Mundarija. 1. Html tilida 3 xil turdagi onlayn test (MS Word dasturida) Paskal dasturlash tilida yaratilgan 3 ta test 11

Size: px
Start display at page:

Download "Mundarija. 1. Html tilida 3 xil turdagi onlayn test (MS Word dasturida) Paskal dasturlash tilida yaratilgan 3 ta test 11"

Transcription

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI XORAZM VILOYAT XTB TASARRUFIDAGI YANGIARIQ TUMANI 11-SONLI AFCHO IMINING O QUVCHILARINI INFORMATIKA FANIDAN YARATGAN O QUV - USLIBIY QO LLANMASI Yangiariq yil

2 Mundarija. 1. Html tilida 3 xil turdagi onlayn test (MS Word dasturida) Paskal dasturlash tilida yaratilgan 3 ta test ta olimpiada masalalari ta o zlashtirilishi qiyin bo lgan masala.. 16 Qo llanma informatika yo nаlishi bo yichа tаhsil оlаyotgаn o qituvchilar, iqtidorli o quvchilarga, matematika fаnidan bilimlar bellashuvi va olimpiadaga tayyorlanuvchilarga mo ljаllаngаn va turli murakkablikdagi masalalar va ularni yechish usullari keltirilgan. 2

3 9-sinflar uchun test 1. Ali o z do stiga 360 belgidan iborat xat jo natdi, bunda 32 belgili maxsus alifbodan foydalandi. Alining jo natgan matnidagi axborot hajmini aniqlang? A. 144 bayt B. 300 bayt C. 360 bayt D. 225 bayt E. 300 bit 2. O`n oltilik sanoq sistemasida berilgan 3C va 7F sonlarining ko`paytmasini hisoblang A) 24D4 B) 1DC4 C) 3DC4 D) 13C4 E) 15C4 3. Quyidagi Excelda tuzilgan ifoda qanday natija beradi? Корень(Длстр( Axborot ) + Длстр(Лефтсимв( Algoritm,5)) A) Axborot B) 3 D) 4 E) Yozuvda hato bor 4. A:=SQRT(25)+2^3-(3*2)*2 arifmetik ifoda hisoblangandan so`ng A o`zgaruvchi qanday qiymatga ega bo`ladi? A) 3 B) 27 C) 56 D) 1 5. Quyidagi dasturda sikl necha marta takrorlanadi? FOR I:=0 TO 6 do write( MLA ); IF I=4 then Exit; end; A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 6.A= Plotter kiritish qurilmasi, B= Paint - grafik muharrir, C= Axborot analog va diskret turlarga bo linadi, D= Axborot uch asosiy sifatga ega. ( (A C)) (A B) (C D) A) rost B) yolg`on D) yozuvda xato bor E) To g ri javob yo q 7. A:=SQRT(16)+2^3-3*2 arifmetik ifoda hisoblangandan so`ng A o`zgaruvchi qanday qiymatga ega bo`ladi? A) 3 B) 6 C) 5 D) 1 8. X:=74; read(a); FOR I:=1 TO 3 do X:=X-A; write (X); dasturda A=11 bo`lganda X nimaga teng bo`ladi? A) 41 B)33 C) 43 D)63 9. Paskal tilida to`g`ri yozilgan ifodalarni ko`rsating. A) (A+PB)/C^2 B) (sqr(p)+(t-exp(1/3*ln(x)))) C) (COS(X^2)/PI-D) D) (A%+B)/SIN(W) 10. A:=SQRT(16)+2^3-3*2 arifmetik ifoda hisoblangandan so`ng A o`zgaruvchi qanday qiymatga ega bo`ladi? A.6 B.8 C.0 D Bir kitobda 500 ta sahifa bo lib, har bir sahifa 35 ta satr va har bir satrda 60 tadan belgidan iborat bo lsa, kitobda necha bayt? 12. Modem bit/sek tezlikda ishlashi lozim. Lekin bazi sabablarga ko ra tezlik 20% kamaygan. 2 Mbt va 682 Kbt o lchamdagi fayllarni tortib olish uchun qancha minut va sekund talab etiladi sonining oxirgi raqamini 5 lik sanoq sistemasida ko rsating. 4 3

4 14.Displey ekrani 1024 x 512 nuqtali imkoniyatga ega, har bir nuqta o`z navbatida 256 rangdan biriga kirishi mumkin. Videoxotirada <<bir ekran>> axborotni eslab qolish uchun necha bit zarur bo`ladi? a) To`g`ri javob keltirilmagan b) 27 bit c) 16 bit d) 22 bit 15.Qaysi operator hisoblanganda xato beradi? a) A=K%+M%-B*SIN(X*K%) b) B$=D$+STR$(D$,4,2)+"ABC" c) C$=D$+B$ d) B%=C+D% 16.Berilgan sonni 16 lik sanoq sisremasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazing: a) b) c) to'g'ri javob yo'q d) DB 17.O`n oltilik sanoq sistemasida berilgan A90D va 1F3D sonlarining yig'indisini hisoblang. a) B64A b) C84A c) C64A d) B223A 18. Modem qurulmasi qachon yaratilgan? A) 1969 yil Prido kompaniyasi B) 1979 yil Nayes kompaniyasi C) 1979 yil Prido kompaniyasi D) 1979 yil Nays kompaniyasi 19. Ichki buyruqlar bu A) fayl va kataloglar xosil qilish uchun mo ljallangan buyruqlar B) DOS tarkibiga kirgan buyruqlar C) sys, exe, com kengaytmali buyruqlar D) bunday tushuncha yo q 20. Operatsion sistema qanday funksiyalarni bajaradi? A)fayllarni tashkil qilish va saqlashni taminlaydi B)kiritish chiqarish qurilmalarini ulash C)kompyuter va tashqi qurilmalarning o`zaro axborot almashuvini tashkil etadi D).komyuter resurslarini boshqarish, inson bilan muloqotni tashkil etish 21.O'n oltilik sanoq sistemasida 6A590 berilgan. Shu sonni o'nlik sanoq sistemasidagi 12 ga bo'lganda hosil bo'lgan sonni sakkizlik sanoq sistemasida ko'rsating. 22.Berilgan sonni 16 lik sanoq sisremasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazing: ABBA,DAD 23. To`rt asosli sanoq sistemasida berilgan 121,12 sonni o`nlik sanoq sistemasiga o`tkazing. A) 25,13 B) 35,375 D) 32,20 E) 25, A:=SQRT(16)+2^3-3*2 arifmetik ifoda hisoblangandan so`ng A o`zgaruvchi qanday qiymatga ega bo`ladi? A) 3 B) 27 D) 56 E) Quyidagi dasturda sikl necha marta takrorlanadi? 4

5 FOR I:=0 TO 6 do write( MLA ); IF I=4 then Exit; end; A) 4 B) 5 D) 6 E) Paskal tilida to`g`ri yozilgan ifodalarni ko`rsating. A) (A+PB)/C^2 B) (sqr(p)+(t-exp(1/3*ln(x)))) D) (COS(X^2)/PI-D) E) (A%+B)/SIN(W) 27. A= Plotter kiritish qurilmasi, B= Paint - grafik muharrir, C= Axborot analog va diskret turlarga bo linadi, D= Axborot uch asosiy sifatga ega. ( (A C)) (A B) (C D) A) rost B) yolg`on D) yozuvda xato bor E) To g ri javob yo q sahifalik ma lumot bor. Har bir sahifada 32 ta qator mavjud. Har bir qatorda 40 tadan belgi bor. Axborot necha kilobayt bo lishini aniqlang. A) 42 B) 40 D) 46 E) Quyidagi Excelda tuzilgan ifoda qanday natija beradi? Корень(Длстр( Axborot ) + Длстр(Лефтсимв( Algoritm,5)) A) Axborot B) 3 D) 4 E) Yozuvda hato bor 30. Qutichada har xil 128 ta shar bor. Yashil sharni kodlash uchun qancha bit kerak? A.7 B.5 C.8 D sinflar uchun test 1.Ms Excel.Al=5,B1=6,B2=4 bo lsin.quyidagi formula natijasida -24 bo lishi uchun A2 katakka kiritish zarur bo lgan qiymatni aniqlang: =Если(или(А1+В2Ю=А2*В21;A1*B1>0);A1*B2-A2:A1*B1+B2+A2) a)-1 b)4 c)2 d)0 2.Quyidagi dastur lavhasi bajarilgandan keyin c o zgaruvchining qiymatini toping A:=5; a:=a+6;b:=-a; c:=a-2*b a)c=-11 b)c=15 c)c=27 d)c=33 3.p[1 5] massiv elementlari,mos ravishda,1;-1;5;2;4 ga teng.ifodani qiymatini aniqlang: p[1]*p[3]-p[2*p[2]+p[p[5]-p[2]]] a)6 b)8 c)-8 d)-12 4.Quyidagi dastur loyihasi bajarilgandan keyin A o`zgaruvchining qiymatini aniqlang: A:= Infarmatika fani ;Delete(A,1,3);A:=Copy(A,1,Lenghth(A)-2); a) ormatika fi b) matika fani c) infarmatia d) ormatika fa 5.Quyidagi dastur lavhasi bajarilgandan keyin So`zgaruvchining qiymatini aniqlang: S:=0; a:=0; c:=-1;if a>=0 THEN s:=s+1;if b>0 THEN s:=s+1 ; IF c>0 THEN s:=s+1; END; a)2 b)1 c)3 d)0 5

6 6.(K L M) ( L M K)=1 tenglama nechta turli yechimga ega? a)8 b)6 c)2 d)4 7. Maxfiy xabarni uzatish uchun o`nlik raqamlardan iborat kod qo`llanadi. Bunda barcha raqamlar bir xil(eng kam) bitlar miqdori bilan kodlanadi. 150 belgi uzunlikdagi xabarning axborot hajmini aniqlqng. A)600bit B)750bit C)1200bit D)60bayt 8. va sonlar ayirmasini toping. Natijani ikkilik sanoq sistemasida tasvirlang. A) B) C) D) Ikki A[1..100] va B[1.100] massivlar qiymati quyidagi dastur lavhasi orqali beriladi. B massivning qaysi elementi eng katta qiymatga ega bo`ladi? For n:=1 to 100 do A[n]:=(n-80)*(n-80); for n:= 1 to 100 do B[101-n]:= A[n]; A)B[1] B) B[21] C)B[80] D)B[100] 10.MS Excel.Quydagi formula natijasini aniqlang:=длстр(пстр( sadoqat :1;2)+ПСТР( samovar ;3;2)) A)samo B)14t C)sado D)4 11.MS Excel.A1=50,A2=A1-50,A3=A1+A2 bo lsin.a3katakdagi qiymatni aniqlang. A)50 B)0 C)100 D) F ifodaning rostlik jadvalini lavhasi berilgan.f ifoda ko rinishi qanday bo lishi mumkin? X Y Z F A)X Y Z B) Xv YvZ C)XvYvZ D)X Y Z 13.MS Excel.Quyudagi formula natijasi aniqlang:=целое(-6,985)+makc (15;30;3) A)24 B)23 C)22 D)25 14.Quyidagi dastur lavhasi bajarilgandan keyin S o zgaruvchining qiymatini aniqlang. N:=21; IF N mod 2=1 THEN S:=(N*(N+1)) div 2 ELSE S:= (N*(N+1)) mod 2; A)1 B)2 C)231 D) Ifodani qiymatini aniqlang va natijani 16-lik sanoq sistemasida tasvirlang: (2) 101 (2) +254 (8) A)1020 B) 225 C)1043 D)223 6

7 16. MS Excel. Quyudagi formula natijasi aniqlang:=или(степень(3;4)=80; МАКС(15;10;30)<30) A)ИСТИНА B)ЛОЖЬ С)1 D)0 17. Qaysi operator bajarilganda xato beradi? A. A$=STR(B$,-3,2) B. A=LEN( ИМТИХОН )/3 C. A=SQR(LEN( SINOB )) D. B$= 5 : A=VAL(B$)+5 E. В va С 18.O nlik sanoq sistemasidagi 5 soni ikkilik sanoq sistemasida qanday yoziladi? A) 101 B) 110 D) 111 E) Paskal dasturi lavhasidagi hisob natijasini aniqlang. a:=12; b:=14; c:=10; if(a>b) or (b>c) then y:=a+b-c else y:=a-b+c; writeln(y); end. A) 8 B) 6 C) 16 D) lik sanoq sistemadagi 18 soni qaysi sanoq sistemasida 30 ko rinishida bo ladi? A.8 B.6 C.5 D Ali va Vali 2,4,8 va 16 lik msanoq sistemalaridagi sonlarni biridan ikkinchisiga o tkazishni o rganib olishdi.ali 89 sonini qandaydir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o tkazib 211 natijani oldi.vali esa Ali olgan natijani qandaydir sanoq sistemadan boshqasiga o tkazib 1021 natijani oldi.ali va Vali qo llagan sanoq sistemalari asoslarini aniqlang. A) Ali 16 va 8,Vali 8 va 4 B)Ali 16 va 8,Vali 16 va 4 C.Ali 16 va 8,Vali 16 va 8 D.Ali 16 va 4,Vali 8 va lik sanoq sistemasidagi 12x3 sonining 10 lik sanoq sistemasidagi ko rinishining barcha raqamlari ko paytmasi 0 ga teng bo ladigan x raqamining eng kata qiymatini aniqlang. A.3 B.2 C.1 D Natijani aniqlang:a1=2,b3=4, =B3 3-ЦЕЛОЕ(A1/B3)+СТЕПЕН(A1;B3-1) A.72 B.8 C.56 D Elektron jadvalda kiritilayotgan son katakcha kengligiga sig masa, u holda katakchada qanday belgi hosil bo ladi? A) ######## B) #ИМЯ? C) #ЗНАЧ! D) To g ri javob yo q sahifalik ma lumot bor. Har bir sahifada 16 ta qator mavjud. Har bir qatorda 40 tadan belgi bor. Axborot necha kilobayt bo lishini aniqlang. 26. Agar A2="Malika ", B2="haMmom" bo'lsa Excel dagi quyidagi: =СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ(A2;3); ЛЕВСИМВ(B2;3)) funksiya natijasini aniqlang. 27. X:=74; read(a); FOR I:=1 TO 3 do X:=X-A; write (X); dasturda A=11 bo`lganda X nimaga teng bo`ladi. 28.O nlikdagi 211 sonini uchlikdagi yozuvidagi raqamlar yig indisini aniqlang. A)5 B)7 C)3 D) ifodaning ikkilik sanoq sistemasidagi qiymati. A)1010 B)1100 C)110 D)

8 30. 2; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13 sonlar ketma ketligi berilgan. Agar A= Berilgan ketme ketlik kamayuvchi B= Ketma-ketlikdagi toq sonlar soni juft sonlar sonidan ko p, C= Berilgan ketma-ketlik o suvchi mulohazalar berilgan bo lsa, A (C B) ifodaning qiymatini toping. A)Yolg on B)rost C)ifodada xato bor D)Ba zi mulohazalarning qiymatini aniqlab bo lamaydi. 8 sinflar uchun test 1. EHMlar nimasiga qarab avlodlarga ajratiladi? A) Ishlab chiqarishdagi o rni B) Foydalanishga qulayligi C) Tehnikaviy imkoniyatlari D).Yuqoridagilarning barchasi mexanik mashinasini loyihalashtirgan olim? A) V.Shikkard B).Leonardo da Vinchi C) B.Paskal D) G.Leybnis 3. EHM ning uchinchi avlodlarida asosiy element nimadan iborat? A) Elektron lampalarda B) Tranzistorlardan C). Integral sxemalardan D) Katta integral sxemalardan 4. EHM ning to rtinchi avlodlarida asosiy element nimadan iborat? A) Elektron lampalarda B) Tranzistorlardan C) Integral sxemalardan D). Katta integral sxemalardan. 5. Protsessor nima? A). Bu asosiy platada joylashtirilgan electron sxema. B) Bu xotiralar bazasi C) Bu rasmlar majmui D) Bu klaviaturali trenajor 6. Kompyuterdagi ma lumotlarni telefon tarmoqlari orqali uzoq masofalarga uzatish qurilmasi? A) Plotter B) Modem C) Skaner D) Faks 7. Birinchi shaxsiy kompyuter kim tomonidan ishlab chiqilgan? A) Bill Geyts B) Blez Paskal C) Stiv Jobs D). Truong Trong Ti 8. Printer qaysi qurilmaga ulanadi? A) Monitorga B). Sistemali blokga C) Klaviaturaga D) Modemga 9. NumLock klavishi A) Katta harflarni kiritish uchun B) Kursorni yangi qatorga o tkazish uchun C)Kichik harflarni kiritish uchun D)Qo shimcha sonli klavishlarni ishlatish uchun. 10. Bir megabayt necha baytga teng. A) 1000 bayt B) bayt C) bayt D) bayt 11. Har bir sahifasi 40 tadan satr va har bir satrda 50 tadan belgi bo lgan 18 sahifadan iborat kitobda nechta bayt axborot bor? A) 3600 B) C) D) EHM larda eng kichik axborot o lchov birligini ko rsating. A) bayt B).bit C) raqam D) son 13. Respublika olimpiadasi jumlasida necha bayt axborot borligini hisoblang. A) 21 bayt B).22 bayt C) 14 bayt D) 11 bayt 8

9 14. Uzluksiz axborotga qaysilar misol bo ladi? A) tovush, vaqt belgi B). fazo, vaqt C) vaqt, raqamlar D) fazo, belgilar 15. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan 0,01101 sonining o nlik sanoq sistemasidagi ifodasini toping. A) 0,40125 B) 0,40250 C) 0,40525 D). 0, Ikkilik sanoq sistemasida berilgan va sonlarning yig indisini toping. A) B) C) D) Monitor- bu A) kompyuterdagi axborotlarni aks ettiruvchchi ekran B) bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmuyi C) klaviatura va display D). axborotni akslantiruvchi qurilma va dasturlar majmuasi 18. Kompyuterning yumshoq qismi qanday ataladi? A) Brainware B).Software C) Hardware D) B va C 19.Agar kompyuter 8 Gbt sig imli flash-xotiraga 480 Mbt/s tezlikda yozsa, uni to ldirish uchun qancha vaqt ketadi?. A) 17 sekund B) 10 sekund C) 8 sekund D) 32 sekund 20. Konyunksiya qanday mantiqiy amal? A) Mantiqiy inkor B) Mantiqiy qo shish C) Mantiqiy ayirish D) Mantiqiy ko paytirish 21. Brainware- A) Dasturiy vositalar B) Algoritmik yo nalish C) Texnik vositalar D) Internet dasturi. 22. Kompyuter qurilmalarini boshqaruvchi dasturlar? A) Drayver dasturlar B) Antivirus dasturlar C) Utilitlar D) Arxivator dasturlar. 23. Video-plata A) Axborot saqlagichlarga yozilgan raqamli audio axborotni tovushlarga aylantirib beradi. B) Murakkab tasvir va millionlab ranglarni qayta ishlashni ta minlab beradi. C) Kompyuterni tarmoqqa ulsh imkonini beradi D) Tasvirlarni disklarga yozish imkononi beradi. 24. Ishlash muhitiga ko ra dasturlar qanday interfeysli bo ladi? A) Apparatli-dasturiy B) Yumshoq va qulay C) Qattiq va grafik D) Grafik va nografik. 25. *.bak kengaytmali fayllar qanday fayllar? A) Dastur fayli B) Faylning zaxira nusxasi C) Buyruq fayli D) Dinamik kutubxona fayli. 9

10 26. Bitta serverda ko pi bilan nechta bir xil adresi electron pochta ochish mumkin? A) 1 ta B) 2 ta C) 3 ta D) Bir nechta 27. Morze kodlash usuli qanday kodlash usuliga kiradi? A) Aralashtirilgan alifbo B) Alifboni surish usuli C) Tekis kodlash D) Notekis 28. Kompyuterlar orasida ma lumot almashishni ta minlovchi dasturlar? A) Kommunikatsiya dasturlari B) Antivirus dasturlar C) Drayver dasturlar D) Arxivator dastqurlar. 29. Tovush platasi A) Axborot saqlagichlarga yozilgan raqamli audio axborotni tovushlarga aylantirib beradi. B) Murakkab tasvir va millionlab ranglarni qayta ishlashni ta minlab beradi. C) Kompyuterni tarmoqqa ulsh imkonini beradi D) Tasvirlarni disklarga yozish imkononi beradi. 30. Total Commander qanday interfeysli qobiq-dastur? A) Nografik B) Yumshoq C) Qattiq D) Grafik. 10

11 1.N! ni hisoblovchi dastur tuzing. var n,i,s:longint; S:=1;i:=1; Writeln(n);Readln(n); Paskal tilida yaratilgan 3 ta dastur. While i<=n do S:=S*I;I:=I+1;end;Write(S);Readln;End. 2.Uchburchakning koordinatalari berilgan.uning perimetrini topish dasturi. var x1,y1,x2,y2,x3,y3,a,b,c,p:real; write(x1,y1,x2,y2,x3,y3);readln(x1,y1,x2,y2,x3,y3); a:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); b:=sqrt(sqr(x1-x3)+sqr(y1-y3)); c:=sqrt(sqr(x2-x3)+sqr(y2-y3)); p:=a+b+c; write(p); 3.Uchburchakning yuzini Geron formulasi bilan hisoblash dasturini tuzing. Var a,b,c:integer;p,s:real; Write(a,b,c);ReadLn(a,b,c); P:=(a+b+c)/2; S:=sqrt(p*(p-a)8(p-b)*(p-c)); Write(S); End. end. 11

12 10 ta olimpiada masalasi. 1.To g ri to rtburchakning 3 ta uchi koordinatalari bilan berilgan. A(x1,x2);B(x2,y2) va C(x3,y3).To rtinchi uchi koordinatalarini toping. var x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4:real; write(x1,y1,x2,y2,x3,y3);readln(x1,y1,x2,y2,x3,y3); x4:=x1; y4:=y3; x2:=x3; y1:=y2; write(x4,y4); End. Yechimni tekshirish: Kiruvchi ma lumot Chiquvchi ma lumot Uchburchakning uchta uchi koordinatalari berilgan.uning yuzini topish dasturi. Yechish: Uchburchak uchlari koordinatalarini mos ravishda A(x1,y1),B(x2,y2) va C(x3,y3) deb belgilab olamiz.uchburchak tomonlarini mos ravishda a,b,c deb olamiz.ikki nuqta orasidagi masofa formulasiga ko ra tomonlar uzunligini aniqlaymiz. a= ( ) ( ) b= ( ) ( ) c= ( ) ( ) Yarim perimeter-pni hisoblash formulasi: P= Uchburchak yuzi: S= ( )( )( ) Dasturi: var x1,y1,x2,y2,x3,y3,a,b,c,p,s:real; write(x1,y1,x2,y2,x3,y3);readln(x1,y1,x2,y2,x3,y3); a:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); b:=sqrt(sqr(x1-x3)+sqr(y1-y3)); c:=sqrt(sqr(x2-x3)+sqr(y2-y3)); p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); write(s); END. Yechimni tekshirish: Kiruvchi ma lumot A(40,100) B(120,80) C(100,130) 1800 Chiquvchi ma lumot 12

13 3. Uzunliklari orqali berilgan uchta kesmadan uchburchak hosil qilish mumkin yoki mumkin emasligini aniqlovchi dastur tuzing. Yechimi: Uchburchak hosil bo lishi uchun uning 2 tomoni uzunligi yig indisi uchinchi tomon uzunligidan katta bo lishi kerak,ya ni istalgan a+b>c shartni qanoatlantirishi kerak. Var a,b,c:real; Write(a,b,c);readln(a,b,c); If (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then WriteLn( uchburchak hosil bo ladi ) else Writeln ( uchburchak hosil bo lmaydi ); End. Tekshirish: Kiruvchi ma lumot Chiquvchi ma lumot uchburchak hosil bo ladi 1,2,3 uchburchak hosil bo lmaydi 4. funksiyani hisoblng. G va x o zgaruvchilar qiymati berilgan. Yechimi: Masalani yechishdan avval shartni qanoatlantiruvchi x va G o zgaruvchilarning qiymatini ko rsatib o tish kerak.bu yerda 3 ta shart qanoatlantirilishi kerak,ya ni 4*x 0;16- va 1+G+x ; Dasturi: Var G,X,y:real; Write(G,x); readln(g,x); If (x>=0)and (16-sqrt(4*x)<>0)and (1+G+x>=0) then y:= sqrt(1+g+x)/(16- sqrt(4*x));write(y);end else write( hisoblab bolmaydi ); End. Tekshirish: Kiruvchi ma lumot Chiquvchi ma lumot ,-1 hisoblab bo lmaydi 5. A,B,S raqamlarni topish dasturini tuzing. Yechimi:AA+BB=A*10+A+B*10+B=11A+11B SBS=100*S+10*B+S=101S+10B; 13

14 Dasturi: Var A,B,C:integer; Writeln('AA+BB=SBS'); for A:=1 to 9 do for B:= 1 to 9 do for C:=1 to 9 do if A*10+A+B*10+B=C*100+B*10 +C then Writeln(A,B,C);end. J: A(3,3) jadvalni kiriting va chiqaring. Dasturi: Var a: array[1..3,1..3] of integer; i,k:integer; For i:=1 to 3 do For k:=1 to 3 do read(a[i,k]); For i:=1 to 3 do For k:=1 to 3 do write(a[i,k]); end; writeln;end; end. Tekshirish : Kiruvchi ma lumot Chiquvchi ma lumot Kiritilgan 1 dan 7 gacha oraliqda bo lgan raqamga asosan hafta kunini ekranga chiqarib beruvchi dastur tuzing. Var a:integer; Write(a);readln(a); If a=1 then Writeln( Dushanba ); If a=2 then Writeln( Seshanba ); If a=3 then Writeln( Chorshanba ); If a=4 then Writeln( Payshanba ); If a=5 then Writeln( Juma ); If a=6 then Writeln( Shanba ); If a=7 then Writeln( Yakshanba ); Readln;end. Tekshirish: Kiruvchi ma lumot 1 Dushanba 5 Juma Chiquvchi ma lumot 8. N! ni hisoblovchi dastur tuzing. Yechimi:N!=1*2*..*n;S ni Paskalda butun sonli eng katta o zgaruvchi Longint bilan,i va n ni integer bilan ifodalaymiz. var n,i:integer;s:longint; 14

15 S:=1;i:=1; Writeln(n);Readln(n); While i<=n do S:=S*I;I:=I+1;end;Write(S);Readln;End. Tekshirish: Kiruvchi ma lumot Chiquvchi ma lumot S=1+x+ var S,X:real; n,i:integer; write(x);readln(x); Write(n);readln(n); for I:=0 to n do S:=S+exp(i*ln(x));Write(S);end. Tekshirish: Kiruvchi ma lumot yig indini hisoblang Chiquvchi ma lumot 10. O zbekiston Davlat bayrog Ini chizish dasturi: Uses graph; var gd,gm:integer; gd:=0;initgraph(gd,gm,''); setfillstyle(1,lightblue);bar(50,50,380,100); setfillstyle(1,red);bar(50,100,380,103); setfillstyle(1,white);bar(50,103,380,153); setfillstyle(1,red);bar(50,153,380,156); setfillstyle(1,green);bar(50,156,380,206); setfillstyle(1,yellow);bar(40,40,50,350); readln;closegraph;end. 15

16 Paskal dasturlash tilida 20 ta masala. 1.N natural son berilgan.kvadrati N dan katta bo lmagan barcha natural sonlarni chiqaruvchi dastur tuzung. Var I,N: integer; Write('N ning qiymatini kiriting='); readln(n); I:=1; While I*I<=N do writeln(i); I:=I+1; end; Readln; End. Javob:N=200 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan 100 gacha bo lgan sonlarning yig indisini topish dasturini tuzing. S= ; Var S,I:integer; S:=0; For I:=1 to 100 do s:=s+i;i:=i+1; Write(S);End. Javob: dan 20 gacha sonlarni o sish tartibida ekranga chiqarish dasturini tuzing. Var I,S:integer; S:=0; For I:=1 to 20 do S:=S+1;WriteLn(S);end;End dan 50 gacha sonlar yig indisini hisoblash dasturini tuzing. Var S;I:intefer; For I:=10 To 50 Do if Not(odd(i)) Then Write(S); End. Javob:630 16

17 5. S=0,5+1,5+2,5+..99,5 yigindini hisoblash dasturini tuzing. var S,I:real; S:=0; I:=0.5; While I<=99.5 Do S:=S+I;I:=I+1; WriteLn(S);End; end. Javob: S=1*2+3*4+5*6+ 101*102 yigindini hisoblash dasturini tuzing. var S,I:integer; for I:=1 to 102 do S:=S+I*(I+1); Write(S);End. Javob: Berilgan N natural sonning barcha bo luvchilarini chiqaruvchi dastur tuzing. var N,I,S:integer; Write(N);ReadLn(N); I:=1;While I<=N do if N mod I=0 then Write(I,' ');I:=I+1;end;end. 8. S= yig indini hisoblash dasturini tuzing. Var M:integer;S:real; S:=0; For M:=1 to 2007 do S:=S+(10*M-3)/(10*M+1); Writeln(S);end. Javob: P=1*3*5* 23 ko paytmani hisoblash dasturini tuzing. Var K,P:real; P:=1; For I=1 to 23 do P=P*K;K=K+2; Write(P);End. 17

18 10.Uchta a,b,c sonlar berilgan.bu sonlardan faqat musbatlarini kvadrat ildizini hisoblash dasturini yozing. dasturi: Var a,b,c, kvia,kvib,kvic:real; BEGIN Write( a ni kiriting: );ReadLn(a); Write( b ni kiriting: );ReadLn(b); Write( c ni kiriting: );ReadLn(c); If a>=0 then kvia:=sqrt(a); Writeln( a uchun,kvia:0:8);end; If b>=0 then kvib:=sqrt(b); Writeln( b uchun,kvib:0:8);end; If c>=0 then kvic:=sqrt(c); Writeln( c uchun,kvic:0:8);end; Readln; End. 11.Berilgan A butun son berilgan noldan farqli B butun songa qoldiqsiz bo linishi yoki bo linmasligini aniqlovchi dastur tuzing. Var A,B:integer; Write( A ni kiriting: );ReadLn(A); Write( B ni kiriting: );ReadLn(B); If A mod B=0 then write( Bulinadi )else write( Bulinmaydi );readln; End. 10.Berilgan A butun son berilgan noldan farqli B butun songa qoldiqsiz bo linsa,bu ikkala sonning yig indisi kvadratini,aks holda ko paytmasini chiqaruvchi dastur tuzing. Var a,b:integer;s:real; Write(a,b);readln(a,b); If B<>0 then if a mod b=0 then S:=sqr(A+B) else S:=A*B; Writeln(S);end else Writeln('hisoblab bolmaydi');end. 12.Berilgan butun N son musbat va 5 ga karrali bo lsa,shu sonning kvadrat ildizini,aks holda kvadratini hisoblab beruvchi dastur tuzing. Var N:integer;K:real; write(n);readln(n); if (N>0) And (N mod 5=0) then K:=sqrt(N) Else K:=sqr(N);write(K);End. 18

19 13.Uchta a,b,c sonlar berilgan.agar shart bajarilsa,bu sonlarning yig indisini,aks holda ularni modullari ko paytmasini hisoblovchi dastur tuzing. Var a,b,c:real; Write(a,b,c);Readln(a,b,c); If sqr(a)+sqr(b)=sqr(c) then S:=a+b+c ElseS:=abs(a*b*c); Writeln(S); End. 14.Uchta son berilgan.ular ichida manfiy sonlarning kubini hisoblovchi dastur tuzing. var a,b,c:real; Write(a,b,c);readln(a,b,c); If a<0 then writeln(a*a*a);readln(a); If b<0 then writeln(b*b*b) ;Readln(b); If c<0 then writeln(c*c*c);readln(c); If (a>=0) and (b>=0) and (c>=0) then Writeln('Bu sonlar orasida manfiylari yo`q'); End;end. 15.Berilgan son manfiy bo lsa,uning modulini hisoblash dasturi tuzilsin. var a:integer; Write(a);readln(a); if a<0 then Write(ABS(a)) else Write(a); End. 16.Parol informatika bo sa,u holda parol to g ri kiritilganini tekshiruvchi dastur tuzing. var a:string; write('parolni kiriting:');readln(a); if a='informatika' then write('parol togri') else write('parol notogri') ;readln; end. 17.Ikkita a,b sonlar berilgan.agar b son kichik bo lsa,u holda b ni 0 bilan almashtiruvchi,aks holda b ni o zgarishsiz qoldiruvchi dastur tuzing. var a,b:real; Write(a,b);readln(a,b); if a>b then Write(0) Else Write(b); readln; end. 19

20 18.Uchta a,b,c sonlar berilgan.bu sonlardan faqat musbatlarining kvadrat ildizini hisoblab chiqaruvchi dastur tuzing. var a,b,c:real; Write(a,b,c);readLn(a,b,c); if a>=0 then Writeln(sqrt(a)); if b>=0 then Write(sqrt(b)); if c>=0 then Write(sqrt(c)); readln; end. 19.a +bx+c=0 kvadrat tenglamani yechish dasturini tuzing. Var a,b,c,d,x1,x2:real; Write(a,b,c);read(a,b,c); d:=sqr(b)-4*a*c; if d<0 then Writeln('yechim yoq');end; if d=0 then Writeln('yechim bitta'); Writeln(x1=-b/2*a);end; Writeln('yechim ikkita'); x1:=(-b-sqrt(d))/2*a;x2:=(-b+sqrt(d))/2*a; Write(x1);Write(x2);readLn;end. 20.Berilgan a va b sonlarni qiymatini almashtiruvchi dastur tuzing.(a=7 va b=2 kiritilsa,a=2 va b=7 natija chiqsin). Var a,b,m:real; Write(a,b);Readln(a,b); m:=a;a:=b;b:=m; WriteLn(a,b);ReadLn;End. 20

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI. Mengliev Sh.A.

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI. Mengliev Sh.A. O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI Amaliy matematika va informatika kafedrasi Mengliev Sh.A. Borland C++ dasturlash tili

More information

Dasturlashga doir masalalar yechish. Uslubiy qo llanma

Dasturlashga doir masalalar yechish. Uslubiy qo llanma Dasturlashga doir masalalar yechish Uslubiy qo llanma Ushbu uslubiy qo llanmada 9-sinf Informatika va hisoblash texnikasi asoslari darsligi (Toshkent-2006) ning V bob (Dasturlash asoslari)da berilgan masalalarning

More information

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi

More information

O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI АNDIJОN MАSHINАSОZLIK INSTITUTI

O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI АNDIJОN MАSHINАSОZLIK INSTITUTI O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI АNDIJОN MАSHINАSОZLIK INSTITUTI АVTОMАTIKА VА ELЕKTRОTЕХNОLОGIYA FАKULTЕTI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KАFЕDRАSI C++ DASTURLASH TILI NI O RGANISH

More information

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI REFERAT MUALLIF: X.A.Ishanxodjayeva (TATU, e-mail adish_adisha@ mail.ru) JAVA SCRIPT

More information

BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI

BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI O'ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoyaga Kafedra mudiri 2012 y. BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI Mavzu: PHP tili va AJAX Texnologiyasi bo yicha

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI DASTURIY

More information

YM. TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT. M.M.Aliyev,E.T.Toxirov. Uslubiy qo'uanma. Toshl en ~---

YM. TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT. M.M.Aliyev,E.T.Toxirov. Uslubiy qo'uanma. Toshl en ~--- YM. M.M.Aliyev,E.T.Toxirov TIZIMLI DASTURIY TA'MINOT Uslubiy qo'uanma Toshl en 2012 - -- ~--- «O'zbekiston temir yo'llari» DATK Toshkent temir yo'l muhandislari instituti M.M.Aliyev, E.T.Toxirov TIZIMLI

More information

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi

More information

O zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi. Namangan muhandislik pеdagogika instituti. Kasb ta`limi fakultеti

O zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi. Namangan muhandislik pеdagogika instituti. Kasb ta`limi fakultеti O zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Namangan muhandislik pеdagogika instituti Kasb ta`limi fakultеti Kasb ta`limi (Informatika va AT) kafеdrasi fanidan Ma ruzalar matni Namangan

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI C++ DA DASTURLASH

More information

MAXSUS EFFEKTLAR KOMPYUTER GRAFIKASI VA DIZAYN FANIDAN

MAXSUS EFFEKTLAR KOMPYUTER GRAFIKASI VA DIZAYN FANIDAN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNUVERSITETI KASB TA LIMI FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI MAXSUS EFFEKTLAR KOMPYUTER

More information

МЕХАНИКА МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

МЕХАНИКА МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ АМАЛИЙ МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА ЙЎНАЛИШИ КУРС ИШИ МАВЗУ:

More information

1. Operatsion tizim (OT) tushunchasi 2. Operatsion tizimlarning rivojlanish bosqichlari. 3. Windows operatsion tizimi 4. Mobil operatsion tizimlar

1. Operatsion tizim (OT) tushunchasi 2. Operatsion tizimlarning rivojlanish bosqichlari. 3. Windows operatsion tizimi 4. Mobil operatsion tizimlar Reja: 1. Operatsion tizim (OT) tushunchasi 2. Operatsion tizimlarning rivojlanish bosqichlari. 3. Windows operatsion tizimi 4. Mobil operatsion tizimlar Operatsion tizimning vazifasi kompyuter ishini boshqarishdan

More information

TOSHKENT AXBROT TEXNALOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOPYUTER INJINERINGI FAKULTETI

TOSHKENT AXBROT TEXNALOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOPYUTER INJINERINGI FAKULTETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBROT TEXNALOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOPYUTER INJINERINGI FAKULTETI 5330501 Kompyuter

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI KASB-HUNAR SIRDARYO VILOYATI O RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI KASB-HUNAR SIRDARYO VILOYATI O RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI KASB-HUNAR SIRDARYO VILOYATI O RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI YANGIYER PEDAGOGIKA KOLLEJI KOMPYUTER VA KOMPYUTER TIZIMLARINI SOZLASH

More information

O'rnatish menyusiga kirish

O'rnatish menyusiga kirish O'RNATISH MENYUSIGA KIRISH 1 O'rnatish menyusiga kirish 1 SETTINGS (PARAMETRLAR) tugmasini 5 soniyacha bosib turing. 2 Toast (Yuqori o'ng burchak (Standart qiymat 0, 0, 0, 0 ) ) namoyish qilinganda parolingizni

More information

O'zbekiston Respublikasi Aloqa,Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo'mitasi. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Aloqa,Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo'mitasi. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti O'zbekiston Respublikasi Aloqa,Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo'mitasi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti DIF fakulteti ATDT kafedrasi "OYDT" fanidan KURS ISHI

More information

«Veb ilovalarni yaratish» fanidan tajriba ishlarini bajarish bo yicha

«Veb ilovalarni yaratish» fanidan tajriba ishlarini bajarish bo yicha O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Kompyuter injiniring fakulteti Dasturiy injiniring

More information

WEB DASTURLASH. fanidan MA RUZALAR MATNI

WEB DASTURLASH. fanidan MA RUZALAR MATNI WEB DASTURLASH fanidan MA RUZALAR MATNI 1 1-ma'ruza. Wеb-dasturlash faniga kirish. Rеja: I. Kirish. II. Asosiy qism: 1. Web-sahifa, Web-sayt, Web-sеrvеr; 2. Internet tehnologiyasi haqida 3. Web-tеxnologiya

More information

O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK TEXNОLОGIYA INSTITUTI «KIMIYO-TEXNOLOGIYA» FAKULTETI

O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK TEXNОLОGIYA INSTITUTI «KIMIYO-TEXNOLOGIYA» FAKULTETI O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK TEXNОLОGIYA INSTITUTI «KIMIYO-TEXNOLOGIYA» FAKULTETI «Оliy matematika»kafedrasi «Infоrmatika va AT» fanidan 7u-14 guruh

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Informatika asoslari kafedrasi C/C++ tilida dasturlash fanidan

More information

O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TЕLЕKOMMUNIKATSIYA TЕXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKЕNT AXBOROT TЕXNOLOGIYALARI UNIVЕRSITЕTI

O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TЕLЕKOMMUNIKATSIYA TЕXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKЕNT AXBOROT TЕXNOLOGIYALARI UNIVЕRSITЕTI O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TЕLЕKOMMUNIKATSIYA TЕXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKЕNT AXBOROT TЕXNOLOGIYALARI UNIVЕRSITЕTI «Himoyaga ruxsat» KG va D kafedra mudiri F.M.Nuraliev

More information

O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TОSHKЕNT AХBОRОT TЕХNОLОGIYALARI UNIVЕRSITЕTI URGANCH FILIALI Kompyuter injiniringi fakultеti Axborot texnologiyalari

More information

O`ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI. Axborot texnologiyalari fakul`teti

O`ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI. Axborot texnologiyalari fakul`teti O`ZBEKISTON ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH AGENTLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI Axborot texnologiyalari fakul`teti Axborot texnologiyalari kafedrasi E kommertsiya fanidan

More information

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI Sh.A.Nazirov, N.A. Aripova, R.V. Qobulov, А.Beletskiy HISOBLASH VA RAQAMLI TEXNIKA ASOSLARI Axborot-kommunikatsiya

More information

TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO BO`LIMI

TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO BO`LIMI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO BO`LIMI Hisoblash usullari kafedrasi Informatika va axborot

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI. TOSHKENT TO QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI. INFORMATIKA VA AT kafedrasi KURS ISHI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI. TOSHKENT TO QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI. INFORMATIKA VA AT kafedrasi KURS ISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI. TOSHKENT TO QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI INFORMATIKA VA AT kafedrasi KURS ISHI Mavzu:Html tili va unda web sahifalar yaratish Bajardi:

More information

Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliev. DHTML yordamida Web-sahifa. Dasturlash II fanidan dasturlashga yo naltirilgan IKT tizimilari muttahasislari uchun

Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliev. DHTML yordamida Web-sahifa. Dasturlash II fanidan dasturlashga yo naltirilgan IKT tizimilari muttahasislari uchun Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliev DHTML yordamida Web-sahifa Dasturlash II fanidan dasturlashga yo naltirilgan IKT tizimilari muttahasislari uchun TOSHKENT, 2006 Tastiqlangan: Samarqand sanoat va axborot texnologiyalar

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA-MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA-MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA-MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI AMALIY MATEMATIKA VA INFORMATIKA BO LIMI 5110700-INFORMATIKA

More information

Amaliy matematika va informatika ta lim yo nalishi bo yicha bakalavr darajasini olish uchun. Oromov Akmal Ahmad o g lining

Amaliy matematika va informatika ta lim yo nalishi bo yicha bakalavr darajasini olish uchun. Oromov Akmal Ahmad o g lining O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI AMALIY MATEMATIKA VA INFORMATIKA KAFEDRASI 5130200 Amaliy matematika va informatika

More information

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

BITIRUV MALAKAVIY ISHI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

More information

BAKALAVR BITIRUV ISHI

BAKALAVR BITIRUV ISHI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoyaga ruhsat Kafedra mudiri Y.MAbduraxmonova 2015y. BAKALAVR

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI DASTURIY

More information

DJURAYEV SHERZOD SOBIRJONOVICH

DJURAYEV SHERZOD SOBIRJONOVICH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG ONA FILIALI Qo l yozma huquqida UDK: 004.41 DJURAYEV

More information

upakovkalari dizayni (Artel, Uztelecom, Roison) mahsulotlarini yaratish.

upakovkalari dizayni (Artel, Uztelecom, Roison) mahsulotlarini yaratish. O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI "Himoyaga ruxsat" "KG va D"kafedra mudiri F.M.Nuraliyev

More information

O ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

O ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI O ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Dasturiy injinering fakulteti OYDT fanidan bajargan KURS ISHI HISOBOTI

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Dasturiy injiniring fakulteti Aeroportda reyslarni

More information

O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta`lim vazirligi. Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti

O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta`lim vazirligi. Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta`lim vazirligi Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti Informatika va axborot texnologiyalari kafedrasi Tuzuvchi: k.o q. Narziev U.Z. Vizual

More information

MUNDARIJA. ANNOTATSIYA... 2 KIRISH... 4 I BOB. ANALITIK QISM... 7

MUNDARIJA. ANNOTATSIYA... 2 KIRISH... 4 I BOB. ANALITIK QISM... 7 MUNDARIJA. ANNOTATSIYA.... 2 KIRISH.... 4 I BOB. ANALITIK QISM... 7 1.1. Mobil texnologiyalarni dunyo hayotida tutgan o rni va ahamiyati.... 7 1.2. Ta lim uchun mo ljallangan Android OT da ishlovchi dasturiy

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI Qo l yozma huquqida UDK KARIMOV

More information

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

BITIRUV MALAKAVIY ISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI KOMPYUTER INJINERINGI FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AMALIY MATEMATIKA VA INFORMATIKA KAFEDRASI 5130200'' Amaliy matematika va informatika

More information

REJA KIRISH ASOSIY QISM I BOB Android operatsion tizimi 1.1 Android OT tarixi 1.2 Android OTning hayotimizda tutgan o rni 1.

REJA KIRISH ASOSIY QISM I BOB Android operatsion tizimi 1.1 Android OT tarixi 1.2 Android OTning hayotimizda tutgan o rni 1. 1 REJA KIRISH ASOSIY QISM I BOB Android operatsion tizimi 1.1 Android OT tarixi 1.2 Android OTning hayotimizda tutgan o rni 1.3 Android OT uchun dasturiy ta minotlarni ishlab chiqish imkonini beruvchi

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Dasturiy injiniring fakulteti KURS ISHI Mavzu: Supermarket

More information

Mundarija: Ошибка! Закладка не определена. Ошибка! Закладка не определена.

Mundarija: Ошибка! Закладка не определена. Ошибка! Закладка не определена. Mundarija: Annotatsiya... Ошибка! Закладка не определена. KIRISH... 3 I.ANALITIK QISM... 7 1.1.Ishlab chiqarishga axborot texnologiyalarini joriy etish.... 7 1.2.Global tarmoq hamda tarmoqlarning ishlab

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI Qo l yozma huquqida UDK 004.4 272

More information

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI yo nalishi

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI yo nalishi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

More information

O ZBEKISTONRESPUBLIKASIALOQAAXBOROTLASHTIRISHVATEL EKOMMUNIKATSIYATEXNOLOGIYALARIDAVLATQO MITASITOSH KENTAXBOROTTEXNOLOGIYALARIUNIVERSITETI

O ZBEKISTONRESPUBLIKASIALOQAAXBOROTLASHTIRISHVATEL EKOMMUNIKATSIYATEXNOLOGIYALARIDAVLATQO MITASITOSH KENTAXBOROTTEXNOLOGIYALARIUNIVERSITETI O ZBEKISTONRESPUBLIKASIALOQAAXBOROTLASHTIRISHVATEL EKOMMUNIKATSIYATEXNOLOGIYALARIDAVLATQO MITASITOSH KENTAXBOROTTEXNOLOGIYALARIUNIVERSITETI Dasturiy Injinering Fakulteti ATDT kafedrasi KURS ISHI Mavzu:Temir

More information

BAKALAVR BITIRUV ISHI

BAKALAVR BITIRUV ISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI H i m o y a g a kafedra mudiri AbdurahmonovaY.M. 2015 y.

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 373.61.9:681.14: 371.3 Magistratura bo limi Informatika va

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Kompyuter injiniringi fakulteti Dasturiy injiniring

More information

COMPUTER SCIENCES II Spring Term 2017 Asst.Prof.Elgin KILIÇ

COMPUTER SCIENCES II Spring Term 2017 Asst.Prof.Elgin KILIÇ COMPUTER SCIENCES II Spring Term 2017 Asst.Prof.Elgin KILIÇ TURBO PASCAL WEEK 2 DECLARATION BLOCKS in DETAIL Uses There default sub pascal programs called UNITS which are already embedded in pascal editor.

More information

KURS ISHI. MFO'M fanidan. Mavzu: Internet tamoyillari fanini pedagogik va axborot texnologiyalari yordamida o`qitish metodikasi.

KURS ISHI. MFO'M fanidan. Mavzu: Internet tamoyillari fanini pedagogik va axborot texnologiyalari yordamida o`qitish metodikasi. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO'MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI MFO'M fanidan KURS ISHI Mavzu: Internet tamoyillari

More information

ALGORITM ASOSLARI VA ALGORITMIK TILLAR

ALGORITM ASOSLARI VA ALGORITMIK TILLAR O O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAХSUS TA`LIM VAZIRLIGI TOSHKЕNT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVЕRSITЕTI ALIMOV R.X., XAYITMATOV O`.T., FAYZULLAEV S.X., MAJIDOV R.R., SATTAROVA M., AKRAMOV A.A. ALGORITM

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK (371:681.14) Karimov Ulug`bek G`ofur

More information

O`zbekistan Respublikasi haliq bilimlendiriw wa`zirligi. A`jiniyaz atindagi nokis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti.

O`zbekistan Respublikasi haliq bilimlendiriw wa`zirligi. A`jiniyaz atindagi nokis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti. O`zbekistan Respublikasi haliq bilimlendiriw wa`zirligi. A`jiniyaz atindagi nokis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti. «Su`wretlew o`neri ha`m siziw kafedrasi.» Kompyuter grafikasi pa`ni boyinsha Lektsiya

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI. AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI. AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA TA LIM VAZIRLIGI MAXSUS QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI AVTOMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI kafedrasi LOYIHALASH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH ASOSLARI

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI. MIRZO ULUG BEK nomidagi SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI. MIRZO ULUG BEK nomidagi SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK nomidagi SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI» KAFEDRASI «Informatika va axborot texnologiyalari»

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITITUTI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITITUTI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITITUTI TABIIYOT FANLAR FAKULTETI KIMYO O QITISH METODIKASI YONALISHI 402- GURUH TALABASI

More information

Internet tarmog ida taqiqlangan himoyalash (filtr) vositalarini ishlab chiqish

Internet tarmog ida taqiqlangan himoyalash (filtr) vositalarini ishlab chiqish O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI TOSHKENT ISLOM UNIVERSITETI Himoyaga > Kafedra mudiri N.Tursunov > 2013-yil. BAKALAVR BITIRUV MALAKAVIY ISHI Mavzu: Internet tarmog ida taqiqlangan

More information

Gateway Ascii Command Protocol

Gateway Ascii Command Protocol Gateway Ascii Command Protocol Table Of Contents Introduction....2 Ascii Commands.....3 Messages Received From The Gateway....3 Button Down Message.....3 Button Up Message....3 Button Maintain Message....4

More information

SPARE CONNECTORS KTM 2014

SPARE CONNECTORS KTM 2014 SPAREPARTSCATALOG: // ENGINE ART.-NR.: 3208201EN CONTENT CONNECTORS FOR WIRING HARNESS AA-AN CONNECTORS FOR WIRING HARNESS AO-BC CONNECTORS FOR WIRING HARNESS BD-BQ CONNECTORS FOR WIRING HARNESS BR-CD

More information

CIS-331 Exam 2 Fall 2015 Total of 105 Points Version 1

CIS-331 Exam 2 Fall 2015 Total of 105 Points Version 1 Version 1 1. (20 Points) Given the class A network address 117.0.0.0 will be divided into multiple subnets. a. (5 Points) How many bits will be necessary to address 4,000 subnets? b. (5 Points) What is

More information

4. Specifications and Additional Information

4. Specifications and Additional Information 4. Specifications and Additional Information AGX52004-1.0 8B/10B Code This section provides information about the data and control codes for Arria GX devices. Code Notation The 8B/10B data and control

More information

SPAREPARTSCATALOG: CONNECTORS SPARE CONNECTORS KTM ART.-NR.: 3CM EN

SPAREPARTSCATALOG: CONNECTORS SPARE CONNECTORS KTM ART.-NR.: 3CM EN SPAREPARTSCATALOG: CONNECTORS ART.-NR.: 3CM3208201EN CONTENT SPARE CONNECTORS AA-AN SPARE CONNECTORS AO-BC SPARE CONNECTORS BD-BQ SPARE CONNECTORS BR-CD 3 4 5 6 SPARE CONNECTORS CE-CR SPARE CONNECTORS

More information

Working with Data sent to a Computer or Flash Stick

Working with Data sent to a Computer or Flash Stick Working with Data sent to a Computer or Flash Stick File Names and File Formats Data sent to a flash stick is saved as a.txt file. The file name for the saved file is in the format: DATA FILE TYPE Send

More information

Flow Chart. The diagrammatic representation shows a solution to a given problem.

Flow Chart. The diagrammatic representation shows a solution to a given problem. low Charts low Chart A flowchart is a type of diagram that represents an algorithm or process, showing the steps as various symbols, and their order by connecting them with arrows. he diagrammatic representation

More information

22ND CENTURY_J1.xls Government Site Hourly Rate

22ND CENTURY_J1.xls Government Site Hourly Rate Escalation rate 000 AA0 Administrative Assistant Level I 000 AA0 Administrative Assistant Level II 000 AB0 Application Engineer Level I 000 AB0 Application Engineer Level II 000 AC0 Application Programmer

More information

CSCI 220: Computer Architecture I Instructor: Pranava K. Jha. Simplification of Boolean Functions using a Karnaugh Map

CSCI 220: Computer Architecture I Instructor: Pranava K. Jha. Simplification of Boolean Functions using a Karnaugh Map CSCI 22: Computer Architecture I Instructor: Pranava K. Jha Simplification of Boolean Functions using a Karnaugh Map Q.. Plot the following Boolean function on a Karnaugh map: f(a, b, c, d) = m(, 2, 4,

More information

CIS-331 Fall 2014 Exam 1 Name: Total of 109 Points Version 1

CIS-331 Fall 2014 Exam 1 Name: Total of 109 Points Version 1 Version 1 1. (24 Points) Show the routing tables for routers A, B, C, and D. Make sure you account for traffic to the Internet. Router A Router B Router C Router D Network Next Hop Next Hop Next Hop Next

More information

Appendix 5-1: Attachment J.1 Pricing Table -1: IMS Ceiling Loaded Rates at Contractor Site

Appendix 5-1: Attachment J.1 Pricing Table -1: IMS Ceiling Loaded Rates at Contractor Site Appendix 5-1: Attachment J.1 Pricing Table -1: IMS Ceiling Loaded Rates at Contractor Site Escalation rate 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 0001 AA01 Administrative Assistant Level I $51.00

More information

Euclid. Father of Geometry Euclidean Geometry Euclid s Elements

Euclid. Father of Geometry Euclidean Geometry Euclid s Elements Euclid Father of Geometry Euclidean Geometry Euclid s Elements Point Description Indicates a location and has no size. How to Name it You can represent a point by a dot and name it by a capital letter.

More information

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK - TEXNOLOGIYA INSTITUTI. «Yengil sanoat texnologiyasi» fakulteti

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK - TEXNOLOGIYA INSTITUTI. «Yengil sanoat texnologiyasi» fakulteti O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN MUHANDISLIK - TEXNOLOGIYA INSTITUTI «Yengil sanoat texnologiyasi» fakulteti «Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi» kafedrasi

More information

Introduction to programming Tasks

Introduction to programming Tasks Introduction to programming Tasks Imre Varga University of Debrecen, Faculty of Informatics For internal use only! 11 February 2017 Computer system Put the following things into the appropriate set: CPU,

More information

CIS-331 Fall 2013 Exam 1 Name: Total of 120 Points Version 1

CIS-331 Fall 2013 Exam 1 Name: Total of 120 Points Version 1 Version 1 1. (24 Points) Show the routing tables for routers A, B, C, and D. Make sure you account for traffic to the Internet. NOTE: Router E should only be used for Internet traffic. Router A Router

More information

b) program deljiv3; uses wincrt; var i:integer; begin i:=3; while i<100 do begin write(i:5); i:=i+3; end; end.

b) program deljiv3; uses wincrt; var i:integer; begin i:=3; while i<100 do begin write(i:5); i:=i+3; end; end. NAREDBA CIKLUSA SA PREDUSLOVOM WHILE 1.Odrediti vrednosti s i p nakon izvrsenja sledecih naredbi za dato a=43, a=34, a=105 program p1; var a,s,p:integer; write('unesite a:');readln(a); p:=a; s:=0; while

More information

Power Set of a set and Relations

Power Set of a set and Relations Power Set of a set and Relations 1 Power Set (1) Definition: The power set of a set S, denoted P(S), is the set of all subsets of S. Examples Let A={a,b,c}, P(A)={,{a},{b},{c},{a,b},{b,c},{a,c},{a,b,c}}

More information

Casio TI-80 fx-7700ge Casio fx-9700ge Casio CFX-9800G. Systems of Linear Equations Program. Quadratic Formula Program

Casio TI-80 fx-7700ge Casio fx-9700ge Casio CFX-9800G. Systems of Linear Equations Program. Quadratic Formula Program Casio TI-80 fx-7700ge Quadratic Formula Program This program will display the solutions of a quadratic equation or the words No Real Solution. To use the program, write the quadratic equation in general

More information

Quantification. Using the suggested notation, symbolize the statements expressed by the following sentences.

Quantification. Using the suggested notation, symbolize the statements expressed by the following sentences. Quantification In this and subsequent chapters, we will develop a more formal system of dealing with categorical statements, one that will be much more flexible than traditional logic, allow a deeper analysis

More information

Analytical Solid Geometry

Analytical Solid Geometry Analytical Solid Geometry Distance formula(without proof) Division Formula Direction cosines Direction ratios Planes Straight lines Books Higher Engineering Mathematics By B S Grewal Higher Engineering

More information

Computer Science II TURBO PASCAL

Computer Science II TURBO PASCAL Computer Science II TURBO PASCAL WEEK4 Program Flow Commands Dr.ELGİN KILIÇ IF THEN ELSE expression: If then Begin End else Begin < Processes when CASE is FALSE> End;

More information

C1098 JPEG Module User Manual

C1098 JPEG Module User Manual C1098 JPEG Module User Manual General Description C1098 is VGA camera module performs as a JPEG compressed still camera that can be attached to a wireless or PDA host. Users can send out a snapshot command

More information

Computer Science II TURBO PASCAL

Computer Science II TURBO PASCAL Computer Science II TURBO PASCAL WEEK6 LOOP structures Dr.ELGİN KILIÇ Loop Type Description while-do loop Repeats a statement or group of statements while a given condition is true. It tests the condition

More information

not to be republished NCERT CONSTRUCTIONS CHAPTER 10 (A) Main Concepts and Results (B) Multiple Choice Questions

not to be republished NCERT CONSTRUCTIONS CHAPTER 10 (A) Main Concepts and Results (B) Multiple Choice Questions CONSTRUCTIONS CHAPTER 10 (A) Main Concepts and Results Division of a line segment internally in a given ratio. Construction of a triangle similar to a given triangle as per given scale factor which may

More information

Analytical Solid Geometry

Analytical Solid Geometry Analytical Solid Geometry Distance formula(without proof) Division Formula Direction cosines Direction ratios Planes Straight lines Books Higher Engineering Mathematics by B S Grewal Higher Engineering

More information

Computer science 10 th

Computer science 10 th Computer science 10 th Prepared by: SYED ALI RAZA (BSCS) Virtual University (pk) mailto:ali.shah_no1@yahoo.com Administrator: SOHAIL ASHRAF Takbeer Science Academy &School (M.B.DIN) Chap no 1: Problem

More information

Section 1.7 Sequences, Summations Cardinality of Infinite Sets

Section 1.7 Sequences, Summations Cardinality of Infinite Sets Section 1.7 Sequences, Summations Cardinality of Infinite Sets Definition: A sequence is a function from a subset of the natural numbers (usually of the form {0, 1, 2,... } to a set S. Note: the sets and

More information

3 Geometric inequalities in convex quadrilaterals Geometric inequalities of Erdős-Mordell type in the convex quadrilateral

3 Geometric inequalities in convex quadrilaterals Geometric inequalities of Erdős-Mordell type in the convex quadrilateral Contents 1 The quadrilateral 9 1.1 General notions........................... 9 1. Determining conditions...................... 10 1.3 Euler s Theorem and Leibniz-type relations........... 14 1.4 Ptolemy

More information

One subset of FEAL, called FEAL-NX, is N round FEAL using a 128-bit key without key parity.

One subset of FEAL, called FEAL-NX, is N round FEAL using a 128-bit key without key parity. FEAL-NX SPECIFICATIONS 1 Introduction 1.1 Outline of the FEAL-NX cipher FEAL, the Fast Data Encipherment Algorithm, is a 64-bit block cipher algorithm that enciphers 64-bit plaintexts into 64-bit ciphertexts

More information

csci 210: Data Structures Stacks and Queues in Solution Searching

csci 210: Data Structures Stacks and Queues in Solution Searching csci 210: Data Structures Stacks and Queues in Solution Searching 1 Summary Topics Using Stacks and Queues in searching Applications: In-class problem: missionary and cannibals In-class problem: finding

More information

Finite Math - J-term Homework. Section Inverse of a Square Matrix

Finite Math - J-term Homework. Section Inverse of a Square Matrix Section.5-77, 78, 79, 80 Finite Math - J-term 017 Lecture Notes - 1/19/017 Homework Section.6-9, 1, 1, 15, 17, 18, 1, 6, 9, 3, 37, 39, 1,, 5, 6, 55 Section 5.1-9, 11, 1, 13, 1, 17, 9, 30 Section.5 - Inverse

More information

Don t Let Uncle Sam Pick Your Pocket Again. Plan Now for next year. Call for a free half-hour consultation.

Don t Let Uncle Sam Pick Your Pocket Again.  Plan Now for next year. Call for a free half-hour consultation. Don t Let Uncle Sam Pick Your Pocket Again www.mayclincpa.com Plan Now for next year. Call for a free half-hour consultation. 6.)&< &< *;75&5*6 4+ 4-3*68 &8 &< &11 )&< :: =

More information

Lecture 5. If, as shown in figure, we form a right triangle With P1 and P2 as vertices, then length of the horizontal

Lecture 5. If, as shown in figure, we form a right triangle With P1 and P2 as vertices, then length of the horizontal Distance; Circles; Equations of the form Lecture 5 y = ax + bx + c In this lecture we shall derive a formula for the distance between two points in a coordinate plane, and we shall use that formula to

More information

Algorithms and Basics of Programming Tasks

Algorithms and Basics of Programming Tasks Algorithms and Basics of Programming Tasks Imre Varga University of Debrecen, Faculty of Informatics For internal use only! 01 September 2017 Time Learn what does time mean. Learn to use watch/clock. Be

More information

Section 2.4 Sequences and Summations

Section 2.4 Sequences and Summations Section 2.4 Sequences and Summations Definition: A sequence is a function from a subset of the natural numbers (usually of the form {0, 1, 2,... } to a set S. Note: the sets and {0, 1, 2, 3,..., k} {1,

More information

Arboreal Dessins D enfants David P. Roberts University of Minnesota, Morris. 2. Rational functions and moduli algebras

Arboreal Dessins D enfants David P. Roberts University of Minnesota, Morris. 2. Rational functions and moduli algebras Arboreal Dessins D enfants David P. Roberts University of Minnesota, Morris 1. Warm-up activity: a tree game 2. Rational functions and moduli algebras 3. Dessins d enfants 4. The arboreal case 5. The discriminant

More information

23' C ' C$'(D, C R C4'45

23' C ' C$'(D, C R C4'45 % &% '( # $! ".'+ * (,! * ) =3' 9:;< 8 8' ' '((' *(* $6! 7 1 *. /(# 0 1 23' 4'45 % C$'(D%, E% % F% %* $ " * B." @ AB '(> & $3!(?= %* $% JK# I' D' C & (H. A & 7 (G( &#F C$A (% '( M 0N 23' L6 ' &. $A 23'

More information

MODEL 528 SERIES DIGITAL COMMUNICATION STATION TABLE OF CONTENTS. Sec tion 1, Soft ware setup Sec tion 2, Hard ware setup...

MODEL 528 SERIES DIGITAL COMMUNICATION STATION TABLE OF CONTENTS. Sec tion 1, Soft ware setup Sec tion 2, Hard ware setup... TABLE OF CONTENTS DIGITAL COMMUNICATION STATION TABLE OF CONTENTS Sec tion 1, Soft ware setup...................... 1 Sec tion 2, Hard ware setup..................... 21 528SRM Internal Speaker Connections...........

More information

GEARMOTORS AF MOTORS FOR INVERTER C-1

GEARMOTORS AF MOTORS FOR INVERTER C-1 C-1 C-2 C-3 C-4 R R C-5 C-6 C-7 1.47 14.7 584Hz 438Hz 318Hz 270Hz 234Hz 206Hz 167Hz 140Hz 121Hz 100Hz 81.4Hz 68.6Hz 59.4Hz 49.2Hz 40.2Hz 33.7Hz 28.9Hz 24.5Hz 21.2Hz 17.9Hz 15.2Hz 12.8Hz 3.11 4.15 5.70

More information