAN527 Contents 1. Introduction 1 2. Program Functions 2 3. Programming 3 3.1 General 3 3.2 Register Size 3 3.3 Files and Messages 3 3.4

More information

CSCE 110 Dr. Amr Goneid Exercise Sheet (7): Exercises on Recursion

CSCE 110 Dr. Amr Goneid Exercise Sheet (7): Exercises on Recursion CSCE 110 Dr. Amr Goneid Exercise Sheet (7): Exercises on Recursion Consider the following recursive function: int what ( int x, int y) if (x > y) return what (x-y, y); else if (y > x) return what (x, y-x);

More information

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/ Support Packages for TIA Portal V14 February 2018 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/72341852 Siemens Industry Online Support This entry is from the Siemens Industry Online Support. The

More information

sujet1: Correction Des Epreuves D Informatique _--Pratique--_ MEDDEB Mohamed Page 1 Devoirs et examens :

sujet1: Correction Des Epreuves D Informatique _--Pratique--_ MEDDEB Mohamed Page 1 Devoirs et examens : Correction Des Epreuves D Informatique sujet1: Program bac_2017_25_mai_s1; Uses Wincrt; Type tab = Array [1..20] Of Integer; n: Integer; T: tab; _--Pratique--_ 2017 Procedure saisir( n:integer); write('donner

More information

Maharashtra Board Class IX Mathematics (Geometry) Sample Paper 1 Solution

Maharashtra Board Class IX Mathematics (Geometry) Sample Paper 1 Solution Maharashtra Board Class IX Mathematics (Geometry) Sample Paper 1 Solution Time: hours Total Marks: 40 Note: (1) All questions are compulsory. () Use of a calculator is not allowed. 1. i. In the two triangles

More information